Pastor Kerkhof Jonkman: Impressie van zijn reizen m.b.t. de vroege kerk

Klik hier voor meer informatie

Anders vieren met een gospelkoor
Een tweetal jaren geleden is een groepje mensen aan de slag gegaan met het anders vieren, zij zijn
toen begonnen met actieve Thomasvieringen. De vieringen sloegen aan, een viering waar beweging
in zat met actieve workshops. De opkomst was helaas minimaal. De werkgroep kwam tot de
conclusie dat de mensen wegbleven en niet structureel naar deze thomas vieringen kwamen. Er is
toen besloten om het anders vieren in de ijskast te zetten, de werkgroep werd niet opgeheven. Een
drietal mensen bleven nog zitten in de werkgroep. Begin februari kwamen we nog eenmaal bij elkaar
om het af te ronden en de werkgroep op te heffen. Toch kwamen wij die avond aan het
brainstormen met elkaar en zeiden: jammer om dit op te heffen. Het idee van een Gospelviering
kwam boven drijven, dit was al eens eerder ter sprake gekomen. Van het een kwam het ander, een
gospelkoor vinden die voor ons en met ons een gospelviering willen gaan invullen. Dat Gospelkoor
werd snel gevonden, zo ook een thema en een geschikte datum. Het Gospelkoor Vision uit
Vriezenveen komt in september een gospelviering verzorgen. Als werkgroep gaan wij een thema –
gebedsviering van maken. Wij hebben gekozen voor het thema: ont-moeten. Een gospelviering met
liederen die ons eigen geloof mogen raken, die ons aan het nadenken mag zetten, maar vooral een
viering om te ont-moeten.
Na de vakantie zullen we u informeren over de inhoud van de viering.
Deze gospelviering gaat plaats vinden op zaterdag 22 september om 19.00 uur in de kerk van
Langeveen, een datum om in uw agenda te noteren.
Namens de werkgroep,
Diaken Bert Huitink.

Eucharistieviering op de eerste vrijdag van elke maand – viering van het H. Hart van Jezus – in de dagkapel van de St. Pancratiusbasiliek

JAARLIJKSE UITSTAPJE GELOVEN NU
DINSDAG 5 JUNI 2018
Dit jaar is ons reisdoel de plaats Elburg.
Wij brengen daar een bezoek aan een zandsculpturenfestival van bijbelse taferelen.
Deze tentoonstelling is in een overdekte ruimte.
Elburg heeft een klein compact centrum en ook voor mensen die minder goed ter been zijn, zijn op loopafstand voldoende dingen de moeite van het bekijken waard.
PROGRAMMA
VERTREK: 09.00 uur bij Ter Beek Reizen, Uelserweg 35 te Tubbergen
TERUGKOMST: ±20.00 uur
KOSTEN: Voor deze geheel verzorgde dag
(koffie, lunch, entree en diner)
€65,00 p.p. te voldoen in de bus.
AANMELDEN: Vóór vijdag 1 juni a.s. bij:
Riky Booijink, tel.: 0546- 441313
Els van Aalst, tel.: 0546-623798
Agnes Lohuis, tel.: 0546-681643
Bij voorkeur bellen tussen 17.00 – 19.30 uur
Het gedetailleerde dagprogramma hoort/krijgt u in de bus.
Ook al nam u niet deel aan de gespreksochtenden u bent van harte welkom om met ons mee op reis te gaan.

DE JEUGDKERK ORGANISEERT EEN WANDELVIERING

Wat kun je je voorstellen bij een wandelviering voor kinderen en ouders? Als we het hebben over vieren dan gaan we naar de kerk. Dit keer gaan we samen op stap. Wandelend vieren en onderweg maken we een aantal keer een stop. In onze wandelende viering komen we vissers tegen. Jezus maakt vissers van mensen. Gewone vissers die een vis aan de haak slaan met een bijzonder verhaal. De vis Nemo heeft iets bijzonders te vertellen. Word je nieuwsgierig? Dan moet je wandelend met de jeugdkerk gaan meevieren.

Wanneer: Zaterdag 23 juni om 18.30 uur

Waar: We starten bij de waterzuivering in Tubbergen We lopen vanaf de waterzuivering lang het water tot aan de Huyerenseweg, een afstand van 700 meter en lopen samen dezelfde weg terug. Terugkomend krijgen kinderen een vis waarin ze de boodschap van de wandeling kunnen kleuren of schrijven, er is koffie, ranja en een vakantiezegen. Een viering die de jeugdkerk organiseert, maar de kinderen uit de kinderkerk zijn ook van harte welkom. Wij hopen dat velen komen meewandelen.

Namens de werkgroep jeugdkerk,
Diaken Bert Huitink