Beste parochianen,

Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject.

We zien uw donatie van harte tegemoet.

Heeft u vragen over beide projecten, dan kunt u contact opnemen met inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  of met Jacqueline Meupelenberg

Hartelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie.

j.meupelenberg@hpancratius.nl

tel. 06-20486904

 

 

 

“Er zijn christenen die leven in een eindeloze vastentijd, zonder dat het ooit Pasen wordt!”
Dit prikkelende citaat is van Paus Franciscus, die hij enige tijd geleden heeft gedaan. Zijn optreden kenmerkt zich weliswaar door eenvoud, bescheidenheid en blijmoedigheid, toch ontziet hij met krachtige oneliners onze kerk en haar gelovigen niet. Paus Franciscus spoort ons – niemand uitgezonderd – aan om naar buiten te keren. Het is de natuurlijke beweging van elke christen. Met lede ogen ziet de Paus aan, hoe de kerken naar binnen gericht zijn geraakt. “De kerk is er niet voor liefhebbers, niet voor de ware gelovigen en niet voor de weinige uitverkorenen”. Deze lijn mogen wij ook doortrekken naar onze jaarlijkse voorbereidingstijd op Pasen, de Veertigdagentijd, die in deze maand februari is begonnen. Natuurlijk nodigt deze tijd ons uit om tot bezinning te komen, de stilte te zoeken en je relatie met God te (her)ontdekken maar óók daagt deze tijd ons uit om het ware gezicht te tonen van de kerk: hen te omarmen die in materiële, morele en geestelijke nood zijn. Alles mag bijdragen aan de uiteindelijke vreugde van Pasen, die de bron mag zijn van ons leven en geloof. De Veertigdagentijd wordt vanouds her ook wel een boetetijd genoemd. Wanneer we aan boete denken, denken we al gauw aan die vervelende envelop op de deurmat met alweer een verkeersovertreding. Maar daar gaat het hier niet om – U moet weten dat, wanneer vissers hun visnetten aan het “boeten” zijn, zij dan proberen de draden van hun netten te repareren. Zij knopen dan de losse draden van hun netten aaneen, ze boeten! Hierdoor ontstaat weer een heel en bruikbaar net. Zo is het ook met de boetetijd die ons gegeven wordt. We proberen de losse draden van ons leven te ontdekken en weer in verbinding te brengen met God, met elkaar en met onszelf. Zo worden wij weer een heel mens. Tot vreugde van onszelf en van onze naaste. Van harte wens ik u – mede namens mijn collega’s – een gezegende Veertigdagentijd toe, dat het ons méér een mens naar Gods hart mag maken.
Pastoor Casper Pikkemaat

Zondag 1 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Jan Kempers, Harrie Kempers.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Groothuis, overl.fam.leden Boksebeld-Oude Vrielink, Marietje Rolefes-Stopel, Siny Dijkers-Koopman.

Woensdag 4 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Zondag 8 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Saris.
Jaarg.: Sien Steggink-Kamphuis, Gerard Kempers.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, o.o. Steggink-Kamphuis, Wim Rijsman.

Woensdag 11 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 14 maart 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Gerard Steggink (M’veen), Jan Weersink, o.o. Slaathuis-Boerrigter.
Int.: Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Wim Rijsman, Harrie Booijink, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Hein en Marie Schurink-Vrerink.

KOREN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Dameskoor.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer en gastspreker Inge Kuiphuis.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Marieke Hansté.

ACOLIET
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: geen.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Gerard Alberink, Harrie Pegge.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Zo. 8 mrt. 09.00 uur: Johan Steggink.
Za. 14 mrt. 19.00 uur: Gerard Weusthof.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Erna Ensink of Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 15 febr. € 37,00 Eigen kerk 15 febr. € 16,05
Plaatsengeld 22 febr. € 17,50 Eigen kerk 22 febr. € 12,25

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 31 maart zal vanaf 18.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink tel. nr. 660105.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:
Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770 of met
pastor Linh, tel. 0546-873936.

Nieuws van de commissie van beheer:
Vijfde weekend in een maand
Sinds december worden twee van de vier weekend vieringen per maand ingevuld door het team van pastores. Bij de overige twee vieringen in onze geloofsgemeenschap gaan Johan Stegging en Jan Veldhuis voor. Af en toe is er een vijfde weekend in een maand. Dat is voor het eerst in maart. Het pastoraal team heeft besloten dat er dan alléén een viering is in Tubbergen. Dat betekent dat er in het weekend van 29 maart géén viering in onze geloofsgemeenschap zal zijn.

Inge Kuiphuis
In de viering van zondag 8 maart zal Inge Kuiphuis samen met pastor Saris voorgaan. In deze viering zal Inge een en ander vertellen over haar zendelingen werk in Guatemala. Ook na de viering is er tijd en ruimte om met Inge van gedachten te wisselen.

