Zegening en overreiking van de ringen
 
1.        Pastor:      Heer, zegen deze ringen. Mogen ....... en ....... dit sieraad dragen onder de zegen van uw Naam en hun trouw bewaren als een kostbaar goed. Mogen zij naar uw bedoeling in uw vrede leven en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar. Door Christus, onze Heer.
 
......., ontvang deze ring als teken van je liefde en trouw en steek hem aan de hand van ......, je vrouw.
 
........, ontvang deze ring als teken van je liefde en trouw en steek hem aan de hand van ......, je man.
 
 
2.        Pastor:      Heer, zegen deze ringen. Mogen ....... en ....... dit sieraad dragen onder de zegen van uw Naam en hun trouw bewaren als een kostbaar goed. Mogen zij naar uw bedoeling in uw vrede leven en gelukkig zijn in hun liefde voor elkaar. Door Christus, onze Heer.
 
 .......          ...., neem deze ring van mij aan als teken van mijn liefde en trouw.
 
 .......          ...., neem deze ring van mij aan als teken van mijn liefde en trouw.
 
BIJLAGE: Teksten
 
 
1.                  Het geluk van de liefde
 
De mooiste dingen in je leven kun je niet kopen,
omdat ze onbetaalbaar zijn;
een fijne vader en moeder, fijne broers en zussen.
 
De warmte van vriendschap,
het gevoel dat je echt meetelt
thuis, in je omgeving en op je werk.
 
De zon na wekenlang regen,
een bloem zomaar geven
door iemand die van je houdt.
 
Tranen van vreugde,
een schouder om op te huilen,
ogen die begrijpen,
handen die je koesteren,
geborgenheid en veiligheid,
bij iemand die kan zwijgen.
 
Vergeving na een domme fout,
genieten van de stilte en de natuur,
vertrouwen krijgen en geven,
iemand die je ruimte geeft jezelf te zijn.
 
Een bevrijdend gesprek,
stille aanwezigheid bij verdriet,
weten dat je verwacht wordt.
Het geloof in het leven.
 
Kortom: het geluk van de liefde.
 
 
2.           Vriendschap
 
Wanneer je iemand ontmoet in je leven,
tegen wie je alles kunt zeggen,
die naar je luistert, op wie je kunt rekenen,
iemand die je begrijpt,
zonder dat je alles onder woorden hoeft te brengen,
iemand die je zorgen, je vreugde en je leven deelt,
als je zo iemand ontmoet, heb je een vriend.
 
Vriendschap is een prisma van vele kleuren:
je kunt uren praten en uren zwijgen,
een glimlach, een knipoog, een handdruk,
en zelfs een traan vertellen een verhaal.
Wie een vriend heeft gevonden
heeft een kostbaar geschenk gekregen.
 
Vriendschap zegt: ik ben blij dat je er bent.
Het geluk van de vriendschap
vind je soms heel onverwacht.
Ze kan beginnen op een dag
dat je voor het eerst je gedachten met iemand deelt.
Je weet wanneer ze er is,
omdat je dan ineens niet meer alleen bent.
Echte vriendschap woont voor de rest van je leven in je hart.
 
 
3.           Ik wil er zijn voor jou.
 
Ik ben ik, jij bent jij.
Beiden hebben we ons eigen leven,
onze eigen ervaringen en bezigheden.
 
Toch zijn we vrienden, uren kunnen we praten,
samen lachen, samen in de put zitten.
 
Woorden zijn niet eens nodig.
Een gebaar, een knipoog, een glimlach,
even elkaar aankijken, zegt evenveel.
 
We weten wat we aan elkaar hebben,
vertrouwen en waarderen elkaar,
kunnen op elkaars steun rekenen.
 
Jij bent er voor mij, ik ben er voor jou.
Toch blijven we onszelf.
 
Soms ben ik prikkelbaar, onzeker
en al kan of wil ik dan niet praten,
jij vraagt niet door.
 
