Diaconale jaarkalender 2023 H Pancratius parochie

Week

1

2

 • Boodschappenmand

3

 • Boodschappenmand

4

 • 15 tot en met 22 januari: gebedsweek voor de eenheid van de christenen
 • Boodschappenmand

5

 • Boodschappenmand

6

 • 6 februari: diaconaal beraad Langeveen
 • 8 februari: internationale gebedsdag tegen mensenhandel
 • 11 februari: Wereldziekendag
 • Boodschappenmand

7

 • Boodschappenmand

8

 • 20 februari: dag van de sociale gerechtigheid
 • 22 februari Aswoensdag, start Vastenactie
 • Boodschappenmand

9

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

10

 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

11

 • 18 en 19 maart: themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken.
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

12

 • Vastenactie
 • 18/19 maart: Themavieringen in het kader van Vastenactie in alle kerken
 • 21 maart: internationale dag tegen discriminatie en racisme
 • Boodschappenmand

13

 • 1 april: Paaspakketten actie met diaconaal beraad, PCI en diaconie PKN Tubbergen
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

14

 • 9/10 april: Pasen
 • 12 april: Mariaviering en informatieavond bedevaart H. Pancratius parochie naar Lourdes
  (17 tot 24 september 2023)
 • Vastenactie
 • Boodschappenmand

15

 • 16 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zondag na Pasen)
 • Boodschappenmand

16

 • Boodschappenmand

17

 • Boodschappenmand

18

 • 1 mei: dag van de arbeid
 • 4 mei: dodenherdenking
 • 5 mei: Bevrijdingsdag
 • Boodschappenmand

19

 • 12 mei: dag van de verpleging
 • 14 mei: Moederdag
 • 15 mei: dag van het gezin
 • Boodschappenmand

20

 • 21 mei (zondag voor Pinksteren) wereld communicatie dag
 • Boodschappenmand

21

22

 • 1 juni: dag voor de kinderen
 • Boodschappenmand

23

 • 6 juni diaconaal beraad Vriezenveen
 • Boodschappenmand

24

 • 12 juni: Dag tegen Kinderarbeid
 • 18 juni: Vaderdag
 • Boodschappenmand

25

 • 20 juni: Wereld vluchtelingendag
 • Boodschappenmand

26

 • 26 juni: internationale dag voor de slachtoffers van foltering
 • Boodschappenmand

27

 • Boodschappenmand

28

 • Boodschappenmand

29

 • Boodschappenmand

30

 • Boodschappenmand

31

 • Boodschappenmand

32

 • Boodschappenmand

33

 • Boodschappenmand

34

 • 23 augustus: internationale dag ter herinnering aan de slavenhandel en de afschaffing ervan
 • Bedevaart Kevelaer: 25 en 26 augustus
 • 26 en 27 augustus MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie;
 • Boodschappenmand

35

36

 • 5 september: internationale liefdadigheidsdag
 • 6 september: diaconaal beraad Geesteren
 • 10 september: Nationale Ziekendag
 • Boodschappenmand

37

38

 • 23-24 september: oogstdankdagweekend
 • Boodschappenmand

39

 • Wereldmissiemaand
 • 1 oktober: Start wereldmissiemaand
 • 1 oktober: dag van de ouderen
 • Boodschappenmand

40

 • Wereldmissiemaand
 • 2 oktober: internationale dag van de geweldloosheid
 • eerste weekend van oktober: wereldmissieweekend voor de kinderen
 • Wereldmissiemaand
 • 4 oktober: feestdag H. Franciscus/dierendag
 • 8 oktober: Dag van de Gevangene: Lees meer
 • boodschappenmand

41

 • Wereldmissiemaand
 • 10 oktober: internationale dag tegen de doodstraf
 • Boodschappenmand

42

 • Wereldmissiemaand
 • 16 oktober: Wereldvoedseldag
 • 17 oktober: Wereldarmoededag
 • 18 oktober internationale dag tegen de mensenhandel
 • 21-22 oktober: Missieweekend
 • Boodschappenmand

43

44

 • 1 november: Allerheiligen
 • 1 november: Eéndaagse bedevaart naar Kevelaer
 • 2 november: Allerzielen
 • Boodschappenmand

45

 • 6 november: zondag voor de oecumene/Willibrordzondag
 • 9 november: Diaconaal beraad Vasse
 • 10 november: dag van de Mantelzorg
 • 11 november: Sint Maarten
 • 12 november: dag van het respect
 • Boodschappenmand

46

 • 16 november: dag van de verdraagzaamheid
 • 17 november: werelddag van de armen
 • Boodschappenmand

47

 • 20 november: dag voor de rechten van het kind
 • 25/26 november: diaconaal weekend
 • 25 november: internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
 • Boodschappenmand

48

 • 1 / 2 december start Bisschoppelijke Adventsactie
 • Boodschappenmand

49

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • 5 december: Pakjesavond
 • 6 december: Feestdag H. Nicolaas
 • 7 december: Nationale vrijwilligersdag
 • 9/10 december: Themaweekend adventsactie
 • 10 december: dag van de rechten van de mens
 • 10 december: Wereldlichtjesdag, samenzijn 18.45 uur
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

50

 • 16 december: Bijzondere Kerstviering voor bewoners Aveleijn/Twentsche Zorgcentra/JP van de Bent
  om 18.00 uur (o.v. in de Protestantse kerk te Tubbergen)
 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

51

 • Bisschoppelijke Adventsactie
 • Kerstpakkettenactie
 • Boodschappenmand

52

 • Boodschappenmand