De afgelopen tijd zijn we opgeschrikt door het toenemend geweld van oorlog en terreur in onze Wereld. Denk maar aan de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne en de oorlog tussen Gaza en Israël. Maar er zijn nog zoveel andere plekken in onze wereld waar volkeren leven met geweld en terreur. Al dat oorlogsgeweld en de verschrikkelijke terreuraanslagen. Ze laten je toch niet onberoerd. Het raakt je hart.

In onze H. Pancratius parochie willen we op vrijdag 27 oktober a.s. bidden voor de vrede. Voor de vrede in de wereld en voor vrede in ons eigen hart.

Deze gebedsdag voor de vrede wordt geopend om 9.00 uur met een Eucharistieviering in basiliek van Tubbergen.

De basiliek is van 9.30 uur tot 19.00 uur open voor gebed. Het allerheiligste is gedurende deze uren uitgesteld. Elk uur zal er een kort gebed voor de vrede worden uitgesproken. Verder is het mogelijk om kaarsjes voor de vrede aan te steken. Ook heeft u de mogelijkheid om in de basiliek zelf een gebed te schrijven voor de vrede  en die in een doos  bij het Allerheiligste neer te leggen. Enkele gebeden uit deze doos zullen gebruikt worden in de gebedsviering waarmee we de gebedsdag voor de vrede zullen afsluiten.

De gebedsviering begint om 19.00 uur.

Alle Parochianen en belangstellende zijn van harte welkom om aan deze dag voor de vrede mee te doen.

Graag tot ziens op 27 oktober a.s. in een van de vieringen of in de stille uren van gebed.

Pastoraal team van de H. Pancratius parochie.