Soms ben ik heel enthousiast
en jij luistert dan naar mijn verhalen.
Jij accepteert mij zoals ik ben, bij jou kan ik mezelf zijn.
 
Als anderen zich tegen mij keren
neem jij het voor mij op,
hoewel je misschien ook wel eens kritiek op mij hebt.
 
Jij bent voor mij een steun in de rug,
een lichtpuntje in de duisternis,
dat me kracht geeft om door te gaan,
als ik het niet meer zie zitten.
 
Jij bent er als ik je nodig heb.
Zoals jij er bent voor mij
zo wil ik er zijn voor jou.
 
 
4.           Twee mensen.
 
Twee mensen, die twee individuen zijn,
daar kan niemand iets aan veranderen.
Het is onmogelijk om in elkaars huid te kruipen,
dat is ook niet nodig.
Elk mens is afzonderlijk geschapen
met zijn eigen gedachten en een eigen wil.
 
Toch kan de ene mens niet zonder de ander bestaan.
Daarom zoekt hij die persoon waarbij hij zich
uit kan spreken, bij wie hij zichzelf kan zijn,
met wie hij zijn leven kan delen.
Niet alleen de fijne dingen, maar ook de minder fijne dingen.
De ander zal vol begrip zijn.
 
Dit is de liefde, die twee personen elkaar willen geven.
Samen zoeken naar die ene weg.
Elkaar de helpende hand blijven bieden
ook al is dit niet altijd gemakkelijk.
Maar je doet het en je kunt het
omdat je van elkaar houdt.
 
 
5.           De zevende hemel.
 
Als twee mensen in liefde samen zijn
en in een omhelzing gevangen,
de tederheid van een warm hart ervaren,
wordt het leven een feest.
 
Dan zijn er geen grenzen meer,
geen aarde en geen hemel.
De klokken tikken niet meer,
de tijd staat stil.
 
De maan wordt zo helder als de zon.
De vogels fluiten in de winter,
en er bloeien bloemen in je ogen.
 
Alles wordt een feest.
Er zit een ster in alle dingen
en over alle wegen klinkt muziek.
 
Alles is goed.
De zevende hemel.
 
 
6.           Het huwelijk (Twents)
 
Huwelijk, wat is dat ?
Ik heb d’r ‘n biebel op noa sloan en doar steet ‘t precies in.
Of met andere woord’n:
 
Huwelijk, dat is:
·               Ie hebt mekaar vun’n, want ie hoalt van mekaar.
·               Ie bint geknipt veur mekaar, mear ok an mekaar woagd.
·               Ie holt mekaar vast en ie loat mekaar wear los
want dat kan nig ai’jt mear deur goan.
·               Ie bint der ai’jt ai’j der wean’n mot.
·               Ie zeukt mekaar, mear ie vindt mekaar ai’jt wear.
·               Ie doot heel völ saam’m, mear toch nig alles.
·               Ie zeaj’t dat de vrouw lekker hef kokt, al is’t ok wa is wat minder.
·               Ie lacht oe kapot um mekaars eigenaardigheden en fratsen.
·               Ie zeaj’t ‘Wat bis der laat wear’,
half verontwaardigd, mear hillemoal gerustgesteld.
·               Ie wilt saam’m wat opbouw’n
en mangs wear ofbrekk’n um ‘t nog mooier te maak’n.
·               Ie hebt ‘t geluk da’j d’r plezeer in hebt
en ie hebt plezeer umda’j ‘t geluk hebt.
 
·               Ie wilt d’r as ‘t eamn kan nen marathon van maak’n
want as ‘ eenmoal good löp dan goa’j vedan.
...... en ........ ie könt oe beid’n hier vast in wear vind’n
a he’k ‘n biebel wa heel vrij vertaald.
Ik zol zeagg’n: maak d’r wat moois van.
 
7.           Niet alleen
 
Er zijn momenten in je leven,
die je wilt delen met anderen.
Momenten van vreugde, verdriet en zorgen
en momenten van gewone, alledaagse dingen.
 
