Adventsactie 2021

Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld zoals in Zimbabwe.

Het UMP-district is een plattelandsgebied in het noordoosten van Zimbabwe. De plattelandsbevolking van Zimbabwe lijdt aan chronische ondervoeding als gevolg van de aanhoudende droogte en mislukte oogsten. Deze situatie heeft ook impact op de gezondheid van aanstaande moeders en hun kinderen. Relatief veel pasgeborenen en hun moeders sterven rond de bevalling. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek. De Nyanzou-kraamkliniek bevindt zich in het UMP-district. Het verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is weinig vervoer beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. Het bestaande opvanghuis is te klein, vervallen en er zijn geen behoorlijke sanitaire voorzieningen.

Het project wil ervoor zorgen dat het opvanghuis voor moeders met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd aangezien de kliniek nu niet is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk en voorzien de koelkast van stroom. Daarin worden medicijnen en vaccins bewaard. Verder is het doel van het project dat de algemene gezondheid van moeders en hun kinderen wordt verbeterd door voorlichting en training te geven aan ouders en lokale verpleegkundigen over goede voeding, gezondheid en verzorging.

Het project wil er voor zorgen dat door uitbreiding en renovatie van het opvanghuis jaarlijks tweehonderdvijftig moeders met hun kinderen worden opgevangen alsmede zeventig vaders om hun vrouw te steunen. Verder zullen er vijftien lokale verpleegkundigen worden opgeleid op het gebied van geboortezorg en zuigelingen- en kleuterzorg. Er worden dertig ouderparen opgeleid in de zorg voor baby’s en peuters. Deze ouders kunnen hun nieuwe kennis verder in hun omgeving delen. Ook worden dertig groepen vrouwen uit driehonderd huishoudens getraind op het gebied

van moeder- en kindzorg. De kliniek krijgt haar eigen kippenren. De eieren uit eigen productie worden gebruikt om de pas bevallen moeders en een groep ondervoede kinderen te helpen aansterken.

Helpt u mee?

Dit kan door een gift te storten op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie onder vermelding van project Zimbabwe.

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken.

De Actie loopt van 27 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.