Jaargang 56 nr. 4 en 5                                                                    25 jan. t/m 8 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

!!!!Aankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

Vanwege deze aankondiging krijgt iedere parochiaan deze week het parochieblad (1 per adres). Zie voor verdere informatie bladzijde 5.

 

HET GOEDE DOORGEVEN

Na de Sinterklaastijd hoorde ik het volgende verhaal:

Er zou ergens Sinterklaas worden gevierd en de bisschop kwam zelf op bezoek. Een vader wachtte hem voor het huis op en heette hem welkom. Hij vertelde dat het de laatste tijd druk was geweest. Want vorige week was hun jongste dochter getrouwd. Jammer genoeg alleen voor de wet en niet in de kerk. Toen was de familie dus ook al feestelijk bij elkaar geweest.

Sinterklaas wist wel raad. Hij vroeg aan de vrouw des huizes of er twee kussens beschikbaar waren en liet die voor zich neerleggen. Daarop liet hij het bruidspaar neerknielen. Hij spreidde zijn handen uit over het bruidspaar en gaf zijn zegen. Hij was immers bisschop en ook dit was een van zijn taken.

Mensen willen graag het beste van zichzelf doorgeven. Ook deze vader met zijn christelijk geloof en zijn band met de kerk. Ook hij en zijn vrouw hadden hun dromen over later. Over kleinkinderen die gedoopt zouden worden en later de Eerste H. Communie zouden ontvangen.

Zo was het ook met Jezus. Hij kwam uit de woestijn en had intens de band met de Vader beleefd. Hij hoopte dat Hij aan armen een blijde boodschap kon brengen. Dat hij aan gevangenen kon vertellen dat ze weer vrij kwamen. Blinden kon meedelen dat ze weer konden zien en verdrukten weer vrij kon laten. Dat was het dierbaarste dat Hij in zich had en dat wilde Hij doorgeven. Dat is ook de opdracht van elke christen, van elke christelijke gemeenschap en van de Kerk.

Er zijn nog genoeg arme mensen: mensen zonder houvast. Soms doen ze onbegrijpelijke dingen. Hoe zou je anders allerlei geweldszaken verklaren. Er zijn nog genoeg blinden: mensen die met zichzelf overhoop liggen. Die met blinde haat zijn vervuld en zich afreageren op onschuldige mensen. Er zijn heel veel verdrukten. We hoeven maar te kijken naar allerlei vluchtelingenkampen. Natuurlijk, er zijn eer ook die hopen dat ze het hier materieel beter krijgen. En soms vraag je jezelf af waarom hun medegelovigen (meestal het Midden Oosten) er niet meer aan doen. Maar er zijn er ook wiens verhaal je bij blijft. En het doet je goed als het hen hier goed gaat. Deze zorg en dat meeleven voor armen, gevangenen en blinden had Jezus. En die zorg heeft Hij aan ons doorgegeven. We proberen daar iets van waar te maken in het klein. Bij ons in de buurt. We hebben geprobeerd een klein druppeltje bij te dragen via de adventsactie. Hopelijk dat de Geest ook ons kracht geeft net zoals bij Jezus.

U allemaal veel goeds.

Pastor J. Oude Vrielink

 

Thema: Vervul jij de Schrift?                                           3e zondag door het jaar

 1. 27 jan. 09.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. kinderkoor
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1,00
  2. Pastorale zorg
 2. 29 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Wil jij hem zien?                                                  4e zondag door het jaar

 1. 2 febr. 19.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

Tijdens deze viering is er kaarsenwijding en Blasiuszegen.

 

 1. 5 febr. geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 27 januari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels, Jan Weusthuis.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Regina Oude Hendriksman.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 februari

Jaargedachtenis: Marie ter Grote-Kuipers.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Schröder, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 27 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher
Misdienaars: J. Kienhuis, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher

 

Zaterdag 2 februari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

13/1                          € 79.15                    € 78.50 (verwarming en licht)

19/1                          € 65.15                    € 64.72 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 31 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

Actie Kerkbalans / Kerkbijdrage 2019

 

Deze week ontvangt iedere parochiaan van 18 jaar en ouder een envelop
met een flyer “Actie Kerkbalans” en een formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”.
Eveneens wordt deze week op ieder adres een parochieblad bezorgd.

 

Waarom iedere parochiaan?

We hebben het plan om ongeveer elke 5 jaar alle parochianen aan te schrijven.

Vorige jaren kregen alleen parochianen een brief , die geen doorlopende machtiging voor een automatische afschrijving van de kerkbijdrage aan onze geloofsgemeenschap hadden afgegeven.

Hebt u een doorlopende machtiging afgegeven bij de bank of een automatische overboeking vanuit Internetbankieren, dan  kunnen wij deze niet inzien.
Hoewel we uitermate blij zijn met uw kerkbijdrage, die u nu geeft, hopen we op een kleine verhoging van uw kerkbijdrage.

 

In vergelijking met voorgaande jaren gaan we het iets anders doen.

U moet het zien als een proef.

Graag horen wij uw mening. Dat kan dan via het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, de telefoon, per mail, per brief of mondeling.

 

De volgende wijziging willen we invoeren:

* De enveloppen worden niet weer bij u opgehaald. Dit doen we om      onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten.
Daarom vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, na het invullen, in de gesloten envelop,

*in de brievenbus van uw wijkbezorger `te doen of
*in de rode brievenbus bij het parochiecentrum.

 

Wilt u dat graag uiterlijk vrijdag 1 februari doen?

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.
Bent u niet in de gelegenheid, dan vernemen wij dat graag. Dan halen wij de envelop bij u op.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over deze Actie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan mondeling, per brief, per mail (info.langeveen@hpancratius.nl)

of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57446 of (06) 38891967.

 

Collecte Lourdeswerk Langeveen.

De collecte die is gehouden tijdens de Kerstdagen voor het Lourdeswerk heeft het mooie bedrag opgebracht van € 525,48. Wij bedanken alle gevers voor hun gift en alle collectanten voor hun medewerking. Dankzij u kunnen we een medeparochiaan een geldelijke bijdrage geven voor een onvergetelijke bedevaart naar Lourdes.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mocht u belangstelling hebben voor een bedevaart naar Lourdes dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het Lourdeswerk Langeveen. Zij kunnen u alle informatie verschaffen over de verschillende reizen en u inschrijven voor een bedevaart die wordt verzorgd door de VNB in Den Bosch.

Vanuit Tubbergen vertrekt op 30 april 2019 een lance bus voor de bedevaart naar Lourdes.

Deze reis wordt georganiseerd door onze eigen Pancratiusparochie Tubbergen en is ook geschikt voor minder validen en zieke pelgrims.

Op 11 februari a.s. wordt in de basiliek in Tubbergen om 19.00 uur een Lourdesviering gehouden met medewerking van het Liturgiekoor uit Tubbergen.

Na deze viering wordt in het parochiecentrum een informatieavond gehouden over de bedevaartreis naar Lourdes in april 2019.

U bent van harte welkom!

U kunt ook informatie inwinnen bij één van onze coördinatoren.

Elly Oude Steenhof                       0546-681614

Ans Haarhuis                                     0546-681627

Truus Rozenkamp                          0546-681479

KERKELIJKE CARNAVALSVIERING

Zondag 17 februari om 9.00 uur begint de inmiddels traditionele kerkelijke carnavalsviering in onze parochiekerk. Het is alweer de zestiende keer dat deze viering gehouden wordt, met dit jaar als thema ‘Verbinden, waarom moeilijk doen als het samen kan’. Een speciale werkgroep van carnavalsvereniging De Turftrappers heeft de viering voorbereid, samen met prins Paul, adjudant Herman en de hofdames Simone en Jorien. Speciaal voor de kinderen – die verkleed naar de kerk mogen komen – heeft de werkgroep kinderwoorddienst een originele activiteit bedacht. Diaken Huitink zal voorgaan in de viering en muzikale medewerking wordt verleend door themakoor Courage! en dweilorkest Loat Goan.

Iedereen is zondag 17 februari van harte welkom in de parochiekerk in Langeveen.

 

                 JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020

In 2020 zouden wij graag een jongerenbedevaart willen organiseren naar Lourdes.  Jongeren van Rock Solid vroegen: kunnen wij naar Lourdes? Natuurlijk kan dat.

De organisatie van deze reis is al in volle gang, er is een werkgroep. Er zijn al acties geweest om geld te verdienen, zo hebben de jongeren op de kerstmarkt in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet wel geld verdiend worden om de reis betaalbaar te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Wij hebben jongeren nodig die met ons mee willen. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan nodigen wij je graag samen met de jongeren van Rock Solid die al interesse hebben getoond uit voor de openingsviering en informatieavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdag  8 februari a.s.

De viering begint om 19:00 uur in de kerk van Vriezenveen Oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het koor Clavis.