Parochieavond/vrijwilligers avond
Op vrijdagavond 17 april wordt de parochieavond/vrijwilligersavond voor onze geloofsgemeenschap gehouden. U ontvangt hierover te zijner tijd nog nader bericht, maar noteert u alvast de datum in uw agenda.

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020
Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan van het tienjarig jubileum van onze parochie.
We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren.
Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda: ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.
Van harte uitgenodigd!
Werkgroep Pancratiusdag: Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris

Folder pastorale zorg
Beste parochianen,
Soms kan het goed zijn om je levensverhaal te delen met iemand anders omdat er sprake is van eenzaamheid, ziekte, handicap, rouw, verlies, et cetera waardoor er vragen kunnen ontstaan op het gebied van zin- en betekenisgeving.
In dit kader is er door het pastoraal team een folder ontwikkeld waarin beschreven staat wat zij voor mensen kunnen betekenen.
Wij hopen dat deze folder helpt om waar nodig contact met ons te zoeken. De folders liggen achter in de kerk en zijn verkrijgbaar bij de lokale secretariaten.
Hartelijke groet, pastoraal team H. Pancratius parochie.

Inzameling levensmiddelen in de veertigdagentijd
Beste parochianen,
U heeft het vast wel eens gehoord, de welbekende lezing uit het boek Handelingen uit de bijbel waarin staat dat de eerste christengemeenten dagelijks bij elkaar kwamen om samen te bidden en te eten. En om vervolgens van hun overvloed uit te delen aan mensen die niets bezaten.
Met deze gedachte in ons achterhoofd en het feit dat Jezus zich door het teken van het gebroken brood zichzelf aan ons schenkt in de Eucharistie, willen wij in de weekenden van de vastentijd levensmiddelen inzamelen om vervolgens hiermee ongeveer 200 tassen te vullen en uit te delen aan hen die dit steuntje in de rug nodig hebben.
De inzameling start in het weekend van 29 februari-1 maart en eindigt in het weekend van 4-5 april.
Elk weekend zullen manden of kratten achter in de kerken staan waarin de meegenomen levensmiddelen verzameld kunnen worden.
Ook tijdens de reguliere doordeweekse vieringen kunt u levensmiddelen meebrengen.
Ook de communicantjes zullen een bijdrage leveren aan deze actie als onderdeel van de voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie.
Als wij delen van onze overvloed kunnen we ook deze keer weer mooie pakketten samenstellen.
In de week voor Pasen zullen de levensmiddelen worden uitgedeeld.
De actie wordt dit jaar wederom georganiseerd in samenwerking met de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie en met de Protestantse Kerk Tubbergen.
Alvast dank voor uw medewerking, mede namens de PCI, het diaconaal beraad, het pastorale team en de Protestantse kerk Tubbergen.

Potgrondactie door Kameleongroep Scouting Vasse e.o.
Kameleongroep Scouting Vasse brengt ook dit jaar de potgrond weer huis aan huis. Zelf niet sjouwen met zware zakken (40 liter) en in het voorjaar dan snel aan de slag met het poten van bloemen en planten. Op zaterdag 7 maart, vanaf 9.00 uur, wordt huis aan huis potgrond verkocht in Vasse, Mander, Hezingen en Manderveen.
We hebben dit jaar gekozen voor een andere leverancier en bieden u goede kwaliteit tegen een mooie prijs. De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan de Kameleongroep Scouting Vasse e.o.
Alvast bedankt dat u deze actie wilt steunen!
Bent U niet thuis maar wilt u toch potgrond, of wenst u een grote partij potgrond af te nemen, neem dan contact op met:
– Henriët Lenferink 06 28281900 of
– Charissa Bernds appen op 06 1993525

ACTIVITEITENKALENDER
MAART 2020
07 Potgrondactie (Scouting)
11 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
13-14-15 Kamp Scouty’s (Scouting)
19 Middag over verkeersveiligheid, 14.00 uur café Bolscher (KBO)
25 Dorpshuiskamer
28 Vaderwerkzaterdag (Scouting)
28-29 Mission Impossible (Scouting)
APRIL 2020
08 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
10 Paasmiddag KBO en Zonnebloem. Aanvang 14.00 uur
Gasterij de Bakker
22 Dorpshuiskamer
23 Kegelen bij kegelcentrum Nijhuis (KBO)

KBO
Volgende bijeenkomst: “Verkeersveiligheid”
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 19 maart a.s. Deze middag hebben we verkeersdeskundige Anton Kremer uit Ootmarsum uitgenodigd om ons bij te praten over de veranderingen in de huidige verkeersregels en over de nieuwe borden.Locatie: Café Bolscher / Aanvang is om 14.00 uur.

Paasmiddag
Op zaterdag 4 april a.s. organiseren de KBO en de Zonnebloem weer hun gezamenlijke Paasmiddag. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Opgeven kan tot 30 maart 2020 bij Fons Nijhuis (06 37 28 62 37) en Annie Veldhuis (0541 680 561). Locatie: Gasterij De Bakker Aanvang: Zaterdag 4 april a.s. om 14.00 uur.

