Op dinsdagmiddag 31 mei 2022 organiseert de Pancratius Commissie een ontmoetingsmiddag voor thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn. Leden van het pastoraal team zijn op die middag aanwezig en er is volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Plaats van samenkomst is café restaurant Waaijer, Hardenbergerweg 275 in Langeveen.
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering in het kader van de Mariamaand.
Daarna is er koffie/thee met iets lekkers, een drankje en een hapje.
Vervolgens is er een kort muzikaal optreden. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur.
De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro.

U kunt zich 24 mei aanstaande aanmelden voor deze middag via het emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl .

Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!

Pastoraal team en Pancratius Commissie