Lijkt deze viering u leuk, maar vind u uzelf niet meer in de leeftijd om voor jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te vieren tijdens deze viering. Aansluitend aan de viering zal er informatie worden gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en informatieavond!

Voor informatie  over deze bedevaart kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl

Namens de werkgroep

Laura Thöni

 

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21)staan en luisteren naar wat in een bijbel verhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

 

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoelgebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

 

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 februari a.s. zal in de basiliek van Tubbergen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

 

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252

 

Vastenactie pelgrimstocht in teken van water

De jaarlijkse Vastenactie pelgrimstocht is inmiddels een traditie. Dit jaar staat deze driedaagse pelgrimage voor de negende keer op het programma: op 11, 12 en 13 april wandelen de deelnemers rondom Weesp. “We pelgrimeren ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie. De pelgrimstocht 2019 wordt georganiseerd door de MOV-groep van de Parochie van Levend Water Weesp, Muiden en Muiderberg in samenwerking met Vastenactie,” aldus de organisatie van deze sponsortocht.

‘Water verandert alles’ is het thema van Vastenactie 2019. Water is de belangrijkste bron van leven. In 2019 zet Vastenactie daarom vijf waterprojecten in de schijnwerpers, te weten in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo. Als thema van de Pelgrimstocht is gekozen ‘Wandelen over water’. “Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de rook van Amsterdam. Vanuit en in de omgeving van Weesp. Weesp is water, om het zo te zeggen. De naam Weesp is afgeleid van het oude Wesopa, dat te verklaren is als samenstelling van de Indo-Europese woorden ‘wis’ (wegstromen) en ‘apa’ (water). Weesp, Wesopa, stromend water. De naam van de parochie van Weesp, Muiden en Muiderberg sluit daar goed bij aan: Parochie van Levend Water,” aldus Vastenactie in een toelichting.

De tocht start dagelijks om 9.30 uur (verzamelen om 9.00 uur), de afstand is ongeveer 20 kilometer per dag. Op donderdag en vrijdag is er na afloop van de maaltijd nog een themabijeenkomst, die ook toegankelijk is voor mensen die niet meelopen. De deelnamekosten zijn € 15 per dag. Deelnemers kunnen overnachten in de buurt en gebruik maken van de lunchpakketten en het avondeten. Het is ook mogelijk om één of twee dagen aan te sluiten. De organisatie heeft twee arrangementen samengesteld (zie: www.vastenactie.nl). Aanmelden kan via het formulier op deze website, betaling kan via de webshop. De wandelpelgrims kunnen zich laten sponsoren, op de website van Vastenactie staan praktische tips om sponsors te werven. De opbrengst is bestemd voor de waterprojecten van Vastenactie in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo.

 

 

Jaargang 56 nr. 2 en 3                                                                             12 t/m 25 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De tied vlug…

 

De kerstboom is nog maar net van z’n versierselen ontdaan, de kerststallen ingepakt en opgeruimd, of carnaval is alweer in zicht, nu alle hoogheden van de gemeente Tubbergen bekend zijn. De tied vlug…! Niet alleen in ons persoonlijke leven, ook in de wereld gaat alles in een sneltreinvaart aan ons voorbij. Dagelijks flitsen ons de headlines om de oren.

Het begin van het nieuwe jaar nodigt ons uit onze blik vóóruit te richten en met hoop en vertrouwen open te staan voor nieuwe kansen en mogelijkheden, die zich aandienen én die God ons biedt: want Hij gelooft in de mensen, altijd weer. Hij durft altijd weer opnieuw te beginnen en ons uit te dagen om instrument te zijn in Zijn handen.

Van alles wat er staat te gebeuren in 2019 – op publiekelijk en persoonlijk niveau – mag het ook zijn plaats hebben in onze parochie met haar negen geloofsgemeenschappen. De wereld en al wat er gebeurt, houdt immers niet op bij de kerkdeur.

Om die weg open te blijven houden, is het van belang dat we nu en ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op uw meelevendheid en meedoen, uw betrokkenheid bij uw geloofsgemeenschap. Dat kan op verschillende manieren, maar juist in deze maand zou ik graag uw aandacht willen vragen voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans en deze van harte bij u aan willen bevelen.

Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie kan blijven schitteren in dit deel van ons land. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier die bovenstaande Blijde Boodschap van Hem – die nooit de hoop verliest, die blijft geloven in mensen en die altijd weer opnieuw durft te beginnen – handen voeten kunnen geven in onze Pancratiusparochie.

Langs deze weg ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die op welke wijze dan ook zich inzetten voor de Actie Kerkbalans!

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Gegeven                                                                             Doop van de Heer

 1. 13 jan. 09.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 1. 15 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Beginnen                                                                  2e zondag door het jaar

 1. 19 jan. 19.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerk

 1. 22 jan. Geen viering

 

PAROCHIËLE KRONIEK                 2018                      2017

Gedoopt                                               7                              13

1e H. Communie                              11                              10

 1. Vormsel 6                              12

Overleden                                           9                              11

Gehuwd

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 13 januari

Jaargedachtenis: Gerard Pegge, Truus Schröder-Busscher, Jan ten Berge, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Gerrit Kuipers, Karel Poiesz.

Misintenties: ouders Johan en Paul Bekhuis, Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers, Bennie Steggink, Joop Perdaan.

 

Misintenties dinsdag 15 januari: Overleden leden van de KVO

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 19 januari

Jaargedachtenis: Lies Kroeze-Leemhuis, Marie Mensen-Kleizen, Marie Kienhuis-Hoek, overl. ouders Kienhuis-Droste.

Misintenties: ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Marietje ter Braak-Vennegoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 13 januari 09.00 uur

Lector: A. Saris
Misdienaars: D. Pouwels

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Saris

 

Dinsdag 15 januari 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 19 januari 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Schothuis

 

 

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

22/12                       € 58.50                    € 48.83 (eigen kerk)

24-25-26/12          € 416.05                  € 367.34  (eigen kerk)
30-31/12               € 112.05                  € 106.02 (eigen kerk)
5/1                       € 49.90                    € 46.55 (eigen kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 23 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

AANPASSING TARIEVEN MISINTENTIES EN JAARGEDACHTENISSEN 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor misintenties en jaargedachtenis € 10,00.

Dit in verband met de harmonisatie van de tarieven binnen de H. Pancratius parochie. 

 

Aanmelden voor Sacrament van het Heilig Vormsel Langeveen

Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Heilige Pancratius in Langeveen aan ouder(s)/verzorgers van leerlingen van groep 8 van de basisschool de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het sacrament van het Heilig Vormsel.

In onze parochie worden de jongeren voorbereid op het vormsel met behulp van het project; ”In vuur en vlam”.

Ouders van kinderen die naar deze basisschool gaan, krijgen vanzelf een uitnodiging aangereikt.

Zijn er kinderen die deze school niet bezoeken maar wel in groep 8 zitten en zich willen aanmelden voor het Vormsel, dan kunt U contact opnemen met Evelien Olimulder, tel. 0546-633063 of vormsel.lv@gmail.com

Om wat meer informatie en uitleg te krijgen over het project waar uw zoon/dochter voor kiest en wat er van U verwacht wordt is er een informatieavond.

 Deze avond zal plaats vinden op donderdagavond 7 februari in de dagkapel van Geesteren (schuin tegenover de kerk) en begint om 20.00 uur. 

Uw zoon/dochter nodigen we uit op woensdag 27 februari, 13:30 in de kerk te Langeveen voor een informatie uurtje.

Aanmelden van vormelingen die niet op de Mariaschool zitten graag voor dinsdag 22 januari  bij Evelien Olimulder.

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2019

Geef voor/om uw kerk!

 

Op zaterdag 19 januari zal de actie Kerkbalans van start gaan binnen de kerken

van Nederland,  zo ook binnen onze H. Pancratiusparochie en onze negen geloofsgemeenschappen.

Om deze belangrijke actie extra kracht bij te zetten zullen om 13.00 uur de

klokken van al onze negen kerken geluid worden.

In Tubbergen zal dit gezamenlijk met onze protestantse buren gedaan worden.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Nadien is er gezamenlijke

koffie.

Aanvang om 12.55 uur in de basiliek van Tubbergen aan de Grotestraat 66.

Als parochiebestuur doen we er met onze lokale beheercommissies alles aan

om in alle geloofsgemeenschappen pastorale zorg te kunnen blijven

garanderen en onze kerken open te houden.

Daar is echter flink wat geld voor nodig. Vooral het onderhoud van de

gebouwen en daarmee het behoud van het kerkgebouw voor het dorp brengt

behoorlijke kosten met zich mee.

Mogen wij een beroep doen op uw betrokkenheid en bijdrage?

Laat uw hart spreken en geef!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

 

Pelgrims in het land van geloven of niet?

Op donderdag avond 17 januari zal pater Wil Boerkamp O.Carm. met ons

in gesprek gaan over jongeren als pelgrims in het land van geloven.

