Jaargang 56 nr. 20 en 21                                                                       18 t/m 31 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Terugblik parochie bedevaart Lourdes

Op dinsdagochtend 30 april vertrokken we met 50 mensen met de bus naar Lourdes. De dag daarop zouden de vier overige pelgrims en vrijwilligers met het vliegtuig vertrekken. De busreis verliep voorspoedig. Op deze eerste dag hebben we onderweg de kathedraal van Amiens bezocht, een reusachtig bouwwerk uit de 13e eeuw met een indrukwekkende gevel en hele mooie glas in loodramen.

’s Avonds kwamen we aan in het klooster van Lisieux, waar de slaapvertrekken de sfeer ademen van Theresia van Lisieux: licht en liefdevol. De volgende dag bezochten we de schitterende  basiliek van Lisieux .De kerk ademde rust,  zuiverheid en schoonheid uit. Het deed heel goed om er te zijn. Vervolgens gingen we naar de crypte voor onze eerste viering. Deze ruimte was minstens zo adembenemend door de prachtige mozaïeken. Voor ondergetekende was het heel  bijzonder en ontroerend om hier te mogen voorgaan in een viering. Na de middagmaaltijd vertrokken we met de bus voor een lange rit naar Niort.

Halverwege de volgende dag kwamen we onder het lied “Avé, avé, avé Maria” in Lourdes aan. Nadat we ons geïnstalleerd hadden in het hotel trokken we naar het heiligdom om  Maria te begroeten en een rondwandeling te maken. Er waren veel mensen in Lourdes omdat de orde van Malta aanwezig was met duizenden leden uit landen over de hele wereld.

De vierde dag van onze bedevaart begonnen we met een welkomstviering in de St. Jozef kapel waar iedereen werd geraakt door de mooie overweging van hoofdaalmoezenier Oortman. Daarna was er gelegenheid om naar de baden te gaan of souvenirs te kopen.

’s Middags zijn we naar de beeldenmakerij geweest waar talloze beelden van heiligen te zien waren. Verder ook naar de dorpskerk van Lourdes waar we het doopvont konden bezichtigen waaraan Bernadette gedoopt is. We hebben het huisje bezocht waar Bernadette heeft gewoond met haar familie en het beeld gezien van Maria, zoals Bernadette haar echt heeft gezien: niet met gevouwen handen, maar met open armen. De lichtprocessie in de avond was indrukwekkend en gaf rust en bemoediging aan alle aanwezigen.

De volgende ochtend hebben we de kleine kruisweg gelopen en de prachtige beelden uit wit marmer mogen bewonderen van de kunstenares Maria de Faykod.

’s Middags hebben we een nieuwe opzet meegemaakt van de sacramentsprocessie Er klonken prachtige liederen en er was veel verbondenheid en eenheid te ervaren. ’s Avonds kwamen we samen bij het kopaltaar van de Pius X kerk voor een gezamenlijke dodenherdenking, die heel stijlvol verliep.

De zesde dag van onze bedevaart begon met een internationale viering in de Pius X kerk ,waar dit keer meer dan 20.000 mensen aanwezig waren. De bisschop van New York ging voor. Het was een viering van anderhalf uur, wat niemand in de gaten had vanwege de prachtige liederen en teksten. Daarna stond de bus klaar voor een excursie door de Pyreneeën, waar we vele besneeuwde bergtoppen mochten bewonderen in de stralende zon. Na afloop was er de mogelijkheid om de grote kruisweg te lopen of de crypte en de rozenkransbasiliek te bekijken.

De laatste dag in Lourdes begon met een viering bij de grot, waarin mgr. De Korte voorging. Na de viering hebben we gezellig koffie gedronken in de zon.

’s Middags was er de viering met de handoplegging. Ondergetekende mocht de overweging verzorgen en samen met de andere pastores de handen opleggen aan de pelgrims en vrijwilligers. Een hele indrukwekkende ervaring! ’s Avonds werden de devotionalia gewijd in de kapel van het hotel.

Op de zevende dag vertrokken we vroeg naar Nevers. Het was een hele lange reis, maar om 18.30 uur konden we Bernadette begroeten ,die daar ligt opgebaard in een glazen schrijn. In diezelfde ruimte vond de laatste viering van de bedevaart plaats, de zendingsviering. De volgende dag kwamen we na een lange busreis om 22.30 uur in Tubbergen aan.

We kunnen terugkijken op een geslaagde bedevaart met een hele fijne groep mensen. Er was veel verbondenheid , aandacht en zorg voor elkaar. We hebben ons kunnen laven aan de sfeervolle en bemoedigende vieringen. We zijn gesterkt in ons geloof en vertrouwen en zijn daar heel dankbaar voor!

Hartelijke groeten,

Christianne Saris,

pastoraal werker

 

Thema: Het oude is voorbij                                                   5e zondag van Pasen

 1. 19 mei 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Priesteropleiding

 1. 21 mei geen viering

 

Thema: Verblijf bij de Heer                                                   6e zondag van Pasen

 1. 25 mei 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg voor onze parochie

 1. 28 mei geen viering

 

Thema: Opgenomen in het Heiligdom               Avond voor Hemelvaart

Wo. 29 mei     19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud onze kerk

parochiËle kroniek:

De volgende kinderen hebben zondag 15 april jl. hun 1e H. Communie ontvangen. Van harte gefeliciteerd. Jullie horen er helemaal bij!

 • Luuk Hesselink
 • Michael Kievitsbosch
 • Dani Kuipers
 • Ties Olthof
 • Annemijn Snijders
 • Else Weghorst
 • Renske Weultjes

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 19 mei

Jaargedachtenis: Lidianne Brakhuis-Kokhuis, Truus vd Aast-Kock, Joop Perdaan, Henk Grootelaar.

Misintenties: ouders Mensen-Kleizen, ouders Johan en Paul Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Gerhardus Pegge, ouders Bertels-Haarhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, overl. ouders Kienhuis-Hoek, overl. ouders Schotlhuis-Lenferink, Jan en Riek Snijders-Eidhof.
Overige intenties:
H. Mis uit dankbaarheid.

 

 

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES, ZATERDAG 25 MEI

Misintenties: Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, overl. ouders Paus-Lohuis.

 

JAARGEDACHTENISSEN EN MISINTENTIES WOENSDAG 29 MEI

Misintenties: Joop Perdaan en Harrie en Diny Plegt.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 19 mei 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Misdienaars: E. Kroeze, M. Weultjes

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Kroeze

 

Zaterdag 25 mei 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: D. Pouwels, W. Kuiphuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.:M. Pouwels

 

Woensdag 29 mei 19.00 uur
Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, S. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.:   J. Brakhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

5/5                            €76.30                      €62.30 (pastorale zorg)

12/5                          €102.35                   €102.65 (onkosten 1e H. Communie)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 29 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 23 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Mariakapellendag 2019

Op de laatste zondag in mei ( 26 mei:) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open.

Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:

Rossum:(27) Om half 10 wordt er in de kerk van Rossum een

viering gehouden. Het dames en herenkoor verzorgt daar de zang.

Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder begeleiding van de  muziekfanfare. Nadien is er koffie met krentewegge.

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel

op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor.

De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie /thee voor

de bezoekers.

Markelo. (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo

“De Hulpe”voor een oecumenische viering.  Er zal worden

gezongen door het MARKELO’S  KERKKOOR. Er zijn gebeden

en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar medewerking.

Na de viering is er een hapje en een drankje.

In Enter (119) is om 18.00 uur de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan . Nadien  is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaats vinden bij de kapel . Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen wordt gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.

Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij alle 4 kapellen!!

De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: Landkruisen en kapellen in Twente.

Door God geroepen – Paulus – boodschapper van Jezus

Zondagmiddag 2 juni wordt in het Kulturhus in Denekamp de ontroerende musical Paulus opgevoerd. Om 14.00 uur start de voorstelling.

De musical Paulus is het bijzondere verhaal van de apostel Paulus. In prachtige muziek is dit verhaal vertolkt. De musical wordt uitgevoerd door de KISI-musical-groep van Noord-Nederland in samenwerking met de kinderkoren van Ootmarsum en Denekamp. De kinderen zijn begonnen met het instuderen van de danspassen en de liederen. En dat gaat heel goed! Goed om te weten; de musical is geen kindermusical – maar een musical waar ook kinderen in meespelen.

Het verhaal gaat over Paulus, die door God geroepen wordt. Hij wordt boodschapper van Jezus. Paulus is de schrijver van vele brieven aan jonge christengemeenschappen rond het begin van onze jaartelling.

Totdat Saulus door God geroepen wordt is hij geen lieverdje. Daarna is hij ‘om’. Hij verandert zijn naam in Paulus en vertelt overal over Jezus, geneest mensen, wordt gevangen genomen, lijdt schipbreuk, wordt gered – en Jezus is er altijd bij!

De musical Paulus is een musical vol levensvreugde met toneelscènes en dynamische dansen en liederen die dagen later nog in je hoofd naklinken. Dit mag je niet missen!

Wil jij ook op de planken staan?

Dat kan! Op zondag 2 juni is er om 11.00 uur een workshop in het Kulturhus. In de workshop studeren we het voorprogramma voor de musical in. Als jij mee wilt doen met de workshop, stuur dan een email naar secretariaat@lumenchristi.nl .

Wanneer:         zondag 2 juni, 14.00 uur

Workshop:         Als je mee wilt doen aan de musical workshop, geef je dan op bij secretariaat@lumenchristi.nl. De workshop start om 11.00 uur en is gratis.

Tussen de middag zullen we allemaal samen lunchen, neem wel hiervoor je eigen lunchpakketje mee.

Waar:                 Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 23, 7591 GA

Denekamp.

Kaarten voor deze voorstelling kosten € 5,00

 

AFRONDING WERKJAAR JEUGDKERK

De Jeugdkerk gaat haar werkjaar afsluiten op zaterdagmiddag 18 mei. Een werkjaar afsluiten is gezelligheid, een middag samen optrekken. De Jeugdkerk gaat daarvoor een gezellige middag organiseren in de pastorietuin van Langeveen. Een middag met een circuit door de tuin, elkaar tegen komen, een spannende middag met leuke spellen.

De pastorietuin in Langeveen is een soort park, met een vijver, met grasveld, met spannende paden. We sluiten af met een korte viering in de buitenlucht en met pannenkoeken, een mooie smaakvolle afsluiting. Deze middag is voor kinderen vanaf groep 4. Geef je wel op, wij willen graag weten hoeveel kinderen er komen, neem je vriendin of vriendje mee. Ouders kunnen de kinderen brengen en weer ophalen aan het einde van de middag. Een leuke middag om als kinderkoor aan te sluiten. De middag begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Opgeven kan via de mail: jeugdkerkpancratius@gmail.com

Voor informatie over deze middag en de Jeugdkerk kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

 

HEMELVAARTWANDELING VANUIT GEESTEREN

Dit jaar zal er wederom een hemelvaartwandeling vanuit de parochie georganiseerd worden. Dit is inmiddels het 4e jaar dat wij dit organiseren. De 1e wandeling was op de hemelvaartochtend,  de voorgaande twee jaren was de wandeling op de vooravond. Dit jaar zal het weer op de Hemelvaartochtend plaats vinden. Ieder jaar doen wij een andere locatie aan, na Reutum, Langveen en Fleringen doen wij dit jaar Geesteren aan.

Op hemelvaartochtend zal om 06.00 uur de wandeling gaan beginnen, we starten bij Cafe Kottink in Geesteren. We lopen als groep samen de wandeling, daarvoor is een mooie wandeling uitgezet. De dagen voor Hemelvaart is de wandel driedaagse in Geesteren, u kunt er een vierdaagse wandeling van maken door op Hemelvaart ochtend mee te wandelen.

Deze Hemelvaart ochtend gaat de muziekvereniging St. Caecilia zoals ieder jaar op stap, zij beginnen samen met de wandelaars om 06.00 uur maar wel met hun eigen route. Onderweg zullen wij elkaar gaan tegen komen voor een stop en voor koffie, thee en een broodje.

Rond de klok van half negen komen wandelaars samen met de muziekvereniging St. Caecilia Geesteren weer binnen.  Daar zal in de kerk de Hemelvaartviering gaan plaats vinden met medewerking van St. Caecilia.

Wees welkom bij de hemelvaart wandeling en viering in Geesteren.

Namens de muziekvereniging St. Caecilia en de werkgroep,

Diaken Bert Huitink

Terugkoppeling resultaat Adventsactie 2018

Opvang straatkinderen in Rwanda.

Als gevolg van extreme armoede belanden in Rwanda duizenden kinderen, vooral jongens, op straat. De organisatie Cecydar vangt straatkinderen op in Rwanda en plaatst ze terug bij familie. Dankzij extra hulp bij de re-integratie verdubbelde het aantal terugplaatsingen.

Cecydar ving per maand gemiddeld 36 kinderen op, en haalde 186 nieuwe kinderen van straat (in 2017: 153). In 2018 keerden 180 kinderen terug bij familie, twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak, waarin ouders meer begeleiding krijgen. Het terugplaatsen in een gezin van een kind dat op straat heeft geleefd is niet eenvoudig. Daarom organiseerde Cecydar groepssessies voor ouders; 159 ouders deden hieraan mee. Ze leerden over verantwoordelijk ouderschap en het vreedzaam oplossen van conflicten. Daarnaast kregen ze psychologische begeleiding. Tijdens de sessies konden de ouders ervaringen uitwisselen. Ook na de terugkeer van hun kinderen bleven ze bij elkaar komen om de problemen te bespreken waar ze tegenaan liepen.

Armoede is er veelal de oorzaak van dat kinderen op straat terechtkomen. Daarom krijgen de ouders ook hulp bij het duurzaam verbeteren van hun inkomsten. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op spaar- en leengroepen en ook is noodondersteuning beschikbaar. In 2018 zijn op deze manier 69 families op weg geholpen. Verder heeft Cecydar in 2018 bijgedragen aan schoolmaterialen en lesgelden voor 168 kinderen in het basisonderwijs en 38 jongeren in middelbaar- en beroepsonderwijs.

In februari heeft Cecydar voor het eerst meisjes opgevangen. Hiervoor richtte ze een aparte opvanglocatie in en werden vrouwelijke begeleiders aangenomen. De opvang van de eerste 21 meisjes verliep zo succesvol, dat deze groep ook in 2019 meer aandacht krijgt.Mede door uw bijdrage heeft  Cecydar dit kunnen bewerkstelligen,

Mede namens alle MOV groepen van onze H. Pancratius parochie,

Heel veel dank.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

Jaargang 56 nr. 18 en 19                                                                          4 t/m 17 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Het heeft Zijne Majesteit behaagd…”

 

Afgelopen dag vóór Koningsdag regende het in onze gemeentes Tubbergen en Twenterand weer lintjes. Diverse mensen hebben een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor hun inzet voor onze samenleving én – gelukkig mogen wij ook zeggen – voor onze kerk. Een groot aantal van de gedecoreerden zijn namelijk ook als vrijwilliger actief in onze parochie. Daar zijn wij hen bijzonder erkentelijk voor! Het is werkelijk bewonderenswaardig om de opsomming aan werkzaamheden te horen van de betroffene. Je zou haast kunnen zeggen dat iemand, die terecht een lintje ontvangt, zowat “de hemel in wordt geprezen”.

 

We bevinden ons op dit moment op de drempel van de nieuwe maand: meimaand Mariamaand. Door menigeen wordt Maria ook in de komende maand zowat “de hemel in geprezen”. De onderscheiding echter komt niet van de koning, maar van God zelf. De erkenning is van latere datum en dan van mensen. Inderdaad wordt Maria geprezen, maar niet om haar grote daden. Het is God die de grote daden verricht aan haar en zij is het die geprezen wordt om de kleine daden, om haar eenvoud, haar vertrouwen en geloof.

Maria is de enige die moeder van Jezus is geweest, maar er zijn oneindig veel meer vrouwen die hun grootheid hebben gezocht en gevonden in diezelfde kleine daden van zorg en goedheid. Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht. Elke dag zijn er moeder, vaders, mensen die dat bewijzen – degenen die de koninklijke onderscheiding hebben ontvangen, bewijzen dat ook! In de komende maand mogen wij ons weer spiegelen aan Maria, die ons steeds bijstaat op een weg van ontvankelijkheid, liefde en geduld.

 

Langs deze weg tevens een van harte proficiat – namens het pastorale team en parochiebestuur – aan de gedecoreerden met het koninklijke lintje, dat zij zich mogen blijven inzetten voor ons gemeenschappelijke goed in de samenleving en in de kerk.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Ik heb U lief                                                                    3e zondag na Pasen

 1. 5 mei 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg onze parochie

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en huis gebonden parochianen gebracht.

