Aan de parochianen, aan de vrijwilligers en vrijwilligsters van de H. Pancratius parochie.

Afgelopen tijd  is er nogal wat kritiek gekomen met betrekking tot het nieuwe beleid van kardinaal Eijk. Mede ook sterk geuit door de groep ‘Samen kerk, samen sterk’, . In het parochiebestuur en pastoraal team hebben we  hierover gesproken.

Allereerst is het goed te weten dat wij, parochiebestuur en pastoraal team,  grote waardering uitspreken aan allen die in de liturgie werkzaam zijn en met name aan hen die voorgaan in communievieringen en gebedsvieringen. De komende  jaren zullen deze vieringen volgens rooster  doorgaan. En wij zijn dankbaar aan de vrijwilligers die daarin een rol spelen!!

Als parochiebestuur en pastoraal team betreuren wij dat door berichtgeving,  ook door minder goede communicatie vanuit  het bisdom, de indruk is gewekt dat allen die nu met zoveel inspiratie en enthousiasme  voorgaan in  communieviering , binnenkort op de zijlijn staan. Dit is zeker niet waar.

De komende jaren zullen er in ons bisdom en ook in onze parochie verschillende kerken worden gesloten. Dat betekent dat het aantal weekendvieringen in de loop van de jaren terug zal lopen.

We zien allemaal wel dat het aantal mensen dat de vieringen bezoekt sterk is verminderd. Ook het vrijwilligers aantal wordt ouder en loopt terug. Nieuwe aanwas is er nauwelijks.  Hoe pijnlijk het ook is om dit allemaal te moeten constateren, ook ons raakt het diep, we moeten wel realistisch zijn. Deze terugloop, heeft tenslotte ook zijn consequenties. Voor de kerk blijft de eucharistie bron en hoogte punt van ons christelijk leven. En de zondag blijft ook de dag van de eucharistie. Dat is al zolang de kerk oud is. Wanneer er in de toekomst in de parochie nog maar twee of drie kerken  zijn, zal de priester deze kerken op zaterdagavond of zondagmorgen bedienen. Deze vieringen zullen dan eucharistievieringen zijn.

Voor de verzorgingshuizen en de doordeweekse vieringen blijft de mogelijkheid, bij afwezigheid van een priester, voor een communieviering bestaan.

Het beleid van de kardinaal geeft ons echter de nodige tijd , waardoor, met de ontwikkelingen die gaande zijn, het proces natuurlijk kan verlopen.

Pastoor Hans Hermens

Mede namens het parochiebestuur en pastoraal team