Bevrijdingsbrunch op woensdag 6 mei 2020
Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd. Sindsdien leven we in vrijheid en ook in Vasse willen we dit vieren.
De Zonnebloem Vasse, de KBO Vasse, de KPOV en de Dorpshuiskamer Vasse organiseren samen op 6 mei a.s. een bevrijdingsbrunch. Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen, welke ouder zijn dan 75 jaar, worden door ons uitgenodigd hieraan deel te nemen. De brunch zal plaats vinden bij Café-Restaurant Tante Sien in Vasse. Verdere informatie volgt nog in Op en Rond de Essen!!
Locatie: Café Restaurant Tante Sien
Aanvang: Woensdag 6 mei a.s. van ca. 12.00 14.00 uur.

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente
Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling
vanuit de Heilige Pancratiuskerk te Geesteren (Ov)
Dit voorjaar, zat. 21 maart vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-Twente, op initiatief van de werkgroep ‘De kerk uitlopen’. Er wordt gewandeld vanuit Geesteren met als thema: ‘Opbloeien’
Zaterdag 21 maart, tussen 09.15 en 09.30 uur verzamelen bij
de Heilige Pancratiuskerk aan de Vriezenveenseweg 2, 7678VC te Geesteren. Na een korte bijeenkomst in deze prachtige kerk wandelen we door de open velden rondom Geesteren maar we vergeten de bossen natuurlijk niet. Onderweg, op een gezellige locatie wordt tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tussentijds wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor meditatie. Rond het middaguur eindigt bij de kerk onze wandeling.
Iedereen is van harte welkom want deze wandeling (plm. 12 km) is goed te doen. Deelname is gratis; na de wandeling vrije gift ter bestrijding van de kosten. Ook wanneer u niet kerkelijk bent – u bent van harte welkom. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden. Opgave per mail bij Marjan van Galen,
e-mail: vangalenmarjan@gmail.com
Voor nadere informatie: telefoon 0541-296836.

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?
De eerstvolgende bijeenkomst van Geloven Nu is op donderdag 12 maart 2020. In samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi wil de H. Pancratius parochie zich dit jaar middels de Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala. Dit eigen doel waarvoor gekozen is, is één van de projecten van de landelijke Vastenactie. Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor een opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. Inge Kuiphuis zal de projecten coördineren in Guatemala.
Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 maart om 10.00 uur naar deze bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten en vragen beantwoorden.
Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum: Donderdag 12-03-2020
Thema: Vastenactie – Samenwerken aan een veilige toekomst
Verzorgd door: Inge Kuiphuis
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar: Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie: mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643
Samenwerken aan een veilige toekomst‘Samenwerken aan een veilige toekomst’ is het thema van ons vastenproject. Dit jaar ondersteunen wij een tweetal projecten in San Marcos, te Guatemala. Door middel van trainingen en podcasts wordt mannen en vrouwen geleerd dat geweld geen oplossing is voor problemen. Er wordt ingezet op positieve eigenwaarde en wederzijds respect. Daarnaast helpen we vrouwen en jongeren te bouwen aan hun toekomst door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor opleidingscentra. Door hen de kans te geven een vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun toekomst.
Dit eigen doelenproject vindt plaats in samenwerking met Inge Kuiphuis, missionair werker uit Geesteren, MTC (landarbeidersbeweging in Guatemala), de H. Plechelmus parochie en de parochie Lumen Christi.

Tijdens de weekendvieringen in de vastentijd zal Inge Kuiphuis in alle locaties een getuigenis afleggen over haar werk en het vastenproject. Inge zal de geloofsgemeenschap Vasse op zondag 8 maart bezoeken.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om artikelen te kopen die worden gemaakt in Guatemala en waar mogelijk met Inge Kuiphuis in gesprek te gaan.

