De school gaat weer beginnen!

Na een vakantie dichtbij of verder weg gaan de scholen weer beginnen. Voor vele kinderen is het spannend, vooral als je voor de eerste keer naar school mag, voor anderen die bekend zijn met hun school en klas zij gaan een groep hogerop. Voor de brugpiepers, de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, velen moeten buiten hun dorp naar school. Voor ouders betekent het een eerste stap naar het loslaten. Deze week sprak ik enkele jongeren van Rock Solid, afgelopen jaar geslaagd en zij maken een volgende stap naar het beroepsonderwijs. Voor deze inmiddels jongeren is het een spannende stap. Ik hoorde van jongeren dat zij alleen naar een vervolgopleiding gaan. Dan ga je in je eentje naar een onbekende school en je kent geen medestudenten. Je kunt niet met de fiets, je gaat met de trein. Op kamers wonen ben ik te jong voor zei een van de jongeren, mijn vader kan mij nog niet missen en ik heb het nog heel goed thuis. Voor velen gaat het een spannend jaar worden. Ik hoop dat kinderen, ook jongeren met hun eigen geloof het nieuwe schooljaar ingaan. Vooral geloof in zich zelf, dat proberen wij onze jongeren bij Rock Solid mee te geven: geloof in jezelf en zorg dat jij jezelf kunt zijn! Bij Rock Solid is er door de jaren heen een eenheid en een vriendengroep ontstaan, een groep die er voor elkaar wil staan in voor en tegen spoed. Als je dat gevoel in je hebt, met dat gevoel op weg gaat dan ga je een goed schooljaar tegemoet. Vergeet niet het geloof in God, een God die meegaat en ook een God die je de kans geeft om telkens weer opnieuw te mogen beginnen, dat je een fout mag maken. Namens de parochie wensen wij alle kinderen en jongeren een goed schooljaar toe met veel inspiratie en vooral veel plezier. Laten wij de leerkrachten niet vergeten, wij wensen hun veel succes. Vooral de leerkrachten die gaan beginnen na hun opleiding, leerkrachten die beginnen binnen een nieuwe school, wij wensen de leerkrachten en directies van scholen veel succes toe. Waar wij binnen scholen een ondersteunende rol kunnen spelen daar willen wij als pastores team graag aanwezig zijn.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

28/29 augustus is er GEEN viering.

Woensdag 1 september 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 5 september is er GEEN viering in onze kerk i.v.m. Pancratiusdag

Wel is er om 10.00 uur een viering bij de Kroezeboom voor alle parochianen.

Woensdag 8 september 09.00 uur Viering Parochiële Werkgroep in de kerk.

Voorganger: Johan Steggink.

Zondag 12 september 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Herman Bouhuis, Truus Wenneger-Meijer, o.o. Oude Luttikhuis-Koopmans.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink, Bennie Droste, o.o. Oude Luttikhuis-Hannink, Harry Booijink, Hein Meijer, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Bennie Bos (nms. de K.B.O.), Jan Oude Luttikhuis en Mieke Hamse, Truus Masselink-Meijer.

KOREN

Zo. 5 sept. 09.00 uur: geen viering.

Zo. 12 sept. 09.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN

Zo. 5 sept. 09.00 uur: geen viering.

Zo. 12 sept. 09.00 uur: Ben Demmer.

ACOLIET

Zo. 5 sept. 09.00 uur: geen viering.

Zo. 12 sept. 09.00 uur: Hennie Engbers.

COLLECTANTEN

Collecteschaaltje staat achterin de kerk.

KOSTERS

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Zo. 5 sept. 09.00 uur:  geen viering.

 

Zo. 12 sept. 09.00 uur:  Jan Veldhuis.

COLLECTES

Plaatsengeld/collecte 1 augustus   48,20

Plaatsengeld/collecte 8 augustus   50,50

Plaatsengeld/collecte 14 augustus   32,30

Plaatsengeld/collecte 21 augustus €    29,76

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 14 september zal vanaf 8.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Hanstiehook/DKW. De contactpersoon voor deze wijk is Ine Bouhuis, tel. nr. 680143.

