Diaconale jaarkalender 2022 H Pancratius parochie 

Week

1

 • 1 januari: wereld vrede dag
 • Boodschappenmand

2

 • Boodschappenmand

3

 • Boodschappenmand

4

 • 16 tot en met 23 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen
 • Boodschappenmand

5

 • 1 februari: diaconaal beraad
 • Boodschappenmand

6

 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel
 • 11 februari: Wereldziekendag
 • Boodschappenmand

7

 • Boodschappenmand

8

 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid
 • Boodschappenmand

9

 • 2 maart Aswoensdag, start Vastenactie
 • Boodschappenmand

10

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

11

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

12

 • Vastenactie
 • 21maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme
 • 26 en 27 maart: themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken.
 • Boodschappenmand

13

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

14

 • 9 april: Paasactie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

 

15

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand
 • Pasen

16

 • 24 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zondag na Pasen)
 • Boodschappenmand

17

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • Boodschappenmand

18

 • Jongerenbedevaart Rock Solid naar Lourdes
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • 8 mei: Moederdag
 • Boodschappenmand

19

 • 12 mei: dag van de verpleging

12 mei: bijeenkomst diaconaal Platform Twenterand

 • 15 mei: dag van het gezin
 • Boodschappenmand

20

 • Boodschappenmand

21

 • Boodschappenmand
 • 29 mei (zondag voor Pinksteren) wereld communicatie dag

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen
 • 1 juni diaconaal beraad Vasse
 • Pinksteractie Week Nederlandse Missionarissen: 28 mei tot en met 5 juni,
 • 5 juni Pinksteren
 • Boodschappenmand

23

 • 8 juni: Landelijke Adviesraad Vastenactie
 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • Boodschappenmand

24

 • 19 juni: Vaderdag
 • Boodschappenmand

25

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering
 • Boodschappenmand

26

 • Boodschappenmand

27

 • Boodschappenmand

28

 • Boodschappenmand

29

 • Boodschappenmand

30

 • Boodschappenmand

31

 • Boodschappenmand

32

 • Boodschappenmand

33

 • Boodschappenmand

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer; 27 en 28 augustus
 • 27 en 28 augustus: MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie; aandacht voor medische zorg
 • Boodschappenmand

35

 • 1 september: wereld gebedsdag voor de zorg van de schepping
 • 1 september: diaconaal platform Twenterand
 • Boodschappenmand

36

 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 11 september: Nationale Ziekendag
 • Boodschappenmand

37

 • 12 september: diaconaal beraad Fleringen
 • 18 september: Pancratiusdag Kroezeboom Fleringen
 • Boodschappenmand

38

 • 18 tot en met 25 september: vredesweek
 • 19 tot en met 26 september: Twentse bedevaart naar Lourdes (onder voorbehoud)
 • 24-25 september: oogstdankdagweekend
 • Boodschappenmand

39

 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • 1-2 oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen
 • Boodschappenmand

40

 • Wereldmissiemaand
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • boodschappenmand

41

 • Wereldmissiemaand
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • 16 oktober: Wereld voedseldag
 • Boodschappenmand

42

 • 17 oktober: Wereldarmoededag
 • Wereldmissiemaand
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel
 • 22 oktober: Uitreiking diaconale Ariënsprijs in Deventer
 • 22-23 oktober: Missieweekend
 • Boodschappenmand

43

 • Wereldmissiemaand
 • Boodschappenmand

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • 5-6 november: diaconaal weekend
 • 6 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag
 • Boodschappenmand

45

 • 8 november: Diaconaal beraad Maria Parochie + PCI
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • Boodschappenmand

46

 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • Boodschappenmand

47

 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • 26-27 november start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

48

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: Pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligers dag
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 11 december: Wereldlichtjesdag, samenzijn 19.00 uur
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie, themaweekend.
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

52

 • Boodschappenmand