Beste parochianen, het diaconaal weekend dat plaatsvindt op 6 en 7 november aanstaande heeft als thema meegekregen: ‘Pancratius God’s talent’

Ieder mens bezit gaven en talenten.
Door deze bijzondere gaven zo goed mogelijk te gebruiken kunnen we het beste in onszelf naar boven halen en ook bij anderen. Talenten zijn er om te delen.
Daardoor kunnen we onze medemensen helpen en tevens bouwen aan een levendige diaconale geloofsgemeenschap en parochie en wereld. De basisscholen in onze parochie hebben samen met leerlingen mooie doeken gemaakt die in alle kerken zullen worden opgehangen. Deze doeken laten zien welke talenten de kinderen hebben.
Het doek dat voor Albergen is gemaakt komt in de aula te hangen.

Dat onze parochie over vele talenten beschikt werd onder andere duidelijk tijdens de startviering op 5 september jongstleden bij de Kroezeboom te Fleringen. Daar werden door middel van symbolen talenten zichtbaar waarover onze geloofsgemeenschappen beschikken.

Deze symbolen hebben inmiddels in de meeste kerken een plekje gekregen.

Het diaconaal beraad nodigt u allen van harte uit om het diaconaal weekend in onze parochie mee te komen vieren. Vieringen en aanvangstijden zie: de informatiebladen, de website van onze parochie, het parochiemagazine Kompas en huis aan huis blad ‘Op en rond de Essen’.

Wees welkom!

Leden diaconaal beraad en pastoraal team.