Uitnodiging – Dag van het Jodendom

Dag van het Jodendom beoogt kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren. De Dag van het Jodendom wordt jaarlijks gevierd rond 17 januari.

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:

Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap

Door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST)

Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd

Door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST)

Datum: zondag 23 januari 2022

Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht

Aanvang: 15.00 uur

De bijeenkomst is gratis bij te wonen.

Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht:

receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 – 12.30 uur of 14.00 – 16.30 uur)

Van harte welkom!

Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter

LEES MEER