De jongeren van Rock Solid en leiding gaan bakken voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor veel mensen is januari
een lange maand, velen zitten alleen thuis. In de corona tijd is het erg stil geworden voor vele mensen, weinig tot geen bezoek. Stel je voor, je bent ziek en je ziet niemand, niet even een praatje, dan is het erg stil in huis. Voor deze mensen gaan wij bakken, er wordt gevraagd om naar elkaar om te zien. Daar gaat Rock Solid aandacht aan schenken, wij willen jongeren leren om naar elkaar om te zien. Voor info kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl of 06- 20432661
Het bakweekend zal plaats vinden op 16 en 17 januari. De cakes die wij gaan bakken hangen wij coronaproof aan de deur.

Gulden Mis 

Op woensdagavond 16 december vindt om 19:00 uur in de St. Pancratius basiliek in Tubbergen weer de zogeheten Gulden Mis plaats. Deze Gulden Mis is een viering ter nagedachtenis aan de blijde verwachting van Maria, waarbij de basiliek slechts verlicht wordt door kaarslicht. Dit werkt sfeervol, meditatief en verstillend. Wees van harte welkom bij deze viering, die al oude papieren heeft vanaf de 15e eeuw. Ook voor deze viering dient u zich online aan te melden via ‘Meevieren’.

 

Digitaal Samenzijn Wereldlichtjesdag op 13 december in de Basiliek te Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de tweede keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd. Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd is hij of zij in je hart en gedachten!

Vanwege de coronapandemie en de opgelegde maatregelen via de overheid kunt u dit jaar de bijeenkomst alleen online volgen via kerktvhttp://pancratius.kerkentv.nl/ – of via de kerkradio. Deze digitale bijeenkomst waarvoor wij u uitnodigen is voor ouders, broertjes en zusjes, oma en opa’s, en andere familieleden, voor betrokkenen van andere gezindten en andere belangstellenden.

Tijdens de uitzending op 13 december die begint om 18.45 uur worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het noemen van hun naam, het lezen van troostende gedichten. Passe Partout uit Geesteren zal de muziek verzorgen.

Via het e-mailadres y.kroeze@hpancratius.nl of via de websites www.wereldlichtjesdagtubbergen.nl  en www.hpancratius.nl kunt u de naam van uw kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens de herdenking. U kunt vanaf 21 november via bovengenoemde websites, en ook via facebook, een vlinder downloaden. Deze vlinder kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en inleveren bij het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Tevens kunt u aangeven of de naam van uw kind genoemd mag worden tijdens de herdenking.  De vlinders zullen worden verzameld en op 13-12 in de vlinderboom worden gehangen, in de basiliek in Tubbergen. Er zal voor uw kind een lichtje branden tijdens de bijeenkomst.

Is het downloaden geen optie dan ligt er vanaf 21 november in alle kerken van onze parochie een mand met vlinders en enveloppen klaar. U kunt de vlinder(s) én een envelop meenemen, de vlinder(s) vervolgens beschrijven en in de bus doen bij het lokale secretariaat. Tevens kunt u aangeven of de naam van uw kind genoemd mag worden tijdens de plechtigheid.

Het inleveren van de vlinders en naam kan tot woensdag 9 december.

Het boekje dat gebruikt wordt voor de herdenking kunt u desgewenst op zondag 13-12 ophalen uit de basiliek te Tubbergen. Dit kan van 12.00 uur tot 13.00 uur. U kunt ook het boekje downloaden via een van beide websites.

Als u na de herdenkingsplechtigheid het boekje, het lichtje en een herdenkingskaart wilt ontvangen dan vragen wij u om uw adresgegevens te mailen naar y.kroeze@hpancratius.nl of uw adresgegevens in een envelop af te geven bij het lokale secretariaat onder vermelding van ‘deelname wereldlichtjesdag.’ In het informatieblad kunt u de openingstijden van het secretariaat van uw locatie vinden. In het informatieblad en op de website van de parochie zal tevens bekend worden gemaakt wanneer en waar u het boekje, het lichtje en de herdenkingskaart kunt afhalen.

Wij wensen u een troostrijke herdenking toe.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

Waarschijnlijk hebt u al vernomen dat er zaterdagavond 19 december aanstaande om 20.30 uur een online kerstquiz wordt georganiseerd voor leden en belangstellenden van onze Pancratius Parochie. Deze quiz vindt plaats in de sfeervol aangeklede kerk van Geesteren. Leden van het koor Cantare zullen kerstliederen ten gehore brengen en er zullen ook midwinterhoorns te beluisteren zijn. Via de kerktelevisie kunt u deze quiz volgen. Wilt u deelnemen aan deze quiz, dan kunt u zich al opgeven via het emailadres: kerstquizdec2020@gmail.com. U ontvangt dan informatie over de gang van zaken en op de avond zelf ontvangt u dan de linken met de vragen van de quiz. Daarnaast nodigen wij parochianen uit om een kerstwens of kerstgedachte naar bovengenoemd emailadres te sturen. Dit kan ook als u niet deelneemt aan de quiz. Een aantal wensen kunnen wij dan op die avond voorlezen. De andere wensen kunnen we dan publiceren via de infobladen, de website en de facebook pagina van onze parochie. Zo kunnen we verbonden blijven met elkaar in dit bijzondere jaar waarin Kerstmis anders zal zijn dan voorgaande jaren! Doe u mee? Van harte uitgenodigd!

