De Parochiële Caritas Instelling bedankt een ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het tot stand komen en bezorgen van 200 kerstpakketten, waarmee vele mensen blij mee zijn gemaakt.

De PCI wenst u een Zalig Kerstmis en alle goeds voor het nieuwe jaar.