Lees hieronder de 1e nieuwsbrief van het nieuwe werkjaar van Rock Solid en Rock Solid Junior.

 

Lees hieronder Nieuwsbrief nummer 6 Kinderkerk / Jeugdkerk, september 2021.

Nieuwsbrief nr9 Kinderkerk Jeugdkerk september 2021

Na de viering van 19.00 uur ging iedereen voor de inwijding van de Mariakapel tegenover Bistro Kampkuiper.

Het Dames- en Herenkoor begon met het zingen van: Zegen, o Maria,

daarna zongen ze Ik groet u vol genade.

Pastoor Pikkemaat nam de microfoon en gaf eerst het woord aan Johan Goossen de voorzitter van commissie van beheer.

Johan hete iedereen welkom en in het bijzonder pastoor Pikkemaat om de Mariakapel in te wijden.

 

“Wij zijn allen verheugd met het bijzondere feit dat de Mariakapel De Noordergraaf vanavond wordt ingewijd.

Zonder jullie aller inzet en steun o.a. uit het leveren van materialen en mankracht was het nooit gelukt deze mooie Mariakapel te bouwen, waarvoor allen bijzonder dank.

Het idee om een Mariakapel te realiseren voor Mariaparochie/Harbrinkhoek, ontstond in de aanloop naar het 100 jarig bestaan van onze parochie Onze lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Aangewakkerd door de ontvangen bijdragen werden de plannen voor een Mariakapel geboren.

 

Maar zoiets gaat niet zonder slag of stoot.

Hoe pak je het aan, waar voer je het uit, wat is de geschiktste plek en tegen welke problemen loop je aan.

Zoals wie is eigenaar van de grond, hoe gaat het met de vergunningsplicht, wie maakt de bouwtekening enzovoorts?

Nadat al deze horden genomen waren volgde de tastbare, praktische uitvoering, welke materialen gebruiken we, wie heeft wat, wie doet wat en wie kan wat, met andere woorden de juiste handjes ( en ook weer niet teveel ) op de juiste plek in de uitvoering.

 

Als kroon op het werk nog de plaatsing van een Maria beeld.

 

Zie hier het prachtige eindresultaat, gerealiseerd met aardig wat vrijwilligers, waarvoor nogmaals dank.

Het was een klus met lange aanloop, doch op het resultaat mogen we trots zijn.

Trots vooral op hoe we samen dingen voor elkaar krijgen.

 

Graag nodig ik pastoor Pikkemaat uit het proces af te ronden met de inwijding van onze mooie Mariakapel De Noordergraaf.”

 

Na deze woorden werden de bladeren met liederen uitgedeeld zodat iedereen de liederen mee kon zingen, daarna werd er gezamenlijk God groet u zuiv’re bloemen gezongen.

Hierna begon pastoor Pikkemaat met een gebed en een korte lezing.

Hij werd geassisteerd door pastoraal werker Saris met het voorlezen van een evangelie.

 

Daarna werd het lied Wees gegroet, o Sterre gezongen.

Na een korte uitleg over Maria door pastoor Pikkemaat werd het onze vader en wees-gegroet samen gebeden waarna de inwijding van de Mariakapel plaats vond.

Pastoor Pikkemaat werd bij de inwijding bijgestaan door Gerard Franke om het wijwater en de wierrook aan te geven.

Daarbij werd het Magnificat gezongen.

Na de inwijding werd iedereen uitgenodigd bij Kampkuiper voor een kop koffie en een glaasje.

Pastoor Pikkemaat hoopt dat er velen bij Maria zullen komen voor b.v. een moment van stilte of om een kaarsje op te steken.

Iedereen kan er op zijn eigen manier invulling aan geven.

Na de uitnodiging werden de liederen Wonderschoon prachtige en Maria’s beeld te midden nog gezongen.

Daarna ging het richting Kampkuiper voor een gezellig samen zijn.

 

Voor foto’s zie onder fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om de foto’s te bekijken.

 

 

 

 

DE PANCRATIUS BEGINT VOOR KINDEREN, JEUGD, GEZINNEN EN JONGEREN AAN EEN NIEUW WERKJAAR

Een nieuw werkjaar.
Een nieuw werkjaar met kansen en uitdagingen, dat staat ons voor ogen aan het begin van een nieuw werkjaar. Het afgelopen jaar was er veel online, bijeenkomsten met jongeren, een muziekbingo, vieringen met kinderen waren veelal online. Zo af en toe waren er buitenactiviteiten op  1,5 meter afstand.  Het was niet wat wij gewend waren met onze kinderen, jeugd, gezinnen en jongeren. Aan het begin van dit nieuwe jaar hopen wij weer fysiek samen te kunnen komen.

