In Memoriam Arie van Mispelaar

Op 23 april jl. overleed onverwachts onze medeparochiaan Arie van Mispelaar op 81-jarige leeftijd.

Arie werd op 8 augustus 1940 als vijfde uit een gezin van 12 kinderen in Nijkerk geboren. Op zijn 19e vertrok hij naar Canada om er te gaan werken op een boerderij: hier had hij het erg naar zijn zin. Het overlijden van zijn vader noodzaakte hem terug te keren naar Nederland. Hij ontmoette Betty van den Tweel. Na het huwelijk in 1965 namen ze de boerderij over. Bruno, Peter en Elly werden geboren. Door stadsuitbreiding zijn ze in april 1989 verhuisd naar de Paterswal in Vriezenveen, waar hij samen met Bruno met veel passie en plezier werkzaam was op de boerderij.

Arie was een wijs en bedachtzaam man. Wist veel, had een brede interesse en verdiepte zich in de dingen waar hij zich voor interesseerde. Ook  was hij een trouwe kerkganger. Hij zong graag… Meer dan 50 jaar was hij lid van het Gemengd Koor, hiervoor ontving hij in 2015 de Gregoriusmedaille in goud. Ook was hij lid van het Mannenkoor in Vriezenveen.

Arie had een goed leven, hij genoot van zijn gezin, de kinderen, de kleinkinderen waar hij zo gek mee was.

Als boer had hij aandacht en liefde voor de natuur, het land en de dieren. Hij heeft goed en graag geleefd met volle inzet voor zijn gezin, zijn kleinkinderen, het Veenschap en de mensen om hem heen.

Tegenslagen en pijn werden hem niet bespaard. Het plotselinge – te vroege overlijden – van zijn vader. Het herseninfarct op te jonge leeftijd……Het waren keerpunten in zijn leven en hij moest zijn idealen bijstellen. Maar nooit heeft hij zich hierdoor laten ontmoedigen. Met opgeheven hoofd, met wilskracht en met humor is hij door gegaan, heeft hij de draad weer opgepakt.

 

Hij voelde zich goed de laatste tijd! En toch werd een hartstilstand op zaterdagmiddag hem fataal……..

Op vrijdag 29 april werd in het crematorium in Almelo afscheid van hem genomen.

Een bijzonder en gelukkig leven houdt op,

De herinneringen niet…..

Wij wensen zijn familie kracht en moed om te leren leven met de lege plek in hun midden.