Elke dag honderd mensen die je tegen het lijf loopt,
maar slechts een paar ervan noem je vrienden.
Honderden mensen die je nodig hebt,
om te leven, te werken.
Vrienden die je nodig hebt,
om mee te kunnen praten, te lachen,
die jouw idealen hebben,
mensen om jouw leven mee te delen.
 
Maar dan opeens merk je dat er één is,
die meer voor je is dan een gewone vriend
of een leuke vriendin.
Dat er één is die meer voor je betekent
dan wie ook.
 
Het is een gevoel dat je niet kunt omschrijven.
Je weet dat het iets te maken heeft
met fijn kunnen praten,
samen aan je idealen kunnen werken.
Het heeft iets te maken met
eerlijk tegenover jezelf staan,
elkaar vertrouwen.
Jezelf kunnen zijn.
 
Maar je voelt dat het meer is dan dat.
Je kunt elkaar z’n goede kanten waarderen
en elkaar z’n fouten accepteren.
Jouw idealen worden jullie idealen.
Jouw zorgen worden jullie zorgen.
Jouw geluk wordt jullie geluk.
Jouw leven wordt jullie leven.
Je weet dat je niet meer alleen staat.
 
8.           Waar het om gaat
 
Niets geeft meer geluk
dan voor een ander iets te mogen zijn,
te zijn zoals je bent.
Alles is goed als jij maar in de buurt bent.
Ben je laat, dan is hij ongerust,
ben je vroeg, dan is hij verrast,
ben je weg, dan mist hij je.
Je hoeft niets te verbergen,
je mag een open boek voor hem zijn.
Hij mag je hartsgeheimen weten,
zoals jij de zijne kent.
Gaat er iets fout:
je kunt het van harte vergeven
want je weet dat het een vergissing was,
zoals die ander dat altijd bij jou veronderstelt.
Zo’n relatie is het belangrijkste in je leven.
Wat betekent de mooiste auto,
het duurste kostuum in vergelijking met je vrouw,
je ouders, je vriend ?
Dat is echte liefde: er zijn voor de ander met hart en ziel.
Gewoon, oprecht, zonder masker.
 
 
9.           Een manier van leven
 
Wat een geluk als je kunt luisteren.
Wat een geluk als iemand naar jou luistert.
Een mens die kan luisteren: wie zoekt daar niet naar?
Als je verdriet hebt, wil je dat kunnen uiten.
Als je gelukkig bent, wil je dat met iemand kunnen delen.
Zoeken we niet steeds naar een mens die echt kan luisteren ?
 
Luisteren is een manier van leven.
Luisteren is aandachtig omgaan met jezelf,
met mensen om je heen en met het leven.
Luisteren naar jezelf en luisteren naar een ander
horen bij elkaar.
Wie zichzelf serieus neemt, neemt ook een ander serieus.
 
 
10.       Geborgenheid
 
Iedere mens die op de wereld komt
is zijn leven lang op zoek naar geborgenheid.
Hij wil een thuis vinden,
een beetje zekerheid en menselijke warmte.
Wie geen geborgenheid vindt is een geschonden mens,
een mislukte, een ongelukkige,
iemand die zich niet goed voelt in zijn eigen vel.
Een kind moet tedere, zachte geborgenheid vinden
bij een vader en een moeder.
Begrijp je de verschrikkelijke verantwoordelijkheid
van twee mensen, die een kind ter wereld brengen ?
Een jongen zoekt geborgenheid bij een meisje en omgekeerd.
En mensen zoeken geborgenheid bij elkaar
in het huwelijk en in vriendschap.
De grond van elke geborgenheid is: LIEFDE !!!!
 
 
11.       Reisgenoot worden
 
Sprakeloos worden is niet gemakkelijk,
maar het opent wel de weg naar de ander.
Het opent de weg naar de ander die
ook zoekt naar woorden.
Woorden zijn vaak als een wapen.
Je kunt er mee schermen.
Je kunt er mee verdedigen.
 