Nabijheid in de vorm van een condoleancekaart
Als je als pastor of diaken voorganger mag zijn bij een uitvaart dan komt er, als er een partner achter blijft een bezoek voor na – zorg. Zorg voor de nabestaanden in de vorm van een luisterend oor, terug blikken op het afscheid, horen hoe het nu gaat. De afgelopen weken was ik ook bij nabestaanden, ik kreeg condoleance kaartjes te zien. Het waren kaartjes waarin waardevolle teksten en woorden in stonden die steun geven. Er staat bijna altijd een naam van wie het kaartje afkomstig is. Nu was ik deze week voor nazorg bij ouders, een nazorg waar nog veel verdriet is. Toen ik weg wilde gaan lieten ze mij twee condoleance kaartjes zien, ik mocht ze lezen. Het waren kaarten waarin de ouders kracht werd toegeschreven, bijzondere woorden. De kaartjes waren anoniem, geen naam van wie de woorden hadden geschreven. Zomaar mensen die steun wilden geven in een kaartje. Bijzonder en de nabestaanden waren dankbaar voor deze kaartjes. Dit is nabijheid uit het hart van mensen. We zeggen vaak dat onze samenleving hard is, mensen zijn individualistisch, geen tijd en aandacht voor elkaar. Deze ochtend, na het lezen van de kaarten dacht ik: er zijn nog mensen in onze samenleving die aandacht hebben voor het leed en verdriet van de ander, mensen die elkaar niet kennen. Wat kan je als nabestaanden met deze indrukwekkende kaartjes doen? Je kunt ze in een album plakken, je kunt ze bewaren in een schoenendoos. Ik zeg altijd: bewaar ze, en bij een slechte en verdrietige dag, een dag dat je de draad van het leven niet kunt oppakken, pak dan deze kaartjes lees de woorden die mensen schreven over de dierbare overledene, woorden die kracht geven. Een bijzondere ochtend die ik met u wil delen.
Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink.

Zaterdag 15 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Jan Oude Vrielink.
Int.: Jan en Jos Weersink, Jan Sanderink (nms. KBO), Hein Meijer, Harrie Booijink, Wim Rijsman.

Woensdag 19 februari 9.00 uur Eucharistieviering in de Aula.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 22 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Orgelspel.
Voorganger: Pastor Meupelenberg.
Jaarg.: Manny Sanderink-Weernink.
Int.: Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Booijink, Wim Dijkhuis.

Woensdag 26 februari 09.00 uur Eucharistieviering in de Kerk m.m.v. Dames- en Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Int.: overl.fam.leden Koopman-Sand, Bennie Droste.

Zondag 1 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: Jan Kempers, Harrie Kempers.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Groothuis, overl.fam.leden Boksebeld-Oude Vrielink, Marietje Rolefes-Stopel.

KOREN
Za. 22 febr. 19.00 uur: Orgelspel.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Dames- en Herenkoor.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN
Za. 22 febr. 19.00 uur: Lies a/d Stegge.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Ben Demmer.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: Wilma Kempers.

ACOLIET
Za. 22 febr. 19.00 uur: geen.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Hennie Engbers.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Za. 22 febr. 19.00 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Ben Demmer, Harrie Kemna.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Za. 22 febr. 19.00 uur: Johan Steggink.
Wo. 26 febr. 09.00 uur: Gerard Weusthof en Jan veldhuis.
Zo. 1 mrt. 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Erna Ensink of Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 2 febr. € 41,00 Eigen kerk 2 febr. € 17,55
Plaatsengeld 9 febr. € 61,00 Eigen kerk 9 febr. € 32,07
Afscheidsviering Wim Rijsman € 559,78
Verjaardagsactie januari            € 469,82
KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 18 februari zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes tel. nr. 680617.

OVERLEDEN
Woensdag 29 januari is op 75-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Wilhelm Jozef Rijsman van de Denekamperweg 177. Zondagavond 2 februari heeft voor hem de plechtig gezongen afscheidsviering plaatsgevonden en maandag 3 februari is hij te Oldenzaal gecremeerd.

Vooraankondiging: Pancratiusdag 2020
Het is nog wat vroeg, maar hierbij willen we u vast attenderen op de komende Pancratiusdag, die in het teken zal staan van het tienjarig jubileum van onze parochie. We willen deze dag natuurlijk met zoveel mogelijk mensen vieren. Daarom willen we u vragen om de datum vast te noteren in uw agenda:
ZONDAG 6 SEPTEMBER OM 10.00 UUR BIJ DE KROEZEBOOM IN FLERINGEN.
Van harte uitgenodigd! Werkgroep Pancratiusdag:
Johan Steggink, Gé Kotteman, Leo Stamsnieder, Angelique Fiselier en Christianne Saris

Activiteit voor jonge mantelzorgers vanaf 12 jaar!
We hebben weer een toffe activiteit op de planning staan voor jonge mantelzorgers uit de regio Twente. We gaan boulderen in combinatie met een fotoworkshop genaamd ‘Eigen Kracht’.
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een bijzonder gezinslid. Om deze kinderen en jongeren te ondersteunen organiseren wij activiteiten waarbij ze met elkaar in contact komen, een leuke avond beleven met elkaar kunnen uitwisselen.
Locatie: Cube Bouldergym, Hoge Bothofstraat 49, Enschede
Wanneer: vrijdag 28 februari van 18.30 tot 22.00
Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op.
Dit kan via: activiteitenjmz@siztwente.nl of via 06-13034803
KBO
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 20 februari a.s. Deze middag hebben we schrijver-dichter Herman Kampman uitgenodigd om een optreden voor ons te verzorgen met zijn programma “ SOLO + LEAZEN EN SCHRIEM (dialectquiz)”.
Herman Kampman – 1947 geboren in Hellendoorn – was winnaar van de cultuurprijs 2008 in de gemeente Hellendoorn. Zijn boek over bijnamen werd in 2009 uitgeroepen tot origineelste boek van Overijssel. Ook schreef hij het winnende lied voor de Jazzerieje 2013 in Enschede. Herman heeft als doelstelling het uitdragen en in stand houden van de streektaal d.m.v. o.a. publicaties, lezingen en voor-drachten. Zijn programma zal deze middag bestaan uit gedichten en anekdotes in het dialect, aangevuld met een dialect-quiz. De hoofdprijs voor de winnaar van de dialect-quiz is een gesigneerd boek van Herman Kampman. Herman Kampman heeft ook opgetreden voor de KBO Tubbergen. Van hun hebben we alleen maar zeer lovende woorden gehoord over dat optreden. Dit mag U echt niet missen.
Locatie: Café Bolscher / Aanvang is om 14.00 uur.

