Dames- en Herenkoor Mariaparochie huldigt 3 jubilarissen.

 

Rond de datum 22 november wordt er traditioneel door o.a. kerkkoren het

St. Caeciliafeest gevierd. Ter gelegenheid van die feestdag worden

koorjubilarissen onderscheiden met de Eretekenen St. Gregorius.

 

In Mariaparochie, OLV van Altijddurende Bijstand is zondag 14 november onder de thans geldende maatregelen dit feest gevierd.

In de WoCo-viering werden o.a. delen uit de 4-stemmige Latijnse Martinus Messe van J. Kircher,  Jubilate Deo, Ambrosiaanse lofzang en Ave Maria van W.A.Mozart gezongen. Ook was er aandacht voor de ontvallen en op dit

moment door ziekte afwezige koorleden.

 

Aan het eind van de viering waarin Diaken J.P.Thoni voorging, werden door hem na het voorlezen van de onderscheidingsbrief en lovende woorden de Eretekenen aan de koorjubilarissen aangereikt vanwege de huidige maatregelen.

De Eremedaille St. Gregorius in zilver aan Tonnie Kroeze en

Miny Brusche t.g.v. hun 25 jaar lidmaatschap en aan Theo Bekke de Eremedaille St. Gregorius in goud t.g.v. zijn 40 jarige lidmaatschap.

 

Namens de locatie werd door voorzitter Johan Goossen een kleurig boeket uitgereikt aan de jubilarissen waarna het koor het St. Caecilialied inzette, een ode aan de patrones der kerkmuziek.

 

Op afstand en gepaste wijze kon aansluitend iedereen de jubilarissen feliciteren met hun onderscheiding. Voor koorleden en partners stond er vervolgens achter in de kerk koffie met krentenwegge klaar.

 

Voor het vervolg van de dag had de feestcommissie een programma samengesteld. Een autoroute ieder in eigen vervoer, leidde naar Restaurant Bels in Mander. Onder het genot van drankjes

en nuttigen van heerlijke gerechten werd het samenzijn voortgezet.

Ad interim voorzitter Carel Sand sprak hier namens bestuur en koor

tot de jubilarissen, reikte hen de oorkondes en draagspeld uit met dank

voor hun jarenlange grote inzet en dienstbaarheid.

De nodige humor werd deze middag voor het voetlicht gebracht door conferencier Jan Riesewijk uit Losser.

Dank aan de feestcommissie voor de goede organisatie van deze dag

waar de nodige beperkingen in acht werden genomen is zeker verdiend.

 

De tekst is aangeleverd door Miny Brusche,

de foto’s zijn aangeleverd door Peter Slee.

Waarvoor dank.

 

Zie voor foto’s fotogalerij.

U kunt ook hier klikken om de foto’s te kijken.