Jeugdkerk komt met:

Poppentheatervoorstelling

‘De schat van de pelgrim’,

door broeder Alex van het poppentheater De arme pelgrim.

De jeugdkerk organiseert op woensdag- middag 24 oktober in de herfstvakantie om 14.30 uur een  speciaal poppenspel voor kinderen rond het leven van Franciscus van Assisi.  Het verhaal speelt zich af in onze moderne tijd.

Korte Inhoud:

Het verhaal gaat over Franciscus en hij geeft een veelbelovende carrière als handelaar in luxueuze stoffen op, om als een arme pelgrim op zoek te gaan naar het koninkrijk van liefde en vrede. Wanneer hij in een dorp aankomt gaat al snel het verhaal dat  hij schatrijk is. Hij zou namelijk een zoon van een koning zijn. Iedereen probeert  met die arme pelgrim in contact te komen om te kijken of er een graantje mee te pikken is… Wat gebeurd er dan?

Wie doen ermee: Antoinette Veel –Zorgen, Fleurtje Bloem, Franciscus de pelgrim en Herman de zwerver.

De voorstelling is voor jong en oud.

Het doel van het poppenspel is om onze schat van het geloof opnieuw  te ontdekken in een wereld die vast lijkt te lopen door het najagen van louter materiële dingen.

Kunnen wij het ware kind-zijn in ons laten herleven.

In dit poppenspel zijn er kleurrijke ontmoetingen tussen mensen met heel uiteenlopende karakters en opvattingen.

Broeder Alex is pelgrim en poppenspeler.  Als broeder van Jezus en van mensen gaat hij jaarlijks op pelgrimstocht zonder geld of bankpas, om dieper God, zichzelf en de mensen te leren kennen. Hij heeft theologie gestudeerd in Leiden en Amsterdam en leeft een religieus leven in de wereld.

Wanneer: woensdag  24 oktober 2018 om 14.30 uur

Waar: dagkapel in Geesteren.

Kosten: € 1,50 inclusief ranja met een koekje.

Kinderen kunnen gebracht worden en rond 15.45 opgehaald worden.

 

Op zondag 7 oktober 2018 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 19e keer het jaarlijks plechtig lof.
Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp.
Op deze wijze willen wij als Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden, blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering.
Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals vorig jaar is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk.
Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende priesters uit de Broederschap.
Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden.
Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Gerard Lohuis, telefoon: 0541 – 29 23 44 of Agnes ten Velde, telefoon: 0546 – 62 24 38.

 

Eucharistieviering b.g.v. 100 jaar geloofsgemeenschap Mariaparochie. 

10.30 uur Plechtige Eucharistieviering met medewerking van het dames- en herenkoor,
Cantabilé en kinderkoor de Nachtegaaltjes. De voorgangers zijn:

  • Vicaris Cornelissen
  • Pastoor Pikkemaat
  • Pastor Linh
  • Diaken Huitink
  • pastor Meupelenberg
  • pastor Saris
    Na afloop van de feestelijke eucharistieviering zal er van 12.30 uur tot 15.00 uur bij Kampkuiper een receptie worden gehouden voor genodigden en alle parochianen.
    Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van de viering en aansluitend de receptie.

Klik hier voor meer informatie

Vredesbijeenkomst Kroezeboom Fleringen

Zondag 16 september aanstaande organiseert de oecumenische werkgroep vredesbijeenkomst van de H. Pancratius parochie Tubbergen en de PKN kerk Tubbergen/ Bruinehaar, in samenwerking met de Regio MOV, een samenzijn onder de aloude Kroezeboom te Fleringen. Bij slecht weer vindt de bijeenkomst een kwartier later plaats in de RK kerk te Fleringen aan de Oldenzaalseweg.

Thema: Huis van vrede.

Spreker: Mw. J. Versteeg.

Zij zal die middag ervaringen met u delen die zij heeft opgedaan tijdens haar bezoek aan het echtpaar Nikos en Katerina Katsouris op Lesbos. Dit echtpaar biedt mensen uit de vluchtelingenkampen in hun restaurant dagelijks een gratis maaltijd aan.

Hun huis wordt hierdoor een ‘Home for all’, a home for a day.  Het geeft vluchtelingen weer even een gevoel van ‘thuis te zijn, al is het maar voor één dag’.

De muziek en zang wordt verzorgd door het liturgiekoor uit Langeveen onder leiding van Mw. B. van de Aast.

Aan het eind van de bijeenkomst zullen vredesduiven worden losgelaten.

 

Aanvang bijeenkomst: 14.30 uur. Wees allen van harte welkom.

Oecumenische werkgroep vredesweek

Voorganger: pastoor Casper Pikkemaat

Wijzigingen onder voorbehoud

Voorganger: pastoor Casper Pikkemaat

Pancratiuskerk Langeveen

Startviering Jeugdkerk in de St. Pancratiuskerk te Geesteren, aanvang 19.00 uur m.m.v. het  Kinderkoor uit Langeveen – voorganger diaken Huitink.

De kinderkerk in onze parochie kent het afgelopen jaar een stijgende lijn, vele ouders met kinderen weten de kinderkerk te vinden. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom. Het verhaal van de bijbel wordt vertelt op een ontspannende manier via beelden op een scherm.

Het werkjaar begint op zondag 30 september om 10.00 uur met een viering op locatie.
Dit jaar hebben wij een nieuwe locatie, nl. de Wateregge, Bolkhoeksweg 1 in Almelo. Een bijzonder locatie waar wij te gast zijn en we staan stil bij Werelddierendag en de H. Franciscus, onze dierenvriend bij uitstek. Vanwege het thema zouden we het leuk vinden als jullie je knuffels meenemen.

Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander, maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met iedereen nog wat drinken.