Of zijn ze dat niet? “Kunnen wij onze (klein-) kinderen nog uit eigen ervaring

vertellen over hoe het op geestelijk gebied aan toe gaat met God in ons leven?

Durven wij als ouder, grootouder, familielid, kennis of vriend nog in de keuken

van ons eigen geestelijk leven laten kijken?” Er zijn veel spiritueel zwervende

en zwevende zoekers in onze tijd, die zich afvragen, welke leefvorm en

levensbeschouwing bij ieder van hen persoonlijk past. Het is een verschijnsel

dat vaker te zien is in een overgangstijd en te vergelijken met de grote crisistijd

vanaf het begin van de Moderne Devotie (14e/15e eeuw) met daarna de

Reformatie van Luther. Toen zochten mensen ook naar een vorm van

‘Eigentijdse Godsdienstigheid’, net als nu. Ook nu zijn er veel nieuwe

lekenbewegingen. Pater Boerkamp stelt, dat de kerken de afgelopen jaren

een grote leegte en een gebrek aan zingeving hebben achter gelaten.

Hoe is hiermee om te gaan? Hoe kunnen we ons er in oefenen om iets van

God te ervaren?

Pater Boerkamp O.Carm. heeft jarenlang gewerkt als pastoraal werker en later

als priester. Sinds 2004 heeft hij vanuit ‘Leven in Gods tegenwoordigheid hier

en nu’ de spiritualiteit van de Karmel in Overijssel present gesteld.

Nu, als emeritus, geeft hij vanuit zijn levenservaring en kennis lezingen en wil

graag hierover in gesprek met de aanwezigen.

Wanneer: donderdag 17 januari 2019, 19.30 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Kosten: € 7,50 (inclusief koffie/ thee)

Aanmelden is fijn i.v.m. de organisatie bij secretariaat@lumenchristi.nl

 

De MARIA PASSIE

In de voorbereidingstijd op Kerstmis, denken we vaak zijdelings aan Maria. Maar juist zij is de schakel tussen God en haar kind. Een vrouw, belangrijk genoeg bevonden om de moeder van God te worden.

Deze Maria zal op 9 februari 2019 op een heel speciale manier centraal gesteld  worden, zoals u reeds hebt kunnen lezen, in de Maria-Passie.

Heel bijzonder is dat de Maria-passie, op voorstel van de pastores, naar onze parochie Lumen Christi is gehaald . Daarom wijzen wij u er nogmaals op dat deze uitvoering voor de hele parochie, zal plaatsvinden zaterdagavond 9 februari 2019 in de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum.

De voorstelling wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers uit het hele land, die al zingend en verhalend ingaan op het leven van Maria en op haar rol ook nu nog, in de huidige tijd.

Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn. De kaartjes á €10,- kunt u nu al kopen bij het secretariaat van Lumen Christi, de VVV of bestellen via www.demariapassie.nl

De opbrengst van de uitvoering die van harte ondersteund wordt door het parochiebestuur, komt ten goede aan de Stichting Aquero, een goede doelenfonds, die mensen ondersteunt die graag op bedevaart naar Lourdes willen, maar zelf niet de financiële middelen daarvoor hebben. De voorstelling die nu twee jaar loopt en enthousiaste en lovende reacties in den lande oplevert, zal in mei afgesloten worden.

De voorstelling duurt ongeveer 5 kwartier. U wordt ontvangen met koffie/thee.

De toegangskaartjes zullen op de dag zelf ’s avonds aan de kerkdeur te verkrijgen zijn voor € 12,50.

Wij hopen velen van u te zien, op 9 februari 20.00u. in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum.

Het organiserende comité.

 

KVO Langeveen/Bruinehaar

Op dinsdag 15 januari is de volgende bijeenkomst voor de dames van KVO Langeveen/Bruinehaar. Wij beginnen de nieuwjaarsbijeenkomst met een H. Mis in de dagkapel om 19.00 uur. Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats bij zaal Waaijer met het voorlezen van het jaarverslag, het financieel verslag en het bekend maken van het nieuwe jaarprogramma. Daarna is er weer de jaarlijkse bingo. Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768.

 

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.

 

Maria beeldhouwen of schilderen:

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!

Wanneer:              Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.                                Kosten:    € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)

Waar:                      Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

 

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen:                                                 

Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal er een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.

Wanneer:           Maandag 4 februari om 19.00 uur

Waar:                   Kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum.

Opgave:           Niet nodig! Geen kosten!

 

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”

O.l.v. pastor Kerkhof Jonkman lezen we een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.

Wanneer:              Woensdag 6 februari om 19.30 uur

Kosten:                   € 7,50

Waar:                      Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

Maria “Passion”

De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse

(pop-)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer informatie op

www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl

Wanneer:           zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop)

Waar:                 RK. Kerk in Ootmarsum

Kosten:                € 12,50 aan de zaal.

Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente.

Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-.

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21) staan en luisteren naar wat in een bijbelverhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

TIENDAAGSE INSPIRATIEREIS LANGS BEDEVAARTSPLAATSEN IN FRANKRIJK  SEPTEMBER 2019

 

Van 19 tot en met 28 september 2019 zal er vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georganiseerd. Deze keer zal het een 10-daagse rondreis per luxe comfortclass touringcar worden door Frankrijk, waarbij in elk geval de bedevaartplaatsen Nevers, Rocamadour en Lourdes worden bezocht. Naast nog een aantal andere bijzondere plekken zal uiteraard de lichtstad Parijs, met zijn Eiffeltoren en vele andere indrukwekkende plaatsen en gebouwen niet op het programma ontbreken.

Deze reis zal evenals de reizen in voorgaande jaren wederom worden begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. In Parijs zal een ervaren Nederlandstalige gids ons de mooiste plekjes van de stad laten zien.

De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Hebt u belangstelling voor deze reis ,of wilt u al meer informatie neem dan contact op met:

– diaken Jan Kerkhof Jonkman, tel.: 06-57645245, e-mail: jkerkhofjonkman@lumenchristi.nl of

Arie Vreeswjk, tel.06-50251252, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com.

 

 

Samen op weg naar de Passie 2019 in Albergen

Na een heel geslaagde avond “Samen Top 2000”willen u vast informeren over het volgende evenement van onze parochie: “ de Passie” op Goede Vrijdag 19 april aanstaande. Dit jaar is Albergen de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Tijdens een wandeling en een korte bijeenkomst in de kerk zullen gebeurtenissen uit de kruisweg van Jezus herdacht worden en vertaald worden naar deze tijd. Dit zal worden verzorgd door de koren Belcanto, Cantiamo, Courage en Cantare, soliste Anke Vink en de jongeren van Rock Solid van onze parochie.  Ook dit jaar is er voor mensen die minder mobiel zijn, de mogelijkheid om het gehele gebeuren in de kerk te volgen. Aanvangstijd is 19.00 uur. Het belooft weer een hele bijzondere Passie te worden!  Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Mede namens de werkgroep:

Ans Groot Kormelink, Truus Rozenkamp, Willy Oude Breuil,

Pastor Christianne Saris

 

Gespreksgroep Grond van Leven

Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien heeft u ook voornemens gemaakt. Om wat meer aan u zelf toe te komen en aan echte ontmoetingen. Dan is de gespreksgroep “Grond van Leven” iets voor u!

We staan stil bij de Grond van Leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na welke waarden we nu zelf uitdragen en wat ons kracht geeft in het leven. Tenslotte vertellen we wat onze droom is voor het samenleven met elkaar en hoe we daar zelf vorm aan geven.

In een gespreksgroep kunnen 6 tot 7 mensen tegelijk meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om het eigen verhaal te kunnen vertellen.

De nieuwe groep kan half februari starten. We gaan uit van drie bijeenkomsten.

In overleg met de deelnemers kiezen we een avond uit die iedereen het beste past.

Wanneer er wensen zijn voor een gespreksgroep overdag, dan is dat ook mogelijk.

U bent van harte welkom!

Aanmelden kan bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl

 

We leven in een tijd waarin hard wordt gewerkt, maar waar we nauwelijks meer toekomen aan de vraag wat voor ons zelf nu van belang is in het leven. Het gevaar is dat we worden geleefd en onze eigen kijk en inspiratie geen ruimte meer krijgt. Daarom willen we eens in een kleine groep stilstaan bij vragen als:

Met welke waarden zijn we opgevoed? Zijn dat dezelfde waarden die wij nu zelf uitdragen? Wat raakt ons? Wat of wie geeft ons kracht in het leven?

We willen hiervoor drie tot vier avonden plannen in de komende tijd. De avonden vinden om de twee weken plaats. De data worden met de deelnemers gepland .

 

Het programma ziet er dan als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? En wat is jouw droom voor het samenleven met elkaar?

