De fototentoonstelling “Mijn Heilige Plek” is op dit moment in onze H.H. Simon en Judaskerk te bezichtigen. De collectie foto’s kwam tot stand na een oproep van de Pancratius parochie om uw meest heilige plek te fotograferen. Velen gaven gehoor aan de vraag “Wat is voor u/jouw de meest heilige plek?” Tevens werd gevraagd een korte toelichting te geven waarom dat voor de inzender de meest heilige plek was. De ingezonden foto’s zijn door een vakkundige jury beoordeeld op kwaliteit, compositie, sfeer in combinatie met de toegevoegde onderbouwing. Uiteindelijk zijn 14 inzendingen geselecteerd en die maken nu deel uit van de rondtrekkende tentoonstelling. Tot 20 juni kunt u de foto’s in de kerk te Reutum bezichtigen. De kerk zal daartoe dagelijks geopend zijn.

Vanaf 21 juni  tot en met 1 augustus kunt u de tentoonstelling bezichtigen in de Basiliek te Tubbergen
en vanaf 2 augustus locatie TMZ Almelo.

PINKSTERACTIE 2021

Missionarissen en missionair werkers zijn er voor de ander. Bent u er voor hen?

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers onder uw aandacht.

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld.

Voor het uitvoeren van hun werk en voor hun levensonderhoud hebben zij net als iedereen geld nodig. Om te zorgen dat ze zich daarover tenminste geen zorgen hoeven te maken worden ze financieel gesteund door de WNM (Week Nederlandse Missionaris)

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, voor bijzondere ziektekosten, of de ziektekosten- en AOW-premie worden aangevuld.

Missionair werkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen, vergoeding van een vliegticket en van de voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining. Door hen hiermee te ontzorgen kunnen zij zich volledig richten op hun strijd tegen onrecht en armoede wereldwijd.

Doneren kan via IBAN:  NL30 RABO 017 121 1111   ten name van WNM o.v.v. Pinksteractie

De collecte tijdens de viering met Pinksteren komt ook ten goede aan deze actie.

De gezamenlijke MOV – groepen van de H. Pancratius parochie bevelen deze actie van harte bij u aan.

 

 

Beste parochianen,

Het verhaal van Pinksteren past in de huidige samenleving waar we nog steeds in de greep van
Covid 19 worden gehouden. De leerlingen van Jezus zaten voor het feest van Pinksteren opgesloten in hun huizen, ze waren angstig, wat stond hun te wachten? Jezus had hun beloofd een helper te sturen, dat begrepen ze nog niet. Onze huidige samenleving zit gedeeltelijk in dezelfde situatie. Velen zitten nog binnen, wachten af, mensen willen ook in beweging komen, ze willen de vrijheid terug. Voorzichtig mogen wij proeven aan dat stukje vrijheid, heel voorzichtig gaat de samenleving weer open. We willen meer, wij willen totale vrijheid, alles kunnen doen zoals we gedaan hebben.

Zoals bij de leerlingen hopen wij dat deuren en ramen open kunnen gaan, dat wij elkaar weer mogen ontmoeten, dat wij weer in vuur en vlam worden gezet.

Bij de leerlingen gebeurde dit ineens, de ramen en deuren vlogen open, ze gingen naar buiten, er gebeurde meer! Ze gingen de straten op en vertelden over de blijde boodschap, over de geest, de helper die in ons midden was gekomen.

Hoe gaan wij straks de straat op als alle deuren weer open gaan, als de versoepelingen komen? Ik denk dat wij ook de straat opgaan, elkaar in de armen vliegen, feest gaan vieren. Vertellen wij ook nog over de helper, de Heilige geest?  Zeggen wij gelukkig het vaccin is onze redding?

Ik hoop van harte dat wij ons bewust gaan worden over ons leven, dat de Covid 19 ons aan het nadenken zet over ons leven. Als wij luisteren naar ons leven, als wij onze ogen openen, ervaren wij dat er een helper in ons midden is.

Wij mogen met Pinksteren en in de tijd die komen uitkijken naar vrijheid, opnieuw in beweging gaan komen. Hoe leg je dit uit aan kinderen, aan jongeren? Wij hebben een kinderkerk, wij hebben ouders gevraagd laat ons met foto’s zien hoe jullie als gezin in beweging komen. Met de jongeren van Rock Solid en Rock Solid Junior hebben wij een eigentijdse viering waarin ‘vrij zijn’ centraal zal staan.

Zo mag Pinksteren ons raken als mens en als geloofsgemeenschap.