Echter, met de mond vol tanden staan:
dat ontwapent een mens.
Een mens die ontwapend is,
die kan een ander mens ontmoeten
en zijn reisgenoot worden.
 
De woorden die gemeenschap stichten en nabij
brengen, zijn de woorden uit het hart,
stuntelig gesproken misschien,
maar wel echt, eerlijk.
Ze zijn eenvoudig, hartelijk en warm.
Ze worden geboren in een mens die
eerst sprakeloos kan worden.
 
12.         Uniek
 
Een keer moet het begin zijn
of je nu wilt of niet;
een keer wil je bereiken
wat je in de verte ziet;
een keer zul je moeten kiezen
uit alles om je heen;
een keer zul je zeggen:
er is er voor mij maar een.
 
Een persoon om van te houden
een hart dat voor je vecht;
een plaats om thuis te komen
een thuis, maar dan ook echt.
Het klinkt misschien kortzichtig
met al die inspraak om je heen,
toch is het goed te zeggen:
er is er voor mij maar een.
 
En soms begint het te rommelen
te scheuren hier en daar
en heel jouw zekere wereld
die valt totaal in elkaar.
En toch, vanuit de resten,
al gebeurt dat niet meteen,
komt toch weer het verlangen:
er is er voor mij maar een.
 
 
13.        Een thuis zijn...
 
Wij kunnen voor elkaar een thuis zijn
als wij kunnen luisteren naar elkaar
als wij er mogen zijn zoals we zijn
als verdriet en spanning erkent worden
als kwetsbaarheid ruimte krijgt.
 
Een gebaar, een woord van begrip
kan een thuis scheppen.
Thuis is meer dan een woning
thuis is meer dan een tehuis
thuis is meer dan een onderkomen.
 
Thuis is: mensen die elkaar verstaan.
Thuis is: mensen die elkaar steunen.
Soms is thuis ook dat heimwee,
dat diepe verlangen eens thuis te zullen komen
waar geen pijn, verdriet of eenzaamheid zal zijn.
Slotgebed
 
1.        Pastor:     Goede God, wij mochten deelgenoot zijn van uw tafel door het ontvangen van het lichaam van de Heer. Wij bidden U: laat deze pasgehuwden, ....... en ......, hun belofte trouw blijven. Mogen zij door hun leven voor alle mensen getuigen van uw Naam en zich al hun dagen toevertrouwen aan U. Door Christus onze Heer.
   Allen:       Amen. 
 
2.        Pastor:     God, onze Vader, in het sacrament van de eucharistie hebben wij uw kracht ontvangen. Wij bidden U: geef aan ...... en ...... dat deze kracht in hun huwelijk tot ontplooiing komt. En schenk aan ons allen dat deze viering vrucht draagt in ons leven. Door Christus, onze Heer.
 Allen:        Amen.
 
3.        Pastor:     Heer, onze God, Gij schenkt tekenen van liefde aan mensen die op U vertrou­wen. Gij hebt ons overladen met goede gaven. Wij danken U voor ...... en ......, voor hun liefde, voor wat zij hebben laten zien in ons midden. Wij bidden U, blijf hun en ons nabij. Schenk ons allen de kracht om ons in te zetten voor blijvende liefde tussen mensen, in naam van Jezus Christus, onze Heer.
 Allen:        Amen.
 
4.        Pastor:      Getrouwe God, wij danken U voor de liefde die Gij ons hebt gegeven; wij danken U voor ...... en ......, die deel hebben aan uw overvloed. Geef dat zij hun opdracht ontdekken en aanvaarden. Maak ons allen tot delen bereid, in staat tot zorg en aandacht voor elkaar in verbondenheid met onze gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer.
 Allen:        Amen.
 