(soms hebben we teveel gespreksstof voor drie avonden en is het nodig een vierde avond erbij te plannen)

 

 

 

 

Aantal deelnemers:

Aan zo’n gesprekskring kunnen zo ongeveer 6 tot 7  mensen per keer meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om zijn of haar verhaal te kunnen doen.

In de afgelopen maanden hebben al 6 mensen meegedaan aan deze gespreksgroep. Ze kijken terug op mooie en betekenisvolle avonden.

Ook u bent van harte welkom!

Graag opgeven bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl

 

 

 

Jaargang 55/56 nr.51,5, 1                                                            22 dec. t/m 11 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Herinnering Kerkbijdrage 2018
EN

!!!!Vooraankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

Vanwege deze herinnering en vooraankondiging krijgt iedere parochiaan deze week het parochieblad
(1 per adres). Zie voor verdere informatie bladzijde 8 en 9.

 

‘Kerstmis is niet stuk te krijgen’

Ieder jaar blijkt weer uit uit de verhalen van mensen en uit sociaal wetenschappelijk onderzoek, dat de titel van dit artikel waar is. In alle wisselende omstandigheden en vormen door de jaren heen, blijft de kern van het Kerstfeest niettemin één en dezelfde, namelijk: God is in de geboorte van Jezus mens geworden en heeft laten zien dat Hij van ons houdt! Dit is de kerstboodschap in een notendop. En hoe je het ook wendt of keert, het is om die reden dat door heel veel mensen Kerstmis (naast Sinterklaas) nog steeds als het meest belangrijkste feest in de jaarcyclus wordt ervaren. Met velen vieren we dat ook in een kerk. We willen ons daar laten raken door het geheim, omdat we diep van binnen weten dat de liefde en verbondenheid met God, in wezen groter is dan wij mensen zijn. Daarnaast vieren we Kerst in het gezin, met familie of vrienden. We dekken de tafel extra feestelijk en genieten van de gezelligheid en het samenzijn. En natuurlijk horen daarbij een mooi versierde kerstboom, een kerststal en veel kaarsjes die branden.

Kerstmis is ook een feest van vertrouwen; we willen daarmee vieren dat het goed kan zijn tussen ons en anderen. Het kan soms moeizaam gaan tussen mensen, tussen geliefden, tussen kinderen en ouders, maar de liefde en het vertrouwen in elkaar overwint altijd. Er kan nog zoveel duisternis zijn in het leven, nog zoveel leegte of verlies, maar het licht zal sterker blijken dan het donker. Dat is onze diepste hoop en overtuiging – met de komst van Jezus in onze geschiedenis, mogen we daarop vertrouwen. En niets hoeft ons ervan te weerhouden, om de nadruk te blijven te blijven leggen op die innerlijke betekenis van Kerstmis. We mogen ons te allen tijd thuis blijven voelen bij het aansprekende verhaal over Jozef en Maria, de engelen, herders en natuurlijk Jezus zelf. Telkens weer herkennen wij hierin iets van Gods trouw en nabijheid aan mensen.

Van harte wens ik u een Zalig Kerstfeest toe en een gezegend jaar 2019!

 

Thema: Vervulling                                                            4e Zondag van de Advent

 1. 22 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

Melkbusactie: Adventsactie

 

Thema: Verlicht                                                                                               Kerstavond

 1. 24 dec. 19.00 uur: Woord –en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis en Adventsactie

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

 

Thema: In het Licht                                                                                     1ste Kerstdag

 1. 25 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdeswerk

Onder deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 

Thema: Volgen, feest van de H. Stefanus                                          2e Kerstdag

wo.26 dec.      09.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor

(Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Kerstmis

Deurcollecte: Lourdeswerk

 

Thema: Verbonden                                                              Feest van de H. Familie

 1. 30 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale Zorg

 

Thema: Begroeten                                                                               Oudejaarsavond

 1. 31 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

Thema:

 1. 5 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Eigen Kerk

 

 1. 8 jan. Geen viering.

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 22 december

Jaargedachtenis: Bernard Rikhof, Geertruida Hendrika Rikhof-Paus.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 24 december

Jaargedachtenis: Jan Mensen.

Misintenties: Gerhard Geerink, ouders Grootelaar-Ruiter, Marie Mensen vd Aast, Herman Oude Elberink, Lars Olimulder, Gerard en Mien Hagedoorn-Bekhuis, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, ouders Rikhof-Elferink en kinderen, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Schothuis-Wolters, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhuis-Beld en Sien en Bennie, Gerard en Rika Kleizen, Steffanie Kroeze, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, Jan en Marie Bernds-Weerink, Gerrit Albers en ouders Droste-Derkink, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Henk en Marie Tijink-Snijders, Johan Mensen en Sien Mensen-Hoek, Gerrit Mensen, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, Joseph Paus, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis-Horst, ouders Grootelaar-Oude Voshaar en familie, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis, Bram Eijsink, Antoon Bekhuis en Rens Moleman, Jan en Ida Wermelink-Wulferink, Marinus en Marietje Finkers-Kroeze, overl. fam. Niemeijer-Reinerink, Gerard Broenink Harbrinkhoek, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Theo Kienhuis, ouders Mensen-Weusthuis, Jan en Betsie Paus, fam. Nijhuis-Vellener, Gerard Nijkamp, Hein en Marie Waaijer-Fleerkotte, Diny en Mariëlle Leus, Siny Waaijer, Hein en Marie Leus-Weerink, Jan en ouders Vrerink, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties dinsdag 25 december

Misintenties:  overl. Pastores, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, ouders en Johan en Paus Bekhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Johan Koopman, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, Marie Paus-Hamer, ouders vd Aast-Kock, ouders Bekhuis-Waaijer en overl. fam., Josefien ter Braak, Karel Poiesz, overl.fam. Weushuis-Kempers, Jan Lohuis, Annie en Bernard Tijhuis-Oude Nijeweeme, overl. ouders Mensen-Kleizen, San en Jan Kleizen, Lidianne Brakhuis-Kokhuis, overl. fam. Rikhof en Kienhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, Hendrikus Bernardus Schröder, overl. ouders Oude Nijeweme-Waaijer, ouders J. Mensen-Weusthuis, ouders Nijkamp-Steenhof en overl.fam., Jan en Sien Derkink-Lucas, Gerrit Rikhof, fam. Kuipers-Boerrigter, ouders Albers-Smemann, Rita Meijer, ouders Brouwhuis-Bruins, Bennie Steggink, ouders Waaijer-Grootelaar en fam., ouders Damhuis-ter Wee en fam., Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofsté, Herman Rikhof, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., ouders Paus en Haarhuis, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Bernard en Truus Schröder, Herman Oude Avenhuis, Ria Bernds-Meenhuis, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck, overl. ouders Meijer-Paus, Theo Velthuis, overl.fam. Oude Elberink-Rikhof.

 

jaargedachtenissen en misintenties woensdag 26 december

Jaargedachtenis: Gezina Plegt-Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhus-Beld en Bennie en Sien, ouders Massselink-Maathuis en Gerard Pegge, José Damhuis-Pegge en fam., overl. fam. Grootelaar-Kemna.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 30 december

Jaargedachtenis: Gerard Nijmeijer.

Misintenties: Herman Oude Elberink.

 

jaargedachtenissen en misintenties maandag 31 december

Jaargedachtenis: Gerrit Rikhof.

Misintenties: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Jan en fam. Vrerink, ouders Bertels-Haarhuis, ouders de Koning-Brekelmans, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, overl. ouders Meijer-Paus.

Overige intenties: Mis uit dankbaarheid.

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 5 januari

Jaargedachtenis: Johannes Rikhof, Bernardus Nijkamp.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, ouders Johan en Paul Bekhuis, Berend Waaijer.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 22 december 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis
Misdienaars: D. Pouwels, M. Weultjes

Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Maandag 24 december 19.00 uur
Lector: M. Olimulder

Misdienaars: C. Weultjes, M. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: M. Olimulder

 

Dinsdag 25 december 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Misdienaars: G. Scholten, W. Scholten
Collectanten: A. Bekhuis, B. Oude Weernink
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Woensdag 26 december 09.00 uur
Lector: E. Olimulder

Misdienaars: T. Olimulder, T. Bels
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: E. Olimulder

 

Zondag 30 december 09.00 uur
Lector: M. Hesselink

Misdienaars: E. Kroeze, S. Olimulder
Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Hesselink

Maandag 31 december 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: J. Kienhuis, W. Weultjes
Collectanten: B. Oude Weernink, J. Pouwels
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Zaterdag 5 januari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

8/12                          € 76.00                    €57.61 (Pastorale Zorg)

16-12                        € 88.00                    € 82.30 (Onderhoud Kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

In verband met de feestdagen is het secretariaat op 28 december gesloten.

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 9 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 3 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Herinnering Kerkbijdrage 2018

Graag willen wij de parochianen, die de kerkbijdrage 2018 contant betalen of zelf overboeken en die voor 2018 nog een bedrag willen betalen / overboeken (toegezegd hebben), hieraan herinneren.