 1. 7 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Na deze viering is er gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken.
Thema: Moederdag                                                                      4e zondag na Pasen

 1. 12 mei 09.30 uur: Viering 1ste H. Communie m.m.v. Kinderkoor

(Pastoor Pikkemaat, Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten 1ste H. Communieviering

 1. 14 mei 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 5 mei

Jaargedachtenis: Gerrit Nijhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Sinie Damhuis-Hekwolter of Hekhuis, Berend Meijer, Agnes Oude Nijeweme Monnikhof.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet.

jaargedachtenissen en misintenties ZONdag 12 mei

Jaargedachtenis: Rieka Kleizen, Siny Waaijer.

Misintenties: Riek Bekhuis, Annie Waaijer-Blankenvoort, Bennie Steggink, Sien Weusthuis-Haarhuis, Johan Koopman, Marietje ter Groot-Ophof, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Gerard en Rieka Kleizen, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet, Jan en Riek Snijders-Eidhof, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 5 mei 09.00 uur

Lector: I. Derkink
Misdienaars: S. Olimulder, W. Kuiphuis

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Derkink

 

Zondag 12 mei 09.00 uur
Lector: eigen lectoren

Misdienaars: D. Hendriksen, T. Bels
Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar
Communieuitr.: eigen

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

21-22/4                   €183.00                   €153.35 (onkosten Pasen)

27/4                          €60.70                      €47.30 (onderhoud kerkhof)

Vastenactie melkbus                           €770.15

Vastenactie kinderen                          €550.72

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 15 mei. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 9 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Huis van Spiritualiteit

Maandagavond 27 mei kijken we samen de  indrukwekkende film ‘The Railway Man’. In deze film speelt Oscarwinnaar Colin Firth als Eric Lomax, een Britse legerofficier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen. Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd is met Patti (Oscarwinnares Nicole Kidman), dat de Japanse vertaler, die verantwoordelijk was voor zijn vreselijke behandeling, nog steeds in leven is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar de man, die nog steeds in zijn nachtmerries voorkomt om hem te confronteren.

Het verhaal neemt ons mee naar het thema ‘vergeving’. Een woord waarvan wij geleerd hebben, dat het van wezenlijk belang is, waarvan we hopen, dat we het krijgen als we fouten hebben gemaakt. Maar zo moeilijk in de praktijk te brengen, als iemand anders ons iets heeft aangedaan.

Na het kijken van de film is er gelegenheid om open met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Het gesprek wordt geleid door pastor Ingrid Schraven en Lianne Oortmann

Wanneer: maandag 27 mei 2019

Aanvang 19.00 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee11 Denekamp

Kosten:  € 7,50

Opgave bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541-353551

www.parochielumenchristi.nl

 

Jongeren van  Rock Solid komen in actie:

De kinderen van Jongerenpastoraat Rock Solid komen in actie om zelf ook een bijdrage te gaan leveren voor de Jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020.

Op dinsdag 30 juli tijdens de zomervakantie staat Rock Solid op de rommelmarkt in Tubbergen tijdens de fietsvakantieweek.

We zijn allemaal al spullen aan het verzamelen en willen langs deze weg ook alle mede parochianen vragen voor spullen die niet meer gebruikt worden maar wel verkoopbaar zijn.

Bij voorbaat vragen we om kleine spullen die handelbaar zijn voor de jongeren  zoals boeken, woonaccessoires, speelgoed maar ook bruikbare kleding .

Deze spullen kunnen worden ingeleverd tijdens een Rock Solid activiteit bij de dagkapel in Geesteren zodat we ze gelijk kunnen sorteren en opslaan.

Vrijdag 10 mei van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 7 juni van 18.15 – 19.00 uur

Vrijdag 14 juni van 18.15 – 19.00 uur

Bedankt namens de jongeren en begeleiders van Rock Solid

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op woensdag 8 mei a.s. wordt er ter afsluiting van het seizoen  een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Omdat dit de laatste bijeenkomst van dit seizoen is gaan we dit keer niet op reis maar hebben we een Bingo met aansluitend een high tea (thee met heel veel lekkere dingen) op ons vertrouwde plekje.

Na de vakantie op maandag 16 september starten we met het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

UItstapje KVO

Op donderdag 23 mei staat ons uitstapje gepland. Deze keer is de bestemming het palingmuseum in Harderwijk en een rondleiding bij Yakult.

We vertrekken met de bus van ter Beek reizen om 8.15 uur bij restaurant Waayer voor allereerst een ontbijtbuffet in Zwolle. Nadat we ons te goed hebben gedaan aan allerlei lekkers wordt de bus weer gestart om via een mooie route te rijden naar Harderwijk. Daar bezoeken we het onlangs geopende palingmuseum waar we van alles te weten komen over de palingvisserij. Natuurlijk is daar voor de liefhebbers ook een palingversnapering  en is er voor de niet-palingliefhebbers kibbeling. Daarna gaan we naar Almere voor een bezoek aan de yakultfabriek. Na afloop van de rondleiding en presentatie over alle voordelen van het gebruik van yakult krijgen we een goodiebag aangeboden. We gaan verder onderweg voor een pauzestop  en tenslotte dineren we dit keer bij de Dekselse Pannetjes in Terwolde. De verwachte thuiskomst is rond 20.45 uur.

Opgave voor deze dag kan bij Elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768 tot uiterlijk 15 mei. De eigen bijdrage is €50.

 

Op adem komen – over de Heilige Geest

De Heilige Geest blijft toch altijd die ‘vage figuur’ van de Drie-eenheid; Hij is wat moeilijker te vatten en aan te wijzen. Toch is de Geest van God de levensadem en motor van ons geloof, onmisbaar om ‘zo goed als God te zijn’. Op donderdagavond 23 mei zal pastoor Casper Pikkemaat (H. Pancratius parochie, Tubbergen e.o.) in het kader van Huis van Spiritualiteit de aanwezigen meenemen op de Adem van God, zoals de Heilige Geest ook wel genoemd wordt. Wij zullen de Geest op het spoor komen in de Bijbel, de traditie en vooral in ons eigen leven. In deze periode naar Pinksteren vormt deze avond een inspirerende verdieping op weg naar dat Feest van de Heilige Geest.

U bent van harte welkom in Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp. Hebt u belangstelling voor deze avond? Dan kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of even te bellen met het parochiesecretariaat 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur). 

Wanneer: donderdag 23 mei 2019

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp

Tijd: 19.30 uur

Kosten: € 7,50

www.parochielumenchristi.nl

 

Wandeling met aansluitend koffie en lekkernijen!

Beste mantelzorger,

De mantelzorgconsulenten Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk nodigen u (alle mantelzorgers uit Dinkelland en Tubbergen) van harte uit voor de volgende activiteit  op

 

Maandag 20 mei a.s.  a.s. van 14.00 tot circa 16.00 uur
Startplaats: ‘Twentsch geluk’,
Wanmakersweg 3, 7664 VR Manderveen .

 

Een mantelzorgmiddag is een activiteit voor mantelzorgers bedoeld om ‘even op adem te komen’ Het is een mogelijkheid om andere mantelzorger te ontmoeten, maar vooral om even bij te tanken van de zorg(en) thuis.

De activiteit van deze maand is:

een wandeling van ongeveer een uur, ontspannen genieten van de gevarieerde natuur en een mooie tocht door het glooiende landschap van het Dal van de Mosbeek met houtwallen,  essen en bronweiden. Aan het eind van de wandeling drinken we koffie of thee met allerlei lekkers bij  “Twentsch geluk”:  een typisch Twents rustpunt aan de benedenloop van de mosbeek op landgoed

“ ’t Knuuv’n”.  Dit trachten zij te doen door op typisch Twentse wijze deels terug te gaan in de tijd toen geluk nog heel gewoon was. Ze werken ook overwegend met streekeigen-, biologische- en fair trade producten.

 

We vertrekken om uiterlijk 14.00 uur!
We verzoeken u dan ook iets voor 14.00 uur aanwezig te zijn!
Mocht u niet zo ver kunnen wandelen, dan kunt u ook bij “Twentsch geluk” plaatsnemen en alvast genieten van een kopje koffie of thee.
Wandelt u ook mee? Aanmelden is noodzakelijk!

Dit kunt u doen bij SWTD tot uiterlijk donderdag 16 mei a.s.:

 e.harmsen@swtd.nl of n.plegt@swtd.nl. Bellen kan ook: 06-38594369 of 06-38275388

Graag tot ziens op 20 mei a.s..

 

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk.

Jaargang 56 nr. week 16 en 17                                                    20 april t/m 3 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

In de geest van Pasen!

Pasen is werkelijk vrede en vreugde binnen een hernieuwde, verdiepte en duurzame gemeenschap met de verrezen Heer in Gods volheid: “Weest niet bevreesd, gaat aan Mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien” (Math.28,10). Daar met die ontmoeting is Pasen bedoeld. Ja, dan is Pasen niet alleen een zoeken of een zien van de Heer als Levende, maar Pasen wordt eigenlijk: in Hem zijn en met Hem leven.

Met de Heer samen-zijn beleef je de tijd als vrede. Want vrede is verbonden zijn met de levende en een onbreekbare band, ondanks dreigende menselijke zwakheid of ondanks dreigende haat en minachting, zodat er geen plaats is voor verontrusting en angst.

Met die blijvende verbondenheid wordt er ook grote vreugde geschonken: “Ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen”(Joh. 16,22).

Bovendien betekent Pasen evenals gezonden worden: om christen te zijn namens de Heer en gedragen door Zijn geest. En de geest is namelijk Jezusʹ belofte aan ons als Zijn blijvende en daadwerkelijke bijstand. De Levende Heer is met ons; Hij heet Immanuel, dat wil zeggen dat onze God in Christus voluit een God met ons is- en blijft! Want deze bijstand en verbondenheid worden toegezegd “voor alle dagen tot aan de voleinding der wereld”: dus voor altijd: in goede en kwade dagen, in succes en tegenspoed, ook in tijden van verdriet en wanhoop, van ziekte en eenzaamheid……

Mogen wij elke dag opnieuw uit paas-vrede en vreugde de kracht putten om door alles heen stand te houden. Dat wij naar het voorbeeld van Jezus voor elkaar kunnen en moeten: een bron van vrede en vreugde zijn, deuren van geluk en rust, middelaars van leven en meeleven. Dan wordt Pasen voor ons nieuw leven, opnieuw beginnen, nieuwe lente!

Pastor Linh

 

Thema: Thema een Nieuwe Horizon       1e Paasdag Hoogfeest van Pasen

 1. 21 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Pasen

 1. Deurcollecte: Misdienaars-Kinderkoor

uitstapje

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 

Thema: Een nieuw geluid                                                                              2e Paasdag

 1. 22 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor

(Pastor Linh)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onkosten Pasen

 1. Deurcollecte: Misdienaars-Kinderkoor

uitstapje

 

 1. 23 april geen viering

 

Thema: Vrees niet, ik ben het                                                  2e zondag van Pasen

 1. 27 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Heuven)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

 1. 30 april 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Theresia Hendrika Heppenhuis-Eertman

Vasserdijk 46a

*26-04-1929      … 02-04-2019

 

Harrie den Riet

Stationsweg 84-2, Ede

*08-08-1942      … 08-04-2019

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 21 april

Jaargedachtenis: Geertruida Schothuis-Wolters, Marie Schuurman-Maathuis.

Misintenties: overl. Pastores, Marietje ter Groot-Ophof, Jan en Sien Derkink-Lucas, Toon Grootelaar en fam., overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. fam. Weusthuis-Kempers, Annie Heppenhuis-Velers, ouders Heppenhuis-Hofste, ouders Niemeyer-Krikhage, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Rieka Kleizen, Trees Heppenhuis-Eerdman, Henk en Marij Tijink-Snijders, Harrie den Riet,

Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Gerard Bekhuis, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, ouders Mensen-Kleizen, ouders, Johan en Paul Bekhuis, Berend en Annie Waaijer-Blankenvoort, ouders Nijkamp-Steenhof en overl.fam., over. Ouders ter Groot-Kempers en overl.fam., Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Karel Poiesz, ouders Schuurman-Maathuis, Regina Oude Hendriksman, Johan Koopman, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, overl. ouders Bekhuis-Jannink, overl.ouders Braakhuis-Bossink, ouders vd Aast-Kock, ouders J.Mensen-Weusthuis, Marie Paus-Hamer, overl. ouders ter Braak-Haarhuis, Maria ter Braak-Albers, ouders Bertels-Haarhuis, ouders De Koning-Brekelmans, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, ouders Grootelaar-Ruiter, Jan Lohuis, overl. fam. Oude Elberink-Hagedoorn, overl. fam. Klein Rikhof en San Kienhuis, Herman Oude Elberink, overl. ouders Plegt-Paus, Ria Bernds-Meenhuis, overl. ouders Kienhuis-Hoek en fam., Herman Broekman, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Gerrit Mensen, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis, San en Jan Kleizen, ouders Haarhuis-Belt en Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis, Gerard Nijkamp, ouders Flinker-Kroeze.

jaargedachtenissen en misintenties maandag 22 april

Misintenties: Bennie Steggink, Truus Meijer-Paus, Bennie Kienhuis, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis.

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 27 april

Misintenties: Marie Kroeze-Schröder, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Herman Broekman, Trees Heppenhuis-Eerdman, Harrie den Riet.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 21 april 09.00 uur

Lector: J. Lescher
Misdienaars: G.Scholten, W. Scholten

Collectanten: J. Pouwels, J. Grootelaar
Communieuitr.: J. Lescher

 

Maandag 22 april 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Misdienaars: A. Scholten, C. Weultjes
Collectanten: G. Olimulder, B. Oude Weernink
Communieuitr.: I. Scholten

 

Zaterdag 27 april 19.00 uur

Lector: J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder, M.Weultjes

Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink

Communieuitr.: J. Brakhuis

 

Dinsdag 30 april 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

7/4                            €72.95                      €59.40 (pastorale zorg)

13/4                          €55.00                      €34.50 (onkosten Goede Week)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 1 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

wijwater

Net als voorgaande Jaren kunt u met Pasen, na de vieringen, één of meerdere flesjes gevuld met wijwater meenemen. Deze staan op de trappen van het priesterkoor.

 

Koningsdag in Langeveen en Bruinehaar

Koningsdag wordt dit jaar volop gevierd in Langeveen en Bruinehaar. Er is een mooi gevarieerd programma bedacht en uitgewerkt voor vrijdag 26 april (koningsnacht) en Koningsdag 27 april.

Pubquiz

De activiteiten beginnen vrijdagavond om 20.30 uur met een pubquiz bij Café Nobbenhuis aan de Hardenbergerweg in Langeveen. De zaal gaat open om 20.00 uur. De organisatie daagt iedereen – vrienden, familie, collega’s en buren – uit om mee te doen. Groepen van minimaal drie tot maximaal zes personen kunnen zich aanmelden via koningsdaglangeveenbruinehaar@outlook.com. Deelname aan de pubquiz is gratis.

Vanaf 22.00 uur zal er een spetterend optreden zijn van de band Heer & Meester. De pauzes zullen opgevuld worden door DJ Erik. Kortom, koningsnacht wordt een en al gezelligheid en vertier in Langeveen.

Fietspuzzeltocht

Koningsdag begint met het hijsen van de Nederlandse vlag op het centrumplein van Langeveen. Aansluitend zal hier de fietspuzzeltocht van start gaan. Gestart kan worden tussen 11.00 en 13.00 uur. Langs de fietsroute van ongeveer 25 kilometer zullen diverse stops zijn. Kinderen kunnen met een versierde fiets meedoen. Voor de mooist versierde kinderfiets is een prijsje te winnen.

Vrijmarkt

Vanaf 11.00 uur begint bij Café Nobbenhuis ook een vrijmarkt. Voor deze markt worden kraampjes gratis ter beschikking gesteld, mits je je voor zaterdag 13 april aanmeldt. Ook is er plek voor rommelmarkt en gewoon kofferbakverkoop. Opgeven kan via koningsdaglangeveenbruinehaar@outlook.com. Voor de kinderen zullen er tijdens de vrijmarkt diverse spelletjes zijn, zoals blikgooien, de spiraal, gatenschieten, stokvangen en een stormbaan. Ook is het mogelijk mee te doen aan het spijkerbroekhangen en de caviarace.

Trek de Trekker

De TouwTrekvereniging Vriezenveen (TTV) zal Trek de Trekker verzorgen. Leden van deze vereniging zullen de hele dag aanwezig zijn, ook om de sport te promoten. Trek de Trekker is voor alle leeftijden en zal plaatsvinden op het feestterrein aan de Vasserdijk. Vanaf 13.00 uur is er bij Café Nobbenhuis een tuinfeest met barbecue en een optreden van Vechtdal Muziek Express.

Al met al is er in Langeveen dus een gevarieerd programma tijdens koningsnacht en Koningsdag. De organisatie hoopt natuurlijk op een grote opkomst bij de verschillende activiteiten. De voorbereidingen zijn te volgen via Instagram en Facebook.

