In deze eerste maand van het nieuwe jaar worden er misschien al wel plannen gesmeed voor de zomervakantie. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we er doen? En wat zal het gaan kosten?

Al jaren organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de zomermaanden kinderkampen en jongerenreizen. Ook dit jaar weer! Het kinderkamp wordt opnieuw gehouden in Haarle (Ov.) en de jongerenreis trekt deze zomer naar Ierland, in de voetsporen van St. Patrick.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie graag naar de flyer (klik kinderkamp-jongerenreis-2019.pdf)

Aan het eind van het jaar is het een traditie van de Stichting Matamba terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar 2019.

Klik hier voor de nieuwsbrief van stichting Matamba.

TRADITIONELE NACHTMIS IN DE St. PANCRATIUS BASILIEK TUBBERGEN 

TUBBERGEN

In de kerstnacht van 25 december  a.s. wordt in de St. Pancratius Basiliek te Tubbergen de enige en langst bestaande Twentse nachtmis uitgevoerd door het Sint Pancratius Basiliekkoor onder leiding van Jeroen Hulshof.  Dit is gedurende een reeks van jaren een uitstekend gebruik gebleken, gezien de grote publieke belangstelling. Er wordt een plechtige Hoogmis opgedragen ter ere van de geboorte van Jezus. Hoofdcelebrant tijdens deze viering is pastoor Casper Pikkemaat met het pastorale team als concelebrant. Het koor wordt op het orgel begeleid door Henk Linker.

CANTATE

Vanaf 4.30 uur tot 5.00 uur brengt het koor een aantal kerstliederen ten gehore. O.a.  Nu zijt Wellekome en het Stille Nacht van F. Gruber. Verder van J.S. Bach: Choral 12: Brich an, o schönes Morgenlicht,  Candlelight  Carol van J. Rutter, uit het Weinachtsoratorium opus 5:  Soli: Seit Willkommen Trost der Frommen en Menschen die Ihr wart verloren. Om 4.50 uur zal de midwinterhoorn klinken in de basiliek en ook buiten op het plein.

VIERING

Tijdens de viering zingt het koor het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei van W.A. Mozart:  Missa Brevi in C.  De Scola Cantorum (heren) van het Basiliekkoor zullen de wisselende gezangen verzorgen. Tijdens de communie zal worden gezongen het Ave Maria van W. Gomez en het bekende Tollite Hostias van C. Saint-Caens. De Nachtmis zal worden besloten met het Do You hear what I hear van G. Shayne Baker.

Op deze manier wordt een prachtig kerkelijk  gebruik in ere gehouden, hetgeen voor veel kerkgangers uit Twente een reden is om de St. Pancratius Basiliek in de vroege kerstochtend met een  bezoek te vereren. Er is ruime parkeergelegenheid bij en rond de Basiliek. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een kop koffie met krentenwegge bij  ‘t Oale Roadhoes naast de Basiliek. Het belooft een prachtige viering te worden waarvoor belangstellenden van harte worden uitgenodigd.

Kardinaal Eijk  hield op 27 november jl. een de lezing in de Oude Blasiuskerk in Delden voor de Oecumene. De discussie over voltooid leven (vroegtijdige levensbeëindiging) houdt de gemoederen bezig. Er is veel tegenstand, ook uit de kring van artsen. Kardinaal Eijk heeft in zijn lezing het uitgangspunt van de RK-Kerk toegelicht.

Klik hier voor het beluisteren van de lezing van kardinaal Eijk.

De volgende lezing is op woensdagavond 30 januari om 19.30 uur met pastoor Marinus v.d. Berg.
Eveneens over een waardig levenseinde…

De Ariëns Prijs wordt in 2019 voor de zesde keer uitgereikt. We vragen bij dezen uw medewerking om de uitreiking van de Ariëns Prijs 2019 tot een diaconaal feest te maken.

De Ariëns Prijs voor Diaconie is in 2003 door het Aartsbisdom Utrecht, het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de diaconale inzet in het Aartsbisdom Utrecht te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van ons aartsbisdom omdat hij grote betrokkenheid toonde bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Hij bracht het katholiek sociale denken tot concrete praktijk in heel Nederland. Voor winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. Daarnaast krijgt ieder genomineerd initiatief een mooi aandenken. Net als in eerdere edities zal een publicatie gemaakt worden met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten. Er is een publieksprijs. Met de publieksprijs kunt u stemmen op wat u het beste initiatief vindt. Nieuw is een ideeënprijs. Voor de ideeënprijs dient u een idee, plan of ontwerp in van een diaconaal initiatief.

Wat vragen we?
Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor de folder

Jeugdkerk komt met: Poppentheatervoorstelling ‘De schat van de pelgrim’,
door broeder Alex van het poppentheater De arme pelgrim.

De jeugdkerk organiseert op woensdagmiddag 24 oktober in de herfstvakantie om 14.30 uur een  speciaal poppenspel voor kinderen rond het leven van Franciscus van Assisi.  Het verhaal speelt zich af in onze moderne tijd.

Korte inhoud:

Het verhaal gaat over Franciscus. Hij geeft een veelbelovende carrière als handelaar in luxueuze stoffen op, om als een arme pelgrim op zoek te gaan naar het koninkrijk van liefde en vrede. Wanneer hij in een dorp aankomt gaat al snel het verhaal dat  hij schatrijk is. Hij zou namelijk een zoon van een koning zijn. Iedereen probeert  met die arme pelgrim in contact te komen om te kijken of er een graantje mee te pikken is… Wat gebeurt er dan?

