Zoals u wellicht weet, worden er het hele jaar door, in al onze kerken, in de aula van Albergen en in ’t Hart van Fleringen’ (de voormalige kerk), levensmiddelen ingezameld. Uit solidariteit met mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In deze tijd is dit hard nodig, omdat vele mensen door de hoge energierekeningen en de stijgende kosten voor levensonderhoud in de knel komen. De ingezamelde levensmiddelen gaan naar de voedselbank die deze mensen voor korte of langere tijd ondersteunt.  Mocht u levensmiddelen kunnen missen, dan zijn deze heel welkom! Denk aan koffie, thee, rijst, pasta, blikken groenten of soep. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!

Pastoraal werker Christianne Saris