 

 

 

Samen zijn wij Kinderkerk…..

Beste peuters, kleuters en (groot)ouders,

Kom je ook samen met ons vieren? De Kinderkerk is speciaal voor jullie leeftijd, waar we op een speelse en muzikale manier kennis maken met de Bijbelverhalen, de kerk en bidden. Er zijn vijf vieringen per jaar, ieder met een eigen onderwerp. We besteden ook altijd aandacht aan het iets over hebben voor een ander. Op 21 april vieren we Pasen. Deze viering is in de Dagkapel en begint om 10.00 uur.
Als je tussen de 2 en 6 jaar bent, ben je van harte welkom met je (groot)ouders! Je oudere broers en zusjes mogen natuurlijk ook meekomen. We hopen vooral dat het gezellig wordt voor alle kindjes! De viering duurt ongeveer een half uur waarna we met elkaar nog samen koffie/thee en ranja drinken.

De laatste viering van dit seizoen is Pinksteren op 9 juni 2019. Ook deze viering is in de Dagkapel in Geesteren en begint om 10.00 uur. Na de zomervakantie starten we dan weer met nieuwe vieringen. De data zullen nog bekend gemaakt worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat info@hpancratius.nl of telefonisch: 06-33564002 (dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13.30 u – 16.30 u donderdag: 13.30 u – 16.30 u en vrijdag: 09.00 u – 12.00 u.)

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Kinderkerk

Diaken Bert Huitink

Joke Pegge

Moniek Peulken

Susanne Burghout

 

 

Voor ieder wat wils bij de Passie in Albergen

De afgelopen weken hebben we u op de hoogte gebracht van de Passie op Goede Vrijdag aanstaande in Albergen. De meesten van ons denken dan aan de wandeltocht die eindigt in de kerk. Dat belooft dit jaar ook weer een bijzonder gebeuren te worden, waarin hele eigentijdse liederen klinken. Maar we willen u er ook nog even op attenderen dat het volledige programma van de Passie ook in de kerk te zien en te beleven is. Dit keer zal het koor Cantare uit Geesteren daarvoor zorgen. Zij vertellen de teksten die buiten ook zullen klinken en ze wisselen dit af met hele mooie liederen zoals : “Via Dolorosa” Zing, vecht, huil, bid (Ramses Shaffy), Kan ik iets voor je doen ( De Dijk), Je staat niet alleen van Guus Meeuwis, Zo zal het zijn (Rob de Nijs), Denk aan mij ( Marco Borsato). André Krone zal de rol van Jezus op zich nemen en een violiste zal nog een instrumentaal deel verzorgen. Ook de Passie in de kerk bevelen we van harte bij u aan!

Mede namens de werkgroep Willy Oude Breuil, Truus Rozenkamp, Ans Groot Kormelink.

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

 

 

1 mei 2019: Thema-avond ‘Morele vragen rond het levenseinde’

Op dinsdag 21 mei a.s. zal ds. Johan Weijenberg uit Harfsen een thema-avond verzorgen over ‘Morele vragen rondom het levenseinde’. Hij is voormalig ziekenhuispredikant en jarenlang betrokken geweest bij ethiek-onderwijs in het ziekenhuis. Op deze avond zullen met name de medisch-ethische vragen aan de orde komen die momenteel spelen ten aanzien van euthanasie, reanimatie en levensbeëindiging van dementerenden.

Het is een onderwerp dat momenteel volop actueel is en ons voor de nodige vragen stelt op het gebied van het pastoraat, de theologie en de ethiek. Je zou kunnen denken aan vragen als: ‘Wat verstaan we onder ‘euthanasie’?’, ‘In welke situatie kan en mag euthanasie worden toegepast?’ en ‘Wat is er vanuit de christelijke visie op leven en dood over ‘euthanasie’ te zeggen?’

Uiteraard is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en over dit thema door te praten.

Iedereen is van harte welkom! Opgave is niet verplicht, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wordt dit wel op prijs gesteld.

Tijd en plaats:

Dinsdag 21 mei 2019, aanvang 20.00 uur

De Delle, ds. Hattinkstraat 4, Tubbergen

Opgave kan via: predikant@pkn-tubbergen.nl/ 06-17080673

 1. Esther Scheer-Weijenberge-mail: predikant@pkn-tubbergen.nl

tel. 0617080673

 

PAASVIERING PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN

Op Eerste Paasdag  verzorgt het Sint Pancratius Basiliekkoor de plechtig gezongen Hoogmis.

Gezongen wordt de Messe in C  van Anton Bruckner. Toen Anton Bruckner in 1842 zijn Mis in C schreef, was hij 18 jaar. In het openingsdeel zijn de vele aanroepingen op “Christe  Eleison” het opvallendst, ook in harmonische zin. Een bijzonder mooi deel is het  Benedictus  gezongen door Gerard Brakhuis.  Verder o.a. het prachtige Regina Caeli van G. Aichinger.

Tot slot zingt het koor het wereldberoemde Hallelujah van Georg Friedrich Händel . In het Messiaoratorium  is het het Alleluia het kroonstuk, dat boven alle andere stukken prijkt.

Het koor staat onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof. Organist is Henk Linker.

Er wordt gezongen met de eigen solisten.  Aanvang  11.00 uur in de Sint Pancratius Basiliek Tubbergen. U bent van harte welkom.

 

Jaarvergadering van de Lijkwagenvereniging “De Laatste Eer”

De jaarvergadering voor de leden van de Lijkwagenvereniging “De Laatste Eer” wordt gehouden op dinsdagavond 23 april a.s  om 20.30 uur in Café Restaurant Waaier te Langeveen. U bent van harte welkom.
Het Bestuur.

 

Jongeren van Rock Solid gaan auto’s stofzuigen.

De jongeren van Rock Solid willen volgend jaar op bedevaart naar Lourdes, dat kost geld en dan moet je geld gaan verdienen. Een van de actie om geld te gaan verdienen is auto’s stofzuigen bij carwash Schröder in Tubbergen. Van maandag 2 mei t/m zondag 5 mei staan jongen om uw auto te stofzuigen. Terwijl uw auto door de wasstraat gaat kunt u onze flyer lezen. Na de wasstraat staan jongeren klaar om uw auto te stofzuigen en u kunt  achteroverleunen met een kop koffie. Ze doen dit voor een vrije gift, daarmee hopen wij in één week een flink bedrag te gaan verdienen.

Waarom willen jongeren naar Lourdes? Ze willen naar Lourdes omdat ze nieuwsgierig zijn naar het verhaal van Lourdes, om te zien wat Lourdes met mensen doet. Wat doet Lourdes met hun geloof, met hun leven?  Jongeren gaan op zoek in hun leven en hoe bijzonder is het dat zij dat gaan doen in Lourdes.

Als wij in Lourdes zijn dan zal daar ook de bus met oudere en hulpbehoevende pelgrims uit onze parochie zijn, naast het jongerenprogramma zullen de jongeren ondersteunend zijn aan hulpbehoevende parochianen.

Ik hoop dat u deze actie wilt ondersteunen, laat uw auto schoon stofzuigen, jongeren zijn blij met uw gift.

Namens de werkgroep jongerenbedevaart,

Diaken Bert Huitink

 

 

Het Liturgiekoor wenst u,                                                                                                                         en allen die u dierbaar zijn                                                                                                  warme en liefdevolle Paasdagen.                                                                                                    Dat u de vreugde van Pasen mag voelen in Uw hart

Jaargang 56 nr.  14 en 15                                                                        6 t/m 19 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

VORMELINGENDAG VICARIAAT.

Beste parochianen,

31 maart was de vormelingen dag van ons vicariaat in Borne. Een recordaantal van 180 vormelingen hadden zich aangemeld. Nog nooit waren er zoveel vormelingen op onze vormelingendag. Rond de klok van 12.00 uur stroomden de eerste vormelingen binnen, ze kwamen vanuit het hele vicariaat. Vanuit de H. Pancratius parochie waren 42 jongeren aanwezig. Het begon met de opfris Mis, een H. Mis waarin onze Vicaris Cornelissen onze voorganger was. De opfris Mis is bedoeld om jongeren uit te leggen wat wij vieren en waarom wij de verschillende onderdelen van de H. Mis vieren. Multiple Voices uit Tubbergen was het koor dat voor de muzikale omlijsting zorgde.

Tijdens de Mis kwamen verschillende mensen binnen die zich omkleedden voor de ‘Heiligen’ jacht, de vossenjacht. Het was een gezellige verkleedpartij, voordat de viering was afgelopen gingen de Heiligen Borne in. Wie liepen er in het centrum van Borne: dat waren o.a. Maria, Bernadette, Franciscus, onze Paus was ook aanwezig, Josef, moeder Theresa, de vader met zijn verloren zoon, een Aalmoezenier, en ook nog een held op sokken. Het was een Heilig spektakel dat door Borne liep. De jongeren gingen in groepen op zoek naar de Heiligen. Als ze een Heilige tegen kwamen kregen ze te horen wie de Heilige was, wat hij/zij in zijn leven had gedaan.  Ze kregen een letter voor het woord dat ze moesten vormen. Het woord dat eruit kwam was: barmhartigheid.

Rond de klok van 15.00 uur verzamelden de jongeren, begeleiding en Heiligen zich bij het Dijkhuis. Bij het Dijkhuis was er drinken voor de jongeren en werden ze nog aan het werk gezet. Er was nog een knutselopdracht, maak een papegaai met handen eraan, deze konden ze aan de bewoners geven. Tussen het knutselen door was er een dansworkshop, de voetjes van de grond en dansen maar. Laat ik het broodje frikandel niet vergeten. Rond de klok van 16.00 uur werden de winnaars bekend gemaakt en gingen jongeren met begeleiding met een voldaan gevoel naar huis.

De organisatie van deze Vormelingen dag kijkt terug op een zeer geslaagde middag, wat bijzonder dat zoveel jongeren naar deze dag zijn gekomen, dat parochies dit hebben gepromoot. Wat bijzonder dat geloof leeft en iemand zei treffend: wij werken aan de volgende generatie!

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Verzoenen                         5e zondag van de veertigdagentijd

 1. 7 april 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg voor onze parochie

Tijdens deze viering wordt de H. Communie gebracht naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen.

 1. 9 april 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: De weg van het kruis                                             Palmzondag

 1. 13 april 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Linh) Kinderwoorddienst

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onkosten Goede Week en Pasen

Tijdens deze viering wordt de palm gewijd.

 

 1. 16 april geen viering ivm de Goede Week.

 

Goede Vrijdag 19 april: 15.00 Kruisweg

(Pastor Meupelenberg)

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Hermanus Wilhelmus Broekman

“De Amanshoeve”, Beltweg 15, Manderveen

*03-11-1929                                     … 23-03-2019

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 7 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Leo Kienhuis.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard vd Aast, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Siny Kuipers, Maria Bertels-Haarhuis, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Herman Oude Elberink, Riek en Herman Geerink-Plegt, Herman Broekman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 april

Jaargedachtenis: fam. Kuipers-Kokhuis, fam. Kienhuis

Misintenties: Bennie Steggink, ouders Oude Oosterik-Flinkers, Marie Kroeze-Schröder, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp, fam. Plegt-Mensen, Herman Broekman.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 7 april  09.00 uur

Lector: A. Schothuis
Misdienaars: E. Kroeze, T. Bels

Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Schothuis

 

Dinsdag 9 april 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 13 april  19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis

Misdienaars: D. Pouwels, J. Kienhuis
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Goede vrijdag 19 april 15.00 uur

Lector: M. Pouwels

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

24/3                   €122.70             €107.66 (onderhoud kerk)

30/3                   €67.50               nog niet bekend (vastenactie)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 8 april a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Vandaag gaan de Moskovieten een optreden verzorgen met veel zang en muziek het beloofd een hele gezellige middag te worden.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

NIEUWSBRIEF JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020.  

Startviering.

Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen we met een korte viering en aansluitend gaf Mark Thöni informatie over de reis. Dit was het officiële begin.

 

 

Financiën.

Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen moet er geld binnen komen, moet er door jongeren geld verdiend worden. Daar is een begin mee gemaakt tijdens de kerstmarkt in Geesteren.

Er staan voor dit jaar nog verschillende actie’s op het programma.

De teller staat nu op: € 600,38

Donaties.

Parochianen die dit een mooi initiatief vinden en dit financieel willen ondersteunen kunnen hun gift storten op rekeningnummer NL14RABO 0121443027 t.n.v. jongerenbedevaart Lourdes

 

Rommelmarkt.

In het najaar zouden wij graag een rommelmarkt op poten willen zetten, daarvoor hebben wij een ruimte nodig voor opslag. Wie een ruimte voor ons beschikbaar heeft kan contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Voor deze rommelmarkt hebben wij vrijwilligers nodig die dit willen opzetten, dat kunnen ook ouders zijn van onze jongeren. Wilt u zich hier voor inzetten ook dan kunt u contact opnemen met Diaken Huitink.

 

Tank en schenk.

Gaat u tanken bij Mos dan gaat van elke getankte liter 1 cent naar een vereniging, u kunt zelf de keuze maken waar dit naar toe gaat, U kunt nu ook kiezen voor Rock Solid jongerenbedevaart.

Stofzuiger actie bij carwash Schröder.

Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben

Ideeën.

Heeft u ideeën om geld te verdienen laat het ons weten.

 

Aanmelden jongeren.

Jongeren die mee willen kunnen zich nu al aanmelden, dit is een vooraanmelding, het verplicht de jongeren tot niets. Dan weten wij hoeveel jongeren belangstelling hebben. Meld je aan bij Diaken Bert Huitink.  Diaken.huitink@hpancratius.nl Ik heb in eerste instantie naam, adres, mail adres en leeftijd nodig.

Wij houden u graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief, dit was de 1e nieuwsbrief over de jongerenbedevaart.

Groeten,

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart.

 

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Dit jaar zal de Passie van de Pancratius Parochie  plaatsvinden op Goede Vrijdag 19 april in Albergen. Tijdens de Passie gedenken we Jezus van Nazareth op zijn kruisweg. We staan stil bij gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en vertalen deze momenten naar ons leven en deze tijd.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden:

Een route van ruim drie kilometer in en rond Albergen, waar soliste Anke Vink en begeleider Erik Velthuis en de koren Belcanto, Cantiamo en Courage met eigentijdse liederen de kruisweg actualiseren. Jongerengroep Rock Solid zal beelden en zelf geschreven teksten laten zien. Tijdens de wandeling zal door verschillende groepen en organisaties een verlicht kruis gedragen worden. De tocht eindigt in de Pancratius kerk van Albergen, waar het koor Cantare met bijzonder passende liederen het sterven van Jezus gedenkt en met ons uitkijkt naar het Licht van Pasen.

Voor de minder mobiele deelnemers kan het volledige programma ook in de kerk van Albergen beleefd worden. Het koor Cantare zal u dan van begin tot eind meenemen op de kruisweg en met moderne liederen laten horen dat die nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

De wandelaars mogen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje aan de Refterstraat achter sporthal de Danne.  Om 19.00 start de wandeling. Het tijdstip voor het programma dat in de kerk gevolgd kan worden, wordt nog bekend gemaakt.

U bent van harte welkom om samen de Passie te zien, te horen en te beleven!

Namens de werkgroep

Christianne Saris, pastoraal werker

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 11 april 2019. Tijdens deze ochtend worden de vastenactieprojecten van de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie van 2015, 2016 en 2017 besproken.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                                Donderdag 11-04-2019

Thema:                                Evaluatie vasten projecten 2015, 2016 en 2017

Verzorgd door:                St. Matamba

Tijd:                                      10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                               € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                                 Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                        Mw. A. Loohuis (0546-681643) en mw. E. van Aalst (0546-623798)

 

PASSIECONCERT OVERIJSSELS BYZANTIJNS MANNENKOOR IN SAASVELD

 

Op zaterdag 6 april a.s. geeft het Overijssels Byzantijns Mannenkoor een bijzonder Passieconcert in de Plechelmuskerk van Saasveld.

Het koor heeft in de afgelopen jaren een uitstekende naam verworven door hun concerten in binnen- en buitenland. Met de eigen solisten en de kenmerkende hoge tenoren en de lage basstemmen zal het koor de bezoekers ook hier weten te verrassen.

In deze periode voor Pasen zingt het koor, à capella, liederen uit de Byzantijnse Liturgie maar ook werken uit de Oost-Europese koortraditie.

Het concert staat leiding van de hr. Marian Stouwdam.

Aanvang: 19.00 uur. Kerk open vanaf 18.30 uur. Ook de kasteeltuin is voor het publiek geopend. De toegangsprijs bedraagt slechts

€ 5,00 ( incl. koffie/thee in de pauze )

Kaartverkoop: uitsluitend aan de kerk.