De kinderkerk.
De kinderkerk is er voor de allerkleinsten vanaf 2 jaar. Wij hadden tot voor de corona een levende kinderkerk, de dagkapel van Geesteren waar wij samen komen met kinderen was bijna te klein. Een nieuw werkjaar geeft weer perspectief om samen te komen, juist de allerkleinsten kun je niet achter een scherm zetten en online laten vieren. Deze doelgroep, de gezinnen willen samen komen, levendig aanwezig zijn met elkaar, kunnen reageren, samen kunnen zingen, samen bidden. 12 september gaan wij van start met de kinderkerk, deze 1e viering zal op een buiten locatie zijn. Daarnaast zal er rondom Allerzielen, Kerst, Palmpasen vieringen zijn, wij hebben een vrij thema in Februari en de jaarafsluiting. Bij de 1e viering liggen flyers klaar met de data van de vieringen.

De Jeugdkerk.
Als kinderen de 1e Heilige communie gaan ontvangen komt er een nieuwe fase om kinderen mee te nemen in het geloof, daarvoor hebben wij de jeugdkerk. De jeugdkerk is voor kinderen t/m groep 6 van het basis onderwijs. De jeugdkerk gaat het om het doen, bezig zijn met elkaar. Door bezig te zijn leren kinderen gemakkelijker, door te doen komt geloof tot leven. De jeugdkerk heeft haar programma klaar. De jeugdkerk begint op zondag 10 oktober, wij gaan samen de ark van noach bouwen, dat gaan wij combineren met een korte eigentijdse viering. Verder is er dit jaar met kerst een lichtjestocht, er komt een opa en oma viering, Paaskaars maken staat op het programma, de speurtocht voor communicantjes wat afgelopen jaar een groot succes is geweest gaan wij werderom organiseren. Voor de Jeugdkerk staat er weer veel op het programma. De bijeenkomst op 10 oktober begint om 10.00 uur in de dagkapel van Geesteren.

Rock Solid Junior.
Je zit in groep 7 of groep 8 van het basis onderwijs, kinderen voelen zich niet meer thuis bij de jeugdkerk. Dan kan je door stromen naar Rock Solid Junior, de voorloper van het grote Rock Solid. Deze groep is vorig jaar begonnen, de start was moeizaam door de corona. Er waren een

 

aantal bijeenkomsten. 5 kinderen van de groep van afgelopen jaar stromen door naar het grote Rock Solid, voor het komende werkjaar hebben zich ook 4 kinderen aangemeld voor Rock Solid Junior. We gaan van start met een groep van ongeveer 10 kinderen. Ouders kunnen hun kinderen nog aanmelden voor Rock Solid Junior. Dat kan via de mail: rocksolidjunior@hpancratius.nl Rock Solid junior start op vrijdag 10 september met een kennismakingsavond. Daarnaast zijn er nog een viertal activiteiten voor deze doelgroep.

 Rock Solid.
Je bent gevormd of je bent niet gevormd, jongeren zijn welkom bij Rock Solid. Deze groep bestaat inmiddels 6 jaar en is uitgegroeid tot een groep van ruim 30 jongeren. De jongsten zijn 12 jaar, de oudsten inmiddels 18/19 jaar. Rock Solid kent twee groepen met eigen begeleiding, 1x per maand is er op de vrijdagavond een activiteit. Voor de jongeren vaak in de vorm van spel, de oudere jongeren willen graag de diepte in met een gastspreker. Wij luisteren wat jongeren aangeven wat zij willen, er is inmiddels een denktank, jongeren die mee mogen denken in de activiteiten. Voor de 2022 staat Lourdes op het programma, jongeren wachten om naar Lourdes te gaan. Voor de corona hebben jongeren veel activiteiten ondernomen om deze reis te kunnen bekostigen. Alles was voorbereid, toen gooide corona roet in het eten en moesten jongeren wachten. In de mei vakantie van 2022 hopen wij dat wij in de bus kunnen stappen om naar Lourdes te kunnen gaan. Rock solid is de moeite waard, vrijdag 19 september beginnen wij met een startavond.

