Predikant Ester Scheer van de PKN Tubbergen zal vertellen over haar ervaringen in de Kibboets in Israël.
De ochtend begint om 10.00 uur in het parochiecentrum te Tubbergen.

U bent van harte welkom.

 

 

Opening nieuwe werkjaar Rock Solid

11 September beginnen de jongeren van Rock Solid het nieuwe werkjaar met een startviering waarin het 1e lustrum wordt gevierd. Deze avond is voor de jongeren van Rock Solid en ouders en broertjes en zusjes.
Ouders moeten zich opgeven via mail rocksolid@hpancratius.nl Jongeren die belangstelling hebben en willen kennismaken kunnen zich eveneens via dit mailadres aanmelden.

Na de viering gaan de jongeren en ouders een reuze taart aansnijden, het begin van een gezellige avond. Het jaarthema is: JOUW NIEUWE NORMAAL!

De eerste Kinderkerk viering wordt gehouden op zondag 13 september in de tuin bij de kerk te Langeveen.

Binnenkort volgt er meer informatie.

Zondag 6 september vindt er om 10.00 uur een eucharistieviering plaats met als thema : “De kracht van verbondenheid”. In verband met de corona maatregelen, zal de viering dit jaar plaats vinden in de basiliek in Tubbergen. Het pastoraal team zal voorgaan en uit iedere geloofsgemeenschap van de parochie zijn een aantal vertegenwoordigers uitgenodigd. In verband met de corona maatregelen zijn er een beperkt aantal plaatsen en kunnen de andere parochianen deze viering helaas alleen via de kerktelevisie zien.

Voor meer informatie over het jubileumweekend klik hier

Doe mee met de digitale Churchquiz – Na aanmelding via mail vóór 3 september, pancratiusdag@gmail.com met vermelding van naam adres en telefoonnummer.

Vrijdag 4 september krijgt u een mail toegestuurd met uitleg en de bijbehorende linkjes.

Op zondag 27 september om 10.30 uur organiseert de Jeugdkerk een wandelviering. Het wordt een korte wandeling met onderdelen uit een viering. De wandeling zal plaatsvinden rondom het kerkdorp Fleringen met als startpunt de kerk. Het thema: waar kom jij vandaan.

Met een jojo gaan we wandelen, onderweg luisteren naar een verhaal, zingen en bidden. We sluiten af met koffie en ranja. De jojo heeft een bijzondere betekenis. Wees welkom meld je wel aan jeugdkerk@hpancratius.nl . Geef in de mail aan met hoeveel personen en kinderen jullie komen.

De jeugdkerk heeft maillijst. Gezinnen kunnen zich aanmelden voor de maillijst en ontvangen uitnodigingen voor activiteiten en de nieuwsbrief van de Jeugdkerk. Gezinnen kunnen zich via de mail van de jeugdkerk aanmelden voor de maillijst.

60-jarig priesterjubileum pastor Jan oude Vrielink

Op vrijdag 24 juli aanstaande is het 60 jaar geleden dat pastor Jan oude Vrielink tot priester is gewijd.

Zondag 26 juli 2020 is er in de basiliek in Tubbergen om 10.30 uur een eucharistieviering waarin pastor oude Vrielink voorgaat, samen met de pastoraal werkers Jacqueline Meupelenberg en Christianne Saris namens het pastoraal team. Tijdens deze viering zal aandacht worden besteed aan dit bijzondere jubileum. U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen.

De verplichte registratie betreffende corona zal plaatsvinden bij het betreden van de basiliek. De kans bestaat dat u teleurgesteld kunt raken wanneer het maximale aantal kerkgangers is bereikt. Wij vragen daarvoor uw begrip en flexibiliteit.

Na de viering is er de mogelijkheid om op gepaste afstand pastor oude Vrielink te feliciteren en een kopje koffie/thee te drinken.

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie.

Het koor Passe Partout uit Geesteren kwam met het idee om voor de meimaand een aantal Maria liederen op te nemen in enkele Maria Kapellen en deze beschikbaar te stellen via Kerk TV.

In deze bijzondere tijd rondom de maatregelen als gevolg van de coronavirus zijn er geen enkele vieringen in kerken, dag kapel of verpleeg- verzorgingstehuizen.

Om deze leegte een beetje op te vullen hebben ze dus een aantal mooie Maria liederen opgenomen die voor iedereen (gratis) te zien en te beluisteren zijn via Kert TV via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. De opnames zijn vanaf 5 mei beschikbaar.

Het koor Passe Partout bestaat uit: Andre Krone, Marga van Olffen-Wesselink, Monique Vredeveldt en José en Jos Wesselink.

De opnames zijn gemaakt in de Maria kapel De Loo Esch aan de Meijersweg te Geesteren en de Maria Kapel te Langeveen.

Zondag 3 mei viert de R.-K. Kerk voor de 57ste keer Wereldgebedsdag voor Roepingen. Op deze ‘Roepingenzondag’ wordt wereldwijd speciaal gebeden voor roepingen.

Van 1 juni tot en met 31 augustus 2019 konden mensen meedoen aan de parochiële fotowedstrijd met het thema:
‘Mijn heilige plek.’  Tijdens de speciale themaviering op zondag 6 oktober 2019 is in de kerk van Albergen hiervoor aandacht geweest. De ingezonden foto’s met onderbouwing werden tentoongesteld in de kerk. De tentoonstelling  maakt  een rondgang door alle kerken van onze parochie.

Schema  rondgang fotowedstrijd locaties

6 oktober t/m 17 november 2019 in Albergen
24 november t/m 5 januari 2020 in Mariaparochie
12 januari t/m 23 februari 2020 in Vriezenveen
1 maart t/m 5 april 2020 in  Langeveen

I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus zullen de volgende data nog aangepast worden!
12 april t/m 24 mei in Reutum
31 mei t/m 5 juli 2020 in Fleringen
12 juli t/m 16 augustus 2020 in Vasse   (Kerk gehele dag open)
23 augustus t/m 27 september 2020 in Geesteren  (Kerk gehele dag open)
4 oktober t/m 1 november 2020 in Tubbergen (Kerk gehele dag open)

De kerken waar geen vermelding staat ‘kerk gehele dag open’ zijn slechts beperkt opengesteld.

N.b. vanwege het coronavirus vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen t/m 1 juni, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, moet u er rekening mee houden dat de kerken doordeweeks en in de weekenden gesloten kunnen zijn.