 

Jeugdkerk gaat weer samen met kinderen Paaskaarsen maken.

Vorig  jaar begon de Jeugdkerk met het maken van Paaskaarsen met kinderen.

Dit vond plaats op goede vrijdag om 15.00 uur in de dagkapel van Geesteren.

Dit jaar gaan we het maken van je eigen Paaskaars wederom organiseren.

We gaan dit doen op twee locaties. Woensdagmiddag 17 april om 14.00 uur in de Mariaschool Vasse en op vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur in de dagkapel Geesteren. Wij vragen een eigen bijdrage van €3,50 daar zit kaars, materiaal en drinken bijin

Graag even aanmelden voor 12 april via de mail.

jeugdkerkpancratius@gmail.com

We zien jullie graag!

Namens de Jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink

 

Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde

in Geesteren en Vroomshoop

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2019 weer twee keer een Passiestonde, net als vorig jaar in Geesteren en Vroomshoop. Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door Hilde Drees op fluit. Zij is als muziekdocent verbonden aan de Kaliber Kunstenschool in Hengelo.

Het mannenkoor zal samen met Hilde Drees een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals ‘Midden in de dood’, een stuk op tekst van Muus Jacobse en op muziek van Gezinus Veldman. Ook worden vier delen uit de bekende Messe no. 5 van Charles Gounod gezongen. In een samenspel tussen piano en fluit hoort de bezoeker ‘Blijf bij mij Heer’. Vlak voor een indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde eindigt na een uur met het krachtige ‘Non nobis domine’ van Dwight Gustafson.

Op woensdag 17 april wordt de Passiestonde voor de zevende keer opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren.

Op Witte Donderdag 18 april wordt de Passiestonde voor de 22e keer uitgevoerd in kerkelijk centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. Ter bestrijding van de onkosten wordt een entreeprijs van € 5,00 per persoon gevraagd, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze cd kost slechts € 5,00 en is verkrijgbaar na afloop van de Passiestondes. Mailen of bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-642191.

 

VERKOOP PAASSTOLLEN IN LANGEVEEN EN BRUINEHAAR

Op dinsdag 9 april houdt paardrijvereniging de Molenruiters de jaarlijkse paasstollenactie. De paasstollen worden in Langeveen en Bruinehaar huis aan huis verkocht door de leden. De opbrengst komt ten goede aan diverse activiteiten van de vereniging.

 

We hopen ook dit jaar op uw steun, dan wordt het net als vorig jaar weer een enorm succes.

 

Samen op weg naar Pasen met de Passie 2019

Veroordeling, verraad, kwetsbaarheid en mededogen. Deze thema’s komen allemaal voorbij tijdens de Passie die op Goede Vrijdag in Albergen plaatsvindt. We volgen Jezus op zijn kruisweg en rouwen om het lijden van Hem, maar ook om de moeilijke en eenzame momenten op onze eigen levensweg. Dit zal enerzijds gebeuren tijdens een wandeling van ruim drie kilometer in en door Albergen die eindigt in de H Pancratius kerk. Voor degenen die minder mobiel zijn is het totale programma echter ook in genoemde kerk te volgen. De wandeling eindigt in de kerk, waar het sterven van Jezus wordt herdacht en waar we tevens denken aan alle mensen die ons ontvallen zijn. Vervolgens richten we onze blik op de horizon en Het Licht van Pasen dat ons tegemoet komt. Aan deze Passie werken een soliste, vier koren en de jongerengroep Rock Solid van onze parochie mee. Daarnaast zal slagwerkgroep St. Gregorius uit Hertme ons begeleiden op de wandeltocht.

Wandelaars kunnen zich vanaf 18.30 uur verzamelen op het plantsoentje in de Refterstraat in Albergen. Parkeren kan op de parkeerplaats van de kerk .Om 19.00 uur start de tocht. De mensen die het hele programma in de kerk willen volgen worden verwacht om 20.00 uur in de Pancratius kerk . We hopen met veel jonge en oudere mensen  deze bijzondere avond mee te maken.

Graag tot dan,

Mede namens de werkgroep:  Willy Oude Breuil, Ans Groot Kormeling, Truus Rozenkamp en Linda weerink,

Christianne Saris, pastoraal werker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 56 nr.  12 en 13                                                          23 maart t/m 5 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

Het laatste woord…

Op het moment van dit schrijven, zijn de beelden van geweld in Nieuw-Zeeland en dichterbij – in Utrecht – nog vers. Geweld ver weg, geweld vlak om ons heen. De nieuwsberichten worden op dit moment gedomineerd door verschillende vormen van geweld. De ‘nine-elevens’ volgen elkaar op, op de journaals, in de kranten en op internet.

En iedere keer vraag je je ook af: hoe kan die spiraal van geweld of dreigend geweld doorbroken worden? Dat is een uitermate moeilijke zaak. Want geweld is al zo oud als de mensen zelf. Het verhaal van Kaïn en Abel staat bijvoorbeeld helemaal vooraan in de Bijbel. En er zijn nog veel meer Bijbelverhalen over geweld….máár in de Bijbel heeft geweld nooit het laatste woord.

Dat zien we terug in deze Veertigdagentijd, die ons laat voorbereiden op het komende Hoogfeest van Pasen. Straks vieren we weer de Goede Week: drie heilige dagen waarop we het lijden, sterven én verrijzen van Jezus gedenken. Een week waarin het brute geweld naar één persoon de revue passeert. Een week waarin óók het ‘wapen’ tegen dit soort geweld geboden wordt: de liefde. Deze liefde komt onomstotelijk aan het licht op Paasmorgen, wanneer God zijn Zoon Jezus ontdoet van de ketenen van de dood (en geweld) en Hem tot het nieuwe leven brengt. Dit hoogtepunt van het kerkelijke jaar wekt in ons het geloof, in de krachten die God in elk mens gelegd heeft en die zo gauw overwoekerd worden door agressie en geweld, door angst en wantrouwen, door jaloezie en haat. Die kracht, die liefde, dat vertrouwen is het laatste bolwerk dat we in ons leven prijs mogen geven.

De Veertigdagentijd – onze jaarlijkse ‘retraite’ – draagt een onnoemelijke rijkdom in zich om dichter bij onszelf, bij onze naaste en bij God te komen.  Deze tijd draait niet om uiterlijkheden, maar wil ons ‘binnenste buiten’ keren, ons innerlijk omkeren. Juist in deze tijd en in onze Nederlandse samenleving worden wij als gelovigen elke keer weer uitgenodigd, mee te werken aan een nieuw begin, aan een nieuw leven voor ieder mens door moedig op te staan tegen elke verspreiding van haat en elke vorm van geweld, ondanks verschillen in nationaliteit, religie en cultuur. Door moedig de angst weg te nemen en mee te werken aan een samenleving waar mensen in vrede en vrijheid leven. Een samenleving waar mensen elkaar aanvullen en verrijken. Een samenleving waar het licht van God binnenvalt.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Bekering                            3e zondag van de veertigdagentijd

 1. 24 mrt. 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Liturgiekoor

(Pastor Linh)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onderhoud kerk

 1. 26 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastor Linh)
Presentatie communicantjes         4e zondag van de veertigdagentijd

 1. 30 mrt. 19.00 uur: Woord –en Communieviering m.m.v

kinderkoor (Pastor Saris)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

 1. 2 april 09.30 uur:Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Hierna is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 maart

Jaargedachtenis: Lies Brager-Koertshuis, Sien Weusthuis-Haarhuis, Truus ten Berge-Oude Kotte, Lidy Kuipers-Lenferink.

Misintenties: Bernard en Truus Schröder, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Bernard en Truus Bekhuis-Braakhuis, Gerardus Bertels, Herman Rikhof, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 30 maart

Jaargedachtenis: Johan Koopman, Jan vd Aast, Marie Paus-Hamer.

Misintenties: Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Johan Koopman, Marie Kroeze-Schröder, Lidy Kuipers-Lenferink, Truus vd Aast-Kock, Zus Waaijer-Bekhuis, Jolanda Oude Booyink-Veerkamp.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 maart 09.00 uur

Misdienaars: D. Hendriksen, W. Kuiphuis

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Dinsdag 26 maart 19.00 uur

Misdienaar: J. Kienhuis

 

Zaterdag 30 maart 19.00 uur
Lector: E. Olimulder

Misdienaars: S. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: E. Olimulder

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

10/3                   €64.90               €46.47 (Pastorale zorg)

16/3                   €89.50               €73.67 (onkosten Gospel viering)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met pastor Linh, tel. 0546-873936.

 

AKKER PROJECTONDERSTEUNINGSFONDS 2019

Het boekjaar 2018 is  voor Stichting Christelijk Boekenhuis De Akker in Vriezenveen gunstig verlopen. Er is een gezonde stijging in omzet, maar een daling in marge. De Akker is afgelopen jaar steeds meer een interkerkelijke regio-functie gaan vervullen. Kerken, scholen en particulieren kennen het brede assortiment en benutten dat steeds beter. Net als voorgaande jaren laat De Akker via haar projectondersteuningsfonds diverse goede instellingen delen in de winst, via een eenmalige bijdrage. In de komende tijd worden alle reguliere kerken in Twenterand en directe omgeving hiervoor door De Akker benaderd.

Aanvragen voor projecten komen alleen in aanmerking, als zij voldoen aan de volgende criteria:

 • volledig ingevulde aanvraag, zowel print als digitaal, met motivatiebrief
 • overeenstemmen met de christelijke en diaconale doelstellingen van De Akker
 • gericht zijn op evangelisatie en/of diaconaat
 • gerelateerd zijn aan een of meer reguliere kerken in Twenterand en de directe omgeving
 • uitvoering eenmalig op projectbasis binnen de termijn van 1 jaar
 • een uniek initiatief en nieuw project, dus geen gat in een begroting
 • aanwezig zijn in Vriezenveen bij de uitreiking op donderdagavond 6 juni 2019
 • bereidheid tot gezamenlijke PR in kranten, op internet en in social media
 • terugkoppeling van de besteding naar onze vrijwilligers liefst in beeldmateriaal

Aanvragen dienen schriftelijk en digitaal voor 31 maart te worden ingediend.  Aanvraagformulieren, met keuzecriteria, kunt u afhalen en inleveren bij De Akker.

U kunt uw  aanvraag  richten aan:  Christelijk Boekenhuis De Akker, o.v.v. aanvraag: Projectondersteuningsfonds 2019, Westeinde 305, 7671 ES Vriezenveen. Dit formulier kunt u ook downloaden via www.akkerboek.nl.

 

Workshop: maak je eigen paaskaars.

Op deze zondagmiddag maken ouders en kinderen (of misschien wel grootouders en kleinkinderen) onder leiding van Ans te Lintelo (jongerenpastoraat) en Olga ter Haar (docent beeldende vorming) een gezinspaaskaars. De naam van onze parochie luidt ‘Lumen Christi’, dat betekent ‘Licht van Christus’. Het maken van een paaskaars is een mooie manier, om in het licht van Pasen, de opstanding van Christus voor te bereiden. We grijpen terug op verhalen uit de Bijbel die je zou kunnen gebruiken als inspiratiebron bij het maken van je Paaskaars. Daarbij kun je symbolen en vormen vinden die voor jou belangrijk zijn in het verhaal.  Zo maakt iedereen zijn eigen kaars met zijn eigen gekozen symbolen en vormen. Deze vormen zullen we met gekleurde was beplakken op de kaars. De materialen zijn aanwezig, de techniek van het was aanbrengen en uitsnijden wordt in stappen uitgelegd, zodat iedereen (ook zonder ervaring) kan deelnemen aan deze activiteit. Het maken van de Paaskaars is een mooie praktische en bijzondere manier om je te bezinnen op de opstanding van Pasen. De workshopbegeleiders zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau met een prachtige Paaskaars naar huis gaat.  We hopen dat het Licht van Christus zo bij veel mensen thuis zal gaan branden.

Wanneer:                    Zondag 7 april

Locatie:                       Huize Elisabeth, Gravenalle 11 te Denekamp

Tijd:                             14.30 uur

Kosten:                        €5.00 p.p. (gezin €10.00)

Website:                     www.parochielumenchristi.nl

 

NIEUWSBRIEF JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020.  

Startviering.

Op 8 februari jl. was de startbijeenkomst van de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2020. Met ruim 20 jongeren en ouders waren we samen in de kerk van Vriezenveen. Daar begonnen we met een korte viering en aansluitend gaf Mark Thöni informatie over de reis. Dit was het officiële begin.

Financiën.

Om jongeren voor een betaalbare prijs mee te nemen moet er geld binnen komen, moet er door jongeren geld verdiend worden. Daar is een begin mee gemaakt tijdens de kerstmarkt in Geesteren.

Er staan voor dit jaar nog verschillende actie’s op het programma.

De teller staat nu op: € 600,38

Donaties.

Parochianen die dit een mooi initiatief vinden en dit financieel willen ondersteunen kunnen hun gift storten op rekeningnummer NL14RABO 0121443027 t.n.v. jongerenbedevaart Lourdes

Rommelmarkt.

In het najaar zouden wij graag een rommelmarkt op poten willen zetten, daarvoor hebben wij een ruimte nodig voor opslag. Wie een ruimte voor ons beschikbaar heeft kan contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

Voor deze rommelmarkt hebben wij vrijwilligers nodig die dit willen opzetten, dat kunnen ook ouders zijn van onze jongeren. Wilt u zich hier voor inzetten ook dan kunt u contact opnemen met Diaken Huitink.

Tank en schenk.

Gaat u tanken bij Mos dan gaat van elke getankte liter 1 cent naar een vereniging, u kunt zelf de keuze maken waar dit naar toe gaat, U kunt nu ook kiezen voor Rock Solid jongerenbedevaart.

Stofzuiger actie bij carwash Schröder.

Van 29 april t/m 5 mei staan de jongeren bij carwash Schröder. Jongeren gaan auto’s stofzuigen en hopen daarbij op een kleine donatie van de klanten die hun auto laten wassen en de binnenkant ook mooi schoon willen hebben

 Ideeën.

Heeft u ideeën om geld te verdienen laat het ons weten.

 

Aanmelden jongeren.

Jongeren die mee willen kunnen zich nu al aanmelden, dit is een vooraanmelding, het verplicht de jongeren tot niets. Dan weten wij hoeveel jongeren belangstelling hebben. Meld je aan bij Diaken Bert Huitink.  Diaken.huitink@hpancratius.nl Ik heb in eerste instantie naam, adres, mail adres en leeftijd nodig.

Wij houden u graag op de hoogte middels onze nieuwsbrief, dit was de 1e nieuwsbrief over de jongerenbedevaart.

 

Groeten,

Namens de werkgroep Jongerenbedevaart.

 

 

Jaargang 56 nr.  10 en 11                                                                     9 t/m 22 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

SAMEN STERK.

Beste parochianen,

Hoe sterk en krachtig zijn geloofsgemeenschappen samen? Tijdens de vele carnavalsoptochten was te zien wat mensen samen kunnen doen. Carnaval is voorbij, samen de vastentijd in, ook daar willen we samen sterk zijn.

Velen zijn in de weer voor de SamenLoop voor hoop. Een groot evenement dat in de gemeente Tubbergen in September gaat plaats vinden. Hoe sterk mensen in de gemeente Tubbergen zijn laten wij straks zien bij de SamenLoop voor hoop. Tubbergen krijgt de grootste SamenLoop voor hoop van Nederland. De kerkdorpen kunnen trots zijn wat hier gaat plaats vinden op 21 en 22 September. Met 125 teams met een maximum van 2500 deelnemers gaan mensen zich inzetten voor de KWF. Het is niet alleen wandelen, velen zullen de komende maanden activiteiten organiseren om geld in te zamelen. Het weekend van 21 en 22 september mag kanker een plaats krijgen om te delen met elkaar.

Da SamenLoop voor hoop laat zien dat er geloof is binnen onze grote parochie, dat wij elkaar nabij willen zijn, ons willen inzetten voor deze ziekte waardoor velen worden getroffen. Dat deze ziekte ons diep raakt. Dat zijn de momenten dat mensen laten zien dat wij geloven in een hechte parochie en gemeente. Geloof  is nog steeds een bindmiddel om mensen samen te brengen.

Ook de kerk is nabij in dit weekend, op de zondagmorgen zal er een SamenLoop voor hoop viering zijn, de deuren van de kerk zullen geopend zijn. Er kan een lichtje ontstoken worden, er is ruimte voor een pastoraal gesprek. De kerk mag onderdeel zijn van dit evenement.

Dit alles is begonnen met een Face Book bericht op 3 Juni vorig jaar: stel je voor in de gemeente Tubbergen een 24 uurs wandeling,  SamenLoop voor hoop, geld bij elkaar lopen voor KWF kankerfonds, voor onderzoek. Is dit haalbaar? Wat met een 1e Face Book bericht is begonnen krijgt een geweldig vervolg.