 

 • Mocht u ons willen machtigen om de kerkbijdrage van uw rekening te incasseren, dan kunt u een machtigingsformulier bij ons aanvragen of van de site downloaden.
 • Uw eventuele contante kerkbijdrage kunt u inleveren na de vieringen tijdens de komende kerstdagen of in een envelop, met daarop uw naam en adres, in de brievenbus van het parochiecentrum.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over de kerkbijdrage, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan mondeling, per brief, per mail ( info.langeveen@hpancratius.nl )

of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57 41 46 of (06) 38 89 19 67.

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking en steun aan de actie Kerkbalans 2018.

 

Opbrengst kerkbijdrage t.m. november 2018

Kerkbijdrage t.m. 30 november 2018                                         € 35.001,89

Kerkbijdrage t.m. 30 november 2017  /                                      € 35.044,34

31 december 2017     € 36.744,04

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2016                                          € 40.454,64

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2015                                          € 42.851,97

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2014                                          € 42.470,30

Kerkbijdrage t.m. 31 december 2013                                          € 37.389,52

 

*************************************************************

!!!!Vooraankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

De actie Kerkbalans 2019 staat er ook al weer aan te komen.

In januari 2019 zullen de bezorgers van het parochieblad de brieven weer bij u bezorgen.

In vergelijking met voorgaande jaren gaan we het iets anders doen. U moet het zien als een proef.

Graag horen wij in januari uw mening. Dat kan dan via de telefoon, per mail of mondeling.

In januari hoort u daar meer over.

 

De volgende wijzigingen willen we invoeren:

1.Alle parochianen van 18 jaar en ouder krijgen een brief.
Vorige jaren kregen alleen parochianen een brief , die geen doorlopende machtiging voor een automatische afschrijving van de kerkbijdrage hadden afgegeven.
Hoewel we uitermate blij zijn met uw kerkbijdrage, die u nu geeft, hopen we op een kleine verhoging van uw kerkbijdrage.

2.Om onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, de brieven, na het invullen, naar uw wijkbezorger of naar het parochiecentrum te brengen of als u niet in de gelegenheid bent ons te verzoeken de brief op te halen.

 

Mocht u nu al vragen en / of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. Dit kan mondeling, per brief, per mail (info.langeveen@hpancratius.nl ) of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57 41 46 of (06) 38 89 19 67.

 

Collecte Lourdeswerk Langeveen.

Tijdens de Kerstdagen houdt het Lourdeswerk van onze parochie een deurcollecte. Met de opbrengst hiervan kunnen wij een medeparochiaan financieel ondersteunen in de kosten van een reis naar Lourdes. Vaak kunnen wij zo een grote wens in vervulling laten gaan. Wij hopen op een mooie opbrengst en danken u bij voorbaat voor uw gift.

Heeft u belangstelling voor een bedevaart naar Lourdes dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het Lourdeswerk Langeveen. Zij kunnen u alle informatie verschaffen over de verschillende reizen en u inschrijven voor een bedevaart die wordt verzorgd door de VNB in Den Bosch.

Vanuit Tubbergen vertrekt op 30 april 2019 een lance bus voor de bedevaart naar Lourdes.

Deze reis wordt georganiseerd door onze eigen Pancratiusparochie Tubbergen en is ook geschikt voor minder validen en zieke pelgrims.

Op 11 februari 2019 wordt in de Basiliek in Tubbergen om 19.00 uur een Lourdesviering gehouden met medewerking van het Liturgiekoor.

Na deze viering wordt in het parochiecentrum een informatieavond gehouden over de bedevaartreis naar Lourdes in april 2019.

U bent van harte welkom!

U kunt informatie inwinnen bij één van onze coördinatoren.

Elly Oude Steenhof                       0546-681614

Ans Haarhuis                                     0546-681627

Truus Rozenkamp                          0546-681479

 

TRADITIONELE NACHTMIS IN DE St. PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN

In de kerstnacht van 25 december  a.s. wordt in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof. Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jesus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

Cantate.

Vanaf 4.30 uur tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a.  Nu zijt Wellekome en het Stille Nacht van F. Gruber. Verder van J.S. Bach: Choral 12: Brich an, o schönes Morgenlicht,  Candleligth  Carol van J. Rutter, uit het Weinachtsoratorium opus 5:  Soli: Seit Wilkommen Trost der Frommen en Menschen die Ihr wart verloren. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.

Viering.

Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A.Mozart:  Missa Brevi in C.  De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker.

Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een  bezoek te vereren. Er is ruime parkeer gelegenheid bij en rond de Basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentewegge bij  ‘t Oale Roadhoes naast de Basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

 

 

 

 

 

BERICHT VAN INGE KUIPHUIS VANUIT GUATEMALA

Wat weet ik nou over geweld tegen vrouwen?

Woensdag 28 november mocht ik deelnemen aan een forum in Comitancillo over geweld tegen vrouwen. Ik had mijn twijfels of ik wel moest deelnemen. Toch ben ik blij te zijn overgehaald.

Geen ervaring

Ik kan niet zeggen dat ik ooit te maken heb gehad met geweld vanwege mijn geslacht. Ik heb dezelfde kansen gekregen om te studeren, werd niet verplicht om dingen te doen in het huishouden die mijn broer ook niet deed en heb ook nooit het gevoel anders te zijn behandeld. Maar misschien is het belangrijkste wel dat ik me nooit minder heb gevoeld omdat ik een vrouw ben. Dat is hier voor veel vrouwen anders, maar ook voor mijn eigen moeder is dat wel anders geweest. Misschien toch iets om te delen…

Op naar Comitancillo

Dus nam ik woensdagochtend om 7.00 de bus naar Comitancillo, de hoogvlakte in. Na ongeveer anderhalf uur rijden kwam ik aan bij de kleurrijke begraafplaats van het dorp, de plek waar ik uit moet stappen. Toen de eerste vrouwen kwamen begonnen de voorbereidingen: het spannen van een zeil, het neerzetten van stoelen en het maken van een kleurrijk maya-altaar. Met de aanwezigheid van ongeveer 15 vrouwen kon het forum beginnen.

Voorbeeldvrouwen

Tijdens het forum zat ik tussen twee van zulke vrouwen uit Comitancillo, Monica en Delia. Zij weten van heel dichtbij wat geweld tegen vrouwen is. Beide vrouwen hebben zich gevormd in Movimiento de Trabajadores Campesinos, landarbeidersbeweging MTC. Beiden hebben hun vleugels uitgeslagen en helpen nu vele andere vrouwen door hun ervaringen te delen.

… want jij bent een vrouw

Mijn verhaal ging over mijn jeugd en welke verschillen ik zie met Guatemala, maar ook vertelde ik over de vrouwen die met hulp van MTC hun zelfvertrouwen hebben vergroot. In Guatemala merk ik dat er behoorlijk anders naar vrouwen wordt gekeken dan in Nederland. Er wordt meestal wel raar opgekeken dat ik, een vrouw van 32 jaar, nog geen kinderen heb, en misschien wel helemaal niet wil. En hier wordt een vrouw, meer nog dan in Nederland, gezien als het zwakke geslacht. Dat merk ik zelf in opmerkingen: ´Dat mag je niet tillen. Jij bent een vrouw.¨

Minder onschuldig geweld

Voor veel vrouwen, met name in de rurale gebieden, is het minder onschuldig. Veel meisjes krijgen niet de kans om te studeren omdat ze toch gaan trouwen en kinderen krijgen. Van jongs af aan wordt veel meisjes verteld dat ze nergens goed voor zijn, behalve voor het huishouden en kinderen krijgen. Een aantal van de vrouwen aanwezig deelden ook hun ervaringen met huiselijk gewed. Ik kon niet alles volgen, want ze gebruikten de lokale taal ´mam´, maar Delia deelde haar verhaal ook in het Spaans. Ze vertelde hoe ze al erg jong kinderen kreeg en dat haar man haar aan haren trok en opsloot in huis om zelf te gaan drinken. Delia heeft uiteindelijk aangifte gedaan tegen haar man en ze waren acht jaar uit elkaar. Nu zijn ze weer samen, maar er is veel veranderd. Hij heeft nu wel respect voor haar.

Het forum helpt onderwerpen bespreekbaar te maken en geeft vrouwen moed om het geweld niet langer te accepteren. Delia: MTC heeft mij ontzettend geholpen om mijn zelfvertrouwen te vergroten.¨

Groeten uit San Marcos,

Inge Kuiphuis

 

Kerstviering Mariaschool Langeveen 2018

De Mariaschool in Langeveen houdt op donderdag 20 december haar jaarlijkse kerstviering.

Om 17.00 uur is de viering in de parochiekerk, waar ook ouders, familieleden en andere belangstellenden welkom zijn.