HUWELIJK

Vrijdag 17 september om 13.00 uur zal de Huwelijksinzegening plaatsvinden van Rudolf Wigger en Ellen Lohuis van de Bergweg te Mander.

DOPEN

Zaterdag 11 september zal om 16.00 uur Olivier Oude Nijhuis van de Hooidijk te Vasse door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen.

WERKGROEP “TOEKOMST KERK VASSE” ORGANISEERT INLOOPAVONDEN HERBESTEMMING KERK VASSE.

De Werkgroep “Toekomst Kerk Vasse” is al maanden bezig om een proces van mogelijke herbestemming van het Kerkelijk erfgoed in Vasse te begeleiden. De Werkgroep heeft inmiddels zijn doelstelling geformuleerd en een Stichting opgericht. In de afgelopen maanden zijn verenigingen en stichtingen betrokken bij een digitaal webinar en is er een enquête uitgeschreven voor Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen, waarvan de resultaten inmiddels verwerkt zijn.

Op 7 en 8 september a.s. zullen er door de werkgroep een 2-tal inloopavonden georganiseerd gaan worden. Op deze avonden zullen de resultaten van het Webinar en de gehouden enquête aan de inwoners gepresenteerd worden. Ook zal er, aan de hand van een 4-tal stellingen, door de inwoners van Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen gediscussieerd kunnen worden om mogelijke ideeën c.q. wensen in te brengen op de vraag: Als de kerk in de nabije toekomst gesloten gaat worden wat wordt dan een mogelijke nieuwe invulling/ herbestemming voor dit kerkgebouw en het kerkelijk erfgoed en hoe kan dit gestalte krijgen?  We hopen dat deze inloopavonden uiteindelijk mede leiden tot het opstellen van verschillende scenario’s voor mogelijke herbestemming.  

De beide inloopavonden op 7 en 8 september a.s. zullen gehouden worden in zaal Het Bolscher, Denekamperweg 135 in Vasse. De avonden starten om 19.30 uur en inloop is mogelijk vanaf 19.15uur. De werkgroep verwacht dat iedere bezoeker is gevaccineerd of is getest voor het coronavirus! Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen. Tevens is het nodig dat je bij opgave vermeld wat je voorkeursdatum is. Je zult vervolgens door de organisatie een bevestiging krijgen van inschrijving voor 1 van de beide avonden. Aanmelden kan voor uiterlijk 4 september a.s. via: secretaris.vasse@hpancratius.nl of via 0541-860163 (dagelijks tussen 18:00-20:00uur).

De werkgroep “Toekomst Kerk Vasse” hoopt op een grote opkomst: Denk mee, doe mee!

PANCRATIUSDAG 2021: JIJ BENT NODIG!

Zondag 5 september vieren we Pancratiusdag onder de Kroezeboom te Fleringen. De eucharistieviering begint om 10.00 uur. Bij slecht weer wijken we uit naar de basiliek in Tubbergen.

Tijdens de viering zal het thema: ‘JIJ bent nodig!’ handen en voeten krijgen. Elke geloofsgemeenschap, alsmede het pastoraal team/parochiebestuur zal door middel van een symbool uitleggen hoe zij een bijdrage wil en kan leveren aan ons kerkzijn. Alleen lukt ons dit niet, samen wel. Samen mogen wij de handen ineen slaan om te laten zien hoe we onze krachten kunnen bundelen. We hopen dat er één groot parochieel koor kan zingen. Het dames- en herenkoor van Mariaparochie fungeert als ‘basis’koor. Laat u verrassen op 5 september en kom allen! Aanmelden is niet nodig. Na de viering kunt u op gepaste afstand met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/ thee en iets lekkers. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Wees welkom!

Pastoraal team, Pastoor Casper Pikkemaat, Diaken Bert Huitink, 

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal werker 

Christianne Saris.

