In de kinderkerkviering van zondag 20 december is er aandacht voor Kerstmis. De viering begint om 10.00 uur en wordt gehouden in de dagkapel te Geesteren. Nadere informatie volgt.

Volg ons ook via .

Kinderkerk – zondag 1 november:

I.v.m. corona helaas geen viering zoals we graag zouden willen. Wel gaan we online samen vieren. We staan stil bij Allerzielen en vertellen het verhaal van kikker en het vogeltje, een verhaal waarbij de afbeeldingen op een scherm te zien zullen zijn en de kinderen kunnen thuis meekijken.

De Kinderkerk viering kan bekeken worden op de website, www.hpancratius.nl via Videoboodschap. en via KerkTV – herhaling bij alle locaties.

Volg ons ook via .

Opening nieuwe werkjaar Rock Solid

11 September beginnen de jongeren van Rock Solid het nieuwe werkjaar met een startviering waarin het 1e lustrum wordt gevierd. Deze avond is voor de jongeren van Rock Solid en ouders en broertjes en zusjes.
Ouders moeten zich opgeven via mail rocksolid@hpancratius.nl Jongeren die belangstelling hebben en willen kennismaken kunnen zich eveneens via dit mailadres aanmelden.

Na de viering gaan de jongeren en ouders een reuze taart aansnijden, het begin van een gezellige avond. Het jaarthema is: JOUW NIEUWE NORMAAL!

De eerste Kinderkerk viering wordt gehouden op zondag 13 september in de tuin bij de kerk te Langeveen.

Binnenkort volgt er meer informatie.

Zondag 6 september vindt er om 10.00 uur een eucharistieviering plaats met als thema : “De kracht van verbondenheid”. In verband met de corona maatregelen, zal de viering dit jaar plaats vinden in de basiliek in Tubbergen. Het pastoraal team zal voorgaan en uit iedere geloofsgemeenschap van de parochie zijn een aantal vertegenwoordigers uitgenodigd. In verband met de corona maatregelen zijn er een beperkt aantal plaatsen en kunnen de andere parochianen deze viering helaas alleen via de kerktelevisie zien.

Voor meer informatie over het jubileumweekend klik hier

Doe mee met de digitale Churchquiz – Na aanmelding via mail vóór 3 september, pancratiusdag@gmail.com met vermelding van naam adres en telefoonnummer.

Vrijdag 4 september krijgt u een mail toegestuurd met uitleg en de bijbehorende linkjes.

Op zondag 27 september om 10.30 uur organiseert de Jeugdkerk een wandelviering. Het wordt een korte wandeling met onderdelen uit een viering. De wandeling, een rondje van twee kilometer, zal plaatsvinden rondom het kerkdorp Fleringen met als startpunt de Kroezeboom. Het thema: waar kom jij vandaan.

Met een jojo gaan we wandelen, onderweg luisteren naar een verhaal, zingen en bidden. We sluiten af met koffie en ranja. De jojo heeft een bijzondere betekenis. Wees welkom meld je wel aan jeugdkerk@hpancratius.nl . Geef in de mail aan met hoeveel personen en kinderen jullie komen.

De jeugdkerk heeft maillijst. Gezinnen kunnen zich aanmelden voor de maillijst en ontvangen uitnodigingen voor activiteiten en de nieuwsbrief van de Jeugdkerk. Gezinnen kunnen zich via de mail van de jeugdkerk aanmelden voor de maillijst.

 

60-jarig priesterjubileum pastor Jan oude Vrielink

Op vrijdag 24 juli aanstaande is het 60 jaar geleden dat pastor Jan oude Vrielink tot priester is gewijd.

Zondag 26 juli 2020 is er in de basiliek in Tubbergen om 10.30 uur een eucharistieviering waarin pastor oude Vrielink voorgaat, samen met de pastoraal werkers Jacqueline Meupelenberg en Christianne Saris namens het pastoraal team. Tijdens deze viering zal aandacht worden besteed aan dit bijzondere jubileum. U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen.

De verplichte registratie betreffende corona zal plaatsvinden bij het betreden van de basiliek. De kans bestaat dat u teleurgesteld kunt raken wanneer het maximale aantal kerkgangers is bereikt. Wij vragen daarvoor uw begrip en flexibiliteit.

Na de viering is er de mogelijkheid om op gepaste afstand pastor oude Vrielink te feliciteren en een kopje koffie/thee te drinken.

Pastoraal team en parochiebestuur H. Pancratius parochie.

Het koor Passe Partout uit Geesteren kwam met het idee om voor de meimaand een aantal Maria liederen op te nemen in enkele Maria Kapellen en deze beschikbaar te stellen via Kerk TV.

In deze bijzondere tijd rondom de maatregelen als gevolg van de coronavirus zijn er geen enkele vieringen in kerken, dag kapel of verpleeg- verzorgingstehuizen.

Om deze leegte een beetje op te vullen hebben ze dus een aantal mooie Maria liederen opgenomen die voor iedereen (gratis) te zien en te beluisteren zijn via Kert TV via het adres: https://hpancratius.nl/kerk-tv/. De opnames zijn vanaf 5 mei beschikbaar.

Het koor Passe Partout bestaat uit: Andre Krone, Marga van Olffen-Wesselink, Monique Vredeveldt en José en Jos Wesselink.

De opnames zijn gemaakt in de Maria kapel De Loo Esch aan de Meijersweg te Geesteren en de Maria Kapel te Langeveen.

Zondag 3 mei viert de R.-K. Kerk voor de 57ste keer Wereldgebedsdag voor Roepingen. Op deze ‘Roepingenzondag’ wordt wereldwijd speciaal gebeden voor roepingen.