Na de kerk, van circa 17.45 tot 18.45 uur, krijgen de kinderen een kerstmaaltijd in de klas.

Tijdens de periode dat de kinderen de kerstmaaltijd krijgen in de klas, kunnen ouders, familieleden en andere belangstellenden terecht in de gemeenschapsruimte van de school voor een hapje en een drankje, en aansluitend meedoen aan de verloting van kerstpakketten door de Ouderraad.

De opbrengst van de kerstmarkt en de verloting van de kerstpakketten komt geheel ten goede aan de Ouderraad.

 

Eerste Heilige Communie Langeveen 2019

Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Heilige Pancratius in Langeveen aan de ouder(s)/verzorgers van de kinderen van groep vier van de basisschool de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het sacrament van de Eerste Heilige Communie.

In Langeveen zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden op zondag 12 mei 2019.

De start van het communieproject is de kerkpuzzel op maandag 21 januari 2019 om 18.30 uur in de St. Pancratiuskerk in Langeveen.

Hiervoor worden alle kinderen van groep vier samen met hun ouders/ gezin uitgenodigd. Na afloop van de kerkpuzzel wordt een aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie uitgedeeld.

Ook kinderen die niet op de Mariaschool zitten en tot de desbetreffende leeftijdsgroep behoren, worden van harte uitgenodigd voor deelname aan de kerkpuzzel samen met hun ouders/gezin.

U kunt zich daartoe opgeven vòòr 7 januari 2019 via email: info.langeveen@hpancratius.nl of via telefoonnummer 0546-681142 (locatiesecretariaat, bereikbaar op vrijdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur).

Jaargang 55 nr.   49 en 50

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

De advent is begonnen!

Wees waakzaam: want voor je het beseft…

Wees waakzaam want voor je het

beseft heeft de consumptiewereld

met je diepste dromen een loopje

genomen en je verlangen naar geluk

netjes ingepakt in koopgedrag.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

zijn je vragen verstomd, en zie je niet meer

hoe het onrecht wordt goedgepraat,

en ben je aangepast aan wat

‘de gewone gang van zaken’ heet.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

praat je mee met wat ze allemaal zeggen:

dat het elk voor zich leeft in het leven,

en dat jij toch ook maar één keer leeft.

 

Wees waakzaam want voor je het beseft

leef jij ook ten koste van anderen,

ook al heb je de mond vol van

kiezen voor de zwaksten.

 

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Bekering                                                                2e zondag van de Advent

 1. 8 dec. 19.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Melkbusactie: Adventsactie

 1. 11 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Verwachting                                                        3e zondag van de Advent

 1. 16 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Jeugdorkest

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerk

Melkbusactie: Adventsactie

 1. 18 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Gedoopt: Bas Gerrit Johannes Wijnands, Langehaarsweg 3.

Wij heten hem van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 8 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Oma Rikhof, Siny Kuipers.

Misintenties: Betsie Paus-Wolthuis, overl.fam. Plegt-Mensen, Herman Oude Elberink.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 16 december

Jaargedachtenis: Marie Niemeijer-Busscher, Antoon Hagedoorn, Jan Lohuis, Bernard Mensen, Hendrikus Bernardus Schröder, Johannes Mensen, Jan Snijders.

Misintenties: Betsie Paus-Wolthuis, Bernard vd Aast, overl.ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, San en Jan Kleizen, overl. ouders Plegt-Paus, Hendrikus Bernardus Schröder, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

Misintenties dinsdag: overl. leden van de KVO.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 8 december 19.00 uur

Lector: E. Olimulder
Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis

Collectanten: B. Oude Weernink, J. Grootelaar

Communieuitr.: E. Olimulder

 

Dinsdag 11 december 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zondag 16 december 09.00 uur
Lector: J. Lescher

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: J. Lescher

 

Dinsdag 18 december 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

24/11                       € 49.21                    € 42.56 (Nationale jongeren collecte)

2/12                          € 64.40                    € 51.10 (Zondag misboekjes)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 december.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad (dit blad is voor een periode van 3 weken) kunnen vóór donderdag 13 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen  en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

 

Verkoop kerstkaarten

De geloofsgemeenschap Langeveen verkoopt kerstkaarten met winterse afbeelding van de kerk en de kerststal.

Een setje van 6 kaarten (3 verschillende uitvoeringen) met enveloppen kost  €2,00 en 3 setjes voor  €5,00

De kaarten zijn na afloop van de weekendvieringen verkrijgbaar in de sacristie.

U kunt ze ook bestellen bij:

Evelien Olimulder, Mandjesberg 7, 0546-633063

of Gerrit Olimulder, Bruinehaarsweg 10, 0546-681517

 

 

Kerststollenactie Mediatheek Langeveen

Ieder jaar wordt er in Langeveen / Bruinehaar een kerststollenactie georganiseerd door de Mediatheek in Langeveen.

Dit jaar vindt de actie plaats op maandag 10 december en de opbrengst komt geheel ten goede aan boeken voor de kinderen van de Mariaschool in Langeveen.

De mediatheek Langeveen is gevestigd in een ruimte van de Gaarf en zorgt ervoor dat de kinderen van de Mariaschool hier diverse boeken kunnen lenen. Sinds het verdwijnen van de bibliobus zijn er een aantal vrijwilligers elke week enthousiast bezig met het uitlenen van prentenboeken, leesboeken, strips, tijdschriften e.d. Hierdoor kan het leesniveau en het leesplezier van kinderen verder ontwikkeld worden. Het is belangrijk dat de mediatheek in Langeveen blijft en dat er ook voldoende aanbod is van leuke en populaire boeken.

Maandag 10 december vanaf 18.00 uur kunt u kinderen aan de deur verwachten voor de verkoop van kerststollen van de mediatheek.

De kerststollen kosten € 5,-, en zijn dit jaar gemaakt door bakkerij Holland.
Met de kerstdagen voor de deur zijn deze stollen zeker de moeite waard.

De Mediatheek hoopt op een geslaagde actie, zodat we de schoolgaande kinderen ook het komende jaar leuke, informatieve, aantrekkelijke boeken kunnen aanbieden voor veel leesplezier!

 

KVO Langeveen

Deze keer informatie over twee avonden snel achter elkaar.
Op donderdag 13 december maken we een kerstbakje onder leiding van Marit Braakhuis. Deze avond is bij zaal Waayer en begint om 20.00 uur. De kosten bedragen €25,- inclusief koffie en consumptie.
De kerstavond valt dit jaar op dinsdag 18 december. We beginnen dan met een viering in de dagkapel om 19.00 uur. Daarna gaan we naar zaal Waayer voor een gezellige avond met muzikale ondersteuning van het koor Ambiënte uit Geesteren. In de pauze is er een verloting. De eigen bijdrage voor deze avond is €15,-.
Opgave voor deze avonden voor 5 december bij elly@oudesteenhof.nl of 06-23205768

 

Zaterdag 05-01-2019: Sterren kijken – en waar ben JIJ?  

Rond het feest van “Drie Koningen” gaan wij op zoek naar de sterren.  Hoe staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat weten we over de ster van Bethlehem. De drie Koningen volgden immers de ster…. en vonden het kindje Jezus. Grote vragen … voor kleine mensen. ‘En waar ben JIJ?’

En dan horen we ook zo vaak nog, dat sommige mensen het liefst een ster worden.

O.l.v. Hans van der Hulst en met medewerking van de sterrenwacht gaan we sterren kijken en ons bezig houden met deze grote vragen!

De activiteit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).

Soort activiteit: doe activiteit bij COSMOS sterrenwacht Lattrop

Wanneer: za. 5 januari 15.00-18.00 uur

Kosten: € 5,00 per deelnemer

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl

www.parochielumenchristi.nl

 

Wandelen op de grens op de grens van oud en Nieuw

in de Vasserheide, op het Vassergrafveld en de Roezeberg

De verstilde omgeving van dit heide- en natuurgebied kan ons helpen bij deze wandeling op de grens van oud en nieuw. Wat willen we in het oude jaar laten? Wat willen we meenemen het nieuwe jaar in?

Tijdens deze wandeling o.l.v. Karel Tijhuis zullen we stil staan bij teksten uit het boek ‘Psalmen’. We zullen ons richten tot de hemel, met onze eigen vragen en gedachten voor het nieuwe jaar. De wandeling verloopt deels in stilte en heeft een lengte van ongeveer 7 kilometer. We sluiten de wandeling af met een eenvoudige broodmaaltijd.

Wanneer: 27 december, 13.00 uur

Startpunt: Hoek Onzoelweg / Lädderken (tussen Ootmarsum en Tubbergen)

Kosten: € 8,00 (inclusief broodmaaltijd)

Aanmelden gewenst ivm de broodmaaltijd: secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51.

www.parochielumenchristi.nl

 

 

 

Kinderkerk viert Kerstmis! Vier jij mee?

