Weekend van de Diaconie: nadere informatie volgt t.z.t.

Op zaterdag 18 mei 2019 is er een gezellige doemiddag in de
kerk en tuin te Langeveen met als afsluiting pannenkoeken eten.

Geef je op voor 12 mei a.s. via jeugdkerkpancratius@gmail.com

 

Op Eerste Paasdag verzorgt het Sint Pancratius Basiliekkoor de plechtig gezongen Hoogmis.

Gezongen wordt de Messe in C  van Anton Bruckner.
Toen Anton Bruckner in 1842 zijn Mis in C schreef, was hij 18 jaar. In het openingsdeel zijn de vele aanroepingen op “Christe  Eleison” het opvallendst, ook in harmonische zin.
Een bijzonder mooi deel is het  Benedictus  gezongen door Gerard Brakhuis.
Verder o.a. het prachtige Regina Caeli van G. Aichinger.

Tot slot zingt het koor het wereldberoemde Hallelujah van Georg Friedrich Händel .
In het Messiaoratorium  is het het Alleluia het kroonstuk, dat boven alle andere stukken prijkt.

Het koor staat onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof.

Organist is Henk Linker.

Er wordt gezongen met de eigen solisten.

Aanvang  11.00 uur in de Sint Pancratius Basiliek Tubbergen.
U bent van harte welkom.

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De werkgroep Kinderkerk

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde in Geesteren (en Vroomshoop)

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2019 weer twee keer een Passiestonde, net als vorig jaar in Geesteren en Vroomshoop. Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door Hilde Drees op fluit. Zij is als muziekdocent verbonden aan de Kaliber Kunstenschool in Hengelo.

Het mannenkoor zal samen met Hilde Drees een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood’, een stuk op tekst van Muus Jacobse en op muziek van Gezinus Veldman. Ook worden vier delen uit de bekende Messe no. 5 van Charles Gounod gezongen. In een samenspel tussen piano en fluit hoort de bezoeker ‘Blijf bij mij Heer’. Vlak voor een indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt na een uur met het krachtige ‘Non nobis domine’ van Dwight Gustafson.

Op woensdag 17 april wordt de Passiestonde voor de zevende keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 18 april wordt de Passiestonde voor de 22e keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. Ter bestrijding van de onkosten wordt een entreeprijs van € 5,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

Stofzuiger actie bij carwash Schröder.

Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen.

Financiën.

Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen gaan jongeren verschillende actie’s houden.
Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben.

 

Tijdens het weekend zullen de vieringen in het teken staan van de vastenactie.

Thema van de vieringen is: Water verandert alles

Voor tijden van de vieringen klik hier

Jeugdkerk gaat weer samen met kinderen Paaskaarsen maken

Vorig  jaar begon de Jeugdkerk met het maken van Paaskaarsen door kinderen op Goede Vrijdag in de dagkapel van Geesteren.

Dit jaar gaan we het maken van een eigen Paaskaars wederom organiseren en wel op twee locaties:

woensdagmiddag 17 april om 14.00 uur in de Mariaschool Vasse en op
vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur in de dagkapel Geesteren.

Wij vragen een eigen bijdrage van € 3,50 (incl. kaars, materiaal en drinken).

Graag even aanmelden voor 12 april via de mail.

jeugdkerkpancratius@gmail.com

We zien jullie graag!

Namens de Jeugdkerk,
Diaken Bert Huitink

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 17 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. In zijn uitnodiging voor de Chrismamis schrijft kardinaal Eijk dan ook: “Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat wij met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn. Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd!”

Lees verder

Dit jaar is Albergen de plaats waar de  Passie wordt gehouden. Tijdens een wandeling die start bij de Danne aan de Refterstraat, en een korte bijeenkomst in de kerk zullen gebeurtenissen uit de kruisweg van Jezus herdacht worden en vertaald worden naar deze tijd. Dit zal worden verzorgd door de koren Belcanto, Cantiamo, Courage en Cantare, soliste Anke Vink en de jongeren van Rock Solid van onze parochie.  Ook dit jaar is er voor mensen die minder mobiel zijn, de mogelijkheid om het gehele gebeuren in de kerk te volgen. Aanvangstijd is 19.00 uur. Het belooft weer een hele bijzondere Passie te worden!

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Meer informatie, klik hier

Mede namens de werkgroep:

Ans Groot Kormelink  Truus Rozenkamp, Willy Oude Breuil,

Christianne Saris, pastoraal werker