ANS HOFSTÉ  25 JAAR LID ST. PANCRATIUS BASILIEKKOOR.

Het St. Pancratius Basiliekkoor heeft zaterdag 24 november in de eucharistieviering tijdens het feest van Christus Koning, waarin ook het jaarlijkse Ceciliafeest wordt gevierd Ans Hofsté gehuldigd.
Zij vierde haar 25-jarig koorjubileum, Ans is sopraan en verzorgt regelmatig de solopartij.
Aan het  eind van de eucharistieviering werd de jubilaris toegesproken door pastor Linh en door de voorzitter van het koor Jos Frons.  Ans werd geprezen voor haar grote inzet voor het koor.  Door pastor Linh werd haar de Sint Gregorius hanger in zilver opgespeld. Ook werden haar het bijbehorende hangertje en oorkonde alsmede bloemen overhandigd.

Het St. Pancratius Basiliekkoor is alweer intensief bezig met het kerstconcert.
Deze keer samen met het Denekamps Mannenkoor en wel in de Sint Nicolaaskerk in Denekamp op zondag 16 december om 19.00 uur. Kerk is open vanaf 18.40 uur.  Gratis toegang. Vrije gift na afloop.
Er worden o.a. delen van het Weinachtsoratorium van Bach en van Muller gezongen. Het beloofd een prachtig optreden te worden.
Het St. Pancratius Basiliekkoor is op zoek naar nieuwe leden.  Met name bij de heren moet er versterking komen. U kunt zich melden bij een van de koorleden. U mag ook vrijblijvend een repetitie bijwonen op de dinsdagavond om 19.00 uur in de Basiliek. Kom gerust een keer.