Kaars maken voor.
Een nieuwe activiteit die wij nog op stapel hebben liggen, geen tekening voor iemand die ziek is of aandacht nodig heeft, samen een eigen kaars maken voor een ander.
Een activiteit die wij in het najaar willen oppakken.

De bibliotheekkast.
Wij hebben voor kinderen, jeugd en gezinnen afgelopen jaar een bibliotheekkast laten maken. Deze kast staat in de dagkapel van Geesteren. Door de corona was er niet de mogelijkheid om boekeen te lenen. Als wij fysiek samen komen hopen wij dat kinderen en ouders boeken gaan lenen.

Vrijwilligers.
Een kinder, jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid, zonder vrijwilligers zou niet mogelijk zijn, met ongeveer 16 vrijwilligers organiseren wij tal van activiteiten. Vrijwilligers die hun vrije tijd gebruiken om kerk voor de toekomt te zijn. Er zijn er nooit genoeg, de jeugdkerk en Rock Solid kunnen nog vrijwilligers gebruiken. Voor info neem contract op met Diaken Bert Huitink 06-20432661.

De moeite waard.
De kinder, jeugd en Rock Solid gaat mee in de tijd, op een eigentijdse manier wordt er aandacht besteed aan deze doelgroepen. De reacties zeggen ons: doorgaan, ontwikkelen, hier is vraag naar. Velen denken ook dat het van de kerk is en dat het saai is, de kerk van deze tijd is niet saai, de kerk van deze tijd kan ook boeiend zijn, levendig. Onze ervaring leert ons dat kinderen, ouders en jongeren onze kerk moeten leren kennen, oordelen vooraf is gemakkelijk. Kom kennis maken, maak tijd voor de kinder, jeugdkerk, kom kijken bij Rock Solid Junior en Rock Sloid.

Sacramenten.
Door de kinder, jeugdkerk en Rock Solid hopen wij dat kinderen voorbereid richting het sacrament van de 1e Heilige communie en Vormsel kunnen doorstromen. Onze aandacht ligt meer op deze doelgroepen dan op de voorbereiding van de sacramenten. Dat is moeilijk uit te leggen. Wij willen kinderen meenemen in hun geloof, onze energie steken waar het omgaat. Binnen de kinderkerk, Jeugdkerk, Rock Solid Junior leggen wij een basis, vanuit deze basis kunnen wij kinderen beter voorbereiden op de sacramenten. Dit najaar draaien wij een pilot met de voorbereiding van de 1e H.
Communie en het Vormsel. Geen zes lessen, voor de communicanten twee woensdagmiddagen, voor het Vormsel een gehele zondag.

Informatie.
Volg ons op sociale media, via Facebook van de H. Pancratiusparochie of via Instagram.

Voor informatie over kinderkerk, de Jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661 of b.huitink@hpancratius.nl 

PANCRATIUSDAG

Beste parochianen,

Zondag 5 september vieren we Pancratiusdag. Deze dag is tevens de start van het nieuwe werkjaar.

Het thema van deze dag is: ‘JIJ bent nodig’.

Waarom dit thema?

Om de eenvoudige reden dat je niet in je eentje kerk kunt zijn.  Daar hebben we elkaar voor nodig.

Want met ‘Kerk zijn’ vorm je niet alleen een gemeenschap van mensen die in Christus geloven, je vormt ook een gemeenschap van mensen die dienstbaar willen zijn, die willen leren en vieren maar bovenal ook willen bouwen aan een mooie toekomst.

Pancratiusdag is ook altijd een dag van ontmoeting, van gezelligheid, met elkaar in gesprek gaan en beseffen dat je toch meer gemeen hebt met elkaar dan je misschien in eerste instantie zou denken.  Dit te ervaren is voor velen van ons een grote meerwaarde.

Kijkend naar het komende werkjaar, dan zal dit jaar ons allen vast en zeker weer nieuwe uitdagingen gaan brengen. Daarvoor kan het betekenen dat we soms een beroep moeten doen op de kwaliteiten of beschikbaarheid van anderen. Daarom is het goed om te weten over welke capaciteiten en talenten wij als parochie beschikken.

Over welke capaciteiten en talenten onze parochie beschikt, daarover hoort en ziet u meer tijdens Pancratiusdag. Wel is nu al duidelijk dat we niet zonder jou, niet zonder u kunnen. JIJ bent nodig!

Het dames- en herenkoor uit Mariaparochie zal dit jaar het ‘basis’ koor vormen tijdens de eucharistieviering. Alle parochiekoren worden uitgenodigd om mee te zingen. We hopen van harte dat de corona maatregelen dit toestaan.

