Zaterdag 21 maart gaan wij vanuit onze drie parochies, H. Pancratius parochie, Lumen Christi en Plechelmus deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. U kunt zich opgeven voor deelname bij het secretariaat van het pastorale team, informatie hierover vindt u op de flyer – Klik hier.

Wij hopen dat velen gebruik maken van de mogelijkheid om aan deze bijzondere bedevaart deel te nemen.

Opgave is mogelijk tot 10 maart 2020.

Het pastorale team.

Rector Patrick Kuipers zal een lezing houden over de liturgie van de eucharistie.
Voor meer informatie: klik hier

Nooit alleen?

In onze samenleving zijn mensen bijna nooit alleen, er zijn altijd wel mensen om ons heen, de tv staat aan, de sociale media volgt ons, er is altijd wel geluid om ons heen. Dus kunnen we niet anders concluderen: mensen zijn ‘nooit’ alleen. Toch zijn er mensen in onze samenleving alleen, dan zijn het niet alleen de ouderen die eenzaam en alleen zijn. Niets is minder waar, er zijn veel jonge mensen die zich ‘alleen’ voelen. Mensen die we tegen komen, die hun opleiding volgen, hun werk doen, die hun ding doen, ze zien er niet ‘alleen’ uit. Toch zijn er jonge mensen die zich alleen voelen, of niet mee kunnen komen in onze samenleving. Dit is het thema waar het over gaat in het anders vieren. Wij proberen thema’s aan te snijden die gaan over het leven, zo gaan wij dat nu ook doen. Wij hebben het koor pop4you uit Vasse bereid gevonden om deze viering muzikaal te komen omlijsten.

De preek van de leek zal worden verzorgd door Demi Blaauw, zij is de oprichtster van never2bealone. Door haar eigen ervaringen met eenzaamheid is het idee geboren voor een online platform waar jongeren die alleen zijn met elkaar kunnen praten en afspreken. In de week tegen de eenzaamheid 2019 is Never2BeAlone officieel uitgebracht als online platform. Demi zal onze gast zijn en de preek van de leek gaan verzorgen.

Deze viering zal gaan plaats vinden op zaterdag 7 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen.

De werkgroep, Ans, Ineke, Jan en Diaken Bert Huitink heten u van harte welkom.

De komende Pancratiusdag zal in het teken staan van het tienjarig jubileum van onze parochie.
We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren.
Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda:

ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.

Van harte uitgenodigd!

Werkgroep Pancratiusdag:

Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris

VORMELINGENDAG Vicariaat Deventer 22 maart

Beste Vormeling,

Ga jij binnenkort beginnen met de voorbereiding op je H. Vormsel? Of ben je al bezig? Of ben je juist net gevormd? Dan ben jij van harte welkom op deze Vormelingendagen! Een dag speciaal voor jou, om andere vormelingen uit jouw bisdom te ontmoeten.

We beginnen in de ochtend met een mooie Eucharistieviering en ’s middags is er een gezellig actief programma. Daarna volgt nog een verrassing… Dit wil je toch niet missen?! Geef je nu op!

Hartelijke groeten,

Vicaris Pauw, Vicaris Cornelissen en Vicaris mgr. Woorts


Belangrijke informatie
Locatie Eucharistieviering: Broederenkerk, Broederenstraat 18, 7411 LB Deventer.
Locatie School: De Windroos, Broederenstraat 16, 7411 LB Deventer.
Deze Vormelingendag is op zondag 22 maart 2020. Het thema is: Kom in Beweging!
Er wordt geadviseerd met de trein te komen. De Broederenkerk is op loopafstand van het station.

PROGRAMMA
We zijn lekker bezig van 12.30 tot 16.30 uur.
12.30 uur Eucharistieviering met vicaris Cornelissen
13.30 uur – 13.45 uur Ronde 1 – Programma in groepen van 10
14.45 uur Pauze (voor drinken wordt gezorgd)
15.00 uur – 16.00 uur Ronde 2 – Programma in groepen van 10
16.15 uur Prijsuitreiking en afsluiting met broodje
16.30 uur Einde

AANMELDEN DOE JE ZO

Je kunt je persoonlijk of als groep aanmelden door de volgende gegevens te mailen naar vormelingendagspirit@gmail.com vóór 8 maart:

  1. Je voor- en achternaam
  2. De naam van jouw parochie
  3. Naam en contactgegevens van jouw begeleider(s)

Deelname aan deze dag is gratis.

