Vanuit de Dorpsraad is er een werkgroep opgericht, die kijkt naar de mogelijkheden om het kerkgebouw een nieuwe bestemming te geven. Om aan te sluiten bij de wensen van de Fleringers houden we een enquête. Daarnaast houden we gesprekken met verschillende partijen, om een advies te kunnen geven over een goede invulling van het maatschappelijk vastgoed in Fleringen. Het advies van de werkgroep wordt met heel Fleringen gedeeld.

Heb je vragen, of heb je opmerkingen naar aanleiding van de enquête? Neem dan contact op met Gerard aan de Stegge (gerardaandestegge@hotmail.com) Tel.: 0612394961 of Anne Bonvanie-Lenferink (contact@annelenferink.nl) tel.: 0611407290.

Let op:

We willen graag input van alle Fleringers vanaf 16 jaar, dus vul de enquête persoonlijk in en vraag je gezinsleden om hetzelfde te doen via onderstaande link of QR-code.

Vul de enquête in voor 15 februari.

Ondersteun gezinsleden die hulp nodig hebben bij het invullen.

Vanaf 15 januari is ook papieren versie is ook te verkrijgen. Deze ligt achter in de kerk, en is beschikbaar bij Anne Bonvanie-Lenferink (Oldenzaalseweg 84) of Gerard aan de Stegge (Ootmarsumseweg 218). Lever deze ook in voor 15 februari, bij Anne of Gerard.

 

Vul de enquete in via: https://tinyurl.com/kerkgebouwfleringen

Of scan de QR-code :