Gospelkoor Vision

Anders vieren met een gospelkoor

Een tweetal jaren geleden is een groepje mensen aan de slag gegaan met het anders vieren, zij zijn toen begonnen met actieve Thomasvieringen. De vieringen  sloegen aan; een viering waar beweging in zat met actieve workshops. De opkomst was helaas minimaal. De werkgroep kwam tot de conclusie dat de mensen wegbleven en niet structureel naar deze Thomasvieringen kwamen. Er is toen besloten om het anders vieren in de ijskast te zetten, de werkgroep werd niet opgeheven. Een drietal mensen bleef nog zitten in de werkgroep. Begin februari kwamen we nog eenmaal bij elkaar om het af te ronden en de werkgroep op te heffen. Toch kwamen wij die avond aan het brainstormen met elkaar en zeiden: jammer om dit op te heffen. Het idee van een Gospelviering kwam bovendrijven, dit was al eens eerder ter sprake gekomen. Van het een kwam het ander, een gospelkoor vinden dat voor ons en met ons een gospelviering wil gaan invullen. Dat gospelkoor werd snel gevonden, zo ook een thema en een geschikte datum. Het gospelkoor Vision uit Vriezenveen komt in september een gospelviering verzorgen. Als werkgroep gaan wij een thema-gebedsviering van maken. Wij hebben gekozen voor het thema: ont-moeten. Een gospelviering met liederen die ons eigen geloof mogen raken, die ons aan het nadenken mag zetten, maar vooral een viering om te ont-moeten.

Na de vakantie zullen we u informeren over de inhoud van de viering.

 

Deze gospelviering gaat plaatsvinden op zaterdag 22 september om 19.00 uur in de kerk van Langeveen, een datum om in uw agenda te noteren.

 

Namens de werkgroep,

Diaken Bert Huitink