Hoogfeest van Maria ten hemelopneming.
Beste parochianen,
Midden in de zomervakantie vieren wij op 15 augustus als kerk het
hoogfeest van Maria ten hemelopneming. De werkelijke betekenis van
de Hemelvaart van Maria wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we
ernaar kijken vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven,
vanuit de weg die ze gegaan is in haar leven. Haar toewijding en
dienstbaarheid aan God, haar rol als echtgenoot en moeder van Jezus.
Haar standvastigheid in moeilijke situaties. Het geloof in haar Zoon
ook al begreep ze Hem niet altijd. Haar steun en betrokkenheid, het
beroep dat de leerlingen van Jezus altijd op haar konden doen, ook na
zijn dood. Een gedicht van Toon Hermans verwoord prachtig hoe
Maria vandaag de dag nog steeds een grote rol vervult in het leven van
vele mensen:
‘Moeder Maria, 
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was. 
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt. 
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven, 
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen, 
hebt verhoord. 
Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit, 
alsof gij zeggen wilt: 
'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan'. 
Men noemt u niet voor niets, de Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal, 
laat ons niet alleen.’

Locatienieuws
H.H. Joseph en
Pancratius
Vasse ZONDAG 7, 14, 21 en 28 augustus 2022
Jaargang 49, week 31, 32, 33 en 34

Ik wens u allen een mooie feestdag toe op 15 augustus en wie op
bedevaart gaat naar Lourdes in september, een goede voorbereiding en
mooie bedevaart toegewenst.
Hartelijke groet,
Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.
Zondag 31 juli 09.00 uur.
Geen viering
Woensdag 3 augustus 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Zondag 7 augustus 09.00 uur.
Woord- en Communieviering met orgelspel.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Bertus Bos.
Int.: Herman Wenneger, Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis, fam.
Wenneger-Meijer, Pastor Hein Booijink, ov. fam. Koopman-Sand,
Frans en ov. fam. Nijhuis-Boerrigter.
Woensdag 10 augustus 09.00 uur.
Geen viering
Zondag 14 augustus 09.00 uur.
Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoraal werker Saris.
Jaarg.: Annie Kempers-Lansink.
Int.: Gerard Kempers, Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis, Frans en ov.
fam. Nijhuis-Boerrigter.
Woensdag 17 augustus 09.00 uur.
Geen viering
Zaterdag 20 augustus 19.00 uur.
Woord- en Communieviering met het Herenkoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Int.: Herman Wenneger, Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis, Pastor Hein
Booijink.

Woensdag 24 augustus 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Johan Steggink.
Zaterdag 27 augustus 19.00 uur.
Woord- en Communieviering (geen koor).
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Anneke Weersink-Lohuis, Marietje Rolefes-Stopel.
Int.: Siny Oude Luttikhuis-Nijhuis.
Woensdag 31 augustus 09.00 uur. Woord- en Communieviering.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Koren.
Zo. 7 aug. 09.00 uur. : alleen orgelspel.
Zo. 14 aug. 09.00 uur. : Herenkoor.
Za. 20 aug. 19.00 uur. : Herenkoor.
Za. 27 aug. 19.00 uur. : geen koor
Lectoren.
Zo. 7 aug. 09.00 uur. : Ben Demmer.
Zo. 14 aug. 09.00 uur. : Wilma Kempers.
Za. 20 aug. 19.00 uur. : Lies a/d Stegge
Za. 27 aug. 19.00 uur. : Marieke Hansté
Collectanten.
Zo. 7 aug. 09.00 uur. : Ben Demmer.
Zo. 14 aug. 09.00 uur. : Gerard Alberink.
Za. 20 aug. 19.00 uur. : Gerard vd Aa
Za. 27 aug. 19.00 uur. : Harrie Pegge
Kosters.
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 7 aug. 09.00 uur. : Johan Steggink.
Zo. 14 aug. 09.00 uur. : Jan Veldhuis.
Za. 20 aug. 19.00 uur. : Ine Bos.
Za. 27 aug. 19.00 uur. : Johan Steggink.