DE JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFS-SMOKKELTOCHT
De Jeugdkerk organiseert in de vasten de geloofs-smokkeltocht. Zij gaan dit samen organiseren met Jong Nederland. Vorig jaar gingen we smokkelen door het bos, dit jaar blijven wij in Tubbergen zelf. Deze geloofssmokkeltocht zal in het teken staan van vertrouwen daarin zullen opdrachten verwerkt worden. Deze smokkeltocht is bestemd voor kinderen van het basis onderwijs, groep 6, 7 en 8. De Smokkeltocht zal plaats vinden op vrijdag 28 februari en begint om 19.15 uur, kinderen zijn welkom bij de blokhut van Tubbergen aan de Havezatestraat 5. Opgave is wel gewenst jeugdkerk@hpancratius.nl
Voor vragen kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661

KINDERKERK IN HET TEKEN VAN DE VASTEN
Na de carnaval zal de kinderkerk in het teken van de vasten staan. Met de allerkleinsten gaan wij samen kijken naar het verhaal van Jonas en de walvis. In dit verhaal gaat Jonas op stap, hij wil dat mensen geen ruzie met elkaar maken, dat de mensen goed voor elkaar zijn. In de periode van de vasten willen wij de kinderen kennis laten maken met de vasten, dat wij extra aandacht geven hoe wij met elkaar omgaan. Het verhaal van Jonas en de Walvis zal in beeld worden gebracht op scherm, we gaan samen zingen en bidden. Aansluitend is er tijd om te kleuren, er is ranja en natuurlijk koffie voor de ouders en iedereen die mee komt vieren. Wij hopen, net als met de kerst op een volle dagkapel. Wees samen welkom op zondag 1 maart om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.
De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2 jaar, jongere broertjes en zusjes zijn uiteraard ook welkom, opa’s en oma’s die mee willen komen, wees ook welkom. Voor vragen over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert Huitink 06-20432661

Anders vieren komt met de viering: NOOIT ALLEEN?!
Nooit alleen? In onze samenleving zijn mensen bijna nooit alleen, er zijn altijd wel mensen om ons heen, de tv staat aan, de sociale media volgt ons, er is altijd wel geluid om ons heen. Dus kunnen we niet anders concluderen: mensen zijn ‘nooit’ alleen. Toch zijn er mensen in onze samenleving alleen, dan zijn het niet alleen de ouderen die eenzaam en alleen zijn. Niets is minder waar, er zijn veel jonge mensen die zich ‘alleen’ voelen. Mensen die we tegen komen, die hun opleiding volgen, hun werk doen, die hun ding doen, ze zien er niet ‘alleen’ uit. Toch zijn er jonge mensen die zich alleen voelen, of niet mee kunnen komen in onze samenleving. Dit is het thema waar het over gaat in het anders vieren. Wij proberen thema’s aan te snijden die gaan over het leven, zo gaan wij dat nu ook doen. Wij hebben het koor pop4you uit Vasse bereid gevonden om deze viering muzikaal te komen omlijsten. De preek van de leek zal worden verzorgd door Demi Blaauw, zij is de oprichtster van never2bealone. Door haar eigen ervaringen met eenzaamheid is het idee geboren voor een online platform waar jongeren die alleen zijn met elkaar kunnen praten en afspreken. In de week tegen de eenzaamheid 2019 is Never2BeAlone officieel uitgebracht als online platform. Demi zal onze gast zijn en de preek van de leek gaan verzorgen.
Deze viering zal gaan plaats vinden op zaterdag 7 maart om 19.00 uur in de kerk van Langeveen. De werkgroep, Ans, Ineke, Jan en Diaken Bert Huitink heten u van harte welkom.

Zondag 2 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Jan Veldhuis.
Jaarg.: o.o. ten Berge-a/d Stegge, Marie Ensink-Ribbert.
Int.: Pastor Hein Booijink, Herman Wenneger, Gerard en Truus Wenneger-Meijer, Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Booijink, Gerard Michorius, Harrie Groothuis.