5.        Pastor:     God van liefde, deze viering was het begin van nieuw leven. ....... en ....... gaan nu samen verder. Samen willen zij wonen en leven, zoekend naar eenheid en vrede. Wij bidden U: bewaar hen in uw hart en gedenk ook ons die hen hiertoe hebben begeleid. Wakker de liefde in ons aan en houdt ons trouw bijeen in de Geest van het evangelie. Door Christus, onze Heer.
   Allen:       Amen.
 
6.        Pastor:     Goede God, Gij die tot liefde roept en mensen oog geeft voor elkaars kwetsbare leven, laat ons uw troostvol antwoord zijn op elkaars levensvragen. Blijf ons vervullen met liefde en vrede, opdat de ja-woorden die wij spreken, woorden van alledag worden waaraan wij met vreugde gestalte geven. Vandaag en alle dagen die ons worden toevertrouwd. Door Christus, onze Heer.
   Allen:       Amen.
 
7.        Pastor:      Trouwe God, Gij die tot leven en gemeenschap roept, hebt ons uw woord van trouw gegeven. In Jezus, uw Zoon, hebt Gij ons uw ja-woord gegeven. Laat het ruimte vinden in het leven van ....... en ......., naar elkaar toe geschapen opdat zij elkaar bevestigen tot mensen van vrede. Laat uw ja-woord ons allen troosten en ons vervullen met goede moed op onze weg door het leven. Vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid.
   Allen:       Amen.
 
8.        Pastor:     Goede God, hoever liefde kan gaan hebt Gij ons kenbaar gemaakt in het leven van Jezus, uw Zoon. Hij bleef weerloze mensen trouw, ook toen machtigen Hem daarom naar het leven stonden. Laat wat Hem dreef, ook tot inspiratie worden voor ....... en ........ Maak hun hart grootmoedig en hun overgave aan mensen vruchtbaar. Door Christus, onze Heer.
 Allen:        Amen.
 
9.        Pastor:     Wat liefde doet, God van mensen, hebben wij gevierd rondom de tafel van Jezus, uw Zoon. In het gebroken brood van deze tafel herkenden wij zijn gebro­ken leven dat Hij met ons gedeeld heeft. Hij is voor ons, mensen, door het vuur gegaan. Laat zijn menslievendheid en trouw navolging vinden bij ...... en ...... en bij onze allen. Dat wij in goede en kwade dagen elkaar opbouwen tot gemeen­schap van vrede. Vandaag en alle dagen van ons leven.
    Allen:      Amen.
 
    10.  Pastor:     Als mensen elkaar bevestigen, goede God, en ja-woorden van vrede en liefde spreken, als mensen elkaars geluk en vrijheid koesteren, wordt uw menslievend­heid hartverwarmend onder ons zichtbaar. Wij danken U voor alle liefde die Gij ooit in mensen hebt uitgezaaid. Laat haar tot ontplooiing komen in ...... en ...... en in ons allen die hun vrienden willen zijn. Vandaag en morgen en alle dagen, tot in uw eeuwigheid.
        Allen:       Amen.
Maria-opdracht
 
In de katholieke kerk bestaat al heel lang de traditie, dat na de huwelijksviering een opdracht aan Maria plaatsvindt. Het is een gebaar van vertrouwen dat we in Maria stellen, als voorbeeld voor alle vrouwen, echtgenotes en moeders. Het is echter niet ver­plicht en jullie kunnen er dus ook voor kiezen om het niet te doen. Wanneer jullie wel een groet aan Maria willen brengen, dan is het gebruikelijk om de huwelijkskaars of een bloemstukje neer te zetten bij het Mariabeeld. Daarbij wordt meestal het ‘Ave Maria’ gezongen. Jullie kunnen echter ook kiezen voor een ander Marialied of voor een instru­mentaal stuk.
Uitnodiging tot de communie
 
Pastor:        Zalig zij die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:          Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
                        maar spreek en ik zal gezond worden.
 
 

Tijdens de communie kan er een lied gezongen worden.