 

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

 

Kom je ook samen met ons vieren? Zondag 16 december is in de Dagkapel de laatste Kinderkerk-viering van dit jaar en natuurlijk is het thema Kerstmis! We gaan samen op een speelse manier het Kerstverhaal beleven, zingen en bidden. De kinderen gaan iets maken voor een ander en ze mogen lichtjes ontsteken.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. Naast het Bijbelverhaal besteden we aandacht aan bidden en het iets over hebben voor een ander. Maar we hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De vieringen in 2019 staan gepland voor zondag 10 maart, 21 april (Pasen) en 9 juni (Pinksteren). De vieringen zijn in de Dagkapel in Geesteren en beginnen om 10.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 u donderdag: 13:30 u – 16:30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

 

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

Kerstsamenzang donderdag 13 december in De EESHOF te Tubbergen

Evenals vorige jaren organiseert het Dames en Herenkoor van het verzorgingstehuis “de Eeshof” in samenwerking met het dameskoor “Vocal Devotion ”uit Albergen weer een kerstconcert in de kapel van de Eeshof.

Hiervoor willen zij u van harte uitnodigen om samen met de beide koren diverse kerstliederen te zingen.

Er worden zowel bekende als onbekende kerstliederen gezongen en ook de traditionele kerstliederen waarbij u voluit mee kunt zingen worden niet vergeten.

Het geheel is sfeervol aangekleed, in de kapel staat dan reeds de kribbe en buiten branden de vuurkorven en u wordt door het geluid van een midwinterhoorn welkom geheten.

De koren staan onder de bezielende leiding van dirigent Alfons Morskieft en worden muzikaal ondersteunt door Gerda van de Weijden, organist Eeshofkoor, Wim de Witte, organist Vocal Devotion en verder door een viool ensemble.

De plaats en aanvang van deze samenzang is:

Kapel de Eeshof,  Eeshoflaan 21 te Tubbergen.

Aanvang 19.00 uur.

Onder het genot van een kop koffie en misschien een drankje is er na afloop gelegenheid om met elkaar nog van gedachten te wisselen

TOT ZIENS op DONDERDAG 13 DECEMBER

 

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.

Maria beeldhouwen of schilderen:

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!

Wanneer:          Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.                                Kosten:           € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)

Waar:                Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl  of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

 

Terugblik tweede gesprekskring Grond van Leven

In de afgelopen maanden zijn er vijf parochianen onder leiding van

pastor Saris samengekomen voor de bijeenkomsten van de gesprekskring.

Grond van Leven. Deze mensen kwamen uit de geloofsgemeenschappen  van Geesteren, Vriezenveen en Tubbergen.

Tijdens deze bijeenkomsten werd aan elkaar het levensverhaal verteld.

Er werd stilgestaan bij de waarden die in ieders jeugd waren meegegeven en welke waarden in het huidige leven belangrijk zijn. Men vertelde elkaar hoe het geloof eruit ziet, hoe er vorm aan wordt geven,  welke ervaringen daarin worden opgedaan en wat inspireert.

De deelnemers kijken heel tevreden terug op de gesprekken. De volgende woorden gaven de deelnemers terug: “het was een verrijking” ‘gehoord en gehoord worden”, “vertrouwen en veiligheid in de gesprekken” en “inspirerend”

Tevens was het ook heel mooi dat er bruggen geslagen zijn tussen de mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen en dat men elkaar heeft leren kennen en waarderen.

In het nieuwe jaar wordt er weer gestart met een gespreksgroep Grond van Leven.

Het gaat om vier bijeenkomsten om de twee weken op een nader af te spreken avond. We kiezen een avond waarop de hele groep beschikbaar is.

U kunt zich aanmelden bij pastor Saris: pastor.saris@hpancratius.nl . Van harte welkom!

 

Lichtjestocht in het Geziet (Albergen)

Wie verruilt de kerstschoenen voor wandelschoenen?

Erve Hulshof organiseert de tweede kerstdag een lichtjestocht. Deze lichtjestocht start en eindigt bij de parkeerplaats van de Tukkers en is 3 of 6 kilometer lang.  Er kan tussen 18.30 en 20.00 uur worden gestart. De route gaat over verharde en onverharde wegen. Bij erve Hulshof is een pauze.  De route wordt verlicht met waxinelichtjes in glazen potjes. Wij hopen dat we veel mensen mogen verwelkomen bij de Lichtjeswandeling in ’t Geziet. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Met vriendelijke groeten,

Erve Hulshof

 

KERSTPAKKETTENACTIE 2018

Ook dit jaar worden er weer goederen ingezameld voor de Kerstpakkettenactie. De pakketten worden vervolgens in de week voor Kerst aangeboden aan een grote groep mensen, die worden aangemeld door anderen. De lokale supermarkten (Dagwinkel Brughuis Harbrinkhoek, Plus Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen, Plus Droste Vasse, Plus Wallerbosch Geesteren en Coop Munster Albergen ) verlenen allemaal hun medewerking aan het welslagen van deze actie. De ondernemers verkopen van woensdag 6 tot en met vrijdag 21 december producten die klanten bij de uitgang kunnen deponeren in een daarvoor beschikbaar krat. Van alle levensmiddelen die worden ingezameld, maken mensen van de PCI en de Diaconie dan kerstpakketten.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de H. Pancratiusparochie heeft samen met de Diaconie van de Protestantse Kerk Tubbergen de organisatie op zich genomen om actie te ondernemen. In Geesteren heeft Nardy Hegeman zich bereid verklaard deze actie ook van harte te ondersteunen. Zij roepen inwoners van de gemeente Tubbergen op om mensen die in hun ogen in aanmerking zouden moeten komen voor een kerstpakket, voor te dragen. Op deze basis zal hen dan, uiteraard met inachtneming van alle discretie, een kerstpakket overhandigd worden.

Wij stellen het op prijs, als mensen zich aanmelden voor een kerstpakket. In onverhoopt moeilijke tijden willen wij als PCI en Diaconie omzien naar mensen die het moeilijk hebben.

Kent u iemand die u wilt voordragen voor een pakket, dan kunt u het bestuur van de PCI benaderen: Henny Oude Geerdink (0546-861095 of 06-25048292), Ilse Hofman (0612422673) of Ronald Lenferink (0546-872937). Uiteraard kunt u de PCI ook per mail benaderen en wel via pci@hpancratius.nl De Diaconie is te bereiken via Irma Roelofs (0546-632903) en Christien Plegt (0546-681285).

Mocht u liever hebben dat wij voor u de boodschappen doen, ook dat kan. Maakt u dan uw bijdrage over op NL23RABO0151429251 t.n.v. PCI H. Pancratius o.v.v. Kerstactie 2018.

Jaargang 55 nr. 47 en 48                                                               24 nov. t/m 7 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vrijwilligers houden het vuurtje brandend…..

De kerk heeft in onze samenleving geen goed imago. Men haakt eerder af , dan aan. Soms moeten degenen die gebleven zijn, zich nog aan anderen verantwoorden waarom ze deel uit maken van de kerk. Dat is niet altijd goed uit te leggen, zeker niet aan mensen die er niet open voor staan.

Maar als we kijken naar de mensen die kerk proberen te zijn met elkaar, dan zijn het mensen , die  iets te geven hebben. Mensen die niet in zak en as zitten omdat de kerk het niet goed doet in de peilingen. Maar die op de een of andere manier geraakt zijn en dat door willen geven. Die daar wat voor over hebben, namelijk: hun schaarse vrije tijd. Die op tijden dat anderen iets voor zichzelf doen,  opstaan om mensen nabij te zijn bij ziekte, overlijden, in een viering ,een bedevaart of een diaconale actie. Opstaan om jeugd mee te willen nemen in datgene wat hen zelf op de been houdt. Maar ook opstaan om het werk achter de schermen te doen in de kerk, in de tuin en op de begraafplaats.

Allemaal mensen , ieder met hun eigen talenten, geven zich, in de schaarse vrije tijd die ze hebben en in de moeilijke tijd die de kerk nu doormaakt.

En in die zin hebben ze iets gemeen met de arme weduwe in het evangelieverhaal uit Marcus (12, 41-44) dat we gelezen hebben in het weekend van de diaconie. Deze vrouw had het tij ook niet mee. In die tijd was er voor weduwen geen enkele steun. Maar desondanks woekert ze met datgene wat ze heeft. Ze sluit zich niet op in haar eigen kleine wereld, maar ze blijft denken aan anderen, aan God.  Niemand heeft haar verplicht om wat te geven, maar ze doet het wel.  Haar geloof is sterker dan haar wanhoop.  Zo toont zij in moeilijke omstandigheden,  innerlijke geestkracht.