Woensdag 5 februari 09.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Jan Veldhuis.

Donderdag 6 februari 19.00 uur Lourdesviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Pastor Saris.

Zondag 9 februari 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.
Voorganger: Pastoor Pikkemaat.
Jaarg.: Annie Nijhuis-Boerrigter, Bennie Bossink.
Int.: Jan en Jos Weersink, Hein Meijer, Harrie Booijink, Santje Hemmer-Bekhuis (nms. de KBO).

Woensdag 12 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering in de Aula.
Voorganger: Johan Steggink.

Zaterdag 15 februari 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Dameskoor.
Voorganger: Johan Steggink.
Jaarg.: Jan Oude Vrielink.
Int.: Jan en Jos Weersink, Jan Sanderink (nms. KBO), Hein Meijer, Harrie Booijink.

KOREN
Do. 6 febr. 19.00 uur: Dameskoor.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Herenkoor.
Za. 15 febr. 19.00 uur: Dameskoor.

LECTOREN
Do. 6 febr. 19.00 uur: geen.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Ilse Bonke.
Za. 15 febr. 19.00 uur: Ronnie Booijink.

ACOLIET
Do. 6 febr. 19.00 uur: geen.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Hennie Engbers.
Za. 15 febr. 19.00 uur: geen.

COLLECTANTEN
Do. 6 febr. 19.00 uur: geen.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Harrie Kemna, Jan Veldhuis, Ben Demmer.
Za. 15 febr. 19.00 uur: Gerard v/d Aa, Gerard Alberink, Harrie Pegge.

KOSTERS
De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.
Do. 6 febr. 19.00 uur: Johan Steggink.
Zo. 9 febr. 09.00 uur: Jan Veldhuis.
Za. 15 febr. 09.00 uur: Gerard Weusthof.

SPREEKUUR
Dinsdagmorgen van 09.30 u.-11.00 u.
Door Erna Ensink of Marga Olde Loohuis of Laurens Veer tel. nr. 0541-680201.

COLLECTE
Plaatsengeld 18 jan. € 31,10      Eigen kerk 18 jan. € 19,35
Plaatsengeld 25 jan. € 43,20    Eigen kerk 25 jan. € 39,85
Avondwake Annet Kamphuis-Zandhuis                € 254,41

KERKSCHOONMAAK
Dinsdag 18 februari zal vanaf 08.30 uur de kerk worden schoongemaakt door de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes tel. nr. 680617.

OVERLEDEN
Vrijdag 17 januari is op 60-jarige leeftijd overleden onze medeparochiaan Anna Maria Jozefina Kamphuis-Zandhuis van de Oosteriksweg 8 te Mander. Voor Annet heeft woensdagavond 22 januari de avondwake plaatsgevonden. Op donderdag 23 januari is zij te Borne gecremeerd.

GEBOREN
Wij feliciteren Marc, Imke en Jauke Bos van De Steenbrei 9 in Vasse met de geboorte van hun dochter en zusje Mies Bente. Mies is geboren op vrijdag 10 januari 2020.

DOPEN
Zondag 2 februari zullen door het H.Doopsel in onze parochiegemeenschap worden opgenomen:
 Mies Beau Wessels van de Engbersstraat 27 in Vasse, dochter en zusje van Jeroen, Desiré en Pleun Wessels-Wenneger en
 Loes Anne Elise Horst van de Manderveenseweg 64a te Manderveen, dochter van Ruud en Marieke Horst-Wigger en
 Mila Elisa Steggink van de Leningsbeekweg 4 te Mander, dochter en zusje van Michael,Wendy, Kyan en Mick Steggink-Lansink.

H. Zr. JOHANNA de LESTONNAC .
JOHANNA de LESTONNAC was de oprichtster van de van oorsprong Franse nonnencongregatie.
La Compagnie de Marie NOTRE-DAME, in Nederland genoemd , Zusters van het Gezelschap van Maria, of ook wel ,Dochters van Onze Lieve Vrouw,
Deze congregatie bouwde in Nijmegen in 1911-1913, vlak om de hoek bij de Groenestraatskerk, dus in de DOBBELMANSWEG 1 – 5 een klooster en bewaarschool en een meisjespensionaat.
Het pensionaat werd vernoemd naar de STICHSTER van de congregatie.
LESTONNAC werd in 1900 zalig verklaard door paus Leo X111.
De Heilige Johanna de LESTONNAC werd op 15 mei 1949 door Pius X11 heilig verklaard.
Haar feestdag is op 2 februari.
Zij wordt aanroepen door misbruikte personen, door weduwen en door personen die geweigerd worden in het klooster.
Dit beeld heeft in het klooster aan de Hooidijk van Vasse bij de Zusters gestaan.
Bij de uitgang van de kapel van het klooster stond dit beeld links op een sokkel.
Het beeld heeft nu een plek gekregen in onze kerk.