Hartelijke groet,

Diaken B. Huitink

 

Met Pinksteren gaan de Kinderkerk online een viering verzorgen. De viering van Pinksteren heeft als thema: Kom in beweging! Hoe komen jullie als kinderen of als gezin het liefste in beweging? Wat doe je graag als je naar buiten gaat en in beweging gaat komen?

De werkgroep kinderkerk zou graag afbeeldingen van kinderen en gezinnen ontvangen die in beweging zijn. Laat maar zien hoe jullie in beweging zijn als je naar buiten gaat. Deze foto mag je mailen naar de Kinderkerk:
kinderkerk@hpancratius.nl

Lees hieronder meer:

CST-2021-04 Vraag Pinksteren Kinderkerk

Op  5 mei vieren we in Nederland dat we in vrijheid leven. We staan stil bij het feit dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is.

Wat betekent vrijheid in het dagelijks leven?

Daarover heeft Dr. Edith Eva Eger een heel boeiend boek over geschreven, getiteld “De keuze” met als ondertitel “leven in vrijheid”. Haar leven is vol duisternis geweest. Ze werd opgesloten in Auschwitz toen ze slechts een tiener was. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven. Ondanks alle afgrijselijkheden die ze heeft meegemaakt, raakte ze niet gedesillusioneerd en wist ze haar geestelijke en spirituele vrijheid te behouden. Haar wijsheid komt voort uit de ergste periodes in haar leven.

In haar boek geeft Edith Eger aan dat slechte dingen iedereen overkomen. Op een bepaald moment in ons leven zullen we lijden onder een situatie die veroorzaakt is door omstandigheden, mensen of organisaties waar we weinig of geen invloed op hebben. Waar onze verwachtingen in de war worden geschopt. Een situatie die we niet hadden kunnen voorzien en waarop we niet voorbereid zijn.

Maar dan komt het erop aan welke houding we aannemen. Of we ons in ons denken helemaal laten beheersen door de situatie en ons daarin vastzetten. Waarin we blijven hangen in negatieve, angstige of kwade gedachten. Of dat we ons zelf bevrijden uit de gevangenis van ons denken  en de persoon worden die we ten diepste zouden mogen zijn.

Edith Eger nodigt ons uit om de keuze te maken vrij te zijn, zoals zij heeft gedaan in de oorlog en in het leven daarna. Om steeds te kiezen voor het leven. Dat is ook de uitnodiging die wij als gelovigen ontvangen. Want het volle en rijke feest van het leven, is ons ook van Godswege gegund. In zijn licht en liefde mogen wij leven. Dat wij elkaar daarbij mogen helpen.

Een vreugdevolle Bevrijdingsdag gewenst!

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben, met een verrassingsbezoek van de burgemeesters, een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én – gelukkig mogen wij ook zeggen – voor onze kerk. Een aantal van de gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de hemel in wordt geprezen”.

We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand: meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.

Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders, mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid, liefde en geduld.

Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de samenleving en in de kerk.

Pastoor Casper Pikkemaat

Onze H. Pancratius parochie kan sinds kort gebruik maken van een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.

In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist bij dringende informatie kan dit van belang zijn.

Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen) en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en geboortedatum door te geven aan ons secretariaat: info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook aanmelden via: https://hpancratius.nl/mijnrkk-app/

Laat je motiveren door de laatste editie van Kompas.

CST-Kompas 4.2 - Motivatie

 

Beste parochianen,

Wanneer ik op zondagochtend in de auto, op weg ben naar één van de parochiekerken om daar voor te gaan dan luister ik vaak naar het radio 1 programma ‘Vroege vogels’. Een aantal weken geleden hoorde ik tijdens dat programma over het Nationale weekend van de bijentelling op 17 en 18 april jl.

Het idee achter de bijentelling is dat hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Ook ik besloot mee te doen aan de bijentelling. Niet dat ik er veel verstand van heb, in tegendeel, maar ik dacht dat ik met een uitgeprint telformulier met foto’s van zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen toch een eind moest kunnen komen. Het bleek uiteindelijk toch lastiger dan ik dacht. De bijen en hommels vlogen weg toen ik dichterbij kwam en soms was het onderscheid tussen de ene bij en de andere bij bijzonder moeilijk te maken. Om ze te herkennen moest er goed gekeken worden naar de kop, de poten, het patroon op hun lijfjes, hun kleuren, et cetera.

