Voorwoord week 2018-16

Herder-zijn

   De roepingenzondag is een dag waarop onze kerk speciaal aandacht vraagt voor roepingen. Dat is eigenlijk niet alleen de opdracht voor diegenen die een bijzondere roeping hebben: de priesters, diakens en religieuzen. Neen, wij allen mogen herders zijn voor elkaar naar het voorbeeld van Jezus als Goede Herder.

   Ja, de Heer roept ons die bereid willen zijn om Hem te dienen ten bate van het gezin, van de gemeenschap en van de samenleving in de wereld. We worden door Jezus geroepen om onszelf op de achtergrond te plaatsen en Hem als de ware en enige Herder aan te bieden aan onze naasten, opdat wij hierdoor een gelukkig samen-zijn met elkaar kunnen opbouwen. De Heer laat ons zien dat Hij een innige verhouding heeft met de Vader: “De Vader kent Mij en Ik ken Hem”.

Kennen drukt liefde en verbondenheid uit. Als wij over de parabel “de Goede Herder”, nadenken, voelen we ons diep geraakt door Jezus ʹ Geest. Een christen weet bij wie hij zich kan thuis voelen, tot wie hij behoort, wie voor hem dag en nacht zal zorgen. Als Jezus onze Herder is, zal ons niets ontbreken: “Ik ken de Mijnen, en de Mijnen kennen Mij”.

   Want een goede herder ziet niet naar wat een mens kan of bezit. Hij vraagt niet “wat heb ik eraan? Wat brengt het op?” Hij wil niet verdienen, maar dienen. Daarom, als we de roepingenzondag goed begrijpen en in de voetstappen van de Heer willen treden, kunnen we niets anders dan leven voor anderen. Dan werken wij niet alleen om onze kost te verdienen, maar willen wij ook dienstbaar zijn voor onze medemens…. Egoïsme kan niet samengaan met het beeld van de Goede Herder, die Zijn leven geeft voor allen.

Pastor Linh

 


Voorwoord week 2018-15

Paas Licht voor de jeugdkerk.

De goede week was een verrassend goede week voor de jeugdkerk. Dit jaar zijn we bewust op weg gegaan met de nieuwe Jeugdkerk, onze eerste activiteit stond gepland. Goede vrijdag kwamen we samen voor de kinderkruisweg en het maken van je eigen Paaskaars. We dachten als werkgroep bij de 1e activiteit, het maken van je Paaskaars zal wel geen storm gaan lopen. Het tegendeel, 48 kinderen hadden zich opgegeven. Een volle dagkapel in Geesteren op goede vrijdag, uit verschillende locaties werden kinderen door ouders gebracht. Er moest begeleiding bij worden gezocht, ook dat was geen probleem, in korte tijd werden mensen benaderd die ja zeiden om te helpen.

Het werd een topmiddag, een succesvolle middag, reacties van kinderen waren positief. Dit vinden kinderen leuk om te doen, actief bezig zijn. Het gaat bij de kinderkerk niet alleen om activiteiten te organiseren die een hoog “leuk” gehalte hebben. De jeugdkerk is er ook om kinderen geloof mee te geven, dat kan goed gecombineerd worden met activiteiten. Je vangt zeg maar, twee vliegen in een klap, je geeft geloof door, en kinderen komen samen waarbij verbondenheid is.

De jeugd kerk kent een goed begin, een geweldige start.

De volgende activiteit is een wandelviering, deze zal plaats vinden op zaterdag 23 Juni. We gaan met gezinnen en kinderen een kleine wandeling maken. Onderweg stoppen we op een aantal punten waar we aandacht schenken aan vieren. Door te bidden, te zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal gaan we onderweg stoppen. Wij gaan starten bij de waterzuivering in Tubbergen en lopen richting de Huyerenseweg. Een korte wandelviering die om 18.30 uur begint. Voor gezinnen een datum om in de agenda te zetten. Hopelijk mag deze viering ook een succes gaan worden.

Als werkgroep geloven wij dat wij met de jeugdkerk een goede weg zijn ingeslaan, een goed vervolg op de kinderkerk, activiteiten waarbij we aandacht schenken aan geloofsopvoeding.

Vandaar ook de titel: Paaslicht voor de jeugdkerk.

Diaken

B. Huitink