Laat het thema van dit jaar: ‘JIJ bent nodig’ een mooie aanzet zijn om samen op te trekken, om ons geloof meer en meer handen en voeten te geven.

Graag tot ziens op zondag 5 september om 10.00 uur bij de Kroezeboom te Fleringen.

Pastoraal team, H. Pancratius parochie.

Pastoor Casper Pikkemaat, Diaken Bert Huitink, Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg, Pastoraal werker Christianne Saris.

 

Op 29 juni hebben Gerard Fr. en Joop het Mariabeeld en een sokkel opgehaald uit Geestbrug bij Hoogeveen

dat in de nieuwe Mariakapel komt te staan.

Op 2 juli hebben de mannen de stenen bij de kapel geplaatst, daarbij waren aanwezig

Hennie Wanschers, Gerard Franke, Joop oude Avenhuis, Gerard Harmelink en Bertus Hanstede.

Ben Lenferink heeft de stenen met de heftruck van de aanhanger gehaald en tot aan het begin van het pad naar de kapel gereden.

Daarna konden de stenen met de steenkar dicht bij de kapel gezet worden.

Na gedane arbeid was het even goed toefen op het terras bij Bistro Kampkuiper om te genieten van een welverdiend kopje koffie.

Elektriciteit en water werden aangelegd bij de kapel door Gerard Franke.

Zand en cement is gebracht door de Pannenloods.

De metselaars, Silvo Wigger en Paul Timmerhuis zijn op 3 juli begonnen met het metselwerk.

Ze werden bijgestaan voor hand en span diensten door Gerard Fr., Bertus, Gerard H. en Joop.

In één dag is het metselwerk af gekomen en ze hebben een mooi stuk vakwerk geleverd..

De Trottoirbanden en klinkers zijn gebracht door Twenteklinker uit Tubbergen.

Op 10 juli heeft Silvo de plavuizen gelegd en Paul Busscher heeft de klinkers op een fraaie wijze tot een straatje omgetoverd

hij werd daarbij ondersteund door Gerard Fr., Bertus, Gerard H., en Joop.

Louis Heerink heeft rondom de kapel de grond gefreesd zodat het er mooi bijligt.

Er is zand bij op gebracht en alles aangeharkt zodat Joop op 12 juli het graszaad heeft ingezaaid.

Op 13 juli is Jan van de Wal begonnen met het voegen en het geheel van een mooie knipvoeg voorzien wat trouwens zijn specialiteit is,

zowel aan de binnen- als buitenkant.

Op 22 juli hebben Gerard Fr., Bertus en Joop het basaltgrind aangebracht en het Mariabeeld in de kapel geplaatst.

Alles is netjes aan geveegd en afgewerkt zodat de Mariakapel helemaal klaar is.

Er zit nu nog een lint omheen om massale toeloop te voorkomen om  het graszaad kans te geven om op te komen.

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

De inwijding van de kapel vindt plaats op zaterdag 21 augustus 2021 na de viering van 19.00 uur door pastoor Pikkemaat.

Voor foto’s zie fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om  de foto’s van het vervolg te kijken.

Het werkjaar van Rock Solid en Rock Solid Junior is al weer voorbij. Helaas waren er weinig mogelijkheden om samen te komen. In de nieuwsbrief van juli 2021 wordt teruggeblikt op wat wel mogelijk was en een kleine voorblik naar wat hopelijk wel mogelijk wordt.

 

Het heeft even geduurd, maar hij is klaar!

Johan Goossen (de huidige voorzitter van de commissie van beheer) heeft deze film, die uit 2 delen bestaat, samengesteld.

Het eerste deel bestaat uit een compilatie van foto’s van belangrijke gebeurtenissen in onze parochie in de afgelopen 10 jaar en begint met een stukje geschiedenis.

Het tweede deel is de film over de feestweek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Mariaparochie in 2018.

 

Er staan foto’s op van de volgende jubilea, jubilarissen en gebeurtenissen:

  • Het 50-jarig jubileum van de Zonnebloem
  • Het 90-jarig jubileum van het dames- en herenkoor.
  • Diverse jubilarissen van het dames- en herenkoor gehuldigd t.g.v. het Ceciliafeest.
  • Het 25-jarig bestaan van de bezoekgroepen.
  • Het afscheid van zuster Mauritio.
  • Het 40-jarig jubileum van Cantabilé.
  • Het 100-jarig jubileum van de Mariaparochie.

