Wat is dat toch met Maria?
Wij zitten aan de vooravond van het vertrek met onze jongeren naar Lourdes, een spannende bedevaart. Het leeft in onze parochie, mensen zijn betrokken. Waar je mensen tegen komt gaat het over de bedevaart naar Lourdes. Veel parochianen hebben intenties ingeleverd, intenties om voor te bidden, wil je een kaars aansteken? Afgelopen week was ik bij de apotheek en kwam er een vrouw aangelopen: bent u Pastor Huitink? Gaat u naar Lourdes? Wilt u voor mij bidden, wilt u een kaars bij Maria aansteken, ik heb het zo hard nodig. Bij een huisbezoek ligt de envelop op tafel met de intentie en geld voor de kaars. Een app met de vraag om te bidden voor een goede oplossing. Zo kwamen er veel verzoeken binnen, we gaan in Lourdes bidden voor de intenties en ontsteken kaarsen. Er zal een algemeen kaars worden ontstoken voor de intenties die in de stilte van ons hart leven. Wat hebben mensen met
Maria? Dat vraag ik mij regelmatig af, wat hebben mensen met Lourdes? Voor veel mensen is Maria een moeder, vrouw, troosteres, Maria is een moeder voor mensen die steun en kracht zoeken. Bij Maria vinden mensen hun vertrouwen, krijgen mensen kracht die ze zoeken, bij Maria is er een moment van rust, is er stilte, uitten mensen hun geloof.
Het kerkbezoek neemt af, het bezoek bij Maria neemt juist toe. Kijk naar de vele kapellen in onze kerken, langs de weg. Een mooi voorbeeld is de Mariakapel in Geesteren. Vele mensen zoeken daar aan de kant van de weg steun, ze nemen rust. Een rondje wandelen en even stil staan bij Maria. Afgelopen week hoorde ik van doopouders die er vlak in de buurt wonen hoeveel licht daar wordt ontstoken. Een man uit Geesteren gaat er bijna dagelijks naar toe om een kaarsje voor zijn overleden vrouw te ontsteken.
Wat is dat toch met Maria?
Wat hebben mensen met deze vrouw?
Waarom branden er zoveel kaarsen bij haar?
Het leven van Maria en wat zij mee heeft moeten maken
ligt dicht bij ons eigen leven.
Zij was een moeder met zorg.
Zij was een moeder die door bleef gaan,
net als wij door moeten gaan bij wat ons overkomt.
Zij staat zo dicht bij ons leven;
wat haar is overkomen, overkomt ook ons.

In ons leven hebben we kracht en een houvast nodig.
Wat komen wij tegen in ons leven?
ziekte, sterven, scheidingen, onrechtvaardigheid, werkeloosheid,
niet meetellen, opzij geschoven worden.

Bij dit alles hebben wij licht nodig.
Hoe vaak ontsteken wij niet een kaars bij Maria?
In het vertrouwen dat het goed komt,
in het vertrouwen dat we kracht krijgen om het leven te dragen
of dat we zeggen: ‘Dank je wel’!
Wij kunnen naar een kapel gaan of naar een kerk,
maar ook in onze huiskamers.
Maria heeft een belangrijke plaats in onze huizen – bij jong en oud.
Licht brandt bij Maria,
het licht brandt volop en sterkt ons.
Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink.

Zondag 8 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Riet Kamphuis-Krakers, Truus Blankenvoort-Bels.
Int.: Herman Wenneger, ov. fam. Koopman-Sand, ov. fam. Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink, Jan en Ria Oude Vrielink-Boksebeld, Frans Nijhuis en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter, Johan Groothuis, Jan Schulten, Hein en Siny Meijer-Wissink, Marie Wesselink-Reinerink, ov. ouders Steggink-Kamphuis.

Woensdag 11 mei. 09.00 uur.
Woord- en Communieviering.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 14 mei 19.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Dionne Meijer-Boswerger.
Int.: Bennie en Annie Bossink-Booijink, Hein en Siny Meijer-Wissink, Manny Sanderink-Weernink, Gerard en Truus Meijer-Scholten Linde.

Zondag 15 mei 10.30 uur.
Doopviering.
Voorganger: Diaken Huitink.

Woensdag 18 mei. 09.00 uur.
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 22 mei 10.00 uur. Eerste Heilige Communie.
Eucharistieviering m.m.v. het Kinderkoor Geesteren.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat en Diaken Huitink
Jaarg.: Johannes Antonius Droste, Marie Booijink-Hulskotte, Jan Hulskotte.
Int.: Herman Wenneger, Hein en Siny Meijer-Wissink, Anneke Weersink-Lohuis, Truus Masselink-Meijer, Ria Filart-Koopman.

Koren.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Herenkoor.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Dameskoor.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Kinderkoor Geesteren.

Lectoren.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Ilse Bonke.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Ronny Booijink
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ben Demmer.

Acoliet.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Geen.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Geen.
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Hennie Engbers.

Collectanten.
Collecteschaaltje staat achter in de kerk.

Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 8 mei. 9.00 uur. : Jan Veldhuis.
Za. 14 mei. 19.00 uur. : Lies aan de Stegge.
Wo. 18 mei. 09.00 uur. : Annie Wigger
Zo. 22 mei. 10.00 uur. : Ine Bos.

Collectes.
Collecte 23 april € 29,65
Plaatsengeld 29 April € 22,25
Collecte 29 april € 27,83

Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.

Dopen.
Zondag 15 mei om 10.30 uur wordt door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:

► Sofie Maria Slag van de Vlamoven 33 te Albergen. Sofie is het dochtertje van Paulien en Gideon Slag-Von Piekartz en het zusje van Milan.
► Guus Ben Herman Braakhuis van de Meijersweg 23 te Geesteren.
Guus is het zoontje van Marloes en Bram Braakhuis-Haarhuis en
het broertje van Mijs.

Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen en vooral lekker kletsen. Vanaf nu is de Dorpshuiskamer er iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten.
Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes

Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie
Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje. Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.U kunt zich tot 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres :
pancratiuscommissie@hpancratius.nl .
Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!
Vriendelijke groet, Pastoraal team en Pancratius Commissie

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij
Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com