Jezus had veel sympathie voor haar. Haar geloof is zijn geloof.  Zij laat zien dat vrijgevigheid niet alleen met geld te maken heeft, maar met aandacht, liefde, toewijding. De bereidheid om jezelf los te laten, weg te geven. Wie zijn leven durft te verliezen, zal het vinden. Dat hebben we mogen zien in het leven van Jezus. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Hij leeft  in al die mensen, die door zijn Liefde en door zijn Geest zijn geïnspireerd.

Mensen die niet samen willen vallen met de wereld, waarin zo velen op zichzelf zijn aangewezen. Maar die kiezen voor verbondenheid en toewijding. Toewijding aan elkaar. Toewijding aan God , door voor Hem in hun doen en laten ruimte te maken.

Vrijwilligers in onze kerk en onze samenleving; Zij zijn goud waard. Zij zijn tekens van geloof, hoop en liefde. Wij zijn er heel dankbaar voor. Dat zij zich gedragen mogen weten door hun omgeving en geïnspireerd hun werk mogen blijven doen.

Hartelijke groeten,

Pastor Christianne Saris

 

Thema: Luister naar mijn stem                      Christus Koning van het heelal

 1. 24 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. KPJ koor

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale Jongerencollecte

 1. 25 nov. 14.00 uur: Doopviering.
 2. 27 nov. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Gerechtigheid                                                     1e zondag van de advent

 1. 2 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Zondag misboekjes

Melkbusactie-Adventsactie

 1. 4 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Hierna is er gezamenlijk koffie/thee drinken

 1. 4 dec. 19.00 uur: Lourdesviering (in de kerk) m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Saris)

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 24 november

Jaargedachtenis: Opa Rikhof.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Betsie Paus-Wolthuis

 

Misintenties dinsdag 27 november: overl. ouders Paus-Lohuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 2 december

Jaargedachtenis: Riek Bekhuis, Johan ter Braak, overl. ouders Kempers-Franke.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Johannes Paus, alle overl. familieleden ter Braak, Maria ter Braak-Albers, Bennie Steggink, overl. ouders Kroeze-Leemhuis, overl. ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Betsie Paus-Wolthuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 24 november 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Misdienaars: D. Pouwels.

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Dinsdag 27 november 19.00 uur

Misdienaar: D. Kuiphuis

Zondag 2 december 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: E. Kroeze, S. Olimulder
Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

10/11                       € 58.62                    € 55.80 (Eigen kerk)

18/11                       € 79.80                    € 72.50 (Onderhoud kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 december. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 29 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

 

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Verkoop kerstkaarten

De geloofsgemeenschap Langeveen verkoopt kerstkaarten met winterse afbeelding van de kerk en de kerststal.

Een setje van 6 kaarten (3 verschillende uitvoeringen) met enveloppen kost  €2,00 en 3 setjes voor  €5,00

De kaarten zijn na afloop van de weekendvieringen verkrijgbaar in de sacristie.

U kunt ze ook bestellen bij:

Evelien Olimulder, Mandjesberg 7, 0546-633063

of Gerrit Olimulder, Bruinehaarsweg 10, 0546-681517

 

Sinterklaas senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 26 november a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Deze middag  staat geheel in het teken van SINTERKLAAS met de pakjes Bingo. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019

Ook in 2019 wordt er vanuit de geloofsgemeenschappen in Tubbergen weer een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

 

Informatiebijeenkomst

Dinsdag 4 december a.s. zal er in de kerk van Langeveen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

 

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Ans Haarhuis, tel.0546-681627 of 06-41617427 of

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252.

 

Nu ook KerkTV kerkdiensten van uit Fleringen en Vasse

Sinds december 2017 hebben parochianen in de H. Pancratiusparochie de mogelijkheid om kerkdiensten vanuit de basiliek in Tubbergen live te volgen of terug te kijken. Deze mogelijkheid was er al voor vieringen in de kerk van Vriezenveen.

Met ingang van 12 november is het nu ook mogelijk kerkdiensten live te volgen en terug te kijken vanuit de kerken van Fleringen en Vasse!
Begin 2019 zal ook de kerk van Geesteren worden aan “KerkTV” worden toegevoegd.

Indien u belangstelling heeft kunt u een abonnement afsluiten en toegang krijgen tot alle vieringen in zowel Vriezenveen, Tubbergen, Fleringen als Vasse. Dit voor één en hetzelfde tarief van €5 per maand. Dit abonnement wordt afgesloten op basis van het eigen IP-adres. Met het abonnement is er toegang via de computer, laptop, iPad/tablet. Ook op (sommige) Smart TV’s is KerkTV mogelijk (met internet toegang) tot de uitzendingen, vraag naar kosten en de technische mogelijkheden.

Zonder toegang tot bovenstaande middelen zijn uitzendingen via de tv te  volgen, mits er wel internet aanwezig is en tv is voorzien van HDMI-aansluiting. Hiervoor dient een zogenaamde ‘Marcus video ontvanger’ te worden geplaatst en aangesloten op de TV.

De kosten van een Marcus video ontvanger zijn incl. aansluitkosten €249,- (dit zijn eenmalige kosten). Ook in het geval dat gebruik gemaakt wordt van deze ontvanger dient een abonnement voor €5 per maand afgesloten te worden.

Bij belangstelling voor een abonnement kan contact opgenomen worden met het Centraal Secretariaat van de parochie via info@hpancratius.nl of via telefoonnummer 06-33564002.

Een medewerker van het Centraal Secretariaat zal wat persoonlijke gegevens vragen en registreren waarna de aanvraag in werking gezet zal worden.

Voor de verdere vervolgstappen zal contact worden opgenomen binnen 5 tot 10 werkdagen.

 

Kerstmis: Licht voor iedereen!

Zaterdag 15 december om 18.00 uur vindt de jaarlijkse bijzondere kerstviering plaats, met medewerking van bewoners van Aveleijn. In deze viering is iedereen welkom. Dit jaar is het thema: “Licht voor iedereen”. Terwijl het buiten donker is, zullen we binnen lichtjes ontsteken en laten we het kerstverhaal horen en zien. Het koor Multiple Voices zal bekende kerstliederen ten gehore brengen  en we nodigen iedereen uit om mee te zingen.

Na afloop van de viering worden er cakes en kaarten verkocht die gemaakt zijn door cliënten van de Twentse zorgcentra.

Voorgangers zijn pastor Christianne Saris van de H. Pancratius Parochie en dominee Esther Scheer-Weijenberg van de Protestantse Gemeente Tubbergen.

U bent van harte welkom in de Pancratius Basiliek in Tubbergen!

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

 

LEZING GELOVEN NU:

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december 2018 en wordt verzorgd door pater op de Weegh.

Hij zal enige aandacht besteden aan de drie schriftlezingen voor de eerstvolgende Zondag, 16de December, de derde Zondag van de Advent, Jaar C. De desbetreffende  lezingen zijn respectievelijk genomen uit het boek van de profeet Sefanja, uit de brief van de Apostel Paulus aan de christenen van Filippi en uit het evangelie volgens de H. Lukas. Het is de bedoeling enige achtergrondinformatie te verschaffen, gevolgd door een korte uitleg van de lezingen. Hopelijk kan dit een aanzet zijn voor een vruchtbare  bezinning op Gods Woord, en helpen om Gods Woord goed te verstaan en een goede voorbereiding zijn op de naderende komst van Gods  Zoon met Kerstmis.

Vervolgens zal hij ingaan op de schoonheid en de prachtige opbouw van de liturgie rond Kerstmis: vanaf  de laatste week voor Kerstmis tot aan het feest van Epifanie, het feest van de Openbaring van de Heer. Misschien kan dit alles leiden tot een inspirerende en waardige viering van dit feest van onze Verlossing.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 13-12-2018

Thema:                              Lezingen van het weekend en liturgie rond   Kerstmis

Verzorgd door:              Pater Op de Weegh

Tijd:                                      9.30 uur – 11.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur –

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                                 Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                        Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

 

Sterren kijken – en waar ben JIJ?

 

zaterdag 5-1-2019: Sterren kijken – en waar ben JIJ?  

Rond het feest van “Drie Koningen” gaan wij op zoek naar de sterren.  Hoe staan ze? Waar komen ze vandaan en hoe is de aarde ontstaan? En wat weten we over de ster van Bethlehem. De drie Koningen volgden immers de ster…. en vonden het kindje Jezus. Grote vragen … voor kleine mensen. ‘En waar ben JIJ?’

En dan horen we ook zo vaak nog, dat sommige mensen het liefst een ster worden.

O.l.v. Hans van der Hulst en met medewerking van de sterrenwacht gaan we sterren kijken en ons bezig houden met deze grote vragen!

 

De activiteit is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun (groot)ouder(s).

Soort activiteit: doe activiteit bij COSMOS sterrenwacht Lattrop

Wanneer: za. 5 januari 15.00-18.00 uur

Kosten: € 5,00 per deelnemer

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat van Lumen Christi 0541-35 35 51 of secretariaat@lumenchristi.nl

www.parochielumenchristi.nl