Helaas komt de bijeenkomst van donderdag 11 november te vervallen!!

Het jaarprogramma ziet er verder als volgt uit:

Donderdag 13 januari 2022: Vakantiepastoraat door Ds. Wiekenraad uit Uelsen (in het Nederlands)

Donderdag 10 maart 2022: Taizé door Ds. Esther Scheer, Tubbergen

Donderdag 12 mei: 2022: Kapellentocht. Hierover volgen t.z.t. verdere mededelingen.

Wel moeten we in verband met de Corona epidemie voorlopig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen: elkaar de ruimte geven en bij griep- of verkoudheidsklachten niet komen.

Voor verdere informatie kunt u Agnes Lohuis bellen (0546 681643).