Daarmee laten wij zien hoe sterk en krachtig wij zijn als Gemeente Tubbergen. Ik wens bestuur van de SamenLoop en alle vrijwilligers, alle 125 teams succes toe om het tot een bijzonder evenement te maken.

Wilt u zich inzetten op deze dagen meld u zich aan bij de SamenLoop voor hoop Tubbergen, alle hulp is van harte welkom.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

Thema: Geloofsbelijdenis              1e zondag van de veertigdagentijd

 1. 10 mrt. 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

 1. 12 mrt. Geen viering

 

Thema: Verbond                               2e zondag in de veertigdagentijd

 1. 16 mrt. 19.00 uur: Gospelviering m.m.v. gospelkoor One Spirit

uit Zwolle (Diaken Huitink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onkosten Gospelviering

 1. 17 mrt. 10.30 uur: Schelpjesviering in de dagkapel

(Diaken Huitink)

 1. 19 mrt. Geen viering

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Gerarda Maria Theresia Waaijer-Bekhuis

Erve Mensman te Geesteren

*15-12-1927        … 28-02-2019

 

Gerharda Johanna Maria Oude Booyink

Rouweweg 10 te Langeveen

*07-03-1967        … 02-03-2019

Dat zij mogen rusten in vrede

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 10 maart

Jaargedachtenis: Marie Tijink-Snijders, Gerardus Schothuis, ouders Oude Oosterik-Flinkers

Misintenties: Bennie Steggink, Marie Kroeze-Schröder, Gerrit Alber en Bernhard en Dien Droste-Derkink, Hendrika Pegge-Geerink, Herman Oude Elberink, ouders Oude Elberink-Hagedoorn, overl.fam. Klein Rikhof-San-Kienhuis.
Overige intenties:
H. mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 16 maart

Jaargedachtenis: Bennie Kienhuis.

Misintenties: Regina Oude Hendriksman, Marie Kroeze-Schröder, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis.

 

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 10 maart 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp
Misdienaars: S. Olimuder, M. Weultjes

Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels
Communieuitr.: T. Rozenkamp

 

Zaterdag 16 maart 19.00 uur
Misdienaars: T. Olimulder, J. Kienhuis
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld           2e collecte

24/2                   €62.70                     €56.20 (verwarming en licht)

2/3                     €48.00                      €43.35 (Pastorale zorg)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap Langeveen,

Middels dit bericht, willen wij u op de hoogte stellen van het volgende: na rijp beraad heeft het parochiebestuur moeten besluiten om de benoeming van de budgethouder, dhr. Oude Avenhuis, per direct in te trekken. Helaas heeft het parochiebestuur moeten vaststellen dat – na herhaaldelijke gesprekken, over een periode van jaren – onvoldoende bereidheid is gevonden om tot een constructieve onderlinge samenwerking te komen binnen de H. Pancratius parochie. Dit alles overwegende, is het parochiebestuur tot geen andere conclusie gekomen. Voor de vruchtbare werkzaamheden voor de H. Pancratius parochie in het algemeen – en de locatie Langeveen in het bijzonder – zijn wij hem erkentelijk geweest.

 

Met de beheercommissie van Langeveen zijn inmiddels gesprekken gevoerd op welke wijze de lopende zaken opgepakt kunnen worden en hoe het budgethouderschap een nieuw vervolg kan krijgen.

 

Met een hartelijke groet,

Namens het parochiebestuur H. Pancratius

Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter) en pastoor Casper Pikkemaat (voorzitter)

 

 

 

 

 

UITNODIGING VOOR ALLE VRIJWILLIGERS

Zondag 24 maart a.s. is er voor alle vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen een gezellige morgen, waarvoor we U via deze weg van harte uitnodigen.

De vrijwilligersmorgen begint om 10.00 uur met een gezongen viering in de kerk.

Aansluitend gaan we naar zaal Waaijer voor een gezellige brunch.

 

Deze morgen wordt u aangeboden als waardering voor al het werk dat u samen met andere vrijwilligers doet, zodat onze Geloofsgemeenschap op een goede manier kan blijven functioneren.

 

Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat komt, verzoeken wij u vriendelijk om vóór zondag 10 maart a.s. te laten weten of U aanwezig bent bij de vrijwilligersmorgen.

Opgave kan via e-mail: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Evelien Olimulder, Tel: 0546-633063 / 06-49077776

 

Wij hopen dat u op 24 maart van de partij zult zijn!

 

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie en Pastoraatsgroep

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

 

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2018-2019

VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE

Geloven nu; van 40 tot…?

 

De eerstvolgende bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ is op donderdag 14 maart 2019 en wordt verzorgd door de werkgroep Troostdekentjes. Zij vertellen over hun werk, hun motieven, de waarde voor de ontvangen en ze laten werkstukken zien.

 

Dood en leven liggen bij een zwangerschap soms heel dicht bij elkaar.

Voor ouders van wie het kindje voor, tijdens of net na de bevalling overlijdt, maakt de werkgroep Troostdekentjes uit Tubbergen  ‘Little quilts of love’: kleine quiltjes tussen 30×30 cm en 60×60 cm. Dit quiltje wordt aangeboden aan de ouders als teken van medeleven. Ze kunnen het kindje in het dekentje wikkelen of het quiltje als een dekentje gebruiken bij het opbaren. Hiermee kan het kindje dan b.v. ook begraven of gecremeerd worden, maar ouders kunnen het dekentje ook bewaren als herinnering.

 

Naast het maken van de kleine quiltjes  maken een aantal mensen van de werkgroep ook droomdekens. Dit zijn grote quilts voor kinderen die langdurig ziek zijn.

 

Met beide quiltideeën willen ze graag laten blijken dat ze met de medemens meeleven. Een gebaar van liefde.

 

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                       Donderdag 14-03-2019

Thema:                        Troostdekentjes

Verzorgd door:           Werkgroep Troostdekentjes Tubbergen

Tijd:                             10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur

onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                       € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                         Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                 Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op a.s.  maandag 11 maart wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een fijne en gezellige middag te worden met een trio uit Dedemsvaart.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

JONGEREN ROCK SOLID OP BEZOEK BIJ KLOOSTER

Dinsdag 19 februari j.l. gingen op de ochtend 19 jongeren en vijf begeleiders richting het klooster in Heiloo. Rond de klok van 12.00 uur kwamen we aan hij het Onze Lieve Vrouw ter Nood klooster in Heiloo aan. Niet zomaar een klooster, een Heiligdom, daar krijgen we nog uitleg over. Zuster Ezperanza een jonge zuster uit Argentinië begeleid ons naar de slaapzalen die vol staan met stapelbedden, jongens naar hun zaal, meisjes naar de andere zaal. Om 13.00 uur worden wij verwacht in de refter voor de maaltijd. Voor jongeren is het spannend, samen in een klooster, hoe gaat het er hier aan toe, een refter met allemaal jonge priesterstudenten, met een rector die het gebed opent. Na de maaltijd is er het after meal spel, dat is gewoon na de meeste maaltijden, dit keer bekertjes omschieten met elastiekjes, bekertjes die stonden gestapeld als blikjes. Na dit spel begon onze klooster toer. Na een lange autozit en na de maaltijd energie eruit, dat gebeurd a.d.h.v.  voetbal, volleybal en boogschieten. Wat waren ze fanatiek als drie  teams.

We kwamen niet alleen voor sport en spel, we waren gekomen voor het klooster met haar geschiedenis, we waren gekomen voor het leven van de zusters. We gingen naar de jongerenzolder in het klooster, er was drinken, koffie, koekjes en Zuster Maria Vrede vertelde ons de ontstaansgeschiedenis van dit klooster. Over een Mariabeeldje dat in de grond werd aangetroffen, met het verhaal van het schip dat op zee in nood verkeerde. Met de stem die zei: ‘als ge mij gaat eren gaat de wind keren’. Twee verhalen die bij elkaar kwamen en deze verhalen heeft deze plaats doen ontstaan om Maria te eren.

Het klooster ligt in een park, samen liepen wij naar de genadekapel, daar kregen wij het verhaal van het geloof te horen, dat werd gedaan door de prachtige muurschilderingen in de kapel. Het verhaal van Maria boodschap kwam aan de orde, kerstverhaal en de kruisiging kwamen aan bod. Daar werd uitgebreid bij stil gestaan, opheldering van ons geloof met de verhalen uit de heilige schrift.

Ook de bron voor de genadekapel kwam aan bod. Aan het water aan de put wordt een heilzame werking toegeschreven. Door een wonder welde in de nacht van 7 op 8 december 1713 ongekend veel water op uit de tijdens de reformatie gedempte put. Daar konden we uit de put drinken. Volgende dag werd er volop water meegenomen door jongeren, voor ouders, of voor opa en oma.

Midden in het park staat Maria van Lourdes. Wij gingen in processie met licht, met samen zingen naar haar beeld. Daar was ruimte voor onze eigen intenties. Een voorproefje op Lourdes 2020.

Toen was  er even tijd voor ons zelf. Chill time noemen jongeren dat, een woord dat niet past bij de oudere leiding zeggen jongeren, maar wel bij hun leven en bij de jongere leiding.

Het avond programma begint met de broodmaaltijd in de refter. Na het eten is het in het klooster samen tafels afruimen, afdrogen, tafels weer dekken. In tien minuten was dit gedaan. Toen stond het leven van de zusters centraal, wie zijn zij, wat doen ze, hoe leven ze, waarom dragen ze deze kleding. Het was ook even een vragenuurtje voor de jongeren richting de zusters, vragen waren er volop.

Wat doe je op een avond in het klooster? Film kijken, de Climb, een film met een verhaal over twee mannen, verschillend en die samen een berg moeten beklimmen, waarbij geloof in God ook aan bod kwam. Een oude film, wel met een mooie boodschap. De film eindigde rond de klok van 22.00 uur, nog even kletsen op de jongerenzolder. Om 23.00 uur moet het stil zijn en tijd om te gaan slapen, het was stil om 23.30 uur stil.

De volgende ochtend niet uitslapen, moeten wij vroeg op vroegen ze? Om 20.20 uur tijd voor ochtendgebed. De zusters hadden super ontbijt, er stonden zelf pannenkoeken op tafel. Na het ontbijt, theedoekenspel en aansluitend richting strand uitwaaien. Ook een opdracht: wat voor gedrag hoort er wel en niet bij ons jongerenpastoraat?

Hoe snel bezet een jongerenpastoraat een strandpaviljoen, het strandbezoek werd afgesloten met warme chocomelk in een strandpaviljoen dat in mum van tijd vol zat met Rock Solid.

Nadat we  naar het strand waren geweest hebben we samen de Eucharistie gevierd in de genadekapel. Thijs en Lucas waren misdienaars, Pascalle was lectrice en ik zelf was diaken van dienst. Bijzonder om zo samen te mogen vieren. Om 13.00 uur was er de afsluitende maaltijd met broodje kroket.

Aan het einde van de woensdagmiddag zijn de jongeren weer thuis gekomen van het kloosterbezoek in Heiloo. Samen kijken we terug op twee bijzondere dagen. Dit is wel even iets anders zei een van de jongeren, hoort er ook bij. Jongeren kijken terug op mooie dagen. De zusters werden hartelijk bedankt. Bij deze dank ik de leiding van Rock Solid voor begeleiding, het rijden, voor de vrije dagen die zij hebben genomen.

De boodschap die de jongeren meekregen van de zusters: houd je geloof vast, verdiep het en luister goed naar jou hart. Daar besteden wij bij Rock Solid volop aandacht aan.

 

Namens de jongeren van Rock Solid en leiding

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink

 

 

 

Hallo jongens en meisjes,

 

Jullie zijn bezig met het vormsel of hebben dit net ontvangen. Daarom zijn jullie van harte welkom op de vormelingendag – met een opfrismis en een vossenjacht – die we op

zondagmiddag 31 maart 2019 in Borne houden.

Je gaat op zoek naar bijzondere mensen: Helden en Heiligen. Dat wil je toch niet missen!

Graag tot dan en vriendelijke groeten,
Vicaris Ronald Cornelissen

 

Programma
12.00 uur           Inloop
12.30 uur           Korte Opfrismis met koor Multiple Voices (Tubbergen) in de St. Stephanuskerk
13.15 uur           Welkom en begin van de vossenjacht
15.00 uur           Einde van de vossenjacht in ’t Dijkhuis.  ’t Dijkhuis 1,

7622 CM Borne
15.00 uur           Korte creatieve activiteit en een broodje frikandel
15:45 uur           Uitslag en prijzen
16.15 uur           Einde vormelingendag

 

Aanmelding vóór 17 maart 2019
Je kunt je als deelnemer alleen, of als groep aanmelden door je
voor- en achternaam én de naam van jouw parochie te mailen naar:
vormelingendagspirit@gmail.com  Voor vragen kun je mailen of bellen met vicaris Cornelissen
06 30 16 26 35 / hier boven genoemd mailadres.  Vanwege de vossenjacht door Borne vragen we dat elke groep vormelingen zorgt voor enkele volwassen begeleiders.

Deelname aan deze dag is gratis.

Adresgegevens van de vormelingendag:                                                                                              Start: Sint-Stephanuskerk, Stationstraat 1, Borne.
Einde: TMZ ’t Dijkhuis,  ’t Dijkhuis 1,  7622 CM Borne.

 

In samenwerking met Huis van Spiritualiteit wordt op zaterdag 23 mrt. 2019 weer meditatief gewandeld. Nu vanuit Deurningen.

Thema: Verwondering

Verzamelen: 9.30 uur in RK-Kerk St. Plechelmus

Sint Plechelmusplein 5, 7561 AD Deurningen

 

Na een korte bijeenkomst in de kerk wandelen we door het open veld rondom Deurningen maar we vergeten ook de bossen niet. Zoals u van ons gewend bent, wordt op een gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Na het middaguur beëindigen we onze (11 km) wandeling in de kerk te Deurningen.

Deelname gratis; na afloop – vrije gift ter bestrijding van de kosten.

Ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel ‘iets hebben’ met wandelen en spiritualiteit zullen zich op deze zaterdag thuis voelen in gezelschap van wandelliefhebbers uit heel Twente.

De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen dus iedereen is welkom.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave per mail svp.ook even uw woonplaats vermelden.

Onze volgende wandeling is een vroege ochtend wandeling de langste dag van het jaar. Noteer alvast in uw agenda 16 juni – vertrek 05.00 uur.

Na afloop ontbijten we samen.

Verzamelen op de Kuiperberg te Ootmarsum.

 

Jaargang 56 nr. 8 en 9                                                                23 febr. t/m 8 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in februari 2019 bij alle parochianen is bezorgd.

 

De gymnastiekkerk

Waarschijnlijk kijkt u een beetje raar op van de titel van dit artikel – de gymnastiekkerk?!? Een buitenstaander zal misschien deze woorden uitspreken wanneer hij kijkt naar de vieringen in onze kerken: we zijn immers behoorlijk in de weer met staan, zitten en knielen!

 

Om de betrokkenheid op de vieringen te vergroten, heeft de katholieke kerk in de loop van de geschiedenis verschillende vormen van deelname bedacht: zo kan iemand een rol vervullen in de viering als lector, als misdienaar/acoliet, als zanger(es) in een koor of, wat meer achter de coulissen, als koster. Maar ook als verzamelde gemeenschap kun je je actieve betrokkenheid tonen door de ‘liturgische houdingen’ van staan, zitten en knielen; vandaar ook de term ‘gymnastiekkerk’. In Nederland zijn we – ondeugend gezegd – soms wat meer een ‘zit-kerk’ geworden, elders in de wereld ligt dat toch wel anders. En het mooie ervan is: het doorbreekt de idee dat we alleen maar toeschouwer zijn van een voorstelling én we gebruiken ons lichaam om samen ons geloof in God te vieren.

 

Van oudsher is ‘staan’ de grondhouding – het heeft de betekenis van respect en meedoen, maar ook van opstanding (denk maar aan Pasen). We doen het aan het begin van elke viering, bij het luisteren naar het Evangelie en het uitspreken van de geloofsbelijdenis, wanneer we te communie gaan en aan het einde wanneer we om Gods zegen vragen. Een in onze kerken minder gebruikt onderdeel van de viering om te ‘staan’ is tijdens het eucharistisch gebed en het Onze Vader, terwijl we daarin toch Pasen-‘opstanding’ bij uitstek vieren! Dit zou wellicht wat meer onze aandacht mogen hebben.

 

Het ‘zitten’ is een houding van luisteren en dat klopt ook: we doen het veelal onder de eerste lezing en tijdens de preek. En het ‘knielen’ is een houding van eerbied en aanbidding, soms dan zien we mensen nog wel eens geknield in gebed, na de communie. Zo heeft elke houding en beweging zijn betekenis voor de vieringen. Alles wat we zijn en kunnen mag aangesproken worden en dat is betekenisvol en verrijkend.

