Donderdagmiddag 11 november staat weer een interessante bijeenkomst gepland van Geloven Nu. Als tenminste de situatie rondom Corona dit toelaat.

Die middag zal het thema zijn Sint Maarten, zeer toepasselijk op deze dag.  Pastoraal werker Mevr. C. Saris zal dan een inleiding over het onderwerp houden.

Op verzoek van de deelnemers zullen de bijeenkomsten niet meer  ’s ochtends maar op ‘s middags gehouden worden van 14.00 tot 16.00 uur.

Het jaarprogramma ziet er verder als volgt uit:

Donderdag 13 januari 2022: Vakantiepastoraat door Ds. Wiekenraad uit Uelsen (in het Nederlands)

Donderdag 10 maart 2022: Taizé door Ds. Esther Scheer, Tubbergen

Donderdag 12 mei: 2022: Kapellentocht. Hierover volgen t.z.t. verdere mededelingen.

Wel moeten we in verband met de Corona epidemie voorlopig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen: elkaar de ruimte geven en bij griep- of verkoudheidsklachten niet komen.

Voor verdere informatie kunt u Agnes Lohuis bellen (0546 681643).