Doelstelling van catechese binnen onze parochie

Catechese heeft als doel te leren van het verhaal van God met de mensen en dat van de mensen met God. Daarvoor is het belangrijk, dat we de verhalen aan elkaar blijven vertellen. Dat wil zeggen, dat waar mensen in Gods naam bijeen komen zijn verhaal centraal staat om hen verder in te leiden in de leer van de Katholieke Kerk. Maar ook dat wij daar waar mensen zoeken en tastent bijeenkomen hen kennismaken laten maken met het verhaal van God en de mensen. Wiel Smeets bracht de aanwezigheid heel duidelijk in beeld met de symbolische slinger. De slinger maakt duidelijk dat er vele vindplaatsen van God zijn. In onze parochie willen we oog en hart hebben voor deze vindplaatsen.

De komende tijd zal er extra tijd en aandacht zijn voor het kind en het gezin. Daartoe willen we de momenten en kansen van ontmoeting benutten om samen met hen op het spoor te komen van de betekenis van Gods aanwezigheid in hun leven, in de traditie en in de kerk. Zodat momenten uit kunnen groeien tot diepere groei.

Met andere woorden er zal gewerkt worden aan het opsporen van de mystieke geloofservaring, die met behulp van catechese uit kan groeien tot initiatiecatechese, maar gelijktijdig zal ook de omgekeerde weg van leren en ervaren bewandeld worden. Zo blijven we een dynamische kerk, waar Godsvolk in al zijn kleurrijkheid een plaats kan vinden.