U kunt deze film bekijken op de site van de H.Pancratiusparochie, locatie Mariaparochie.

Veel kijkplezier!

 U kunt dit bekijken onder fotogalerij, Jubileum en dan op het zwarte vlak klikken.

U kunt ook hier klikken voor de film.

 

 

Er wordt een nieuwe Mariakapel gebouwd voor Harbrinkhoek-Mariaparochie.

Eerst werd er een plek uitgezocht en dat is geworden tegenover Bistro Kampkuiper.

De tekening is gemaakt door tekenbureau Lesker.

Jan Rijnders en Hennie Wanschers nemen de uitvoering van de kapel onder hun hoede en regelen alles wat er gebeuren moet

en zorgen voor materiaal en mensen om te helpen.

Gerard Franke en Joop oude Avenhuis maken een bekisting zodat het beton kan worden gestort en uitharden,

op 19 januari 2021, in de stromende regen, zijn ze daar bij Jan Rijders aan begonnen.

 

Het eikenhout heeft houtzagerij Hesselink  uit Tubbergen geschonken.

Bij timmerfabriek Groothuis in Mariaparochie is het hout gratis geschaafd.

Gerard en Joop hebben het hout opgehaald zodat het bewerken  door Gerard kon beginnen,

alles is met een pen en gat verbinding opgesloten met eiken doken.

 

De opbouw van de Mariakapel gebeurt in de werkplaats van Jan Rijnders waar het dak erop wordt gemaakt.

Het Ave Maria en de Romeinse cijfers zijn door Bertus Hanstede in het hout gebeiteld.

Bertus maakte ook de geveltekens voor de Mariakapel

 

            Betekenissen gevelteken:

Het zonnewiel        ► Symbool van Christus

Twee halve manen ► Symbool van Maria

Het kruis                 ► Symbool van Geloof

Het anker                ► Symbool van Hoop

Het hart                  ► Symbool van Liefde

Op de plek waar de kapel komt te staan zijn de graafwerkzaamheden gedaan door Hennie Welman en Louis Heerink

waarna ze het vulzand , geleverd door Lesscher , hebben opgebracht zodat de werkzaamheden verder kunnen gaan.

Ook daar zijn hun stortbuien niet bespaard gebleven.

 

Het plaatsen van het betonblok is gebeurd door Gerard, Jan, Joop en Bertus.

De rijplaten om over te rijden met de kraan werden eerst neergelegd want het was een ware modderpoel

door de vele regen die er de afgelopen dagen was gevallen.

Het betonblok werd over de sloot getakeld en aan de kant gelegd, waarna de plek waar het betonblok moest komen

eerst met de zware kraan goed moest worden vastgereden.

Daarna konden ze met het uitvlakken beginnen en werd het betonbok op de plek gelegd.

 

De vier poertjes waar de Mariakapel op komt te staan zijn gemaakt door Gerard en Bertus.

Op 17 juni 2021 werd de kapel naar de plaats van bestemming gebracht en verankerd op de betonnen plaat.

In de tropische hitte hebben Gerard, Bertus en Joop ‘s middags de pannen erop gelegd en vast gemaakt.

 

Binnenkort word een begin gemaakt met het metselwerk.

Binnenin de kapel komt een verhoging waar het Mariabeeld op komt te staan.

De betonnen vloer wordt voorzien van oude plavuizen .

Verder komt er nog een verhard pad om bij de kapel te komen.

 

Tot zover zijn de handelingen,

wordt vervolgd.

Zie voor foto’s fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om de foto’s te zien.

 

 

 

 

.

 

 

 

Evenals vorig jaar was het dit jaar ook een sobere dodenherdenking, zonder publiek.

Er werd een gedicht voorgelezen door Hans Liefrink.

 

Gedicht van Lieve Metziar 16 jaar.

Durf te durven

Durf te praten

Voor hen die de stem niet hadden

Stille helden waren

 

Durf te geloven in vrijheid

En samen

Durf te hopen

Voor hen die de hoop nooit opgeven

Voor de toekomst

Durf jij twee minuten stil te zijn?

Dan durf ik te luisteren.

 

De taptoe en het Wilhelmus werd gespeeld door Tom Gobben.

Namens de dorpsraad werd er een krans bij het monument gelegd.

Voor foto’s zie fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om foto’s te kijken.