Parochiesecretariaat
Met ingang van 28 januari zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot het parochiesecretariaat. Het spreekuur was op dinsdagochtend bemand van 09.00u tot 11.00u om u van dienst te kunnen zijn bij allerlei zaken, onder andere het opgeven van misintenties en jaargedachtenissen. De laatste tijd kwam u daar Gerard Rikhof tegen. Gerard heeft echter aan gegeven te willen stoppen met deze taak. De commissie van beheer vindt dit uiteraard jammer, maar respecteert zijn besluit en dankt Gerard voor zijn inzet voor onze geloofsgemeenschap. Erna Ensink heeft tijdelijk het spreekuur waargenomen, maar inmiddels hebben zich twee parochianen gemeld om het spreekuur te gaan runnen. Laurens Veer en Marga Olde Loohuis zullen op dinsdagochtend om beurten aanwezig zijn om u te helpen op het spreekuur. Zij zullen zo spoedig mogelijk ingewerkt worden door Erna Ensink. Met deze nieuwe situatie heeft de commissie van beheer besloten om de openingstijd iets in te korten: het spreekuur is voortaan op dinsdagochtend van 09.30u tot 11.00u.

*Jeu de boules Vasse*
Sinds enkele maanden zijn we een actief clubje jeu de boulers. op de woensdagmiddag 14.00 uur. Met het oog op de groei van het ledenbestand, wordt het aantal banen binnen afzienbare tijd uitgebreid. Locatie: sportpark ’t Lankamp. Zowel dames als heren, jong en oud zijn welkom. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden onder tel. nr. 06-33694617 Harrie Alberink en 06-13577666 John Rozendaal.

KBO
De volgende bijeenkomst van de KBO Vasse is op donderdag 20 februari a.s. Deze middag hebben we schrijver-dichter Herman Kampman uitgenodigd om een optreden voor ons te verzorgen met zijn programma “ SOLO + LEAZEN EN SCHRIEM (dialectquiz)”.
Herman Kampman – 1947 geboren in Hellendoorn – was winnaar van de cultuurprijs 2008 in de gemeente Hellendoorn.
Zijn boek over bijnamen werd in 2009 uitgeroepen tot origineelste boek van Overijssel. Ook schreef hij het winnende lied voor de Jazzerieje 2013 in Enschede. Herman heeft als doelstelling het uitdragen en in stand houden van de streektaal d.m.v. o.a. publicaties, lezingen en voordrachten. Zijn programma zal deze middag bestaan uit gedichten en anekdotes in het dialect, aangevuld met een dialect-quiz. De hoofdprijs voor de winnaar van de dialect-quiz is een gesigneerd boek van Herman Kampman. Herman Kampman heeft ook opgetreden voor de KBO Tubbergen. Van hun hebben we alleen maar zeer lovende woorden gehoord over dat optreden.
Dit mag U echt niet missen.
Locatie: Café Bolscher / Aanvang is om 14.00 uur.

ACTIVITEITENKALENDER
FEBRUARI 2020
05 Bekendmaking Schoolprins en Schoolprinses
(de Spekscheeters)
05 Ledenavond bij Tante Sien; ’s avonds (KPOV)
06 Gala in het Eschhoes, aanvang 19.30 uur
(de Spekscheeters)
07 Gala in het Eschhoes, aanvang 20.00 uur
(de Spekscheeters)
08 Gala in het Eschhoes, aanvang 20.00 uur
(de Spekscheeters)
12 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
14 Schoolcarnaval in het Eschhoes (de Spekscheeters)
19-21 Bezoek aan zieken en bejaarden (de Spekscheeters)
20 Solo Leazen en Schriemn (dialectquiz), 14.00 uur café
Bolscher (KBO)
21 Speklappen Veurpreufoamd (de Spekscheeters)
22 Optocht, prijsuitreiking en feest in de tent
(de Spekscheeters)
24 Jeugdoptocht, aanvang 10.49 uur (de Spekscheeters)
24 Spekscheetersspeklappenrosenmontagvorundnachmittag
spektakel (de Spekscheeters)
25 Bokverbranding bij de Residentie
26 Dorpshuiskamer
MAART 2020
04 Rondwandeling in Ootmarsum ; ’s middags (KPOV)
07 Potgrondactie (Scouting)
11 Dorpshuiskamer met aansluitend Open Eettafel
19 Middag over verkeersveiligheid, 14.00 uur café Bolscher (KBO)
25 Dorpshuiskamer
28 Vaderwerkzaterdag (Scouting)
28-29 Mission Impossible (Scouting)

