Elke woensdag in de maand april zullen de klokken luiden van 19:00 uur tot 19:15 uur in alle locaties van de H. Pancratius parochie als teken van hoop en troost in deze voor velen moeilijke periode vanwege de corona crisis.

 

Vanwege de maatregelen en richtlijnen tegen het coronavirus vervalt de bijeenkomst op donderdag 16 april, die verzorgt zou worden door pastoor Pikkemaat.

Van 1 juni tot en met 31 augustus 2019 konden mensen meedoen aan de parochiële fotowedstrijd met het thema:
‘Mijn heilige plek.’  Tijdens de speciale themaviering op zondag 6 oktober 2019 is in de kerk van Albergen hiervoor aandacht geweest. De ingezonden foto’s met onderbouwing werden tentoongesteld in de kerk. De tentoonstelling  maakt  een rondgang door alle kerken van onze parochie.

Schema  rondgang fotowedstrijd locaties

6 oktober t/m 17 november 2019 in Albergen
24 november t/m 5 januari 2020 in Mariaparochie
12 januari t/m 23 februari 2020 in Vriezenveen
1 maart t/m 5 april 2020 in  Langeveen
12 april t/m 24 mei in Reutum
31 mei t/m 5 juli 2020 in Fleringen
12 juli t/m 16 augustus 2020 in Vasse   (Kerk gehele dag open)
23 augustus t/m 27 september 2020 in Geesteren  (Kerk gehele dag open)
4 oktober t/m 1 november 2020 in Tubbergen (Kerk gehele dag open)

De kerken waar geen vermelding staat ‘kerk gehele dag open’ zijn slechts beperkt opengesteld.

N.b. vanwege het coronavirus vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen t/m 1 juni, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, moet u er rekening mee houden dat de kerken doordeweeks en in de weekenden gesloten kunnen zijn.

Chrismamis 2020

De publieke viering van de Chrismamis in Apeldoorn zal dit jaar niet doorgaan.
De Chrismamis zal dit jaar in besloten kring plaatsvinden en wel in de St. Catharinakathedraal te Utrecht.

Naast onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, zullen als concelebranten aanwezig zijn de hulpbisschoppen en
bisschoppelijk vicarissen van ons bisdom, de plebaan en de rector van het Ariënsinstituut.
Onze priesterstudenten zullen de taken verrichten van lector, acoliet en cantor.
Door de aanwezigheid van de drie bisschoppelijk vicarissen van Arnhem, Deventer en Utrecht zijn de drie
vicariaten (en daarmee wij allen) vertegenwoordigd rond onze aartsbisschop bij de wijding van het Chrisma
en de zegening van de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken. Zo weten wij ons verbonden met elkaar
als Aartsbisdom Utrecht.
Wanneer de aanwezige bisschoppen en priesters tijdens de Chrismamis de wijdingsbeloften hernieuwen,
weten wij ons verbonden met onze broeders in het priesterschap.

De ochtend staat in het teken van 75 jaar bevrijding. ’s Middags is de Schaepmanlezing door Tomáš Halík in de basiliek. Hierbij zullen Ank Bijleveld, Peter Bakker en Frans Timmermans aanwezig zijn. Wie aanwezig wil zijn: geef het even door aan pastoor Pikkemaat. Het gehele programma duurt van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)

Zaterdg 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’. Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema: ‘Opbloeien’

Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678 VC te Geesteren

Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze wandeling.

Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom.

Opgave per mail bij Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

De eerstvolgende bijeenkomst van Geloven Nu is op donderdag 12 maart 2020.

In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi wil de H. Pancratius parochie zich dit jaar middels de Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Dit eigen doel waarvoor gekozen is, is één van de projecten van de landelijke Vastenactie.

Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Inge Kuiphuis zal de projecten coördineren in Guatemala.

Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 maart om 10.00 uur naar deze bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten en vragen beantwoorden.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

Datum:                  Donderdag 12-03-2020

Thema:                  VastenactieSamenwerken aan een veilige toekomst

Verzorgd door:       Inge Kuiphuis

Tijd:                      10.00 uur – 12.00 uur  (inloop vanaf 09.45 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Waar:                    Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Kosten:                  € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Informatie:            mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798 / mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643