 

Pastoor Casper PIkkemaat

 

Thema: Ben jij barmhartig?                             7e zondag door het jaar

 1. 24 febr. 09.00 uur:Eucharistieviering m.m.v Liturgiekoor

(Pastor Oude Vrielink)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

 1. 26 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Hoe ben jij te herkennen?                  8e zondag door het jaar

 1. 2 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering

(Pastor Oude Vrielink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

 1. 5 mrt. Geen viering

 

 1. 6 mrt. 19.00 uur: Aswoensdag, Vasten en onthoudingsdag

Eucharistieviering met uitdelen van het

Askruisje

(Pastor Heuven)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Onderhoud kerkhof

 

parochiËle kroniek:

Overleden: Maria Aleida Kroeze-Schröder

Woon- en Zorgcentrum De Eeshof, Tubbergen

*14-10-1921           … 08-02-2019

Dat zij mag rusten in vrede

Gedoopt:

Ruud Antonius Maria Kuipers, Hardenbergerweg 285

Sten Ronnie Flims, Striepe 9, Wielen, Duitsland

Jidde Gerrit Fons Kroeze, Ossendijk 43

Anna Danee Reins, Van Royensweg 84, Kloosterhaar

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 februari

Jaargedachtenis: Johan Bekhuis, Susanna ter Groot-Kempers, José Damhuis-Pegge, Jan Hagedoorn, Marian Wiegink-Hagedoorn.

Misintenties: Marie Kroeze-Schröder.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 maart

Jaargedachtenis: Frans Blokhuis

Misintenties: Gerard Bekhuis, Marie Kroeze-Schröder

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 februari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink
Misdienaars: J. Kienhuis, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: M.Hesselink

 

Zaterdag 2 maart 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Misdienaars: M. Weultjes, D. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: M. Pouwels

 

Woensdag 6 maart 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaars: S. Olimulder, T. Bels

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder

Communieuitr.: A. Kroeze

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

10/2                   €53.50               €48.40 (verwarming en licht)

17/2                   €177.13             €171.98 (eigen kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag28 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

TWEE NIEUWE BOEKEN

In samenwerking met Heemkunde Oalde Gemeente Weersel zal father Ben Engelbertink mhm twee nieuwe boeken aanbieden in het gemeenschapshuis CoCer te Rossum, Thijplein 1, op 23 februari, ’s middags om 15.00 uur.

Het eerste boek heet: Gerard Raatger, die jongen uit Rossum, 177 pgs met 44 foto’s. Het is gebaseerd op het leven en werk van father Gerard Raatger uit Rossum. Als missionaris heeft hij  gewerkt in Afghanistan en India en is gestorven in Delden.

Het tweede boek heet: Engelbertink, Moatman’s Johan, slachtoffer van de Spaanse griep in 1918, opa van de schrijver. Dit boekje, 60 pgs met 21 foto’s, is een uitwerking van zijn handgeschreven notities, voornamelijk over de verkoop van zijn producten, in een klein boekje dat in de familie bewaard is gebleven.

De schrijver zal zelf aanwezig zijn om de boeken te signeren.

U bent van harte welkom in CoCer.

 

Aan: ALLE VRIJWILLIGERS van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

Beste vrijwillig(st)er,

Op zondag 24 maart a.s. is er voor alle vrijwilligers van de Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen een gezellige morgen, waarvoor we u, en uw partner, van harte uitnodigen.

De vrijwilligersmorgen begint om 10.00 uur met een gezongen viering in de kerk.

Voorganger is pastor Linh.

Aansluitend gaan we naar zaal Waaijer voor een gezellige brunch.

Deze morgen wordt u aangeboden als waardering voor al het werk dat u samen met andere vrijwilligers doet, zodat onze Geloofsgemeenschap op een goede manier kan blijven functioneren.

Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat komt, verzoeken wij u vriendelijk om vóór zondag 10 maart a.s. te laten weten of U aanwezig bent bij de vrijwilligersmorgen.

Opgave kan via e-mail: secretaris.langeveen@hpancratius.nl

Evelien Olimulder, Tel: 0546-633063 / 06-49077776

Wij hopen dat u op 24 maart van de partij zult zijn!

 

Met vriendelijke groet,

Beheercommissie en Pastoraatsgroep

Geloofsgemeenschap St. Pancratius Langeveen

 

Bijbels voor gevluchte christenen uit Syrië en Irak.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij. Voor mensen van nu en voor volgende generaties, in Nederland en wereldwijd. Dit jaar worden onder meer bijbels uitgedeeld aan christenen uit Syrië en Irak die zijn gevlucht voor extremistisch geweld.

De verhalen uit de Bijbel bieden troost en bemoediging aan mensen die na jaren van oorlog getraumatiseerd en uitgeput zijn.’

Onze parochie steunt dit bijzondere project met een financiële bijdrage.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Dinsdag 12-3: Spelen met het Bijbelverhaal “Naomi en Ruth”

Bij het lezen van en luisteren naar dit Bijbelverhaal (Ruth 1; 7-18) stellen we het thema ‘Vasthouden en Loslaten’ centraal. We lezen en we doorleven het verhaal. Waar sta je zelf in dit verhaal? Wat bemoedigt je en wat stoot je af. Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst om los te laten, nieuwe wegen te verkennen, de toekomst? Wat zie je dan? Wat houdt je vast en is het waard om vast te houden?

Dominee Annerie Snier en pastoraal werker Ingrid Schraven gaan met ons in gesprek over dit bijzondere Bijbelverhaal.

 

Aanvang: 19:30 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Kosten: € 7,50

Helaas is er 12 februari iets mis gegaan in de communicatie en de PR rondom annulering. Om herhaling te voorkomen is opgave dan ook aanbevolen bij: secretariaat@lumenchristi.nl of telefoon: 0541 353551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur) of bij p.w. Ingrid Schraven (06-22924657)

 

Wandel de kerk uit in Verwondering

rond Deurningen

De Werkgroep Meditatieve Wandelingen organiseert vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen een wandeling van ca. 12 km. Het thema van deze wandeling is “Verwondering”. Vanzelfsprekend krijgt het meditatieve karakter van de tocht alle aandacht.

 

Wanneer: zaterdag 23 maart 2019

Startpunt: vanuit de Plechelmus Kerk in Deurningen

Kosten: na afloop vrije gift.

Opgave: noodzakelijk bij het secretariaat van Lumen Christi i.v.m. koffie en thee onderweg

 

Toonkunst Almelo zingt de Johannes Passion

Toonkunst Almelo gaat de Johannes Passion van J.S. Bach uitvoeren op vrijdag 12 april 2019 in de Grote Kerk in Almelo. Het concert begint om 20.00 uur.

Medewerkenden zijn :

Orkest:

Van Wassenaer Consort

Solisten:

Margreet Rietveld                  sopraan

Esther Kuiper                          mezzosopraan

Mattijs Hoogendijk                 tenor,  evangelist

William Knight                          tenor,  aria’s

Bert van de Wetering              bas-bariton,    Christus

Joep van Geffen                     bas,                 aria’s

 

Het geheel staat onder leiding van dirigent Arno Vree.

De toegangsprijs is € 27,50 in de voorverkoop bij de leden en bij Boekhandel Broekhuis.

€ 30,00 aan de kerk. Jeugd € 10,–. (inclusief een programmaboekje en koffie)

De Johannes Passion is een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Johann Sebastian Bach.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Annelies de Roo, telefoon: 0546-862782

Of met Secretariaat Toonkunst Almelo: Berdien Blaak, telefoon: 06.5113.3639

 

Jaargang 56 nr. 6 en 7                                                                       9 t/m 22 februari

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

‘Je moet het willen zien’.

Beste parochianen,

Vorige week was de eerste bijeenkomst van de juryleden van de Ariënsprijs 2019. Deze diaconale prijs heeft als doel om diaconale initiatieven, activiteiten, projecten of ideeën in de parochies van het Aartsbisdom te  waarderen, te bemoedigen en te stimuleren. Ruim dertig aanmeldingen zijn er tot nu toe ingediend. Ook onze parochie heeft hiervoor 3 projecten aangemeld.  Alle inzendingen laten zien hoe mensen betrokken zijn op elkaar en hoe zij vanuit het Evangelie zorg dragen voor hun medemens en voor Gods schepping. Eén van de juryleden zei: ‘Kijk eens hoe de kerk in 2019 bloeit. De velden staan wit van de oogst. Maar je moet het wel willen zien.’ En zo is het ook. Er gebeuren zoveel mooie dingen in onze kerk, in onze parochie. Maar we zijn soms te bescheiden om ze te benoemen. Of het is al zo vanzelfsprekend dat het helemaal niet meer opvalt. Hoe mooi is het dan om door middel van de Ariënsprijs dit eens voor het voetlicht te brengen. Vanuit onze parochie zijn de volgende werkgroepen genomineerd:

Kearls unne mekaar. Binnen deze groep telt ieder mens, wordt je gezien als mens gezien en niet als iemand met een beperking, diaconie ten top. Dan de oecumenische werkgroep vredesweek H. Pancratius parochie Tubbergen/ PKN Tubbergen. De werkgroep organiseert jaarlijks in samenwerking met de Missie Ontwikkeling Vrede (MOV) groepen een vredesbijeenkomst bij het kapelletje onder de ‘Kroezeboom’ te Fleringen. In 2018 werd voor de 35e keer deze bijeenkomst georganiseerd. Al met al genoeg redenen om deze kerngroep te nomineren.

Wie ook genomineerd is voor deze prijs is Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala. Sinds augustus 2015 werkt Inge Kuiphuis als missionair werker voor de landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Per 1 maart 2017 is onze parochie met ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris voor Inge de zendende instantie geworden. Het opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor mensen, werken aan duurzame ontwikkeling, bestrijden van armoede vanuit haar missionaire zending en het katholiek sociaal denken maakt dat Inge het gedachtengoed van de priester Alphons Ariëns in praktijk brengt.

Naast de keuze die de jury maakt is er dit jaar ook weer een publieksprijs. Iedereen, dus ook u kunt meedoen aan het stemmen op uw meest favoriete project of bijzondere activiteit. Zodra de lijnen hiervoor opengaan laten wij u dit weten. Wij wensen de drie genomineerden vanuit onze parochie veel succes.

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

 

Thema: Heer, hier ben ik                                  5e zondag door het jaar

Zo. 10 febr.   09.00 uur:Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

Onder deze viering wordt de H. Communie naar onze zieke en aan huis gebonden parochianen gebracht.

12.00 uur: Doopviering

 

 1. 12 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Op wie vertrouw jij?                           6e zondag door het jaar

Za. 16 febr.   19.00 uur: Woord en Communieviering

(M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00
2. Pastorale zorg

 

Zo. 17 febr.   09.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. Courage

(Pastor Huitink)

Collecte:                       1. Plaatsengeld € 1,00

 1. Pastorale zorg

 

 1. 19 febr. 19.00 uur: geen viering

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 10 februari

Jaargedachtenis: Riek Snijders, Ria Bernds-Meenhuis, Sien Mensen-Hoek, Rita Meijer.

Misintenties: Bernard vd Aast, Bennie Steggink, ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Karel Poiesz, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Ria Bernds-Meenhuis, Johan Mensen.
Overige intenties:
H. Mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 16 februari

Jaargedachtenis: Ben ter Bekke, Joseph Paus, Pastoor Frans Jansen, Susanna Nijkamp-Steenhof, Jan Schuurman, Regina Oude Hendriksman, Theo Velthuis, Jan Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Siny Waaijer, ouders Paus-Lohuis

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 17 februari

Jaargedachtenis: Ben ter Bekke, Joseph Paus, Pastoor Frans Jansen, Susanna Nijkamp-Steenhof, Jan Schuurman, Regina Oude Hendriksman, Theo Velthuis, Jan Paus.

Misintenties: Gerrit en Mien Nijhuis-Steggink, Siny Waaijer, ouders Paus-Lohuis

Lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 10 februari 09.00 uur

Lector: J. Lescher
Misdienaars: S. Olimulder, D. Pouwels

Collectanten: J. Pouwels, A. Bekhuis
Communieuitr.: J. Lescher

 

Dinsdag 12 februari 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 16 februari 19.00 uur
Lector: M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis

Misdienaars: T. Olimulder
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Communieuitr.: M. Olimulder, M. Pouwels, J. Brakhuis

 

Zondag 17 februari 09.00 uur
Misdienaars: E. Kroeze, T. Bels
Collectanten: A. Bekhuis, G. Olimulder

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld    2e collecte

27/1                   €48.70               €48.70 (Pastorale zorg)

2/2                     €52.90               €40.20 (verwarming en licht)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

LEZING GELOVEN NU

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 14 februari 2019 en wordt verzorgd door pastor Saris met als thema ‘wat inspireert jou?’.

Ieder mens heeft momenten nodig om even bij te komen van de stress en drukte van alledag. Hoe deze momenten worden ingevuld, zal heel verschillend zijn. Het is interessant om na te gaan wat een ieder rust, inspiratie en nieuwe kracht geeft. Is dat een wandeling, een fietstocht, het luisteren naar muziek,  het lezen van een boek, het zingen in een koor, de stilte of een viering?  Wat doen die momenten met je? En wat betekenen ze voor je?

Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:

 

Datum:                       Donderdag 14-02-2019

Thema:                        ‘Wat inspireert jou?’

Verzorgd door:           Pastor Saris

Tijd:                             10.00 uur – 12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur                                                           onder het genot van een kop koffie c.q. thee)

Kosten:                       € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Plaats:                         Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen

Informatie:                 Mevr. I. Wekking – tel. 0546 – 433809

 

Activiteit Senioren Langeveen/Bruinehaar

Op maandag 11 februari a.s.  wordt er weer een gezellig middag  voor de senioren Langeveen en Bruinehaar georganiseerd in het witte kerkje te Bruinehaar.

Het beloofd een fijne middag te worden waar we kunnen luisteren naar het verhaal over een kruidenierswinkel van vroeger, er worden tevens kruidenierswaren  van vroeger getoond, wellicht voor velen herkenbaar.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur.

 

KVO Langeveen/Bruinehaar
Op  woensdag 13 februari komt journalist Dolf Ruessink vertellen over zijn belevenissen tijdens het uitoefenen, van zijn beroep gedurende 40 jaar bij TC Tubantia. Hij heeft over zijn gesprekken en ontmoetingen en reportages over sporters, beroemdheden en bezoeken aan diverse brandhaarden in de wereld  een verhalenbundel uitgebracht in 2016.  De zestig hoofdstukken zijn gebaseerd op interviews en ontmoetingen uit veertig jaar avontuurlijke journalistiek. Spannend, komisch en verrassend, maar soms ook triest, curieus of vertederend.

De avond begint om 20 uur bij zaal Waayer. De eigen bijdrage is €5. opgeven zsm bij Elly@oude steenhof.nl of 06- 23205768

 

UITNODIGING

Evaluatieavond vastenactieprojecten 2015-2016-2017                           van de stichting Matamba, de H. Pancratius parochie, de St. Joris parochie te Almelo en de Landelijke Vastenactie.

Op donderdag 14 maart aanstaande organiseert onze parochie in samenwerking met de stichting Matamba een informatie- en evaluatieavond.

Aan de hand van filmpjes, foto’s en verhalen worden onder andere het brillenproject, de scholing voor straatmeisjes, het waterproject en de verbouw van het Health Centre tot verrichtingencentrum geëvalueerd en krijgt u informatie over de huidige situatie in Matamba.

Tevens is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen onder het genot van diverse Tanzaniaanse lekkernijen.

Wij nodigen u allen hiervoor uit.

Wees welkom op donderdagavond 14 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur  in “De Spil”, Oldenzaalseweg 86 te Fleringen.

In verband met de catering graag uw aanmelding voor 1 maart aanstaande via y.kroeze@hpancratius.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen met pastor Jacqueline Meupelenberg, telefoon: 06-20486904

 

Anders vieren organiseert wederom een gospelviering

Vorig jaar September organiseerde de werkgroep ‘anders vieren’ een Gospelviering. Deze viering gaat in herhaling, dit keer is het Gospelkoor One Spirit onze gast.

One Spirit is een enthousiast gospelkoor uit Zwolle. Met zang en muziek willen zij vertellen over de grote liefde van Jezus voor ons. Kwaliteit in klankkleur en dynamiek vinden zij erg belangrijk. One Spirit bestaat uit circa 25 zangers en zangeressen, onder leiding van hun inspirerende dirigent Jaco Lips.

Deze viering zal plaatsvinden in de vastentijd, daarom is gekozen voor het thema ‘zoektocht’ Vastentijd is voor mensen een periode van zoeken naar bewust leven, zoeken wat belangrijk is in het leven. Een viering van woord en gebed met veel zang en muziek. Uiteraard zullen er passende teksten en gebeden zijn die mensen mogen raken. Vorige keer waren er twee gastsprekers, dit keer mag u luisteren naar de preek van de leek.

