Artikelen door locatie Albergen

Wereldwinkel

Wereldwinkel Albergen. In Albergen is sinds zeven jaar een wereldwinkel. Deze is gevestigd in het Cultuurhoes aan de Hobergenstraat. En is geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur. De winkel wordt gerund door acht enthousiaste vrouwen, allen vrijwilligers. Onze passie voor de wereldwinkel heeft te maken met de manier waarop […]

Werkgroepen Albergen

werkgroep Contactpersoon Adres Postc Plaats Tel Beheerscommissie Mevr. T. Schlepers Albergen 442521 Pastoraatsgroep Vacant Parochiesecretariaat Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 TK Albergen 441208 Kosters Mevr. N. Verschure Ootmarsumseweg 37 7665 RV Albergen 441383 ” Hr. J. Hoitink Schultenstraat 13 7665 AK Albergen 441642 Kerkledenadministratie  Vacant Parochieel Liturgisch Beraad Mevr. K. Grunder Zenderseweg 55 7665 […]

Locatieraad Albergen

Locatieraad.  Op gezette tijden leest u in Ons Contact over de activiteiten van de locatieraad. Meestal gaat het dan over bijzondere plannen, over beheersaangelegenheden of over de financiën. De locatieraad heeft een dienende taak en daarbij hoort informatie verstrekken, aandacht vragen voor problemen, melding maken van mislukkingen en successen en laten zien waarmee je bezig bent. Dat […]