Biecht

In het leven loopt het niet altijd zoals we het graag zouden willen. Soms zitten we onszelf en elkaar in de weg. En soms ook schieten we tekort naar onszelf en God. Dan voelen we ons schuldig en verlangen we naar verzoening. Het sacrament van boete en verzoening, de biecht. Geeft ons de mogelijkheid om daadwerkelijk opnieuw te beginnen. Als we jegens God in alle eerlijkheid durven te erkennen dat we tekortschieten, als we oprecht spijt hebben van iets wat ons persoonlijke relatie tot God en onze medemensen in de weg staat, dan kan een biechtgesprek een verademing zijn, omdat we ons mens zijn in Gods licht en barmhartigheid kunnen toevertrouwen.