Al kijkend, tellend en schrijvend dacht ik bij mezelf: ‘Stel dat we zo naar mensen zouden kijken?’ Hen beoordelend op lengte, op uiterlijke kenmerken, op naam, op geaardheid, hen in hokjes plaatsen en daar vervolgens conclusies aan verbinden. Maar deze veronderstelling van mij, was dat al niet voor een deel werkelijkheid geworden? De realiteit van de dag laat zien dat het immers wel degelijk gebeurt.

Mensen worden nog steeds beoordeeld op basis van wat ze zijn en niet op basis van wie ze zijn en daarmee wordt de ander tekort gedaan. Ieder mens heeft een verhaal, een eigen uniek verhaal van geloof, van hoop en van liefde. Doen wij wel genoeg moeite om deze verhalen achter de mens te ontdekken, te begrijpen. Om iemand echt te leren kennen. Of oordelen wij ook deels op wat we zien en ervaren of op basis van wat we ons laten aanpraten?

Zoals er een hele wereld bestaat achter een bij in een tuin zo bestaat er ook een hele wereld achter elke mens. Dat we die werelden meer en meer mogen ontdekken, het waardevolle ervan mogen zien en vasthouden en dat we beseffen dat het uiteindelijk niet gaat om wat we zijn maar om wie we ten diepste (mogen) zijn.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

Een Vrijheidsmaaltijd is meer dan een gezellig etentje. De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid, stonden ook in de gemeente Tubbergen een aantal Vrijheidsmaaltijden op het programma. Corona gooide toen letterlijk roet in het eten, daarom wordt in de week van 1 tot en met 5 mei een nieuwe poging gewaagd. Ditmaal met maar liefst 1000 liter Vrijheidssoep.

In 2020 zou 75 Jaar Vrijheid groots gevierd worden. De landelijke aftrap zou gedaan worden in de gemeente Tubbergen, met toespraken, bussen die vanuit het Raadhuisplein naar alle provincies rijden en lunches met genodigden bij inwoners thuis. Onderdeel van deze dag zou ook de Schaepmanlezing zijn. Dit in het kader van de tweejaarlijkse landelijke Schaepmandag.

Door corona is dit alles niet doorgegaan. De werkgroep die dit destijds organiseerde, het landelijk comité 4&5 mei, de stichting Socires, het Wilminktheater en de gemeente Tubbergen besloten om in mei 2021 het herdenkingsjaar feestelijk af te sluiten in de gemeente Tubbergen. Omdat dit door corona weer in het water dreigt te vallen, is in februari besloten een documentaire te maken en online uit te zenden.

In de documentaire komen inwoners, waaronder scholieren, uit de gemeente Tubbergen aan het woord over de oorlog, bevrijding, en de betekenis van vrijheid vandaag. Ook interviewde documentairemaker Bas Westerweel Frans Timmermans, historicus Mathieu Segers, filosoof Welmoed Vliegers en burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen over de vraag: hoe gaan vrijheid en verantwoordelijkheid samen? De documentaire is vanaf 1 mei om 13.00 uur te zien op www.vrijheid-verantwoordelijkheid.nl.

Ook de Vrijheidsmaaltijden worden dunnetjes overgedaan en wel met de Vrijheidsmaaltijdsoep waarvoor het recept speciaal voor deze gelegenheid door chefkok en schrijfster Yvette van Boven is ontworpen. “Als gemeente mogen we 1000 blikken soep uitdelen”, vertelt burgemeester Wilmien Haverkamp. “Ik zou het mooi vinden als jongeren in de week van 1 t/m 5mei met een blik soep onder hun arm op bezoek gaan bij ouderen in onze gemeente en samen met hen soep eten en in gesprek gaan over vrede en vrijheid. Uiteraard één-op-één zodat we de coronamaatregelen goed kunnen waarborgen. En voelen mensen zich daar niet goed bij, dan kunnen ze er ook voor kiezen om het blik aan te nemen door de jongeren en even een praatje over de heg te maken.”

De Vrijheidsmaaltijdsoep-actie wordt georganiseerd door de gemeente met hulp van jongerengroep Rock Solid en FC Noaber; de organisatie die vrijwilligerswerk en jongeren in de gemeente Tubbergen bij elkaar brengt. Jongeren die mee willen doen met deze actie kunnen zich hiervoor aanmelden https://www.fcnoaber.nl/aanmelden/. Kies vervolgens voor Noaberdeal Light.
Ouderen die het leuk vinden om jongeren te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan, kunnen zich hiervoor aanmelden via a.hampsink@noaberkracht.nl of tel. 06 4833 4634.