ANDERS VIEREN IN LANGEVEEN

Binnen de H. Pancratius parochie is de werkgroep anders vieren actief, deze werkgroep zorgt voor ‘anders’ vieren in de kerk. Dit zijn vieringen met een thema die aansluiten bij onze samenleving, met medewerking van gastkoren, een gastspreker. Het is echt ‘anders’ vieren. In maart van dit jaar was de laatste ‘anders vieren’ viering.  Hiermee doorgaan was een veel gehoorde reactie.

Volgende viering.

In oktober staat de volgende viering gepland, Dit keer in het teken van ‘kleur bekennen’. Hoe belangrijk is het dat mensen meetellen in onze samenleving, dat ze een stem hebben. Iedere mens is een individu en mag er zijn zoals hij of zij is.

In onze samenleving is dat nog niet vanzelfsprekend. In het anders vieren willen wij daar bij stilstaan.

Koor Ambiënte

Bij het anders vieren nodigen wij andere koren uit dan onze eigen kerkkoren, twee keer was er een gospelkoor. Dit keer zal het koor Ambiënte uit Geesteren de liederen verzorgen die in het teken staan van kleur bekennen. Liederen die gaan over de weg in het leven vinden, kracht krijgen en ogen openen.

Gastspreker

Naast het koor hebben wij dit keer een bijzonder gastspreker, Joey Schothuis uit Beuningen. Joey heeft een bijzonder verhaal te vertellen, hij gaat ons meenemen in het proces van zijn transitie. Jolie is Joey geworden, een verhaal dat gaat over kleur bekennen.

De moeite waard

De voorgaande vieringen waren de moeite waard, doorgaan was een veel gehoorde reactie, wij gaan door met anders vieren, om ons bewust te worden wat er leeft, waar het omgaat in de samenleving.

Wanneer

Deze viering zal plaats vinden op zaterdag 12 oktober om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda. Het belooft weer een bijzondere  viering gaan worden.