Vaak horen wij dat mensen graag anders willen vieren, deze viering is een uitgelezen kans om anders te vieren mogen ontdekken, te ervaren en te mogen meemaken. De vorige keer gingen bezoekers enthousiast naar huis, wat was dit bijzonder was een veel gehoorde reactie. De werkgroep anders vieren nodigt u van harte uit voor deze wederom bijzondere viering

Deze Gospelviering zal plaats vinden op zaterdag 16 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. Zet deze datum in uw agenda.

Wees van harte welkom.

Hartelijke groeten namens de werkgroep anders vieren,

Jan, Ineke, Ans en Diaken Bert Huitink

Jaargang 56 nr. 4 en 5                                                                    25 jan. t/m 8 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

!!!!Aankondiging Actie Kerkbalans 2019!!!!

Vanwege deze aankondiging krijgt iedere parochiaan deze week het parochieblad (1 per adres). Zie voor verdere informatie bladzijde 5.

 

HET GOEDE DOORGEVEN

Na de Sinterklaastijd hoorde ik het volgende verhaal:

Er zou ergens Sinterklaas worden gevierd en de bisschop kwam zelf op bezoek. Een vader wachtte hem voor het huis op en heette hem welkom. Hij vertelde dat het de laatste tijd druk was geweest. Want vorige week was hun jongste dochter getrouwd. Jammer genoeg alleen voor de wet en niet in de kerk. Toen was de familie dus ook al feestelijk bij elkaar geweest.

Sinterklaas wist wel raad. Hij vroeg aan de vrouw des huizes of er twee kussens beschikbaar waren en liet die voor zich neerleggen. Daarop liet hij het bruidspaar neerknielen. Hij spreidde zijn handen uit over het bruidspaar en gaf zijn zegen. Hij was immers bisschop en ook dit was een van zijn taken.

Mensen willen graag het beste van zichzelf doorgeven. Ook deze vader met zijn christelijk geloof en zijn band met de kerk. Ook hij en zijn vrouw hadden hun dromen over later. Over kleinkinderen die gedoopt zouden worden en later de Eerste H. Communie zouden ontvangen.

Zo was het ook met Jezus. Hij kwam uit de woestijn en had intens de band met de Vader beleefd. Hij hoopte dat Hij aan armen een blijde boodschap kon brengen. Dat hij aan gevangenen kon vertellen dat ze weer vrij kwamen. Blinden kon meedelen dat ze weer konden zien en verdrukten weer vrij kon laten. Dat was het dierbaarste dat Hij in zich had en dat wilde Hij doorgeven. Dat is ook de opdracht van elke christen, van elke christelijke gemeenschap en van de Kerk.

Er zijn nog genoeg arme mensen: mensen zonder houvast. Soms doen ze onbegrijpelijke dingen. Hoe zou je anders allerlei geweldszaken verklaren. Er zijn nog genoeg blinden: mensen die met zichzelf overhoop liggen. Die met blinde haat zijn vervuld en zich afreageren op onschuldige mensen. Er zijn heel veel verdrukten. We hoeven maar te kijken naar allerlei vluchtelingenkampen. Natuurlijk, er zijn eer ook die hopen dat ze het hier materieel beter krijgen. En soms vraag je jezelf af waarom hun medegelovigen (meestal het Midden Oosten) er niet meer aan doen. Maar er zijn er ook wiens verhaal je bij blijft. En het doet je goed als het hen hier goed gaat. Deze zorg en dat meeleven voor armen, gevangenen en blinden had Jezus. En die zorg heeft Hij aan ons doorgegeven. We proberen daar iets van waar te maken in het klein. Bij ons in de buurt. We hebben geprobeerd een klein druppeltje bij te dragen via de adventsactie. Hopelijk dat de Geest ook ons kracht geeft net zoals bij Jezus.

U allemaal veel goeds.

Pastor J. Oude Vrielink

 

Thema: Vervul jij de Schrift?                                           3e zondag door het jaar

 1. 27 jan. 09.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. kinderkoor
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1,00
  2. Pastorale zorg
 2. 29 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Wil jij hem zien?                                                  4e zondag door het jaar

 1. 2 febr. 19.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1,00
2. Verwarming en licht

Tijdens deze viering is er kaarsenwijding en Blasiuszegen.

 

 1. 5 febr. geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 27 januari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels, Jan Weusthuis.

Misintenties: ouders Haarhuis-Beld en Bennie en Sien, Regina Oude Hendriksman.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 2 februari

Jaargedachtenis: Marie ter Grote-Kuipers.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Bernard en Truus Schröder, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Klein Haarhuis.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 27 januari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher
Misdienaars: J. Kienhuis, M. Weultjes

Collectanten: J. Pouwels, G. Olimulder
Communieuitr.: I. Scholten, M. Hesselink, J. Lesscher

 

Zaterdag 2 februari 19.00 uur
Lector: L. Oude Nijeweeme

Misdienaars: D. Hendriksen, J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, B. Oude Weernink
Communieuitr.: L. Oude Nijeweeme

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

13/1                          € 79.15                    € 78.50 (verwarming en licht)

19/1                          € 65.15                    € 64.72 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 6 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 31 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

 

Actie Kerkbalans / Kerkbijdrage 2019

 

Deze week ontvangt iedere parochiaan van 18 jaar en ouder een envelop
met een flyer “Actie Kerkbalans” en een formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”.
Eveneens wordt deze week op ieder adres een parochieblad bezorgd.

 

Waarom iedere parochiaan?

We hebben het plan om ongeveer elke 5 jaar alle parochianen aan te schrijven.

Vorige jaren kregen alleen parochianen een brief , die geen doorlopende machtiging voor een automatische afschrijving van de kerkbijdrage aan onze geloofsgemeenschap hadden afgegeven.

Hebt u een doorlopende machtiging afgegeven bij de bank of een automatische overboeking vanuit Internetbankieren, dan  kunnen wij deze niet inzien.
Hoewel we uitermate blij zijn met uw kerkbijdrage, die u nu geeft, hopen we op een kleine verhoging van uw kerkbijdrage.

 

In vergelijking met voorgaande jaren gaan we het iets anders doen.

U moet het zien als een proef.

Graag horen wij uw mening. Dat kan dan via het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, de telefoon, per mail, per brief of mondeling.

 

De volgende wijziging willen we invoeren:

* De enveloppen worden niet weer bij u opgehaald. Dit doen we om      onze vrijwilligers (bezorgers van het parochieblad) te ontlasten.
Daarom vragen wij om uw medewerking. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het formulier “Machtiging Kerkbijdrage Actie Kerkbalans”, na het invullen, in de gesloten envelop,

*in de brievenbus van uw wijkbezorger `te doen of
*in de rode brievenbus bij het parochiecentrum.

 

Wilt u dat graag uiterlijk vrijdag 1 februari doen?

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking.
Bent u niet in de gelegenheid, dan vernemen wij dat graag. Dan halen wij de envelop bij u op.

 

Als u vragen en / of opmerkingen hebt over deze Actie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u.

Dit kan mondeling, per brief, per mail (info.langeveen@hpancratius.nl)

of (gerard.oa@outlook.com) en telefoon (0546) 57446 of (06) 38891967.

 

Collecte Lourdeswerk Langeveen.

De collecte die is gehouden tijdens de Kerstdagen voor het Lourdeswerk heeft het mooie bedrag opgebracht van € 525,48. Wij bedanken alle gevers voor hun gift en alle collectanten voor hun medewerking. Dankzij u kunnen we een medeparochiaan een geldelijke bijdrage geven voor een onvergetelijke bedevaart naar Lourdes.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mocht u belangstelling hebben voor een bedevaart naar Lourdes dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het Lourdeswerk Langeveen. Zij kunnen u alle informatie verschaffen over de verschillende reizen en u inschrijven voor een bedevaart die wordt verzorgd door de VNB in Den Bosch.

Vanuit Tubbergen vertrekt op 30 april 2019 een lance bus voor de bedevaart naar Lourdes.

Deze reis wordt georganiseerd door onze eigen Pancratiusparochie Tubbergen en is ook geschikt voor minder validen en zieke pelgrims.

Op 11 februari a.s. wordt in de basiliek in Tubbergen om 19.00 uur een Lourdesviering gehouden met medewerking van het Liturgiekoor uit Tubbergen.

Na deze viering wordt in het parochiecentrum een informatieavond gehouden over de bedevaartreis naar Lourdes in april 2019.

U bent van harte welkom!

U kunt ook informatie inwinnen bij één van onze coördinatoren.

Elly Oude Steenhof                       0546-681614

Ans Haarhuis                                     0546-681627

Truus Rozenkamp                          0546-681479

KERKELIJKE CARNAVALSVIERING

Zondag 17 februari om 9.00 uur begint de inmiddels traditionele kerkelijke carnavalsviering in onze parochiekerk. Het is alweer de zestiende keer dat deze viering gehouden wordt, met dit jaar als thema ‘Verbinden, waarom moeilijk doen als het samen kan’. Een speciale werkgroep van carnavalsvereniging De Turftrappers heeft de viering voorbereid, samen met prins Paul, adjudant Herman en de hofdames Simone en Jorien. Speciaal voor de kinderen – die verkleed naar de kerk mogen komen – heeft de werkgroep kinderwoorddienst een originele activiteit bedacht. Diaken Huitink zal voorgaan in de viering en muzikale medewerking wordt verleend door themakoor Courage! en dweilorkest Loat Goan.

Iedereen is zondag 17 februari van harte welkom in de parochiekerk in Langeveen.

 

                 JONGERENBEDEVAART LOURDES 2020

In 2020 zouden wij graag een jongerenbedevaart willen organiseren naar Lourdes.  Jongeren van Rock Solid vroegen: kunnen wij naar Lourdes? Natuurlijk kan dat.

De organisatie van deze reis is al in volle gang, er is een werkgroep. Er zijn al acties geweest om geld te verdienen, zo hebben de jongeren op de kerstmarkt in Geesteren gestaan om lekkernijen te verkopen, er moet wel geld verdiend worden om de reis betaalbaar te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Wij hebben jongeren nodig die met ons mee willen. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Dan nodigen wij je graag samen met de jongeren van Rock Solid die al interesse hebben getoond uit voor de openingsviering en informatieavond. Deze zal plaatsvinden op vrijdag  8 februari a.s.

De viering begint om 19:00 uur in de kerk van Vriezenveen Oosteinde 19, met muzikale ondersteuning van het koor Clavis.

Lijkt deze viering u leuk, maar vind u uzelf niet meer in de leeftijd om voor jongere door te gaan? Dan nodigen we u ook van harte uit om met ons mee te vieren tijdens deze viering. Aansluitend aan de viering zal er informatie worden gegeven over de reis. Wij hopen u allen terug te zien bij deze viering en informatieavond!

Voor informatie  over deze bedevaart kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink 06-20432661, diaken.huitink@hpancratius.nl

Namens de werkgroep

Laura Thöni

 

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21)staan en luisteren naar wat in een bijbel verhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

 

 

INFORMATIEBIJEENKOMST

LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2019

Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar vanuit onze parochie weer een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.

De bedevaart wordt gehouden in de periode van 30 april tot 8 mei 2019.

De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoelgebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.

De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.

 

Informatiebijeenkomst

Op maandag 11 februari a.s. zal in de basiliek van Tubbergen een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom in het parochiecentrum om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.

Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

 

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:

Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252

 

Vastenactie pelgrimstocht in teken van water

De jaarlijkse Vastenactie pelgrimstocht is inmiddels een traditie. Dit jaar staat deze driedaagse pelgrimage voor de negende keer op het programma: op 11, 12 en 13 april wandelen de deelnemers rondom Weesp. “We pelgrimeren ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie. De pelgrimstocht 2019 wordt georganiseerd door de MOV-groep van de Parochie van Levend Water Weesp, Muiden en Muiderberg in samenwerking met Vastenactie,” aldus de organisatie van deze sponsortocht.

‘Water verandert alles’ is het thema van Vastenactie 2019. Water is de belangrijkste bron van leven. In 2019 zet Vastenactie daarom vijf waterprojecten in de schijnwerpers, te weten in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo. Als thema van de Pelgrimstocht is gekozen ‘Wandelen over water’. “Wandelen doen we in het waterrijke gebied van Gein en Vecht, onder de rook van Amsterdam. Vanuit en in de omgeving van Weesp. Weesp is water, om het zo te zeggen. De naam Weesp is afgeleid van het oude Wesopa, dat te verklaren is als samenstelling van de Indo-Europese woorden ‘wis’ (wegstromen) en ‘apa’ (water). Weesp, Wesopa, stromend water. De naam van de parochie van Weesp, Muiden en Muiderberg sluit daar goed bij aan: Parochie van Levend Water,” aldus Vastenactie in een toelichting.

De tocht start dagelijks om 9.30 uur (verzamelen om 9.00 uur), de afstand is ongeveer 20 kilometer per dag. Op donderdag en vrijdag is er na afloop van de maaltijd nog een themabijeenkomst, die ook toegankelijk is voor mensen die niet meelopen. De deelnamekosten zijn € 15 per dag. Deelnemers kunnen overnachten in de buurt en gebruik maken van de lunchpakketten en het avondeten. Het is ook mogelijk om één of twee dagen aan te sluiten. De organisatie heeft twee arrangementen samengesteld (zie: www.vastenactie.nl). Aanmelden kan via het formulier op deze website, betaling kan via de webshop. De wandelpelgrims kunnen zich laten sponsoren, op de website van Vastenactie staan praktische tips om sponsors te werven. De opbrengst is bestemd voor de waterprojecten van Vastenactie in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo.

 

 

Jaargang 56 nr. 2 en 3                                                                             12 t/m 25 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

De tied vlug…

 

De kerstboom is nog maar net van z’n versierselen ontdaan, de kerststallen ingepakt en opgeruimd, of carnaval is alweer in zicht, nu alle hoogheden van de gemeente Tubbergen bekend zijn. De tied vlug…! Niet alleen in ons persoonlijke leven, ook in de wereld gaat alles in een sneltreinvaart aan ons voorbij. Dagelijks flitsen ons de headlines om de oren.

Het begin van het nieuwe jaar nodigt ons uit onze blik vóóruit te richten en met hoop en vertrouwen open te staan voor nieuwe kansen en mogelijkheden, die zich aandienen én die God ons biedt: want Hij gelooft in de mensen, altijd weer. Hij durft altijd weer opnieuw te beginnen en ons uit te dagen om instrument te zijn in Zijn handen.

Van alles wat er staat te gebeuren in 2019 – op publiekelijk en persoonlijk niveau – mag het ook zijn plaats hebben in onze parochie met haar negen geloofsgemeenschappen. De wereld en al wat er gebeurt, houdt immers niet op bij de kerkdeur.

Om die weg open te blijven houden, is het van belang dat we nu en ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op uw meelevendheid en meedoen, uw betrokkenheid bij uw geloofsgemeenschap. Dat kan op verschillende manieren, maar juist in deze maand zou ik graag uw aandacht willen vragen voor uw deelname aan de Actie Kerkbalans en deze van harte bij u aan willen bevelen.

Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie kan blijven schitteren in dit deel van ons land. Dat we met uw bijdrage kerk ván mensen en mét mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier die bovenstaande Blijde Boodschap van Hem – die nooit de hoop verliest, die blijft geloven in mensen en die altijd weer opnieuw durft te beginnen – handen voeten kunnen geven in onze Pancratiusparochie.

Langs deze weg ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die op welke wijze dan ook zich inzetten voor de Actie Kerkbalans!

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Gegeven                                                                             Doop van de Heer

 1. 13 jan. 09.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v.

Liturgiekoor

(Pastor Meupelenberg)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 1. 15 jan. 19.00 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)
Thema: Beginnen                                                                  2e zondag door het jaar

 1. 19 jan. 19.00 uur: Woord en Communieviering m.m.v. Courage

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerk

 1. 22 jan. Geen viering

 

PAROCHIËLE KRONIEK                 2018                      2017

Gedoopt                                               7                              13

1e H. Communie                              11                              10

 1. Vormsel 6                              12

Overleden                                           9                              11

Gehuwd

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 13 januari

Jaargedachtenis: Gerard Pegge, Truus Schröder-Busscher, Jan ten Berge, Riek Rikhof-Oude Vrielink, Gerrit Kuipers, Karel Poiesz.

Misintenties: ouders Johan en Paul Bekhuis, Bernhard en Dien Droste-Derkink en Gerrit Albers, Bennie Steggink, Joop Perdaan.

 

Misintenties dinsdag 15 januari: Overleden leden van de KVO

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 19 januari

Jaargedachtenis: Lies Kroeze-Leemhuis, Marie Mensen-Kleizen, Marie Kienhuis-Hoek, overl. ouders Kienhuis-Droste.

