Informatie

De parochie H. Pancratius Tubbergen streeft ernaar om de informatie op de website zo actueel en correct mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de informatie juist is ten tijde van ontvangst of na verloop van tijd nog steeds juist is.
Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend en de parochie H. Pancratius Tubbergen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Inhoud

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze website te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.
De inhoud van reacties op deze website, zijn geheel en al ter verantwoording van de auteurs van die reacties.
Een hier geplaatste reactie betekent zeker niet dat wij achter de inhoud van de betreffende reactie staan.
Wij houden ons het recht voor om, zonder voorafgaand bericht aan de auteur van de reactie, reacties te wijzigen en/of te verwijderen.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen naar aanleiding van informatie op deze website of over de inhoud van de website, dan kunt u dat doen via een mailbericht aan de webbeheerder.
Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld.
Alleen mailberichten voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen.

Website bezoek

Als u deze website bezoekt gaat u ermee akkoord dat er informatie over uw bezoek wordt vastgelegd.
Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische doeleinden.
Nooit zullen e-mail adressen of andere ontvangen informatie van u gebruikt worden voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Auteursrechten

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden voor publicatie te gebruiken .
Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad.
In voorkomend geval verzoeken wij u om via een mailbericht aan de webbeheerder contact
met ons op te nemen.
Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd.


De inhoud van de website mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder schriftelijke goedkeuring van de parochie H. Pancratius Tubbergen. Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen.


Inhoud disclaimer

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica.
Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht.
Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.
Deze disclaimer is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.


Datering van de tekst

Tubbergen 9 november 2011