Diaconale jaarkalender 2021 H Pancratius parochie Tubbergen

Week

1

 • 1 januari: wereld vrede dag

2

3

4

 • 17 tot en met 24 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen

5

6

 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel

7

 • 11 februari: Wereldziekendag

8

 • 17 februari: Start Vastenactie
 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid

9

 • Vastenactie

10

 • Vastenactie, themaweekend in alle kerken

11

 • Vastenactie
 • 21 maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme

12

 • Vastenactie
 • 27 maart: Paasactie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen

13

 • Vastenactie

14

15

16

 • 19 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

17

 • 1 mei: dag van de arbeid

18

 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • 9 mei: Moederdag

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 15 mei: dag van het gezin

20

 • Pinksteractie / week Nederlandse missionarissen
 • 15 mei tot en met 24 mei, Pinksteren

21

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen
 • 3 juni diaconaal beraad Geesteren

23

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid

24

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • 20 juni: Vaderdag

25

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer; 27 en 28 augustus
 • 28 en 29 augustus: MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie; aandacht voor medische zorg

35

 • 1september: wereld gebedsdag voor de zorg van de schepping
 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 5 september: Pancratiusdag

36

 • 12 september: Nationale Ziekendag

37

 • 13 september: diaconaal beraad Vriezenveen

38

 • 18 tot en met 26 september: vredesweek
 • 25-26 september: oogstdankdagweekend

39

 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • 2-3 oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen

40

 • Wereldmissiemaand
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf

41

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: wereldvoedseldag
 • 17 oktober: dag tegen armoede en uitsluiting

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16-17 oktober: Missieweekend

43

 • Wereldmissiemaand
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • 6-7 november: onder voorbehoud: diaconaal weekend
 • 7 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag

45

 • 9 november: Diaconaal beraad Reutum
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect

46

 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • 20 november: dag voor de rechten van het kind

47

 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • 27-28 november start Bisschoppelijke Adventsactie

48

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: pakjesavond

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligers dag
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 12 december: wereldlichtjesdag, bijeenkomst
 • Kerstpakkettenactie

50

 • Bisschoppelijke Adventsactie, themaweekend.
 • Kerstpakkettenactie

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie

52