In oktober gaan we in Langeveen aandacht schenken aan de Mariamaand. Dit jaar willen wij samen met Maria aandacht schenken aan “DANKBAARHEID”.

Het leven bestaat niet uit vanzelfsprekendheden. Voor het goede dat wij in ons leven ontvangen mogen wij dankbaar zijn. Kijk naar de schepping om ons heen, de natuur, de verschillende jaargetijden, mensen die ons op de weg door het leven nabij zijn, geloof dat ons leven verrijkt en kracht geeft. Niet alleen onze zorgen en vragen bij Maria neerleggen, maar haar ook danken voor het goede  dat wij ontvangen in ons leven.

De werkgroep is druk bezig met de voorbereiding en het belooft een fijn samenzijn te gaan worden waar ook plaats is voor de kinderen. Hiervoor zoeken wij de samenwerking met de Mariaschool op.

De werkgroep hoopt dat vele parochianen met hun kinderen zich bij ons zullen aansluiten.

‘Onderweg met Maria’ op 27 oktober a.s. om 14.30 uur vanuit de H. Pancratiuskerk  in Langeveen. 

Namens de werkgroep onderweg met Maria

Diaken Bert Huitink

ANDERS VIEREN IN TEKEN VAN KLEUR BEKENNEN.

In oktober staat de eerst volgende viering gepland, dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Ieder mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

In onze samenleving is dat nog niet vanzelfsprekend. In het Anders Vieren willen wij daar bij stilstaan.

Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de zang verzorgen, die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen. De gastspreker zal vertellen over een belangrijke keuze in zijn leven.

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere viering gaan worden.

Namens de werkgroep anders vieren,

Diaken B. Huitink

De werkgroep Geloven Nu verzorgt actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc.

Op donderdag 12 december zal Laurent Nouwen ingaan op het leven werk van zijn broer Henri Nouwen.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom.

(Inloop vanaf 09.45 uur –onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

De werkgroep Geloven Nu verzorgt actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc.

Deze ochtend zal Nicole Scholten Linde een inleiding houden over “Hart voor boeren”. Mede naar aanleiding van het weekend van de diaconie in de H. Pancratius parochie. (16 en 17 November 2019)

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom.

(Inloop vanaf 09.45 uur –onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

De werkgroep Geloven Nu verzorgt op donderdag 10 oktober 2019 wederom een bijeenkomst rondom actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden,etc.

Dit keer zal Dominee Scheer, in navolging op pastoor Pikkemaat, het 6e en 10e gebod van de tien geboden behandelen.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom.

(Inloop vanaf 09.45 uur –onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Aan het begin van het nieuwe werkjaar verzorgt de werkgroep Geloven Nu wederom een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn weer diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 12 september 2019. Pastor Pikkemaat behandelt het 2e en 7e gebod van de tien geboden.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom.

(Inloop vanaf 09.45 uur –onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

 

Ook dit jaar weer: Wandelen naar Kevelaer

Vorig jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Deze groep heeft zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims aangesloten. Het was toen een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Deze groep wil nu opnieuw een wandeltocht naar Kevelaer maken. Men wil dinsdag 20 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 23e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen.

Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan; om deze reden geldt er voor hen ook een bijdrage in de kosten) Bij belangstelling: neem contact op met Jos Bijen uit Weerselo, telefoon 06 – 23 99 79 06.

De opgave moet binnen zijn uiterlijk op maandag, 12 augustus a.s.

Meer informatie: KLIK HIER

Bedevaart naar Kevelaer

De deelnemers aan de fietsprocessie naar Kevelaer vertrekken donderdag 22 augustus ’s morgens om 8.00 uur uit Geesteren en Denekamp. De fietsbedevaart wordt begeleid door diaken Kerkhof Jonkman. Op zaterdag 24 augustus, na de hoogmis van 10.00 uur, gaat de fietsgroep weer terug naar Twente.
Ook gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 23 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Voor inlichtingen over fietsprocessie en eventuele aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met: Ria Vloothuis uit De Lutte, 06 – 22 04 48 22 of met Jos Bijen uit Weerselo.

