Attenties Vrijwilligers

Om enige duidelijkheid te krijgen, zijn er enkele algemene afspraken gemaakt, ingaande per 1 februari 2022.

De contactpersoon van de werkgroep neemt het initiatief, bijvoorbeeld wie er zorgdraagt voor het versturen van een kaartje, het brengen van een bezoek etc.

Indien meer aandacht gewenst is, neemt de contactpersoon van de werkgroep contact op met de commissie van beheer/pastoraatsgroep over een eventuele attentie.

Dit geldt bij:

  •  GEBOORTE
  • HUWELIJK OF HUWELIJKSJUBILEUM
  • ZIEKTE OF ZIEKENHUISOPNAME

BIJ OVERLIJDEN:

  • De contactpersoon van de werkgroep stuurt een condoleancekaartje namens de werkgroep.
  • De commissie van beheer/pastoraatsgroep tekent het condoleanceregister namens de geloofsgemeenschap.
  • Een eventuele rouwadvertentie wordt niet door de commissie van beheer/pastoraatsgroep betaald.
  • Vanuit de commissie van beheer/pastoraatsgroep wordt voor een grafstuk/bloemstuk gezorgd.

WANNEER IEMAND STOPT MET VRIJWILLIGERSWERK:

De contactpersoon van de desbetreffende werkgroep wordt verzocht contact op te nemen met de commissie van beheer/pastoraatsgroep om door te geven dat iemand stopt. De commissie van beheer/pastoraatsgroep zorgt ervoor dat de degene die stopt een passende attentie krijgt aangeboden.

Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de budgethouder. Een declaratieformulier is af te halen bij het secretariaat (bureaula) of te downloaden – KLIK HIER. Het declaratieformulier kan, samen met de aankoopbon(nen) worden ingeleverd bij de budgethouder of worden gedeponeerd in de brievenbus bij de kerk (Oldenzaalseweg 98).