Sinds een aantal jaren staat de Lourdesgroep van onze parochie met een stand op de jaarlijkse kerstmarkt in Geesteren. Zo ook  a.s. zondag 8 december. Dit jaar voor het eerst echter is onze parochie veel breder present. Naast de Lourdesgroep met promotie voor de jongerenbedevaart en de zorgbedevaart in april 2020 naar Lourdes zijn ook het jongerenpastoraat  Rock Solid present, alsmede de Jeugdkerk en de Kinderkerk. Ook zal de door een werkgroep van jonge moeders samengestelde kalender “Samen geloven”  aan de man gebracht worden. Deze leuke kleurrijke en prachtig uitgevoerde kalender bevat verhalen, tekeningen, liedjes en gebedjes voor kinderen van vier tot acht jaar en hun ouders/verzorgers. De kalender is op de kerstmarkt te koop voor een speciale prijs van € 3,– per stuk.

Leden van het pastorale team zullen tijdens de kerstmarkt aanwezig zijn om een en ander te ondersteunen en met u in gesprek te gaan.

Hopelijk weten velen van u de stand van onze parochie te vinden en te waarderen.

The Sound of Christmas – kerstproeverij

Na het succes vorig jaar met “The Taste of Christmas”, organiseren de gezamenlijke kerken van Tubbergen dit jaar de kerstproeverij onder de titel “The Sound of Christmas” op zaterdagavond 14 december, om 19.30 uur in de Protestantse Kerk in Tubbergen.

In een inspirerende ambiance, zal er stil gestaan worden bij het verhaal van Kerstmis, te midden van alle drukte, beslommeringen en maatschappelijke ontwikkelingen. Drie sprekers zullen de kerstgedachte verbinden met datgene waar zij voor staan; op dit moment kunnen deze nog niet bekend worden gemaakt. Onder het samenzijn, zal er een inzameling worden gehouden, die bestemd is voor Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) in een project om kwetsbare gezinnen voor de maand januari in hun eerste levensbehoefte te helpen voorzien. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door “’t Koortje” uit Albergen onder leiding van Miriam Wesselink. Dit ensemble bestaat inmiddels zo’n 33 jaar en heeft besloten eind dit jaar het slotakkoord te laten klinken. Dus alvorens zij afscheid nemen, kan er met “The Sound of Christmas” nog van hun genoten worden.

Met deze bijeenkomst hoopt de organisatie de actualiteit van Kerstmis te ontvouwen en ons sfeervol voor te bereiden op dit laatste grote feest van het jaar.

Gulden Mis in Basiliek

Naar aloude gewoonte zal in de St. Pancratius Basiliek de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 18 december om 19.00 uur, m.m.v. Multiple Voices en de voorganger is dan pastoor Pikkemaat.
Hiermee wordt de speciale votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op een woensdag in de Advent.

Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria.
De basiliek zal voor de gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht.
Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude profeten ons verteld.

Aan het einde van de viering zullen alle aanwezigen uitgenodigd worden om met een kaars in hun hand naar de kerststal te komen die dan ook zal worden gezegend.
U wordt van harte voor deze viering uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht.
Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend.


SAMENZIJN WERELDLICHTJESDAG OP 8 DECEMBER IN DE BASILIEK TE TUBBERGEN

Elk jaar, op de 2e zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

Voor de 1ste keer wordt in de H. Pancratiusbasiliek in Tubbergen, Wereldlichtjesdag georganiseerd.

De inloop voor deze bijeenkomst begint om 18.15 uur in de H. Pancratius basiliek. Om 18.45  uur begint de bijeenkomst.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.

Aanmelden is niet verplicht maar wilt u een kaars ontsteken voor uw kind, dan is aanmelding handig voor de organisatie. Dit kan via y.kroeze@hpancratius.nl of via www.wereldlichtjesdagtubbergen.nl

Voor meer informatie klik hier

Wees welkom!

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

 

Welkom in ons midden

Een bijzondere kerstviering, met medewerking van:
bewoners van Aveleijn en Nouveau uit Reutum

Zaterdag 21 december 2019

om 18.00 uur

Sint Pancratius Basiliek Tubbergen

Het weekend van de Diaconie in de H. Pancratius parochie staat dit jaar in het teken van ‘Hart voor boeren’.

Ben jij ook zo benieuwd wat er gebeurt op de boerderij? Meld je dan aan via mail: jeugdkerk@hpancratius.nl
en ga mee naar de familie Scholten Linde op 16 november a.s.

‘Help, ik ben mantelzorger!’

Het zijn gevoelens waar veel mantelzorgers mee worstelen: ’ik heb beloofd te zorgen voor de ander, maar kan ik dat eigenlijk wel waarmaken?’ ’Hoe kan ik er voor waken dat ik niet afknap?’ ‘Hoe kan ik de ander liefhebben als mijzelf?’

Deze en andere vragen zijn voor veel mantelzorgers urgent en actueel.

Op deze avond staan we met ons allen stil bij dit soort vragen, maar ook bij dat wat mooi is aan mantelzorg.

Aan de hand van 7 typische mantelzorgthema’s gaan we het gesprek aan met Rob Barenbrug, oud‑huisarts in Ootmarsum en Joke Westera, geestelijk verzorger. In gesprek met Pastor Jan Kerkhof Jonkman zullen zij vertellen over hun eigen ervaringen met deze complexe materie. Na de pauze willen we dan met u verder in gesprek: wat zijn uw ervaringen, vragen, waar loopt u tegenaan en wat is voor u waardevol en mooi.

Hoe zorgen we er met ons allen voor dat er voor de mantelzorger en de hulpbehoevende nog ‘brood om van te leven’ is. Wij hopen met deze avond mensen, voor wie de medemens na aan het hart ligt, te  ondersteunen en de gelegenheid te bieden tot gesprek, herkenning, uitwisselen van gedachten en ervaringen.

De avond wordt ingeleid en afgesloten door Lianne Oortmann.

Wanneer: donderdag 21 november, 20.00 uur

Waar: Kapel in Ootmarsum, Oostwal 24

Waar aanmelden: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51 (09.00-11.30 uur bereikbaar)

Kosten: € 7,50

Centrale Parochie avond voor alle parochianen, vrijwilligers en belangstellenden van de negen geloofsgemeenschappen

Op woensdag 20 november wordt – voor de derde keer op rij – de Centrale Parochieavond gehouden. Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd bij Zaal Morshuis in Albergen, voor een avond waarin vóóruitgeblikt wordt op onze kerk van 2030. Naast de presentatie van een nieuwigheid, zullen we met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van onze parochie. Van harte welkom!

De vertrekdatum is 24 april vroeg in de ochtend, thuiskomst 30 april.

Er gaan twee bussen, de bus met jongeren naar Lourdes en de Lance bus, de bus met zorgpelgrims en pelgrims die nog geheel zelfstandig mee gaan.

Jong en oud gaan elkaar ontmoeten in Lourdes, deze bedevaart gaat een bijzondere bedevaart worden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661 of  via mail b.huitink@hpancratius.nl of via onze website, www.hpancratius.nl

Hartelijke groeten namens de werkgroep,

Diaken Bert Huitink