Contactpagina

Locatieraad

Informatiebladen

Werkgroepen

Tarieven

Fotoalbum

Pastoraatsgroep

Historie


 Welkom bij de Geloofsgemeenschap van de H.H. Joseph en Pancratius te Vasse.

 Voor meer informatie klikt u op een van de bovenstaande knoppen


 alt

                                          Een website voor de Parochie Vasse.

Een digitale weg door onze geloofsgemeenschap met haar vele werkgroepen en activiteiten. Zo houden we elkaar, ook via dit nieuw medium, bij de Weg die Jezus is. Zijn Geest houdt ons gaande

                       Het is indrukwekkend om te zien hoe dat concreet gestalte krijgt. Vele mensen tonen zich bereid tot actieve inzet binnen onze parochie op allerlei gebied. Tussen die vele vrijwilligers is een goede communicatie noodzakelijk. Dat wil deze website bevorderen. Maar zij beoogt niet alleen een goede communicatie tussen parochianen onderling, zij wil ook de communicatie bevorderen tussen gasten en belangstellenden enerzijds en onze geloofsgemeenschap anderzijds. Dat wij, als parochie, te vinden zijn! Dat duidelijk mag worden waarvoor wij samen gelovig willen staan!

                              Onze kerk staat in een veranderend landschap van geloven en geloofsbeleving. Zij staat midden in onze samenleving die meer en meer op zoek lijkt naar haar wortels, naar wat haar samenbindt, naar wat écht van waarde is. Midden in die samenleving wil onze geloofsgemeenschap het ideaal van Jezus doorgeven, de evangelische waarden in het licht stellen. Dat doen we op vertrouwde én op nieuwe wijzen. Onze parochie moet in het veranderend landschap van onze tijd immers ook zélf nieuwe wegen durven zoeken. Het initiatief voor deze website past daarbij. Zo bouwen wij steeds verder aan een kerk die vierend, dienend en lerend door de wereld gaat. Daartoe heeft de Heer zelf immers zijn vrienden op weg gezonden. Mogen wij steeds weer nieuwe wegen blijven vinden om deze opdracht en zending waar te maken!                          

Namens locatiebestuur en Pastoresteam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt alt