Eerste Kerstdag om 11:00 uur zal er in onze kerk een viering zijn rondom het thema ontdek het licht in jezelf en straal. Hierbij zal ook een gedeelte van de viering speciale aandacht krijgen voor de kinderen middels een Kerstverhaal dat door de kinderen zelf zal worden voorgelezen.

Tevens hebben wij een aantal kinderen van het kinderkoor De Regenboog bereid gevonden een aantal liedjes ten gehore te brengen. De zang gedurende de verdere viering zal verzorgd worden door Belcanto. Wij nodigen iedereen van harte uit voor deze viering, met name ook de kinderen.

Wij hopen er samen een sfeervolle en mooie viering van te maken.