SWTD JONGE MANTELZORGERS
Aankondiging van een lokale, superleuke activiteit in Tubbergen speciaal voor jonge mantelzorgers van 4-12 jaar.
Op zaterdag 1 februari gaan we apenkooien en staan er fotoworkshops op het programma bij Soccer Inside in Tubbergen
Adres; Pastoor Bloemenstraat 1, 7651 CD Tubbergen
Tijdstip: 12.45-17.30
SWTD JMZ wil de jonge mantelzorgers met deze activiteit een middagje lekker laten ontspannen en hen op een laagdrempelige manier in contact brengen met andere kinderen die ook opgroeien met een bijzonder gezinslid. Ben of ken jij een JMZ, neem dan contact op!
SWTD JMZ heeft een toegespitst aanbod van activiteiten, cursussen, individuele ondersteuning en ervaringsmaatjes om jonge mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Kijk https://swtd.nl/agenda/ of neem direct contact met ons op via de mail of telefoon.
E-mail: s.borggreve@swtd.nl Tel: 06-38594375
INFORMATIEBIJEENKOMST
LOURDESBEDEVAART PANCRATIUSPAROCHIE VOORJAAR 2020
Zoals eerder aangekondigd zal er ook dit voorjaar weer vanuit onze parochie een bedevaart per bus worden georganiseerd naar Lourdes, het Maria-oord bij uitstek.
De bedevaart wordt gehouden in de periode van 23 april tot 2 mei 2020.
De reis naar Lourdes wordt gemaakt met de zgn. Lance-bus, dat wil zeggen dat zieken en gezonden per aangepaste luxe touringcar naar Lourdes kunnen reizen. Ook als u rolstoel gebonden bent kunt u toch met deze aangepaste bus mee. Indien u zorg nodig hebt dan zal een ervaren zorgvrijwilliger u gedurende de hele reis terzijde staan.
De hele reis wordt medisch begeleid door een arts uit de regio en namens het pastorale team zal pastor Christianne Saris de reis pastoraal begeleiden.
Heel bijzonder aan deze bedevaart is dat er dit jaar ook gelijktijdig een bus met bijna 30 jongeren uit onze parochie naar Lourdes gaat.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 6 februari a.s. zal in de parochiekerk van Vasse een speciale Mariaviering worden gehouden; na afloop bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie de nodige informatie te ontvangen. Aanvang van de viering: 19.00 uur.
Was u altijd al van plan om nog eens naar Lourdes te gaan, of misschien wel weer eens dan is de komende bedevaart daarvoor een uitstekende mogelijkheid.
Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij uw plaatselijke contactpersoon voor het Lourdeswerk, of bij:
Arie Vreeswijk, regiocoördinator voor het Lourdeswerk, tel. 0546-621563/06-50251252.
Graag tot ziens op 6 februari a.s.
Contactpersonen Lourdesgroep H.Pancratiusparochie

UIT HET PROGRAMMA AANBOD 2019-2020
VAN DE H. PANCRATIUS PAROCHIE
Geloven nu; van 40 tot…?
De werkgroep Geloven Nu verzorgt elk jaar een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor zijn diverse inleiders uitgenodigd. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 februari 2020. Diaken Huitink gaat aan de hand van een presentatie uitleg geven aan de Bijbelse zandsculpturen die Elberg te bezichtigen zijn. Eén van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten. Met zo’n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken, komen de verhalen van onze cultuur van bijbels en botters tot stand. Belangstellenden voor deze bijeenkomst zijn van harte welkom op:
Datum: Donderdag 13-02-2020
Thema: Uitleg Bijbelse zandsculpturen Elburg
Verzorgd door: Diaken Huitink
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
(inloop vanaf 09.45 uur – onder het
genot van een kop koffie c.q. thee)
Waar: Parochiecentrum, Grotestraat 66 te Tubbergen
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Informatie: mw. E. van Aalst – tel. 0546-623798
mw. A. Lohuis – tel. 0546-681643

Lezing: Betekenis en waarde van de eucharistie in het dagelijkse leven.
Op zondag 9 februari a.s. zal Mgr. Van Burgsteden, emeritus-hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam om 10.30 uur samen met het pastoraal team voorgaan in de eucharistieviering te Tubbergen. Na de viering is er koffie en krentenwegge.
Vervolgens zal Mgr. Van Burgsteden (lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament) een lezing verzorgen die in het teken staat van de betekenis en waarde van de eucharistie en de kracht die uitgaat van de aanbidding van het heilig sacrament. Door middel van ervaringsverhalen van hemzelf, van medegelovigen maar ook van niet gelovigen vertelt hij hoe de ontmoeting met Jezus mensen heeft veranderd. Journalist Christian van der Heijden noemt hem ‘Een bisschop voor mensen’. De lezing begint om 12.00 uur.
Wees allen van harte welkom!

In de afgelopen week hebben de voorzitters van alle beheercommissies in onze parochie een verklaring opgesteld, naar aanleiding van de situatie en de onrust die is ontstaan over de gelden van de parochie in z’n geheel en de locaties in het bijzonder. Lees hieronder de verklaring in z’n geheel.

Persbericht definitief namens 9 geloofsgemeenschappen H. Pancratius 11 april 2019