Hartelijke groeten,

De Pancratius commissie

Anne Bossink, Gé Kotteman, Johan Steggink, Leo Stamsnieder en pastoraal werker Christianne Saris

Met Allerzielen herdenkt de R.K. kerk allen die ons in de dood voorgingen. Het is gebruikelijk om alle nabestaanden van parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden uit te nodigen voor de Allerzielenviering. Daarnaast zijn alle parochianen welkom om deze viering bij te wonen.

Nu het kabinet een gedeeltelijke lockdown heeft ingevoerd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen én de berichtgeving van de bisschoppenconferentie dat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn bij een liturgische viering, betekent dit dat we Allerzielen niet kunnen vieren zoals we gewend zijn.

Vieren zonder parochianen

Vanwege de beperkende maatregelen is het niet mogelijk om u allen uit te nodigen voor de Allerzielenviering. Daarom zal dit jaar Allerzielen gevierd worden zonder parochianen. Enkel de avondwake- en/of uitvaartvrijwilligers zullen aanwezig zijn als vertegenwoordigers van de parochianen en zij zullen ook voorgaan tijdens deze viering.

U kunt vanuit huis de viering bijwonen via de website van de parochie: www.hpancratius.nl – knop KerkTV  rechtstreeks of via de link: http://pancratius.kerkentv.nl/

TV-Mis 18 oktober vanuit Baarn

De TV-Mis van zondag 18 oktober wordt om 10.00 uur live uitgezonden op NPO 2 vanuit de H. Nicolaaskerk in Baarn. Celebrant is rector P. Kuipers van het Ariënsinstituut. Het Geloofsgesprek (aanvang 9.45 uur) is ditmaal met diaken Jean Paul Thöni, de nieuwe hoofdkrijgsmachtaalmoezenier.

Voor Teen Work, de groep van 12 tot 15 jaar staat de volgende avond o.v. gepland op vrijdag 23 oktober.
Nadere informatie volgt.

Jongeren die graag kennis willen maken met Rock Solid Teen Work kunnen contact opnemen met Diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661

HELAAS IS DEZE ACTIVITEIT AFGELAST! 

Rock Solid laat jongeren groeien en sluit aan bij de leefwereld van jongeren.
Vrijdagavond 9 oktober Rock Solid avond voor Teen Spirit, dat zijn de oudere jongeren in de leeftijd van 15 t/m 18 jaar. De jongeren krijgen bezoek van Marieke Dijkers, geen onbekende voor ons. Oud leiding Rock Solid, vaker gast geweest bij de vormsel ouder avonden, boekenschrijfster van jeugdboeken en docent in het middelbaar onderwijs.

Zij gaat met de jongeren en leiding aan de slag over talenten. Hoe ontdek je deze, van wie krijg je deze, wat kun je ermee doen. We organiseren deze avond coronaproof in de dagkapel van Geesteren waar wij de 1,5 meter kunnen garanderen.

Jongeren die graag kennis willen maken met Rock Solid kunnen contact opnemen met diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl of 06-20432661

 

Informatieavond herstructurering van de parochie

Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op dinsdag 20 oktober a.s. in de kerk te Vriezenveen om 19.00 uur. Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

Aanmelding 

Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen.

Aanmelden kan via:       secretaris.vriezenveen@hpancratius.nl of via 06-15077844 dagelijks tussen 19.00 en 20.00 uur

I.v.m. de coronamaatregelen graag uw aandacht voor het volgende:

  • Bent u verkouden, hoest u of bent u in contact geweest met mensen met coronaklachten dan vragen wij u om thuis te blijven.
  • In verband met het te verwachten aantal deelnemers, graag indien mogelijk 1 deelnemer per huisgezin.

Informatieavond herstructurering van de parochie

Om parochianen te informeren over het proces en de te verwachten stappen toe te lichten, staat een informatieavond gepland op dinsdag 13 oktober a.s. in de kerk te Tubbergen om 19.00 uur. Tijdens deze avond zal er ook voldoende gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Wees van harte welkom, deel uw gedachten met ons en met elkaar.

Aanmelding
Aanmelding vooraf is nodig in verband met de coronarichtlijnen en het beperkte aantal plaatsen.
Aanmelden kan via:  info.tubbergen@hpancratius.nl     of via telefoonnummer 0546-621238  

woensdag 30 september             van 9.00 tot 10.00 uur

donderdag 1 oktober                   van 9.00 tot 10.00 uur

woensdag 7 oktober                    van 9.00 tot 10.00 uur

donderdag 8 oktober                  van 9.00 tot 10.00 uur

I.v.m. de coronamaatregelen graag uw aandacht voor het volgende:

  • Bent u verkouden, hoest u of bent u in contact geweest met mensen met coronaklachten dan vragen wij u om thuis te blijven.
  • In verband met het te verwachten aantal deelnemers, graag indien mogelijk 1 deelnemer per huisgezin.