LEZING ANTON STOLWIJK 

over zijn boek Buiten Dienst

Toen God kleiner moest gaan wonen en ik toekeek

Zondagmiddag 26 september 15.00 uur Cultureel centrum De CoCer in Rossum Toegang: gratis

Opgave vooraf wordt op prijs gesteld: 

pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

Anton Stolwijk heeft een jaar lang intensief meegeleefd met de mensen van de Josephkerk in Alkmaar, op weg naar de sluiting van deze kerk. 

Hij schreef een boeiend boek over zijn ervaringen.

DE PANCRATIUS BEGINT VOOR KINDEREN, JEUGD, GEZINNEN EN JONGEREN AAN EEN NIEUW WERKJAAR

Een nieuw werkjaar.

Een nieuw werkjaar met kansen en uitdagingen, dat staat ons voor ogen aan het begin van een nieuw werkjaar. Het afgelopen jaar was er veel online, bijeenkomsten met jongeren, een muziekbingo, vieringen met kinderen waren veelal online. Zo af en toe waren er buitenactiviteiten op  1,5 meter afstand.  Het was niet wat wij gewend waren met onze kinderen, jeugd, gezinnen en jongeren. Aan het begin van dit nieuwe jaar hopen wij weer fysiek samen te kunnen komen.

De kinderkerk.

De kinderkerk is er voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar. Wij hadden tot voor de corona een levende kinderkerk, de dagkapel van Geesteren waar wij samen komen met kinderen was bijna te klein. Een nieuw werkjaar geeft weer perspectief om samen te komen, juist de allerkleinsten kun je niet achter een scherm zetten en online laten vieren. Deze doelgroep, de gezinnen willen samen komen, levendig aanwezig zijn met elkaar, kunnen reageren, samen kunnen zingen, samen bidden. 12 september gaan wij van start met de kinderkerk, deze 1e viering zal op een buiten locatie zijn. Daarnaast zal er rondom Allerzielen, Kerst, Palmpasen vieringen zijn, wij hebben een vrij thema in Februari en de jaarafsluiting. Bij de 1e viering liggen flyers klaar met de data van de vieringen.

De Jeugdkerk.

Als kinderen de 1e Heilige communie gaan ontvangen komt er een nieuwe fase om kinderen mee te nemen in het geloof, daarvoor hebben wij de jeugdkerk. De jeugdkerk is voor kinderen t/m groep 6 van het basis onderwijs. De jeugdkerk gaat het om het doen, bezig zijn met elkaar. Door bezig te zijn leren kinderen gemakkelijker, door te doen komt geloof tot leven. De jeugdkerk heeft haar programma klaar. De jeugdkerk begint op zondag 10 oktober, wij gaan samen de ark van noach bouwen, dat gaan wij combineren met een korte eigentijdse viering. Verder is er dit jaar met kerst een lichtjestocht, er komt een opa en oma viering, Paaskaars maken staat op het programma, de speurtocht voor communicantjes wat afgelopen jaar een groot succes is geweest gaan wij werderom organiseren. Voor de Jeugdkerk staat er weer veel op het programma. De bijeenkomst op 10 oktober begint om 10.00 uur in de dagkapel van Geesteren.

Rock Solid Junior.

Je zit in groep 7 of groep 8 van het basis onderwijs, kinderen voelen zich niet meer thuis bij de jeugdkerk. Dan kan je door stromen naar Rock Solid Junior, de voorloper van het grote Rock Solid. Deze groep is vorig jaar begonnen, de start was moeizaam door de corona. Er waren een aantal bijeenkomsten. 5 kinderen van de groep van afgelopen jaar stromen door naar het grote Rock Solid, voor het komende werkjaar hebben zich ook 4 kinderen aangemeld voor Rock Solid Junior. We gaan van start met een groep van ongeveer 10 kinderen. Ouders kunnen hun kinderen nog aanmelden voor Rock Solid Junior. Dat kan via de mail: rocksolidjunior@hpancratius.nl Rock Solid junior start op vrijdag 

10 september met een kennismakingsavond. Daarnaast zijn er nog een viertal activiteiten voor deze doelgroep.

OPEN DAG HOSPICES TWENTE OP ZATERDAG 2 OKTOBER 

In het kader van de jaarlijkse ‘Dag van de Palliatieve Zorg’ wordt aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen. Dit jaar organiseren de Netwerken Palliatieve Zorg Twente een ‘Open dag hospices’ op zaterdag 2 oktober tussen 11.00 – 14.00 uur. 

