In de afgelopen periode hebt u de envelop met formulier en flyer voor de Aktie Kerkbalans 2021 ontvangen via de collectanten.

Geef voor onze kerk
Voor veel mensen is de kerk een plek om rust te vinden, na te denken en te herdenken. Uw bijdrage wordt benut voor het onderhoud van onze kerk, kerkhof, voor verwarming en verlichting. Tevens maakt uw bijdrage de pastorale zorg, activiteiten, vieringen mede mogelijk.

Jongeren
Ook jongeren vanaf 18 jaar ontvangen een envelop met het verzoek tot een bijdrage voor onze geloofsgemeenschap om op deze wijze hun betrokkenheid te tonen.

Brieven / inleveren envelop – Oldenzaalseweg 98 (bij de kerk)
I.v.m. corona worden de enveloppen dit jaar niet opgehaald maar vragen wij u om de formulieren in de bijgevoegde envelop in te leveren in de brievenbus bij de kerk, Oldenzaalseweg 98.

Indien mogelijk graag voor 20 april a.s. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en uw steun!!

Commissie van beheer en Pastoraatsgroep
Geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria –  Fleringen