Beste ouders, verzorgers,

Na jaren lid te zijn geweest van de doopwerkgroep Fleringen heeft Ilse Tasche afscheid genomen van deze werkgroep. Ook Ingeborg Paijens heeft aangegeven over niet al te lange tijd te willen stoppen.

In de afgelopen jaren heeft Ilse zich met hart en ziel ingezet om samen met Ingeborg en de leden van het pastoresteam doopouders voor te bereiden op de doop van hun kind. Ingeborg doet dit nog steeds. Velen van jullie hebben dit mogen ervaren bij de voorbereiding en de doop van jullie zoon/ dochter.

Om het dopen te blijven aanbieden in Fleringen dient er een doopwerkgroep te zijn van ten minste twee, het liefst drie personen.
Daarom doen wij een dringend beroep op jou, op jullie, als ouders/verzorgers om erover na te denken lid te worden van de doopwerkgroep. Het zou namelijk jammer zijn wanneer we moeten besluiten om te stoppen met dopen in Fleringen omdat er geen doopwerkgroep meer is.

 Tijdsinvestering

Het gaat vooralsnog om 3 doopvoorbereidingsavonden en 3 doopvieringen per jaar. En de voorbereiding op de schelpjesviering die één keer per jaar plaatsvindt. De avonden vinden plaats in de Spil te Fleringen, op een dinsdagavond. De doopvieringen vinden plaats in de kerk te Fleringen op de zondag. Het tijdstip kan wisselend zijn naar gelang de hoeveelheid kinderen die worden gedoopt. Daarnaast zijn er nog wat hand- en spandiensten. Het aantal doopwerkgroepleden bepaalt hoe vaak per jaar je wordt ingeroosterd. Dus hoe groter de groep hoe minder vaak je aan de beurt bent.

Vind jij/ vinden jullie het belangrijk dat er binnenkort nog in de kerk in Fleringen gedoopt kan worden meld je dan aan als lid van de doopwerkgroep.

Wil je eerst meer informatie, dat kan ook. Bel of mail ons.

Aanmelden en/of contact opnemen voor informatie kan met:

Pastor Jacqueline Meupelenberg tel. 06-20486904; of via j.meupelenberg@hpancratius.nl