HEILIGE PANCRATIUS PAROCHIE VALT DRIE KEER IN DE PRIJZEN

Zaterdagmiddag 12 oktober 2019 was de uitreiking van de Ariënsprijs voor diaconie in het aartsbisdom.
De publieksprijs ging naar Kearls unne mekaar uit Vasse.
De ideeënprijs ging naar de diaconale bus die de parochie wil gaan realiseren met als kartrekkers Bert Huitink en Jacqueline Meupelenberg.
De eerste prijs, de prijs van de jury ging naar Kearls unne mekaar uit Vasse.
Aan elke prijs is een geldbedrag toegekend van € 1000,00

Allen van harte proficiat!
Dank aan allen die hebben gestemd voor de publieksprijs!

KLIK HIER VOOR HET RTV OOST ARTIKEL!

KLIK HIER VOOR WEBSITE ARTIKEL VAN HET AARTSBISDOM MET FILMPJES!!