Wie doen er mee: Antoinette Veel –Zorgen, Fleurtje Bloem, Franciscus de pelgrim en Herman de zwerver.

De voorstelling is voor jong en oud.

Het doel van het poppenspel is om onze schat van het geloof opnieuw te ontdekken in een wereld die vast lijkt te lopen door het najagen van louter materiële dingen.

Kunnen wij het ware kind-zijn in ons laten herleven?

In dit poppenspel zijn er kleurrijke ontmoetingen tussen mensen met heel uiteenlopende karakters en opvattingen.

Broeder Alex is pelgrim en poppenspeler.  Als broeder van Jezus en van mensen gaat hij jaarlijks op pelgrimstocht zonder geld of bankpas, om dieper God, zichzelf en de mensen te leren kennen. Hij heeft theologie gestudeerd in Leiden en Amsterdam en leeft een religieus leven in de wereld.

Wanneer: woensdag  24 oktober 2018 om 14.30 uur
Waar: dagkapel in Geesteren
Kosten: € 1,50 inclusief ranja met een koekje
Kinderen kunnen gebracht worden en rond 15.45 uur opgehaald worden.

Klik hier voor de nieuwsbrief waarin verslag wordt gedaan van het bezoek aan Tanzania en Uganda langs de vier intermediaire posten en langs een aantal projecten.
De H. Pancratius parochie heeft voor deze organisatie ook een inzameling gehouden.

Zondag 2 september willen we het pastorale seizoen weer starten met de Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. Vanwege het speciale karakter van deze dag willen we u daar nu al over informeren.

Naast het bijzondere feit dat pater Ben Stopel met ons zijn 40 jarig priesterjubileum viert en hij samen met het pastoraal team voorgaat, zal de viering in het teken staan van “Kerkproeverij”. Dit is een landelijke campagne waarbij de kerkgangers een ander (een vriend, bekende, buur, familielid) uitnodigen om mee te gaan naar de
viering in de kerk om daar van geloof en geloofsgemeenschap te “proeven”. Want waarom zou je datgene wat je zelf waardevol vindt alleen voor jezelf houden?
Kerkproeverij is de Nederlandse variant van “Back tot Church Sunday”, een initiatief van de Anglicaanse Kerk van Engeland sinds 2004. De bedenker ervan is de Engelse theoloog Michael Harvey die ooit door zijn moeder is gevraagd mee te gaan naar de kerk. Na afloop van de dienst werd hij gastvrij door de geloofsgemeenschap
benaderd. Dat had hem zo getroffen dat de kerk voor hem een thuis werd. Inmiddels wordt deze campagne in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten beschouwd als heel succesvol en heeft deze in 17 andere landen navolging gekregen.

Vorig jaar heeft de Raad van Kerken het initiatief genomen voor de Nederlandse kerkproeverij en hebben er tussen de 800 en 1000 kerken gehoor aan gegeven. Dit jaar wil onze parochie graag aansluiten. Dit alles vanuit de gedachte “Niet naar een groter ik, maar naar een breder wij”, een gedachte van Koning Willem Alexander.
In de viering zal pater Ben Stopel de overweging houden. Daarnaast willen we twee sprekers uitnodigen die gaan vertellen wat geloof voor hen betekent in het dagelijks leven. De werkgroep is sprekers aan het benaderen. De zang mag net als vorig jaar weer verzorgd worden door leden van alle koren van onze parochie. Het stamkoor
zal Multiple Voices zijn, waarbij koorleden zich kunnen aansluiten.

Verder willen we na de viering een proeverij houden van taarten, cakes of koekjes die door u als parochianen, jong en oud(er) zelf zijn gebakken. U mag zich daarvoor aanmelden bij Yvonne Kroeze: y.kroeze@hpancratius.nl

Het belooft een hele mooie dag te worden. Van harte welkom! Wilt u alvast eens bedenken wie u zou uitnodigen om mee te gaan?

Mede namens Gé Kotteman, Johan Steggink, Angelique Fiselier en pastoor Casper
Pikkemaat,

Pastor Christianne Saris

Op maandag 7 mei j.l. en op woensdag 23 mei j.l. hebben twee groepen vrijwilliers, te weten de ‘Weekwachters’ en de medewerkers van de lokale secretariaten in onze parochie, module A van de cursus ‘In Gods naam omzien naar elkaar’ met goed gevolg afgerond. Deze basismodule bestond uit: A) het leren regie te voeren in een gesprek. B) Het leren om te kunnen gaan met verlieservaringen in gesprekken en C) het trainen in inlevingsvermogen. Tijdens de drie bijeenkomsten werden diverse oefeningen van de methode voor luisteren naar de levensgeschiedenis van de ander
geoefend.

De deelnemers waren positief over de eerste module. Met dank aan de cursusleiders, Bernanda van den Hengel (Diocesaan Diaconaal werker) en Eddy oude Wesselink (KCWO)
Wij feliciteren alle deelnemers nogmaals van harte met het behalen van het certificaat.

Namens het pastoraal team, pastor Jacqueline
Meupelenberg