Acoliet.
Zo. 7 aug. 09.00 uur. : geen.
Zo. 14 aug. 09.00 uur. : geen.
Za. 20 aug. 19.00 uur. : geen.
Za. 27 aug. 19.00 uur. : geen.
Collectes.
Plaatsengeld/Collecte 16 juli € 24,10 / € 16,30
Plaatsengeld/Collecte 23 juli € 27,40 / € 15,00
Weekwacht.
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u met het nummer 06 20430155.
Koper poetsen
Dinsdag 23 augustus zal vanaf 8.30 uur het koper in de kerk weer
gepoetst worden door de dames van deze vrijwilligersgroep.
Kerkschoonmaak
Dinsdag 6 september zal vanaf 8.30 uur de kerk worden
schoongemaakt door de wijk Zoekebrink/Amsinksweg. De
contactpersoon voor deze wijk is Els Veer, tel. nr. 680521 .
Dorpshuiskamer Vasse
Ontmoeten in Vasse … met gezellig koffiedrinken , kaarten,  bowlsen,
samen een wandeling maken en vooral lekker kletsen. De
Dorpshuiskamer er nu iedere woensdag. Onze vrijwilligers staan van
9.30 – 12.00 uur voor iedereen uit Vasse e.o. klaar met een kopje
koffie  en diverse activiteiten. Locatie: ’t Eschhoes
“Oet Ett’n int Eschhoes”
De open eettafel  “Oet Ett’n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-
wekelijks op de woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes
Taxivervoer
Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel
graag zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid om opgehaald te
worden. Wilt U graag meer informatie over bv. de Open Eettafel  of
wilt U zich aanmelden voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of
mailen. Mail:  dorpshuiskamervasse@gmail.com
Bel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) / 06 37 28 62 37 (Fons Nijhuis)

Nog tot 12 augustus a.s. opgave voor bedevaart Kevelaer mogelijk
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022 vindt de jaarlijkse
bedevaart van de Broederschap Noord-Oost Twente naar Kevelaer
plaats. De intentie van de bedevaart is: “Hemel en aarde aanraken” In
het kader van de viering van het 150-jarig jubileum zal vicaris
Cornelissen bij de bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de
vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die
de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor
Munsterhuis , pastor Kerkhof Jonkman, pastor van de Sman en
pastoraal werker Christianne Saris. De muziekvereniging van Rossum
zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en
het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen
verzorgen, waarbij ook leden van het koor van Noord-Deurningen
zullen mee zingen. We nodigen inwoners van Oost Twente en
omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum
bedevaart. Deze wordt door de broederschap georganiseerd met de
bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen
gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten. Er zijn genoeg plaatsen in
de hotels. Voor gasten die voorheen in het hotel de Golden Apfel
 overnachtten, ( dat nu gesloten is) is er nu de mogelijkheid om in het
Priesterhuis te overnachten.
Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te
nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester,
met opgave naam/adres/telefoonnummer. Voor de deelname aan de
fiets- of wandelbedevaart wordt een bijdrage van € 10 per persoon
gevraagd voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering,
e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies
en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen
met de broedermeester van uw locatie: mw R. Kemna (0541-
680294) of mw L. aan de Stegge (06-50610870)
Informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit
Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie
over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum
(telefoon: 0541 – 62 56 71) of Mw. A. van Langen uit De Lutte
(telefoon: 0541 – 55 20 08)
U kunt zich nog tot 12 augustus opgeven. Van harte welkom
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002
Bereikbaar op :
dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur
donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.
Colofon pastores
C.J.G. Pikkemaat, pastoor
Zaterdag afwezig
Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 06-52648770
E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken
Maandag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20432661
E-mail: b.huitink@hpancratius.nl
Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker
Vrijdag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20486904
E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl
Mw. C.M. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl
Inleveren berichten locatienieuws
Spreekuur
Het parochiesecretariaat is wekelijks geopend op dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 10.30 uur. Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan
persoonlijk worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.
Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl
Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij

Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)