Misintenties: ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Marietje ter Braak-Vennegoor.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 13 januari 09.00 uur

Lector: A. Saris
Misdienaars: D. Pouwels

Collectanten: A. Bekhuis, J. Pouwels
Communieuitr.: A. Saris

 

Dinsdag 15 januari 19.00 uur

Misdienaar: W. Kuiphuis

 

Zaterdag 19 januari 19.00 uur
Lector: A. Schothuis

Misdienaars: T. Bels
Collectanten: B. Oude Weernink, G. Olimulder
Communieuitr.: A. Schothuis

 

 

 

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

22/12                       € 58.50                    € 48.83 (eigen kerk)

24-25-26/12          € 416.05                  € 367.34  (eigen kerk)
30-31/12               € 112.05                  € 106.02 (eigen kerk)
5/1                       € 49.90                    € 46.55 (eigen kerk)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 23 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 16 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

AANPASSING TARIEVEN MISINTENTIES EN JAARGEDACHTENISSEN 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de tarieven voor misintenties en jaargedachtenis € 10,00.

Dit in verband met de harmonisatie van de tarieven binnen de H. Pancratius parochie. 

 

Aanmelden voor Sacrament van het Heilig Vormsel Langeveen

Ieder jaar biedt de geloofsgemeenschap van de Heilige Pancratius in Langeveen aan ouder(s)/verzorgers van leerlingen van groep 8 van de basisschool de mogelijkheid om hun kind te laten deelnemen aan het sacrament van het Heilig Vormsel.

In onze parochie worden de jongeren voorbereid op het vormsel met behulp van het project; ”In vuur en vlam”.

Ouders van kinderen die naar deze basisschool gaan, krijgen vanzelf een uitnodiging aangereikt.

Zijn er kinderen die deze school niet bezoeken maar wel in groep 8 zitten en zich willen aanmelden voor het Vormsel, dan kunt U contact opnemen met Evelien Olimulder, tel. 0546-633063 of vormsel.lv@gmail.com

Om wat meer informatie en uitleg te krijgen over het project waar uw zoon/dochter voor kiest en wat er van U verwacht wordt is er een informatieavond.

 Deze avond zal plaats vinden op donderdagavond 7 februari in de dagkapel van Geesteren (schuin tegenover de kerk) en begint om 20.00 uur. 

Uw zoon/dochter nodigen we uit op woensdag 27 februari, 13:30 in de kerk te Langeveen voor een informatie uurtje.

Aanmelden van vormelingen die niet op de Mariaschool zitten graag voor dinsdag 22 januari  bij Evelien Olimulder.

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2019

Geef voor/om uw kerk!

 

Op zaterdag 19 januari zal de actie Kerkbalans van start gaan binnen de kerken

van Nederland,  zo ook binnen onze H. Pancratiusparochie en onze negen geloofsgemeenschappen.

Om deze belangrijke actie extra kracht bij te zetten zullen om 13.00 uur de

klokken van al onze negen kerken geluid worden.

In Tubbergen zal dit gezamenlijk met onze protestantse buren gedaan worden.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Nadien is er gezamenlijke

koffie.

Aanvang om 12.55 uur in de basiliek van Tubbergen aan de Grotestraat 66.

Als parochiebestuur doen we er met onze lokale beheercommissies alles aan

om in alle geloofsgemeenschappen pastorale zorg te kunnen blijven

garanderen en onze kerken open te houden.

Daar is echter flink wat geld voor nodig. Vooral het onderhoud van de

gebouwen en daarmee het behoud van het kerkgebouw voor het dorp brengt

behoorlijke kosten met zich mee.

Mogen wij een beroep doen op uw betrokkenheid en bijdrage?

Laat uw hart spreken en geef!

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.

 

Pelgrims in het land van geloven of niet?

Op donderdag avond 17 januari zal pater Wil Boerkamp O.Carm. met ons

in gesprek gaan over jongeren als pelgrims in het land van geloven.

Of zijn ze dat niet? “Kunnen wij onze (klein-) kinderen nog uit eigen ervaring

vertellen over hoe het op geestelijk gebied aan toe gaat met God in ons leven?

Durven wij als ouder, grootouder, familielid, kennis of vriend nog in de keuken

van ons eigen geestelijk leven laten kijken?” Er zijn veel spiritueel zwervende

en zwevende zoekers in onze tijd, die zich afvragen, welke leefvorm en

levensbeschouwing bij ieder van hen persoonlijk past. Het is een verschijnsel

dat vaker te zien is in een overgangstijd en te vergelijken met de grote crisistijd

vanaf het begin van de Moderne Devotie (14e/15e eeuw) met daarna de

Reformatie van Luther. Toen zochten mensen ook naar een vorm van

‘Eigentijdse Godsdienstigheid’, net als nu. Ook nu zijn er veel nieuwe

lekenbewegingen. Pater Boerkamp stelt, dat de kerken de afgelopen jaren

een grote leegte en een gebrek aan zingeving hebben achter gelaten.

Hoe is hiermee om te gaan? Hoe kunnen we ons er in oefenen om iets van

God te ervaren?

Pater Boerkamp O.Carm. heeft jarenlang gewerkt als pastoraal werker en later

als priester. Sinds 2004 heeft hij vanuit ‘Leven in Gods tegenwoordigheid hier

en nu’ de spiritualiteit van de Karmel in Overijssel present gesteld.

Nu, als emeritus, geeft hij vanuit zijn levenservaring en kennis lezingen en wil

graag hierover in gesprek met de aanwezigen.

Wanneer: donderdag 17 januari 2019, 19.30 uur

Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Kosten: € 7,50 (inclusief koffie/ thee)

Aanmelden is fijn i.v.m. de organisatie bij secretariaat@lumenchristi.nl

 

De MARIA PASSIE

In de voorbereidingstijd op Kerstmis, denken we vaak zijdelings aan Maria. Maar juist zij is de schakel tussen God en haar kind. Een vrouw, belangrijk genoeg bevonden om de moeder van God te worden.

Deze Maria zal op 9 februari 2019 op een heel speciale manier centraal gesteld  worden, zoals u reeds hebt kunnen lezen, in de Maria-Passie.

Heel bijzonder is dat de Maria-passie, op voorstel van de pastores, naar onze parochie Lumen Christi is gehaald . Daarom wijzen wij u er nogmaals op dat deze uitvoering voor de hele parochie, zal plaatsvinden zaterdagavond 9 februari 2019 in de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum.

De voorstelling wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers uit het hele land, die al zingend en verhalend ingaan op het leven van Maria en op haar rol ook nu nog, in de huidige tijd.

Wij hopen dat u ook aanwezig zult zijn. De kaartjes á €10,- kunt u nu al kopen bij het secretariaat van Lumen Christi, de VVV of bestellen via www.demariapassie.nl

De opbrengst van de uitvoering die van harte ondersteund wordt door het parochiebestuur, komt ten goede aan de Stichting Aquero, een goede doelenfonds, die mensen ondersteunt die graag op bedevaart naar Lourdes willen, maar zelf niet de financiële middelen daarvoor hebben. De voorstelling die nu twee jaar loopt en enthousiaste en lovende reacties in den lande oplevert, zal in mei afgesloten worden.

De voorstelling duurt ongeveer 5 kwartier. U wordt ontvangen met koffie/thee.

De toegangskaartjes zullen op de dag zelf ’s avonds aan de kerkdeur te verkrijgen zijn voor € 12,50.

Wij hopen velen van u te zien, op 9 februari 20.00u. in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum.

Het organiserende comité.

 

KVO Langeveen/Bruinehaar

Op dinsdag 15 januari is de volgende bijeenkomst voor de dames van KVO Langeveen/Bruinehaar. Wij beginnen de nieuwjaarsbijeenkomst met een H. Mis in de dagkapel om 19.00 uur. Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats bij zaal Waaijer met het voorlezen van het jaarverslag, het financieel verslag en het bekend maken van het nieuwe jaarprogramma. Daarna is er weer de jaarlijkse bingo. Opgave zo spoedig mogelijk bij elly@oudesteenhof.nl of tel nr 06-23205768.

 

Maria in parochie Lumen Christi 2 februari-9 februari 2019

In de eerste week van februari staat Maria centraal in de parochie én het Huis van Spiritualiteit. Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria: wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus eigenlijk? In deze week gaan we op allerlei manieren kijken naar wat haar betekenis is voor de mensen van nu.

 

Maria beeldhouwen of schilderen:

Op zaterdag 2 februari 2019 kunt u onder leiding van drie kunstenaars uit onze parochie, aan de slag om uw eigen beeld van Maria te schilderen of te beeldhouwen. Een prachtige kans om het beeld dat u zelf hebt van Maria vorm te geven met uw handen. Kim Grote Punt, Olga ter Haar en Betsie Eppink gaan u daarin begeleiden, een fantastische workshop in het Klooster Franciscanessen te Denekamp.  Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij wanneer u mee wilt doen!

Wanneer:              Zaterdag 2 februari, 9.00 tot 17.00 uur.                                Kosten:    € 25,00  (inclusief materiaal en lunch)

Waar:                      Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

Opgave uiterlijk 20 januari onder vermelding van “schilderen” of “beeldhouwen” (i.v.m. materialen) secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353 551 (bereikbaar van 09.00-11.30 uur).

 

Maria Lichtmisviering met Blasiuszegen:                                                 

Op maandag 4 februari om 19.00 uur zal er een Maria Lichtmisviering gehouden worden, waarin pastor Kerkhof Jonkman zal voorgaan. Het koor uit Ootmarsum zal hieraan hun medewerking verlenen door mooie Marialiederen ten gehore te brengen.

Wanneer:           Maandag 4 februari om 19.00 uur

Waar:                   Kapel Maria Ad Fontes, Oostwal 24 Ootmarsum.

Opgave:           Niet nodig! Geen kosten!

 

Samen uit de bijbel lezen “Maria, een vrouw van alle tijden”

O.l.v. pastor Kerkhof Jonkman lezen we een tekst over Maria uit de bijbel. We gaan de tekst samen lezen, interpreteren en er met elkaar over praten.

Wanneer:              Woensdag 6 februari om 19.30 uur

Kosten:                   € 7,50

Waar:                      Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

Maria “Passion”

De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse

(pop-)muziek. Vele aspecten van de persoon Maria komen aan bod en worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd. Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Het is een prachtige theatervoorstelling geworden. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. Meer informatie op

www.parochielumenchristi.nl en www.demariapassie.nl

Wanneer:           zaterdag 9 februari om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop)

Waar:                 RK. Kerk in Ootmarsum

Kosten:                € 12,50 aan de zaal.

Voorverkoop vanaf 15 november 2018 á € 10,- bij de VVV Ootmarsum-Dinkelland, alsmede bij andere VVV’s in N.O. Twente.

Tijdens kerstvieringen in de HH Simon en Judaskerk te Ootmarsum zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10,-.

Spelen met het bijbelverhaal “Jozef en zijn broers”
In christelijke tradities is het gebruikelijk om uit de bijbel voor te lezen. Deze avond gaan we in het verhaal (Genesis 50,15-21) staan en luisteren naar wat in een bijbelverhaal gezegd wordt. We kijken en voelen, wat het verhaal met ons doet. Vader Jakob had Jozef en de kleine Benjamin meer lief dan zijn andere zoons, omdat het de zoons van zijn lievelingsvrouw Rachel waren. Hij trok Jozef voor en Jozef werd daardoor door zijn broers gehaat. In dit gedeelte is vader overleden en is de toekomst ongewis voor de broers van Jozef.
We lezen het verhaal, we doorleven het verhaal. We vragen ons af waar we zelf in dit verhaal staan?
Hoe diep je in het verhaal wilt duiken, mag ieder zelf bepalen. Herken je de angst voor wraak, de broedertwist of juist het zoeken naar vergeving en de liefde? Wat zie je dan? Hoe laat je het verleden los? Wat wil je vragen?
Kortom: een avond om het verhaal tot je te laten spreken en om je te laten verrassen. De leiding van deze avond is bij domina Annerie Snier en pastor Ingrid Schraven.

Wanneer: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Waar: Huize Elisabeth, Gravenallee 11, Denekamp

 

TIENDAAGSE INSPIRATIEREIS LANGS BEDEVAARTSPLAATSEN IN FRANKRIJK  SEPTEMBER 2019

 

Van 19 tot en met 28 september 2019 zal er vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius weer een inspiratiereis worden georganiseerd. Deze keer zal het een 10-daagse rondreis per luxe comfortclass touringcar worden door Frankrijk, waarbij in elk geval de bedevaartplaatsen Nevers, Rocamadour en Lourdes worden bezocht. Naast nog een aantal andere bijzondere plekken zal uiteraard de lichtstad Parijs, met zijn Eiffeltoren en vele andere indrukwekkende plaatsen en gebouwen niet op het programma ontbreken.

Deze reis zal evenals de reizen in voorgaande jaren wederom worden begeleid door pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. In Parijs zal een ervaren Nederlandstalige gids ons de mooiste plekjes van de stad laten zien.

De kosten voor deze 10-daagse busreis bedragen € 895,– per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, exclusief reis- en annuleringsverzekering.

Hebt u belangstelling voor deze reis ,of wilt u al meer informatie neem dan contact op met:

– diaken Jan Kerkhof Jonkman, tel.: 06-57645245, e-mail: jkerkhofjonkman@lumenchristi.nl of

Arie Vreeswjk, tel.06-50251252, e-mail: ahvreeswijk@outlook.com.

 

 

Samen op weg naar de Passie 2019 in Albergen

Na een heel geslaagde avond “Samen Top 2000”willen u vast informeren over het volgende evenement van onze parochie: “ de Passie” op Goede Vrijdag 19 april aanstaande. Dit jaar is Albergen de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Tijdens een wandeling en een korte bijeenkomst in de kerk zullen gebeurtenissen uit de kruisweg van Jezus herdacht worden en vertaald worden naar deze tijd. Dit zal worden verzorgd door de koren Belcanto, Cantiamo, Courage en Cantare, soliste Anke Vink en de jongeren van Rock Solid van onze parochie.  Ook dit jaar is er voor mensen die minder mobiel zijn, de mogelijkheid om het gehele gebeuren in de kerk te volgen. Aanvangstijd is 19.00 uur. Het belooft weer een hele bijzondere Passie te worden!  Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Mede namens de werkgroep:

Ans Groot Kormelink, Truus Rozenkamp, Willy Oude Breuil,

Pastor Christianne Saris

 

Gespreksgroep Grond van Leven

Het nieuwe jaar is begonnen. Misschien heeft u ook voornemens gemaakt. Om wat meer aan u zelf toe te komen en aan echte ontmoetingen. Dan is de gespreksgroep “Grond van Leven” iets voor u!

We staan stil bij de Grond van Leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na welke waarden we nu zelf uitdragen en wat ons kracht geeft in het leven. Tenslotte vertellen we wat onze droom is voor het samenleven met elkaar en hoe we daar zelf vorm aan geven.

In een gespreksgroep kunnen 6 tot 7 mensen tegelijk meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om het eigen verhaal te kunnen vertellen.

De nieuwe groep kan half februari starten. We gaan uit van drie bijeenkomsten.

In overleg met de deelnemers kiezen we een avond uit die iedereen het beste past.

Wanneer er wensen zijn voor een gespreksgroep overdag, dan is dat ook mogelijk.

U bent van harte welkom!

Aanmelden kan bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl

 

We leven in een tijd waarin hard wordt gewerkt, maar waar we nauwelijks meer toekomen aan de vraag wat voor ons zelf nu van belang is in het leven. Het gevaar is dat we worden geleefd en onze eigen kijk en inspiratie geen ruimte meer krijgt. Daarom willen we eens in een kleine groep stilstaan bij vragen als:

Met welke waarden zijn we opgevoed? Zijn dat dezelfde waarden die wij nu zelf uitdragen? Wat raakt ons? Wat of wie geeft ons kracht in het leven?

We willen hiervoor drie tot vier avonden plannen in de komende tijd. De avonden vinden om de twee weken plaats. De data worden met de deelnemers gepland .

 

Het programma ziet er dan als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? En wat is jouw droom voor het samenleven met elkaar?

(soms hebben we teveel gespreksstof voor drie avonden en is het nodig een vierde avond erbij te plannen)

 

 

 

 

Aantal deelnemers:

Aan zo’n gesprekskring kunnen zo ongeveer 6 tot 7  mensen per keer meedoen. Dan is er voldoende ruimte voor een ieder om zijn of haar verhaal te kunnen doen.

In de afgelopen maanden hebben al 6 mensen meegedaan aan deze gespreksgroep. Ze kijken terug op mooie en betekenisvolle avonden.

Ook u bent van harte welkom!

Graag opgeven bij pastor Christianne Saris: pastor.saris@hpancratius.nl