Palliatieve zorg betekent zorg in de laatste fase van het leven. Voor zowel de zieke als de naasten. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor palliatieve zorg.  Met aandacht voor niet alleen de lichamelijke kant (fysieke dimensie), maar  ook voor de emotionele (psychische dimensie), sociale en de spirituele kant (aandacht voor zingeving en levensvragen). Inmiddels is er meer mogelijk dan veel mensen weten, zowel thuis als in gespecialiseerde voorzieningen. Altijd al een kijkje willen nemen in een hospice en horen hoe mensen daar de laatste fase van hun leven doorbrengen? In Twente openen de volgende 8 hospices hun deuren: 

Buurtzorghuis Haaksbergen

Aaftinksweg 17, 7481VV Haaksbergen Tel: 06-30732101

Hospice Enschede

Het Bijvank 155, 7544DB Enschede Tel: 053-4753040

Hospice Geesteren

Dorpsstraat 10, 7678AW Geesteren Tel: 0546-631338

Hospice Holos
Monnikstraat 33, 7571CW Oldenzaal Tel: 06-22572319

Hospice Het Meulenbelt Almelo

Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo Tel: 0900- 2453 453

Hospice De Reggestroom

Groeneweg 5, 7461 RA, Rijssen Tel: 010-3200789

Hospice TMZ Hengelo 

P.C. Borstlaan 123, 7555 SL Hengelo Tel: 0900- 2453 453

Leonardus Hospice

Drilscholtenstraat 32, 7556 NP Hengelo Tel: 074- 2434 589

Tevens zal in alle hospices ook algemene informatie over palliatieve zorg aanwezig zijn, waaronder de mogelijkheden voor (vrijwilligers) zorg/ondersteuning in de thuissituatie. Meer informatie over de open dag en de netwerken kunt u ook vinden op de netwerkwebsite

Aanmelden vooraf is niet nodig. 

JAARPROGRAMMA GELOVEN-NU 

Voor komend seizoen staan weer een aantal interessante bijeenkomsten gepland van Geloven Nu. Als tenminste de situatie rondom Corona dit toelaat. Op verzoek van de deelnemers zullen de bijeenkomsten niet meer  ’s ochtends maar op donderdagmiddag gehouden worden van 14.00 tot 16.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is op 9 september. Die middag brengen we een bezoek aan de basiliek, waar we een uitleg krijgen over de historie en  de ramen. 

Het jaarprogramma ziet er verder als volgt uit:

Donderdag 11 november 2021: Sint Maarten door pastoraal werker Mevr. C. Saris

Donderdag 13 januari 2022: Vakantiepastoraat door Ds. Wiekenraad uit Uelsen (in het Nederlands)

Donderdag 10 maart 2022: Taizé door Ds. Esther Scheer, Tubbergen

Donderdag 12 mei: 2022: Kapellentocht. Hierover volgen t.z.t. verdere mededelingen.

Wel moeten we in verband met de Corona epidemie voorlopig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen: de 1,5 meter afstand in acht nemen en bij griep- of verkoudheidsklachten niet komen.

Voor verdere informatie kunt u Agnes Lohuis bellen (0546 681643).

DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer Vasse is woensdag 23 juni weer als vanouds gestart. Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken  en vooral lekker kletsen. Vanaf nu zijn we er weer 2-wekelijks op de woensdag in de oneven weken van 10.00 – 12.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: ’t Eschhoes

Ook de mensen, die de Dorpshuiskamer nog niet kennen zijn van harte welkom aan te schuiven. Het is een mooie mogelijkheid om bij te kletsen. De koffie staat klaar, met natuurlijk wat lekkers erbij.

Taxivervoer

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Even bellen naar Fons Nijhuis (06) 37286237 en de taxi rijdt voor.

INLEVEREN BERICHTEN LOCATIENIEUWS

Spreekuur

Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Marga Olde Loohuis of Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.

Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij 

Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)