Voor vragen kun je mailen of bellen met vicaris Cornelissen: 06 30 16 26 25 / hierboven genoemd mailadres. Vanwege het programma door Deventer vragen we of elke groep vormelingen zorgt voor enkele volwassen begeleiders.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

De werkgroep Geloven Nu verzorgt elk jaar een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn diverse inleiders uitgenodigd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 februari 2020. Diaken Huitink gaat nader in op hoe het geloof met de allerkleinsten begint. Hierbij komt o.a. de Kinderkerk ter sprake.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                  Donderdag 13-02-2020
Thema:                  Geloof met de allerkleinsten/Kinderkerk
Verzorgd door:       Diaken Huitink
Tijd:                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar:                    Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten:                  € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie:            mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798  / mw. A. Lohuis  – tel. 0546-681643

 

De Jeugdkerk organiseert in de vasten de geloofs-smokkeltocht. Zij gaan dit samen organiseren met Jong Nederland. Vorig jaar gingen we smokkelen door het bos, dit jaar blijven wij in Tubbergen zelf. Deze geloofssmokkeltocht zal in het teken staan van vertrouwen daarin zullen opdrachten verwerkt worden. Deze smokkeltocht is bestemd voor kinderen van het basis onderwijs, groep 6, 7 en 8. De Smokkeltocht zal plaats vinden op vrijdag 28 februari en begint om 19.15 uur, kinderen zijn welkom bij de blokhut van Tubbergen aan de Havezatestraat 5.

Opgave is wel gewenst jeugdkerk@hpancratius.nl

Voor vragen kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

KINDERKERK IN HET TEKEN VAN DE VASTEN

Na de carnaval zal de kinderkerk in het teken van de vasten staan. Met de allerkleinsten gaan wij samen kijken naar het verhaal van Jonas en de walvis. In dit verhaal gaat Jonas op stap, hij wil dat mensen geen ruzie met elkaar maken, dat de mensen goed voor elkaar zijn. In de periode van de vasten willen wij de kinderen kennis laten maken met de vasten, dat wij extra aandacht geven hoe wij met elkaar omgaan. Het verhaal van Jonas en de Walvis zal in beeld worden gebracht op scherm, we gaan samen zingen en bidden. Aansluitend is er tijd om te kleuren, er is ranja en natuurlijk koffie voor de ouders en iedereen die mee komt vieren. Wij hopen, net als met de kerst op een volle dagkapel.

Wees samen welkom op zondag 1 maart om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.

De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2 jaar, jongere broertjes en zusjes zijn uiteraard ook welkom, opa’s en oma’s die mee willen komen, wees ook welkom.

Voor vragen over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Pelgrimsreis Jordanië/Israël 2020

Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 november 2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten in het Heilig Land, maar doen we ook Jordanië aan met o.a. een bezoek aan Petra en de berg Nebo. De reis wordt begeleid door dhr. Arie Vreeswijk, pastor Jan Kerkhof Jonkman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De reis is nog in voorbereiding en we kunnen u nog niet alle gegevens verstrekken, zoals de definitieve reissom. Naar schatting zal die iets meer zijn dan € 2000,00 p.p. met een volledige verzorging. Mocht u interesse hebben of prijs stellen op nadere informatie, neem dan contact op met dhr. Arie Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 06 -50251252 , of mail naar: ahvreeswijk@outlook.com.

LEERHUIS  Kerk en Europa
Op woensdag 12 februari zal Mgr. mr. drs. Th. C. M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht​, een lezing verzorgen​ over het waardevolle werk van de Kerk in Europa.

Mgr. Hoogenboom is lid van de commissie van de bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap (COMECE) waarin hij Nederland vertegenwoordigt.

De toekomst van de Europese Unie gaat deze commissie zeer aan het hart. Mgr. Hoogenboom zal in deze lezing uiteenzetten hoe de commissie een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid, het migratievraagstuk en de vluchtelingenproblematiek in Europa. Ook de oecumenische samenwerking in Europa is een belangrijk speerpunt. Kerken uit de orthodoxe-, protestantse- en anglicaanse traditie werken daarbij nauw samen.

Door middel van een PowerPointpresentatie zal Mgr. Hoogenboom dit belangwekkende onderwerp nader toelichten.

​Plaats: Het Centrum – Constantijnstraat 7a – Nijverdal
Aanvang 19.30 uur
Bijdrage: € 6,00 euro incl. koffie/thee)