Begin november maken wij in onze katholieke kerk tijd om te gedenken.

We vieren traditiegetrouw Allerheiligen en Allerzielen, vieringen die ons heel na aan het hart liggen. Met het feest van Allerheiligen staan we stil bij al die christenen die, naar het voorbeeld van Jezus, Gods liefde en licht op een bijzondere wijze naar voren hebben gebracht en voor altijd bij God zijn. Denk aan Maria, Theresia van Lisieux en Titus Brandsma, maar ook minder bekende mensen vallen hieronder.  Ze zijn een bron van inspiratie voor ons.

Met het feest van Allerzielen gedenken we onze geliefde overledenen die wij in ons hart met ons meedragen. In alle kerken in onze parochie en in het cultuurhoes in Albergen is er op deze dag een viering. We bidden voor onze dierbaren dat ze gelukkig mogen zijn en geborgen zijn in Gods liefde. Het mooie is dat we samen gedenken. Dat voelt anders dan alleen. We voelen ons samen in het gemis, we zoeken samen naar kracht en vinden samen houvast in onze geloof. Dan voelen we de kracht van de geloofsgemeenschap.

Niet alleen op Allerheiligen en Allerzielen gedenken we samen. Dat doen we in iedere viering waar we samen komen. We gedenken dat we kinderen van God zijn en broers en zussen van elkaar. We gedenken Hem die ons de weg wil wijzen en mogen Hem nabij weten in het Heilig Brood. We mogen onze zorgen neerleggen bij God en nieuwe kracht ontvangen.

In deze donkere tijd van het jaar en in deze zorgelijke wereld, is het goed om te weten dat we er niet alleen voor staan. Weet dat u welkom bent!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris