12½ jarig jubileum Yvonne Kroeze


Op 1 juni jl. was  Yvonne Kroeze 12½ jaar in dienst van de H. Pancratius parochie.
Dit is op woensdag 26 juni in aanwezigheid van haar man Willy, de leden van het pastoraal team, de leden van het parochiebestuur, collega’s van de centrale administratie en een klein aantal genodigden gevierd met koffie en gebak.

Dat Yvonne gewaardeerd wordt, bleek uit mooie persoonlijke woorden van de leden van het pastoraal team en haar collega’s van de centrale administratie. Ook namens het parochiebestuur is een woord van dank uitgesproken voor de vele taken die ze onder haar hoede heeft en nauwgezet uitvoert. Yvonne heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is nauw betrokken bij alles wat er in de parochie gebeurt. De wens is uitgesproken de prettige samenwerking voort te zetten de komende jaren.

Van de leden van het pastoraal team en haar collega’s van de centrale administratie kreeg Yvonne een kunstobject aangeboden, genaamd ‘Together’ met als thema: ‘Samen creëren wij een zinvol bestaan. We hebben elkaar nodig om tot een gezamenlijk doel te komen’.
Namens de parochie (en dus alle locaties) heeft Yvonne op haar verzoek een cadeaubon ontvangen van tuincentrum Heerdink. Zij zal deze een mooie bestemming geven.

Yvonne, haar man en de overige aanwezigen kijken terug op een gezellige middag.

2019-06 Poster jubileum Yvonne