Voorwoord week 2018-23

Een lefgozertje!

Op de Nederlandse en Belgische tv kennen we sinds enkele jaren het programma “De slimste mens”. Een populair spelprogramma waarin bekende Nederlanders en Vlamingen het tegen elkaar opnemen en uitmaken wie de meeste kennis bezit. Bij één van de onderdelen komt het er op aan vijf elementen op te sommen rond één of ander persoon, en de vraag gesteld wordt: “wat weet je van …?”

Veronderstel dat u de vraag wordt gesteld: “Wat weet je van de Apostel Paulus?”. Menigeen zal met de mond vol tanden staan en misschien niet verder komen dan ‘brieven’ of ‘bekering’. Dat is op zich niet zo vreemd; van deze buitengewone volgeling van Jezus vernemen we niet zoveel, als alleen de tweede lezing die we meestal vóór of na een zondagse viering doornemen…of niet! Maar laten we juist dáárom eens de proef op de som nemen, het zegt namelijk ook iets over onszelf en onze geloofsgemeenschappen.

 

1.      Christenvervolger. Geboren in Tarsis (in het huidige Turkije) als zoon (toen nog Saul genoemd) in een Joods milieu, vertrok hij op jonge leeftijd naar Jeruzalem om daar te studeren en zich aan te sluiten bij de Farizeeën. Dit heeft ook gemaakt dat hij aanvankelijk niet veel op had met de beweging rondom Jezus. Zelf zó, dat hij hen vervolgde: hij drong verdachte huizen binnen en liet mannen, vrouwen en kinderen wegslepen om gevangen gezet te worden, of zelfs te vermoorden.

2.      Bekering. Onderweg naar Damascus, om korte metten te maken met iedereen die zich volgeling van Jezus noemde, verschijnt hem een fel licht (dat hem blind doet zijn) en hoort hij een stem: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?”. Verschrikt vroeg Saul: “Wie bent U, Heer?” “Ik ben Jezus die jij vervolgd”. Dit is het moment dat hij van een Christenvervolger, een Christusverkondiger wordt.

3.      Petrus. Vaak worden ze in één adem genoemd (bijv. 29 juni, hun gezamenlijke feestdag), al konden ze elkaar soms niet luchten of zien. Ze verschillen grondig van karakter en visie; echter, over één ding zijn ze het wel eens: trouw aan Jezus Christus! Samen vormen ze de fundamenten van onze kerk, en samen staan ze voor de verkondiging van de Blijde Boodschap. Voor onze parochie geldt het niet anders: hoe verschillend ook, samen werken we voor de opdracht het Evangelie te vertellen en te vertalen.

4.      Brieven. Het zijn de communicatiemiddelen waarmee Paulus contact houdt met zijn geloofsgemeenschappen. Hoe ingewikkeld ze af en toe ook zijn, het blijven juweeltjes van teksten met een aantal sprekende oneliners, met de meest in het oog springende: “Deze drie dingen blijven bestaan: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is de voornaamste” (1 Kor. 13, 13)

5.      Lefgozertje! Op het eerste gezicht, niet meteen een associatie die je bij Paulus zou maken, en toch: met dezelfde gedrevenheid als christenvervolger, trekt hij als Apostel erop uit om mensen samen te brengen, in de Naam van Jezus. Hij onderneemt avontuurlijk reizen, draait niet om de hete brij heen wanneer het op het geloof aankomt, heeft het hart op de tong, is creatief en gaat soms ongebaande wegen om zijn doel te bereiken. Onze huidige tijd vraagt misschien wel dezelfde passie als Paulus om de schoonheid en de vreugde van het geloof naar voren te brengen.

 

In het programma “De slimste mens” kun je 50 punten verdienen met de juiste antwoorden op de vraag. De Apostel Paulus heeft veel méér verdiend, zelfs eeuwige roem die hem dichter bij God heeft gebracht. Moge hij ons blijvend inspireren!

 

Pastoor Casper Pikkemaat


 

Voorwoord week 2018-23

“Nog zeventig jaar”

Een jongen, die al wandelend een man bezig ziet een Johannesbroodboom te planten vraagt hem: “Hoe langt duurt het voordat die boom vrucht draagt?” De man antwoordt: “Nog zeventig jaar”. Waarop de jongen vraagt: “En denk je nog zeventig jaar te leven om van de vruchten te kunnen eten?” “Waarschijnlijk niet”, antwoordt de man. Maar waarom plant je dan geen boom die eerder vruchten draagt, zodat je daarvan in je leven nog kunt genieten?”, vraagt de jongen. Maar de man antwoordt: “Toen ik op de wereld kwam, vond ik daar een johannesbroodboom en ik at daarvan, zonder dat ik die geplant had, want mijn voorouders hadden hem voor mij geplant. Zo wil ik nu deze boom planten, opdat mijn kinderen en kleinkinderen daarvan kunnen genieten.”

