Allerzielen

In gedachten
kom je soms zomaar voorbij.
Even een moment,
een blik, die lach.
Alsof je er gewoon nog bent.

Ik ontmoet je dan
gewoon heel kort.
Het voelt nog zo fijn
zo vertrouwd
alsof jij en ik nog wij zijn.

Met Allerzielen herdenkt de R.K. kerk allen die ons in de dood voorgingen. Het is gebruikelijk om alle nabestaanden van parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden uit te nodigen voor de Allerzielenviering. Daarnaast zijn alle parochianen welkom om deze viering bij te wonen.

Nu het kabinet een gedeeltelijke lockdown heeft ingevoerd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen én de berichtgeving van de bisschoppenconferentie dat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn bij een liturgische viering, betekent dit dat we Allerzielen niet kunnen vieren zoals we gewend zijn.

Vieren zonder parochianen

Vanwege de beperkende maatregelen is het niet mogelijk om u allen uit te nodigen voor de Allerzielenviering. Daarom zal dit jaar Allerzielen gevierd worden zonder parochianen. Enkel de avondwakevrijwilligers zullen aanwezig zijn als vertegenwoordigers van de parochianen en zij zullen ook voorgaan tijdens deze viering.

U kunt vanuit huis de viering bijwonen via de website van de parochie: www.hpancratius.nl – knop KerkTV – Fleringen rechtstreeks of via de link: http://pancratius.kerkentv.nl/

Tijdens de Allerzielenviering zullen alle intenties worden gelezen, zoals opgegeven.

Kaarsje ontsteken

Op zaterdag 31 oktober, zondag 1 november en maandag 2 november wordt u van 10.00 tot 17.00 uur in de gelegenheid gesteld om achter in de kerk een kaarsje te ontsteken bij de kruisjes voor de drie overledenen van het afgelopen jaar en één voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap. Ook zal op Allerzielen achter op ons kerkhof bij het grote kruis een lichtje branden voor hen en voor alle overledenen. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld om tijdens deze dagen een boekje van de Allerzielenviering mee te nemen evenals een gedachteniskaartje.

We hopen nabestaanden en parochianen op deze wijze toch een waardevolle en troostende viering te kunnen aanbieden ondanks de teleurstelling van het niet kunnen samenkomen in de kerk.

Mede namens het pastores team

Commissie van beheer en pastoraatsgroep
geloofsgemeenschap Fleringen