Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat de H. Pancratius parochie de Ariëns ideeën prijs kreeg uitgereikt.

Met deze prijs en daaraan gekoppeld een bedrag van € 1.000,00 kreeg de parochie de mogelijkheid om het idee als kerk meer zichtbaar te zijn in de samenleving uit te werken. Niet alleen binnen de vier muren van het kerkgebouw kom je samen, ben je kerk maar ook erbuiten. Het idee was om een ‘pastorale, diaconale’ bus te realiseren, een soort van ‘Kerk op wielen’. De aanschaf van de bus was wel te realiseren maar hier optimaal gebruik van gaan maken bleek uiteindelijk onvoldoende realiseerbaar.

Het doel: ‘zichtbaarheid in parochie en maatschappij’, is vervolgens op een geheel andere manier gerealiseerd. Door middel van het ontwerpen van diverse beachvlaggen. Deze vlaggen zullen al wapperend tonen waar in de verschillende dorpen/geloofsgemeenschappen kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Zo zult u de vlag tegenkomen van de kinderkerk, de jeugdkerk,  van Rock Solid Junior en Rock Solid. Daarnaast is er nog de  algemene vlag met het logo van onze parochie. De aanschaf van pennen met daarop de tekst: ‘Met Pancratius op weg én met het logo van de parochie dragen tevens bij aan een stukje zichtbaarheid en PR. De eerste pennen zijn inmiddels uitgedeeld. De auto’s van de pastores worden uitgerust met zonneschermen met het logo van de parochie, en ook zij gaan met Pancratius op weg. Met de uitvoering van deze prijs laat de parochie zien dat ze een  zichtbare en actieve parochie is op het gebied van liturgie, diaconie, catechese en kerkopbouw.