Zoals de joodse man in dit verhaal een boom plant voor de volgende generatie, zo mogen wij ons geloof, onze hoop en onze liefde planten in de harten van onze kinderen en kleinkinderen en in de harten van allen die hiervoor openstaan.

En als wij vragen krijgen waarom we ondanks het afnemend kerkbezoek, kerksluitingen en negatieve berichtgevingen blijven geloven en de moed niet verliezen; laten we dan antwoorden dat we geloof zaaien en planten in het vertrouwen dat de volgende generaties hiervan de vruchten genieten en wij daarmee de wereld een beetje mooier en beter achter te kunnen laten.

Pastor Jacqueline Meupelenberg


Een lefgozertje!

 

Op de Nederlandse en Belgische tv kennen we sinds enkele jaren het programma “De slimste mens”. Een populair spelprogramma waarin bekende Nederlanders en Vlamingen het tegen elkaar opnemen en uitmaken wie de meeste kennis bezit. Bij één van de onderdelen komt het er op aan vijf elementen op te sommen rond één of ander persoon, en de vraag gesteld wordt: “wat weet je van …?”

Veronderstel dat u de vraag wordt gesteld: “Wat weet je van de Apostel Paulus?”. Menigeen zal met de mond vol tanden staan en misschien niet verder komen dan ‘brieven’ of ‘bekering’. Dat is op zich niet zo vreemd; van deze buitengewone volgeling van Jezus vernemen we niet zoveel, als alleen de tweede lezing die we meestal vóór of na een zondagse viering doornemen…of niet! Maar laten we juist dáárom eens de proef op de som nemen, het zegt namelijk ook iets over onszelf en onze geloofsgemeenschappen.

 

1.      Christenvervolger. Geboren in Tarsis (in het huidige Turkije) als zoon (toen nog Saul genoemd) in een Joods milieu, vertrok hij op jonge leeftijd naar Jeruzalem om daar te studeren en zich aan te sluiten bij de Farizeeën. Dit heeft ook gemaakt dat hij aanvankelijk niet veel op had met de beweging rondom Jezus. Zelf zó, dat hij hen vervolgde: hij drong verdachte huizen binnen en liet mannen, vrouwen en kinderen wegslepen om gevangen gezet te worden, of zelfs te vermoorden.

2.      Bekering. Onderweg naar Damascus, om korte metten te maken met iedereen die zich volgeling van Jezus noemde, verschijnt hem een fel licht (dat hem blind doet zijn) en hoort hij een stem: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?”. Verschrikt vroeg Saul: “Wie bent U, Heer?” “Ik ben Jezus die jij vervolgd”. Dit is het moment dat hij van een Christenvervolger, een Christusverkondiger wordt.

3.      Petrus. Vaak worden ze in één adem genoemd (bijv. 29 juni, hun gezamenlijke feestdag), al konden ze elkaar soms niet luchten of zien. Ze verschillen grondig van karakter en visie; echter, over één ding zijn ze het wel eens: trouw aan Jezus Christus! Samen vormen ze de fundamenten van onze kerk, en samen staan ze voor de verkondiging van de Blijde Boodschap. Voor onze parochie geldt het niet anders: hoe verschillend ook, samen werken we voor de opdracht het Evangelie te vertellen en te vertalen.

4.      Brieven. Het zijn de communicatiemiddelen waarmee Paulus contact houdt met zijn geloofsgemeenschappen. Hoe ingewikkeld ze af en toe ook zijn, het blijven juweeltjes van teksten met een aantal sprekende oneliners, met de meest in het oog springende: “Deze drie dingen blijven bestaan: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is de voornaamste” (1 Kor. 13, 13)

5.      Lefgozertje! Op het eerste gezicht, niet meteen een associatie die je bij Paulus zou maken, en toch: met dezelfde gedrevenheid als christenvervolger, trekt hij als Apostel erop uit om mensen samen te brengen, in de Naam van Jezus. Hij onderneemt avontuurlijk reizen, draait niet om de hete brij heen wanneer het op het geloof aankomt, heeft het hart op de tong, is creatief en gaat soms ongebaande wegen om zijn doel te bereiken. Onze huidige tijd vraagt misschien wel dezelfde passie als Paulus om de schoonheid en de vreugde van het geloof naar voren te brengen.

 

In het programma “De slimste mens” kun je 50 punten verdienen met de juiste antwoorden op de vraag. De Apostel Paulus heeft veel méér verdiend, zelfs eeuwige roem die hem dichter bij God heeft gebracht. Moge hij ons blijvend inspireren!

 

Pastoor Casper Pikkemaat