WEEK

18

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 14 mei: Moederdag

20

 • 15 mei: dag van het gezin

21

 • 21 mei: Regio MOV in Langeveen

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen

23

 • 1 tot en met 10 juni: Pinksteractie
 • 5 juni: Overleg Landelijke adviesraad Vastenactie

24

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • 12 juni: Diaconaal beraad Vasse
 • 17 juni: Vaderdag

25

 • 20 juni: Wereld Vluchtelingendag

26

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering

27

28

29

30

31

32

33

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • 24 en 25 augustus: MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie

35

 • 1 september: wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping
 • 1 september: Pancratiusdag
 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag

36

 • 8 september: Nationale ziekendag

37

 • 18 september: bijeenkomst Landelijke adviesraad Vastenactie
 • 19 september: Diaconaal beraad Vriezenveen
 • 22 september: Vredeszondag met om 14.30 uur vredesbijeenkomst Kroezeboom te Fleringen. Tevens start vredesweek

38

 • 22 tot en met 29 september: vredesweek
 • 19 september: bijeenkomst Landelijke Adviesraad Vastenactie
 • 28-29 september: oogstdankdagweekend

39

 • 27 september: 19.30 uur Diaconaal beraad Tubbergen
 • 1 oktober: dag van de ouderen

40

 • Wereldmissiemaand
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus
 • 5-6 oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen

41

 • Wereldmissiemaand
 • 9 oktober: MOV Fleringen
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • 12 oktober: uitreiking diaconale Ariënsprijs

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: Wereldvoedseldag
 • 17 oktober: dag tegen armoede en uitsluiting
 • 18 oktober: internationale dag tegen de mensenhandel
 • 20 oktober: Missiezondag

43

 • Wereldmissiemaand

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 2 november: Allerzielen

45

 • 6 november: bezinningsdag Meulenbelt Almelo
 • 10 november: dag van de mantelzorg
 • 10 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag

46

 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • 16 november: weekend van de diaconie
 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • 17 november: weekend van de diaconie

47

 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • 20 november: diaconaal beraad Tubbergen

48

 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • 30 november- 1 december: start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligersdag
 • 8 december: wereld lichtjesdag
 • Kerstpakkettenactie

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 14 en 15 december: themavieringen in het kader van de Bisschoppelijke Adventsactie

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie

52

 • 26 december: einde Bisschoppelijke Adventsactie