Allerzielen in coronatijd in de H. Pancratius parochie

Nu het kabinet een gedeeltelijke lockdown heeft ingevoerd vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen én de berichtgeving van de bisschoppenconferentie dat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn bij een liturgische viering betekent dat Allerzielen dit jaar niet gevierd kan worden zoals men dat gewend is in de parochie.

Gebruikelijk is om per locatie alle nabestaanden van parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden een brief te sturen en hen uit te nodigen voor de Allerzielenviering. Daarnaast komen velen naar de Allerzielenviering om hun dierbare overledenen te gedenken.

Elk jaar betekent dit bijna volle kerken in alle locaties van de parochie. Dit zal dit jaar helaas niet gaan. Maar hoe dan wel te handelen?

30 kerkgangers per locatie is voor het pastoraal team geen optie, want wie wordt er dan wel en wie wordt er niet uitgenodigd.  Dit geldt ook voor de plechtigheden op het kerkhof. Hoe moet dit vorm worden gegeven rekening houdend met de verplichte afstand? Wie maakt die niet te maken keuzes? En hoe te handelen met alle misintenties voor Allerzielen?

Alles overwegende heeft het pastoraal team besloten om op Allerzielen in alle kerken te gaan vieren, echter zonder nabestaanden/parochianen. Er zullen avondwakevrijwilligers en uitvaartvrijwilligers aanwezig zijn in de viering in de eigen locatie. Zij zullen alle nabestaanden/parochianen vertegenwoordigen.

Alle vieringen zijn gebedsvieringen, behalve in het eucharistisch centrum. Daar zal de eucharistie gevierd worden.

De vieringen worden uitgezonden via kerktv, kerkomroep. Waar geen kerktv/kerkomroep aanwezig is, wordt een livestream gerealiseerd.

Tijdens de Allerzielenviering worden de intenties gelezen, zoals opgegeven.

Na de viering worden in sommige locaties de graven gezegend. Dit gebeurt alleen daar waar dit gebruikelijk is. Ook hier geldt dat de avondwakevrijwilligers en uitvaartvrijwilligers de nabestaanden zullen vertegenwoordigen en er geen nabestaanden aanwezig zijn omdat de 1,50 meter afstand daar niet gewaarborgd kan worden.

Het pastoraal team maakt deze keuze met pijn in het hart omdat zij terdege beseft hoe belangrijk een samenzijn op Allerzielen voor nabestaanden is en hoopt dat nabestaanden en parochianen op deze wijze toch een waardevolle en troostende viering te kunnen aanbieden ondanks de teleurstelling van het niet fysiek samenkomen in de kerk.

Zijn  er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden dan kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Met vriendelijke groet,

Pastoraal team H. Pancratius parochie Tubbergen

Pastoor Pikkemaat
Diaken Huitink
Pastoraal werker Meupelenberg
Pastoraal werker Saris