Welkom op de pagina's van de locatie Reutum

Hier vindt u gerichte informatie, v.w.b. verleden en heden, vieringen en diensten, die hun oorsprong vinden in onze geloofsgemeenschap.

Voor meer informatie klikt u op een van bovenstaande knoppen. 

  Interieur voor Luchtfoto oude kerk met pastorie

  
De bestaande kerk is gebouwd in 1954 onder de bezielende leiding van bouwpastoor 
van Benthem. Vooralsnog zou dit, in verband met geldgebrek, een kerk worden zonder toren. 
De Pastoor vond een kerk zonder toren echter geen kerk en besloot de plaatselijke coöperatieve KI de stieren te verkopen en met deze middelen en de giften,
gekregen 
bij collecte voor zijn verjaardag, een toren op de kerk te laten bouwen. 
De consecratie van de kerk vond plaats op 6 mei 1954 door de toenmalige aartsbisschop
Mgr. Alfrink.
Interieur achter

 

De neogotische kruiswegstaties
geschilderd op houtpanelen door de
bekende schildersschool Mengelberg
uit Utrecht zijn aangebracht
in 1870 voor een bedrag van f.1500,--.
Ze zijn destijds geschonken door
drie Reutumse boeren.
In 1997 werden de staties gerestaureerd
in het atelier van mevr. Dantzig te Amsterdam.
De panelen werden stuk voor stuk behandeld.
Kleine stukjes verf werden er met een pincet
afgehaald en weer als een legpuzzel in elkaar gelegd.
Op het goudwerk werd een nieuw laagje bladgoud aangebracht.De altaarpanelen
, een vierluik, zijn eveneens door Mengelberg geschilderd.
Het bisdom denkt dat ze 120 jaar oud zijn. Ze hebben een grote kunsthistorische waarde.
Ze hebben een indrukwekkende wereldreis achter de rug.
Na het slopen van de oude waterstaatskerk zijn de panelen bij de oude koster
terecht gekomen. Deze wilde er een kippenhok van timmeren.
De toen 15-jarige Paul Kuiper uit Fleringen was hierin geïnteresseerd en heeft de panelen
in ruil voor ander hout van de koster gekregen. Hij bewaarde ze in zijn slaapkamer.
Toen hij 10 jaar later naar Zuid-Afrika verhuisde heeft hij ze in een mooie kist
laten verschepen en waar hij ook telkens woonde aan de muur gehangen.
Na 15 jaar keerde hij terug naar Nederland met natuurlijk zijn kist met panelen.
Omdat hij in Amsterdam in een klein huis kwam te wonen heeft hij zijn familie in
Deventer gevraagd of de kist met panelen bij hen thuis mocht staan.
Daar werd de kist als hoofdeinde voor het bed gebruikt. Nadat Paul Kuiper is overleden
heeft de familie de panelen op 9 mei 2004 tijdens de viering van het 50-jarig bestaan
van de nieuwe kerk terug geschonken aan de parochie Reutum.

Het nieuwe altaar
is in 1998, gemaakt op basis van een graftombe, ingewijd door
Mgr. De Kok. De inwijding bestond tevens uit het plaatsen van een relikwie,
een botje van Sint Pancratius, in het altaar. Het altaar is vervaardigd door de
firma Lamers uit Almelo.
Monstrans 1907
Monstrans van verguld zilver.
Deze monstrans is gemaakt door een goudsmid,
J. van Rosmalen in Utrecht in 1907.
Een monstrans is een rijk versierd edelmetalen vaatwerk waarin de geconsacreerde hostie aan de gelovigen
wordt getoond of in een processie wordt meegedragen.

Het orgel werd in 1871 geheel opgemaakt en gedeeltelijk vernieuwd door G. Elberink, orgelmaker te Oldenzaal.
In 1952 werd besloten dat het orgel een ingrijpende
verbouwing zou ondergaan, die werd uitgevoerd door
de firma Valckx en Van Kouteren te Rotterdam.

De beide klokken.
De ene was in 1820 door Petit en Fritsen gegoten,
de tweede dateerde uit 1858.
De klokken werden in 1943 door de Duitsers gevorderd.
De twee nieuwe luidklokken dateren uit 1958 (Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel)
Zij zijn gestemd g’ en a’ en wegen resp. 726 en 507 kg.

De opschriften luiden:
H.H. Simon en Judas - Weest onze voorspraak A.D. 1958
O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons.
Tempore Pastoris van Benthem A.D. 1958.
De derde klok werd later geplaatst in 1995.