Geloven nu; van 40 tot…?

De werkgroep Geloven Nu verzorgt elk jaar een aantal lezingen rond actuele religieuze en/of godsdienstige activiteiten, Bijbelverhalen, mensen die een rol in de Bijbelverhalen spelen, verschillende godsdiensten en religies, sacramenten, normen en waarden, etc. Hiervoor worden diverse inleiders uitgenodigd.

Via de informatiebladen, website en diverse media wordt u uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.