Meer informatie: Bedevaart Kevelaer: opgave mogelijk tot 12 augustus a.s.

 

JAARLIJKSE BEDEVAART KEVELAER

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie de jaarlijkse bedevaart in augustus naar Kevelaer.  Naast de busprocessie bestaat ook de mogelijkheid om georganiseerd met de fiets naar Kevelaer te reizen. Dit jaar is de Oost Twentse Processie op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019.

Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit:

Vrijdag 23 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente naar Lievelde. Daar wordt koffie gedronken en vandaar uit vertrekken de bussen gezamenlijk naar Kevelaer. De aankomst is ongeveer 11.00 uur.
De opening van de bedevaart is om 13.00 uur. In processie trekken wij naar de Basiliek van Kevelaer waar de processiekaars wordt ontstoken. Aansluitend is er een eucharistieviering.
Om 15.30 uur is er een rondgang door het grote processiepark, waar het lijden van Jezus Christus in staties is uitgebeeld. Tijdens deze rondgang zal de kruisweg worden gebeden.
’s Avonds om 20.00 uur vindt de lichtprocessie plaats.

Zaterdag 24 augustus is er ’s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek.
Om 11.00 uur is het rozenkrans gebed in de Biechtkapel en er is om 14.00 uur een afscheidsviering in de Basiliek. Om 16.30 uur gaan we weer huiswaarts.

De vieringen worden verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis, diaken Kerkhof Jonkman en diaken Huitink.
Tussendoor is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Meer informatie: KLIK HIER

Uitnodiging “Kijkje in de Keuken” Tubbergen

In de maanden juli en augustus zijn er geen “Kijkjes in de keuken”. Maar op donderdagavond 26 september wordt er weer een boeiend “Kijkje in de keuken” in de gemeente Tubbergen georganiseerd. Deze keer is er aandacht voor armoede onder twee bijzondere doelgroepen, namelijk de agrariërs en vluchtelingen.

U bent van harte welkom bij het “Kijkje in de keuken” van:

•     Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen Vluchtelingen hebben in het land van herkomst een heel leven opgebouwd maar moeten in ons land weer onderaan beginnen. Ze hebben alles achter moeten laten en kennen de Nederlandse taal niet. Zij zijn vaak in elk geval een aantal jaren aangewezen op een uitkering. Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen. De vrijwilligers en beroepskracht van Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in Tubbergen. Zij begeleiden hen bij hun procedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Tamara Rada vertelt hier alles over.

•     De Ervencoaches In een rapport van het economisch bureau van de ING  (2016) stond genoemd dat bijna de helft van de varkens- en pluimveehouders al jaren in armoede leeft. Ze moeten zien rond te komen van minder dan €22.300 bruto per jaar, en dat is onder de armoedegrens (PDF “De boer op”). Veel agrariërs zijn bezig met de toekomst van het bedrijf, wat wil ik en wat mag ik? De ervencoach helpt om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn, wat daarvoor moet gebeuren en wie de juiste personen en instanties zijn. Neeltje Bleumink geeft u meer inzicht over het werk dat zij en haar collega’s doen.

Dit gaat gebeuren op:

Donderdag 26 september om 19.00 uur

bij Dorpshuis de Haambrink, Almeloseweg 211, Mariaparochie

Het programma van deze avond:

18.45 uur Inloop met koffie en cake
19.00 uur Welkom
19.05 uur Uitleg over Vluchtelingenwerk Oost Nederland, locatie Tubbergen door
Tamara Rada
19.40 uur Uitleg over de Ervencoaches door Neeltje Bleumink
20.15 uur Naar huis

Iedereen die geïnteresseerd is in armoedebestrijding, is van harte welkom. Wilt u deze uitnodiging doorsturen binnen uw eigen organisatie, zodat we niemand vergeten? U kunt zich hier aanmelden.